• Ingen resultater fundet

Erfaringer med

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Erfaringer med"

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Keep it simple, stupid!

Erfaringer med

afkobling af regnvand på USA’s vestkyst

Jens Christian Riise Chefkonsulent Klima og Miljø jcr@niras.dk

(2)

Vigtigste budskaber

– Simpelt budskab – Du kan gøre en forskel!

– Simple regler og billige løsninger – Regn/vejbede med overløb til kloak – Miljølovgivning som driver

– Tænk grønt – det betaler sig!

– Fokus på samarbejde og kommunikation

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 2

(3)

Simple budskaber

Kloakoverløb skaber problemer for naturen!

Du kan gøre en forskel ved at koble regnvand fra tagrenden!

Det er billigere for alle, hvis vi tænker grønt først!

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 3

(4)

Simple regler

Kommunen og forsyningen hjælper i fællesskab med:

1. Hvor må jeg? Fælleskloak, nedsivningsevne (> 6-25 mm/h) 2. Hvad kan jeg? Græsplæne, regnbed, cisterne + overløb 3. Hvordan gør jeg? Check på websiden – step 1-5

4. Træning af anlægsgartnere/kloakmestre – nedsivningstest, simple anlæg, formalia

5. Simpel afregning for afkobling - ($53 pr. nedløb) og nedsættelse af årligt bidrag

6. Brede informationskampagner – privat initiativ, involvering af lokale foreninger

7. Der er altid overløb – og du må gerne koble dig på igen!

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 4

(5)

Portland| hvor må jeg?

Fælles og separat Afkoblede områder

(6)

Hvad kan jeg?

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 6

(7)

Hvordan gør jeg?

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 7

(8)

Portland| afkobling af nedløb

– over 56.000 disconnected downspouts at over 26.000 residential homes

– annual volume reduction 4.5 million m3

– 1/5 af total CSO volumen – cost of $13M

– Alternative cost: $55M – Total CSO programme

$1,400 M

Downspout Disconnection

Program (1995-2012)

(9)

Regnbede/vejbede med overløb til kloak

– Afkobling skal tage 70-80% af nedbøren (hverdagsregn) – Ved skybrud ledes vandet til grønne områder og/eller kloak

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

<25 25-49 50-74 75-99 100-124 125-149 150-174 175-199 Rain Event Depth (mm)

Percentage of Rain Events

(10)

“Green infrastructure” med mange mål

Use a broad range of strategies to:

Slow & reduce stormwater entering the sewers & discharging to the Bay & Ocean

Protect water quality

Promote infiltration

Promote use of stormwater for non-potable purposes

Reduce the amount of power & chemicals needed to manage stormwater

Revitalize natural watershed functions

courtesy of the SFPUC

(11)

CREEK DAYLIGHTING

SFPUC

ROOFTOP DISCONNECTION GREEN ROOF

BIORETENTION PERMEABLE PAVEMENT

CONSTRUCTED WETLANDS CISTERN

DETENTION BASIN

courtesy of the SFPUC Værktøjskassen

(12)

Miljølovgivning som driver

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 12

State &

Local Req.

Clean Water Act

(1972)

Safe Drinking Water Act

(1974)

Endangered Species Act

(1973)

Combined Sewer Overflow (CSO) NPDES /

Municipal Seperated Stormwater Sewer

System (MS4)

salmon other fish amphibians birds

Underground Injection

Control (UIC) wellhead

protection area

sewer capacity flooding

development land use

(13)

Tænk grønt – det betaler sig!

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 13

LID : Low Impact Development Source: Banking on Green and EPA

(14)

Samarbejde og kommunikation

– Tværgående teams: forsyning, planlægning, miljø, vand og natur

– Klar kommunikation til borgere, gartnere m.v.

– Mails, posters, regnture, hjemmeside

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 14

(15)

Watershed Planning Charrette

Develop a hands-on game to allow the community to

visualize opportunities for LID and to quantify the relative costs,

benefits and tradeoffs.

Identify and analyze candidate projects for future capital

improvements.

courtesy of the SFPUC

(16)

Hvad kan vi bruge i Danmark?

– Fokus samarbejde og kommunikation – Keep it simple, stupid!

– Først grønt – så gråt

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 16

(17)

Middelfart

65 matrikler

Egevej og dele af Langedamsvej og AC Hansens Alle

Fælleskloakeret

Offentlige arealer

Postens rende/Grønningen/Veje

Middelfartmodellen

Borgerinddragelsen

(18)

Middelfart modellen

Kr. 24.000

Forsyning - Ingen regnvand i kloakken

Kommune – delt ejerskab, miljø, udledningstilladelser

Borger – rekreativ merværdi, værne om miljøet

Forsyning,kommune og rådgiver teknisk løsninger

Haveejeren betaler for den ‘overjordiske’ lækkerhed

Der er identificeret fire forskellige håndteringstyper på matriklerne

i. 0,2 årsanlæg i have med overløb til recipient i skoven

ii. Fælles håndtering på tværs af skel

iii. 0,2 årsanlæg i forhave med overløb til vej iv. 100 årsanlæg uden overløb

(19)

Kilder til mere information

www.ditregnvand.dk

www.niras.dk/klimatilpasning

www.seattle.gov/util/greeninfrastructure www.rainwise.seattle.gov

www.cleanriverspdx.org

http://stormwater.sfwater.org

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 19

(20)

Spørgsmål og diskussion

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING 20

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Vi høster i første omgang i de plantager hvor vi har faste aftaler om administration, men vi kommer også gerne hos skovejere som vi ikke har haft kontakt med før.. - Vi har

Min erfaring skal være en fordel for de studerende, men samtidig vil jeg ikke tvinge dem til noget bestemt, de er også nødt til at danne deres egne erfaringer og må gerne opleve

Hvad er fællesnævneren for kartoffelkur, pinsepakke, befolknings- prognoser, kirkeskat, fiskerikvoter i EU og lottospil? Svaret er ma- tematik.. »Vi bliver hele tiden bombarderet

Selv om denitrifikationen i søer og vandløb er en relativ langsom proces, må den ikke undervurderes, og flere undersøgelser bør foretages for at klarlægge dens

Forløbet er en proces, man kan være midt i. Men det er også en retrospektiv størrel- se – noget man ser tilbage på, og som også former selve tilbageblikket. I vores materia- le

Der var udtalt frygt i fransk erhvervsliv og i det franske em- bedsværk for, at anden runde ville by- de på en duel mellem le Pen og Mélen- chon, altså mellem to populister, hvis

Tyrkiets villighed til at gå langt i forsøget på at bekæmpe truslen fra kurdisk hold har naturligvis også gi- vet sig udslag i en stadig militær, ju- ridisk og politisk kamp imod

Alle parter må være indstillet på, at der skal gøres en helhedsorienteret ind- sats, der også omfatter uddannelse og arbejde, fritidsliv og socialt samvær med andre, så