• Ingen resultater fundet

• Det handler om: OK15

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "• Det handler om: OK15"

Copied!
11
0
0

Hele teksten

(1)
(2)

OK15

• Vores aftaler. Din styrke.

• Det handler om:

• Fællesskab

• Menneskesyn

• Samfundet

(3)

Overenskomstforhandlinger

• Generelle forhandlinger

• Specielle forhandlinger

• Tværgående forhandlinger

• Processen

(4)

Hvem forhandler på det kommunale og regionale område?

• Forhandlingsfællesskabet

• DS

– Sammen med HK/Kommunal – Sammen med andre

(5)

• 3 valggrupper: LO, FTF og AC

Forhandlingsfællesskabets medlemsorganisationer

Forhandlingsfællesskabet

LO OAO

FOA SL HK/K DS

FTF (FTF-K)

DLF BUPL SHK

AC

DM DJØF

(6)

Forhandlingssystemet i staten

CFU

AC OAO

Finansministeren

SKAF

CO 10 og LC

bl.a.:

- HK-stat - SL

-Fængsels- forbundet

bl.a.:

- DJØF

- DM

bl.a.: sundhedsgrupperne, DTL, Dansk Politiforbund, Dansk

Socialrådgiverforening

(7)

Arbejdsgiverkrav

Stadig krise-OK = økonomisk ansvarlighed, ingen penge

Forenkling af MED = færre regler og processer

Dialog og samarbejde = større ledelses rum

Beskyttelse af aktive TR = færre beskyttet

Seniordage = forringelse, uden betaling

(8)

Arbejdsgiverkrav

• Forenkling af OK = færre overenskomster

• Arbejdstid = døgn området reguleres anderledes – og måske flere krav

• …. Reguleringsordningen?

(9)

Den lokale løndannelse

• Lokallønsandelen fra 2009 til 2013

faldet fra 8,0 pct. af den samlede løn til 7,6 pct.

• Lokalt aftalte lønstigninger versus anciennitetsbestemte stigninger

• Strategiske overvejelser

(10)

Strategiske overvejelser

• Hvad er realistisk at opnå

• Ingen efterlades på perronen

• Konfliktscenarier

(11)

Fremtidens OK-forhandlinger

• Hvordan skal den offentlige sektor udvikle sig?

• Hvordan skal vi tænke om

fremtidens arbejdsliv, så der er balance i alle livets faser

• Fremtidens fællesskab og politisk mod

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Her kan vi blandt andet langt bedre planlægge en hverdag med effektive patientforløb uden spildtid for patienter og medarbejdere og med tæt samarbejde på tværs af både fag-

Det er utroligt vigtigt, at arbejdsstyrken bliver klædt bedre på til fremtidens opgaver, så vi ikke pludselig står og mangler faglært arbejdskraft i for eksempel industrien,

35 procent af fødevarevirksom- hederne i undersøgelsen forventer, at deres emballage i de kommende fire til fem år får nye egenskaber som fx genanvendte eller bæredygtige

- Teknologisk Institut hjælper virksomheder med at implementere de nyeste produktionsmetoder og materialer i fremtidens højteknologiske produkter, så Danmark bliver et

Det er helt afgørende, at socialrådgiverne får mulighed for at sætte tidligt ind med hjælp og støtte til sårbare og udsatte mennesker - både børn og voksne. Det kræver

Fremtidens sundhedsvæsen vil blive udfordret af, at en stigende efterspørgsel efter sundheds- ydelser som følge af, at befolkningen bliver ældre og lever længere; antallet af

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret Fremtidens Danmark 3.. Fremtidens Danmark 4 Fremtidens Danmark 5 Fremtidens Danmark 6 Fremtidens Danmark

Hvis vi skal overleve som fremtidens Borgerservice i en eller anden form – måske ikke som fysisk, men mere flydende – så skal vi kunne alt det her digitalisering og medbetjening

Eksemplet med gravene viser hen til en anden af Nietzsches pointer. Skal historie gå i livets tjeneste, så er det vigtigt, at der er balance mellem tre aspekter i

Danmarks Nationalbank afholdt 18 marts 2014 en pressekonference, hvor nationalbankdirektøren Hugo Frey Jensen fremførte, at bitcoin ikke er penge. Argumenterne Hugo Frey fremfører

- Der er ingen nødvendig sammenhæng mellem verden og vores begreber om den. - Vores beskrivelser af virkeligheden udspringer sig af de sociale relationer, vi står i. - Gennem

De studerendes forslag skal give Århus Amt og Arriva ny viden om fremtidens kollektive trafik ved, at de studerende blandt andet sætter fokus på fremtidens bus og

En robot kan udstyres med trykfølsomme sensorer på dens fi ngre og derigennem sættes i stand til at mærke de emner, den skal håndtere.. På en trefi ng- ret robot, som den

Titel: Fremtidens familiepolitik : Oplæg til debat i Socialdemokratiet

Harry Lahrmann Workshop om principper for fremtidens vej- og stinetsplanlægning. TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN INSTITUT FOR BYGGERI

juli 2012 viste, at fremtidens klima allerede er her... Hvorfor lave

Dybdelæring indebærer og forudsætter læring, som gør eleverne i stand til at tænke nyt, og kreativt, udvikle viden, der er overførbar, og viden, der gi- ver ændringer

Det fungerer ikke, hvis man skal vælge mellem 250 robotter - uanset hvor god en menu eller navngivning robotterne måtte have.. Når robotterne er »Context Aware«, kan de selv

Dette inkluderer tangs bioaktive indholdsstoffer, såsom anti- bakterielle, anti-fedme, anti-cancer og anti-virus aktiviteter, samt DTU Fødevareinstituttets egen forskning indenfor

Hvis der er et kraftigt fi skeri på sild og brisling, er der mindre mad til torsken, hvilket betyder en mindre fangst af torsk. Men der kan også være positive sider ved fi skeri

Fremtidens vindmøllevinger -når vind globalt leverer over 10 % af vores el..

Konsulenter, forskere og organisationer har fra forskellige vinkler adresseret disse problemer i en årrække. Denne rapport ligger således i slipstrømmen på en række andre arbejder

Den utopiske stræben efter fremtidens mulige lykke og varetagelsen af en politisk arv fra fortiden synes at have lidt en fælles, krank skæbne til fordel for en eviggjort nutid –