Slægtsforskernes Bibliotek

381  17  Download (0)

Full text

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen Danske Slægtsforskere:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

(2)

Dr. Werner Best

Kalendernotater 1943 - 1944.

Bind 2

(3)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet) med Kapitän zur See D r .Forstmann.

Møder med:

Generalkonsul Dr.Krüger. Gesandtschaftsrat Dr.Hensel, Assessor Schacht. Ministerialdirigent D r .Brauweiler

(Reichspropagandaministerium). Hauptmann Daub.

Staatsrat Helfferich (Hamburg). Vicekonsul Dr.Lanner, Aabenraa (afskedsbesøg i anledning af sin tiltræden til Værnem a g t e n ) .

Kanzler Werner. VEND!

(4)

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Oberregierungsrat Hoffmann (Udenrigsministeriet, Berlin).

Fru Furtwängler (Berlin), SS-Brigadeführer Kanstein.

Kriminalrat Bunke. SS-Sturmbannführer Boysen, SS-Untersturmführer Kam G r e g e r s e n ,N y b o .

Fru Heydrich (Prag) og Peter Wiepert (Burg,Fehmern) hentet på hovedbanegården.

Aften: Hjemme sammen med de førnævnte.

(5)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Møder med:

SS-Sturmbannführer Boysen. SS-Sturmbannführer Bielstein.

Ministerialdirektor Dr.Walter, Ministerialdirigent Dr.Ebner.

Ministerialdirektor Dr.Wunder, Dr. Hammersam.

Oberstleutnant Leder (afskedsbesøg i anledning af, at han tiltræder en militær afdeling uden for D a n m a r k ) .

C.O.Jørgensen. Generalkonsul Dr.Nolde (Malmø).

Gesandtschaftsrat Dr.Kassler.

Middag: h je m m e .

VEND!

(6)

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Regierungsoberinspektor Kreutzfeld. Åberg.

SS-Sturmbannführer Bielstein, Schillinger (Berlin), Chefredaktør Bangsted. SS-Brigadeführer Kanstein.

SS-Obersturmbannführer,Oberregierungsrat Dr.Fest (Meddelelse om udnævnelse til Oberregierungsrat).

Aften: Oberstleutnant Grauert (Aarhus) , Fru Heydrich (Prag), Peter Wiepert (Burg, Fehmern) til aftensmad hos os.

(7)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner, Regierungsrat D r . Esche (tiltrædelsesbeøg) Regierungsdirektor Dr.Stalmann. General von Hanneken.

Reichszahnärtzführer Dr.Stuck (Berlin), Dr Fenter (Berlin), Amtmann Obruh. Dr.Hammersam.

Middag: Frokost sammen med fru Hilde Best, fru Heydrich og

Peter Wiepert på restaurant "Nimb" i ”Tiv o l i ” . VEND!

(8)

Efte r m i d d a g : Tur i byen og og på Frilandsmuseet (ved Lyngby) med de ovennævnte.

Aften: Foruden de førnævnte var Generaldirektor Dr.Hoffmann (HAPAG(*), Hamburg), Ministerialdirigent Dr.Braweiler (Reichs­

propagandaministerium, Berlin), Duckwitz og Schröder med fruer til aftensmad hos os.

(*) HAPAG = Hamburg-Arner i kani sehe Paketsfahrts Aktiengesellschaft.

(9)

Formiddag og middag: hjemme.

Eftermiddag: Kort med fru Hilde Best, fru Heydrich og Peter Wiepert til Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg.

Aften: Ovennævnte samt General von Hanneken til aftensmad hos os.

(10)

Formiddag i D a g m a r h u s .

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 samt Oberstleutnant von Heydebreck,

Oberstleutnant Lutz, Korvettenkapitän Hashagen, Hauptmann Daub.

Møder med:

Korvettenkapitän Lechler, Korvettenkapitän Hashagen.

Gesandtschaftsrat Dr,Kassler. SS-Hauptsturmführer Seibold, Grossmann (Stuttgart). D r . G.Fr.Blunck (Greben,Holstein).

SS-Brigadeführer Kanstein.

Dansktime.

M i d d a g : Frokost på restaurant "Viking" VEND!

(11)

med fru Best, fru Heydrich og Peter Wiepert.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møde med Baronesse Karen Blixen-Finecke.

Aften: Til aftensmad hos os:

Gauleiter Sprenger og Gauamtsleiter Ruden (Frankfurt/M),

Generalarbeitsführer Bormann (Oslo), Arbeitsführer Scheifarth, Fru Heydrich, Peter Wiepert.

(12)

Med fly sammen med General von Hanneken fra Kastrup til Esbjerg.

Den forstærkede II Bataillon af Grenadierregiment 194's kampøvelse sammen med II afdeling af artilleriregiment 171 på troppernes

øvelsesområde ved Oksbøl.

Middag: på Centralhotellet i Esbjerg.

Derefter til Fanø. Inspektion af befæstningsanlæggene på Fanø.

Tilbage til Esbjerg. Inspektion af fartøjer m.v. fra Pioner-, Landgangs-, Uddannelses- og Reserveregimentet VEND!

(13)

Tilbage med fly til København.

Aften: Til aftensmad hos os:

SS-Brigadeführer Kanstein, SS-Obersturmbannführer Dr.Fest, SS-Sturmbannführer Chantré, SS-Sturmbannführer Bielstein med fruer, SS-Sturmbannfürer Boysen, Hauptsturmführer Pahl, Arvestorhertuginde von Mecklenburg, fru Heydrich, Peter Wiepert.

(14)

Formiddag i D a g m a r h u s .

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Peter Wiepert (Fehmern). Amtsrat Hilgartner.

Dr.Hammersam. Ministerialdirigent Dr.Ebner. Ministerialrat Dr.Wunder Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(15)

Den ungarske Gesandt Pierre de Matuschka (Stocholm).

Statsminister Scavenius (på Christiansborg S l o t ) .

SS-Sturmbannführer Bielstein. SS-Obersturmbannführer Dr.Fest.

Regierungsrat Dr.Meulemann.

Aften: hjemme.

(16)

(Med Olsen som privatchauffør) kørt med fru Hilde Best, Fru Lina Heydrich (Prag) og Peter Wiepert (Fehmern)

fra København over Aarhus (Frokost med Oberstleutnant Grauert på Hotel "Regina") til Lindenborg Slot ved Aalborg.

Dåbsmiddag for Grev Heinrich Schimmelmanns datter Elisabeth Marie Luise.

Overnattet på Lindenborg Slot.

(17)

(Med Olsen som chauffør) kørt med fru Hilde Best fra Lindenborg Slot over Aarhus (besøg i "Den gamle B y ” , kaffe hos Oberstleutnant Grauert på Hotel "Regina") til København.

Besøg på Trelleborg volde på Sjælland.

(18)

Ledsaget fru Hilde Best til Kastrup flyveplads.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Assessor Schacht. Professor Schneider (Aarhus).

Konsul Bachmann, Odense (afskedsbesøg i anledning af forflyttelse til Berlin)

D r .Handelmann. Kapelmester Hans Werner (tidligere Mainz, nu B e r lin).

VEND!

(19)

Middag: hjemme.

Eftermiddag: hjemme.

Møde med Professor Dr.H ö f 1er og Assessor Schacht.

Aften: hjemme.

(20)

Hjemme (Strandvej 259).

Aften: Hentet Heinz Lange (Berlin, henholdsvis Laubenheim ved Mainz)

på hovedbanegården og taget ham med hjem til aftensmad.

(21)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1 samt Oberstleutnant von Engelmann, Oberstleutnant von Heydebreck, Major Hauschkel,

Korvettenkapitän Hashagen, Hauptmann Daub, Rittmeister von Stern.

Møder med:

Direktør Svenningsen, Direktor Styr. Major der Schutzpolizei Kleine.

Konsul Böhme. Gesandt Dr.Barandon, SS-Brigadeführer Kanstein.

Oberregierungsrat Dr.Heise. Heinz Lange (Berlin).

Dansktime. VEND!

(22)

Middag: General von Hanneken hos mig til frokost.

Stabsartz Dr.Söchting til undersøgelse af Leopold Jung og Hartmut Best.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: Gesandt Dr.Barandon, SS-Brigadeführer Kanstein.

Landesgruppenleiter Dalldorf. Pressereferent Schröder.

Marineoberartz Dr. Aage Koch og hans søn Preben Koch.

Aften: Heinz Lange til aftensmad hos mig.

(23)

Ridetur i Dyrehaven sammen med Direktør Svenningsen (fra stald Wittmack, Ordrup, Mosehøjvej 7) .

Formiddag: i Dagmarhus.

Møder med:

Gesandt Dr.Barandon, SS-Brigadeführer Kanstein.

SS-Sturmbannführer Boysen. Assessor Schacht. Heinz Lange (Berlin, henholdsvis Laubenheira ved M a i n z ) . SS-Sturmbannführer Bielstein.

Oberregierungsrat Chantré.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND!

(24)

Møder med:

Per Borum, Lohmann. Den italienske Gesandt Marchese Diana.

Oberstabsintendant Kirchhoff (DWI)(*).

Leutnant (Legationssekretär) Dr. Lierau.

Aften: hjemme.

(*) DWI = Deutsche Wissenschaftsliche Institut

(25)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Generalartz Dr.Eckl (Tiltrædelsesbesøg).

Oberregierungsrat Dr.Esche. SS-Hauptsturmführer Pahl.

Dansktime.

Middag: hjemme.

Eftermiddag : Sammen med SS-Sturmbannführer B o y sen

inspektion af Schalburgskolen VEND!

(26)

på Høveltegaard (Leder: Untersturmführer Kam).

Aften: hjemme.

Fru Hilde Best vendt hjem fra Berlin.

(27)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet) me d Kapitän zur See Dr.Forstmann.

Møder med:

Generalkonsul Dr.Krüger. Assessor Schacht. Kapitän zur See Schmitt (krydseren "Emden"). SS-Hauptsturmführer Laerum.

Middag: SS-Obersturmbannführer Martinsen, SS-Sturmbannführer Boysen og SS-Obersturmführer Fechner til frokost hos os.

Eftermiddag i Dagmarhus: VEND !

(28)

Møder med:

Gesandtschaftsrat Gernand. Dr.Lorenz Christensen (Aabenraa).

Landesgruppenleiter Dalldorf.

Aften: SS-Standartenführer og Oberst der Polizei Fehlis (Oslo)

til aftensmad hos os.

(29)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Møder med:

Reichsbahnoberrat Clauss. Professor Paul von Kienen,

Gesandtschaftsrat Gernand. SS-Rriegsberichter, Chefredakteur Sträde (Europa-Press, Berlin), Schröder.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND!

(30)

Møder med:

Direktør Svenningsen, SS-Brigadeführer Kanstein.

Statsadvokaten for særlige anliggender Hoff (på gerningsstedet for sprængningen af telefoncentralen i l u f t b e s k y t t e l s e s k æ l d e r e n ) . Aften: Indbydelse fra Duckwitz, Lyngby, sammen med

Direktør Svenningsen og den svenske legationssekretær Ekblad med fruer.

(31)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Brigadeführer Kanstein. Reichskriegsgerichtsrat Dr.Kanter.

SS-Brigadeführer Kanstein. Oberregierungsrat Dr.Fest.

Den danske justitsminister Thune-Jacobsen, SS-Brigadeführer Kanstein, Arbeitsführer Scheifarth. Hauptmann Hansen.

Middag; hjemme.

Eftermiddag: Møder i byen. Forevisning af filmuddrag VEND!

(32)

hos Ufa (Nygade 3)

Aften: hjemme.

(33)

Hjemme.

Aften: Til aftensmad hos os:

Viceadmiral Wurmbach, Kapitän zur See Ihssen, Korvettenkapitän Bechler, Kapitän zur See Schmitt

(Kommandør pä krydseren "Emden” )

(34)

Formiddag i D a g m a r h u s .

Morgenmode med medarbejdergruppe 1 samt

Oberst von Engelmann, Oberstleutnant von Heydebreck, Ritmeister vo n Stein, Korvettenkapitän Hashagen,

Major Heusckel, Hauptmann Daub.

Moder med: SS-Brigadeführer Kanstein, Studienrat Wäsche, Major Maas, Ministerialdirigent Dr.Ebner,

Regierungsrat D r .Meulemann, Gesandtschaftsrat Dr.Kassler, Oberstleutnant von Aveyden, Kapitän zur See z.V. Zechlin

D a n s k t i m e . VEND!

(35)

Middag : Frokost i "Skovriddergaarden" med de tyske redaktører i København, Hauptmann Daub og nogle repræsentanter for myndig hederne.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: Fru Heydrich (Prag), Peter Wiepert (Fehmern),

Dr.Handelmann, Gesandschaftsrat dr.Kassler. Hauptmann Hansen.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Aften: hjemme. Fru Heydrich og Peter Wiepert hos os.

(36)

Kl 7.00 deltagelse i reservebataillonens kampskydning på Amager Fælled.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet).

Møder med:

Duckwitz, Schacht, Niels Wieth-Knudsen Harald Christian Hviid.

Inspektion af SS-reservekommando Danmark (Jernbanegade 7) og

præsentation af 200 SS-Standartenjunkern. VEND !

(37)

Middag: Frokost på krydseren "Emden" i Frihavnen efter indbydelse fra Kapitän zur See Schmitt (med> Viceadmiral Wurmbach, Viceadmiral Stohwasser, Generalmajor Ritter von Schleich, Generalmajor Kastorff og andre.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møde med:

Dr.Markull (Østministeriet,Berlin)

Aften: Invitation fra SS-Brigadeführer Kanstein med fru Heydrich, Peter Wiepert, Dr. Handelmann, SS-Hauptsturmfùhrer Pahl med frue.

(Hellerup Lundsalle 13

(38)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner. Kanzler Werner.

Gesandtschaftsrat Dr.Hensel.

Dansktime.

Middag: hjemme (Fru Heydrich hos os) . Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Konsulatssekretär Fest, Konsulatssekretär Schlucht,

SS-Brigadeführer Kanstein. VEND!

(39)

Oberregierungsrat Dr.Heise, den danske justitsminister Thune-Jacobsen, direktør Svenningsen.

Aften: hjemme. Fru Heydrich (Prag) og Peter Wiepert (Fehmern) til middag hos os.

(40)

Fru Hilde Best ledsager fru Heydrich til lufthavnen i Kastrup.

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Kapitän zur See Rothe-Roth, Kommandør på krydseren

"Admiral Scheer". Assessor Schacht, Professor Dr. Frebold.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

VEND!

(41)

Leutnant (Legationssekretär) Dr. Lierau, Fänrich Herold (krydseren ”Admiral Scheer” .

Gesandtschaftsrat Dr.Hensel, SS-Brigadeführer Kanstein, Regierungsdirektor Dr.Stalmann, Dr.Handelmann.

Ministerialrat Ludwig (Berlin), Ministerisldirigent Dr.Ebner.

Generalkonsul Dr.Krüger, SS-Brigadeführer Kanstein, Gesandt D r .Barandon.

Aften: hjemme.

(42)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Moder med:

Ministerialrat Ludwig (Berlin) ,

SS-Hauptsturmführer,Regierungsrat Ziegler,

Ministerialdirigent Dr.Ebner, Generalkonsul Dr.Krüger.

Oberstleutnant Walter Frantz. SS-Brigadeführer Kanstein.

Middag: Frokost på Hotel ”d'Angleterre” efter indbydelse fra General von Hanneken til krydseren "Admiral Scheer"s

Kommandant Kapitän zur See Rothe-Roth.

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND!

(43)

Møder med:

SS-Untersturmführer Søren Kam (Høveltegaar$), Direktor Krause.

Aften: Sammenkomst hos Gesandt Dr.Barandon sammen med:

Kapitän zur See Rothe-Roth, Korvettenkapitän Prützmann,

Generaldirektør Knutsen, Direktor Styr, Legationssekretär

Arci og frue, Grevinde Wachtmeister (Ahlmannsalle 20).

(44)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner, Landesrat Martinsen (ny Organisation Todt-leder i stedet for nu afdøde Oberbaurat Melms).

Professor Paul von Klenau, Professor Klint

von Klenau og datter. Ministerialrat Ludwig (Berlin).

Middag: hjemme.

Eftermiddag: Modtagelse i haven af VEND!

(45)

26 Officerer og Fänricher fra krydseren ^Admiral Scheer"

og civile gæster (Strandvej 259).

Aften: hjemme.

(46)

Hj emme.

Aften: Til middag hos os:

Kapitän zur See Rothe-Roth med 3 officerer, Viceadmiral Wurmbach med 2 officerer,

General von Hanneken, Generaldirektør Knutsen med frue, Fru Henning, Fru Yde, Fru von Schalburg,

SS-Brigadefùhrer Kanstein med frue,

Ministerialdirigent Dr.Ebner.

(47)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1. samt

Oberst von Engelmann, Oberstleutnant von Heydebreck, Oberstleutnant ... , Korvettenkapitän Hashagen, Rittmeister von Stein, Hauptmann Daub.

Møder med:

SS-Sturmbannführer Karl Theodor Weigel (Berlin).

Feldmarschall Helmut Clissmann, Korvettenkapitän Hoffmeister.

Middag : Frokost pä krydseren "Admiral Scheer" med

General von Hanneken, Viceadmiral Wurmbach, Gesandt Dr.Barandon

og andre. VEND!

(48)

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Statsminister Scavenius. Landesgruppenleiter Dalldorf.

Dr.Lawaczek (Poking ved Starnberger See).

SS-Sturmbannführer Boysen.

Aften: Leutnant der Luftwaffe (Legationssekretär) Dr.Leirau til aftensmad hos os.

(49)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet).

• Møder med:

Den finske Gesandt Pajula. Oberregierungsrat Dr.Heise.

Reichskriminalrichter Dr.Kanter, SS-Brigadefährer Kanstein.

Oberregierungsrat Dr.Fest.

Middag: hjemme.

Eftermiddag: Møde med General von Hanneken i Nyboder Skole.

I Dagmarhus møde med Advokat Dr.Helmut Pfeiffer (Berlin).

Aften: hjemme.

(50)

Ridetur i Dyrehaven med Direktør Svenningsen (Fra Wittmacks stald,Ordrup,Mosehøjvej 7).

Formiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

SS-Sturmbannführer Martinsen (før afrejse til G r a f e n w ü h r ) . Oberregierungsrat Dr.H e ise, Gesandt Dr.Barandon,

SS-Brigadeführer Kanstein, Ministerialdirigent Dr.Ebner.

Staatssekretär Körner med ledsagelse afhentet i Kastrup lufthavn.

Middag: Til frokost hos os. VEND!

(51)

Staatssekretär Körner, Ministerialdirigent Dr.Ebner,

« Ministerialrat Steffler, Ministerialrat Kadgien.

SS-Obersturmbannführer Neumann.

Eftermiddag: Køretur rundt i byen og derefter til Kastrup

lufthavn med de førnævnte (uden Dr.Ebner og Kadgien) og fru Best Aften: Invitation fra de københavnske chefredaktører til

Bellevue-Strandhotel i Klampenborg.

(52)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 samt Kapitän zur See D r .Forstmann.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner. Regierungsrat Dr.Meulemann, Major Maas.

Dansktime.

Middag: SS-Obersturmbannfùhrer Dr.Rindweg (Berlin) til frokost hos os.

Eftermiddag: Drøftelse med Statsminister Scavenius,

Arbej dsminister VEND!

(53)

Kjærbøll, Socialminister Laurits Hansen,

Fagforeningsformand Eiler Jensen og andre om strejker (på Christiansborg S l o t ) .

Møder i Dagmarhus med Professor Dr.Scheel (Kiel). Bertram, Dr. Garmeister.

Aften: hjemme.

(54)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Møder med:

Oberregierungsrat Dr.Heise, Assessor Schacht, Stehr.

Amtsrat Loge' (Den tyske Republiks Statsrevisorat,P o t s d a m ) . Fru Jespersen. Duckwitz.

Middag: C.O.Jørgensen til frokost hos os.

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Den rumænske gesandt Georges Crutzescu. VEND!

(55)

Wilfred Petersen, Oberregierungsrat Chantre'.

SS-Untersturmführer Søren Kam.

Postrat Dr.Ing. Dieterich (fra Kiel med melding som repræsentant for Oberpostrat Burmester).

Fru Margit Andersen (Oslo).

Aften: Den danske gesandt Mohr og frue til middag hos os.

(56)

1

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergruppe 1.

Informationsmode hos kommandanten for de tyske tropper i Danmark (Nyboder S k o l e ) .

Møde med kong Christian X på Sorgenfri Slot (Lyngby).

Moder med:

Oberregierungsrat Dr. Fest. Steven.

M i d d a g : hj e m m e .

Eftermiddag: Ærinder i byen VEND!

(57)

Aften: hjemme

(58)

^«nniaa. 15. August 194 3

Hjemme (Strandvej 259)

Formiddag: Oberstleutnant Graert (Aarhus) med svigerinde til the hos os.

Aften: Indbydelse fra Gesandschaftsrat Dr.Hensel (Svanemøllevej 23)

(59)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1 samt

Oberstleutnant von Heydebreck, Oberstleutnant Lutze,

Oberstleutnant ... , Korvettenkapitän Hashagen.

Rittmeister von Stein, Hauptmann Daub.

Møder med:

f

Gesandtschaftsrat Dr.Hensel. SS-Sturmbannführer Bielstein.

SS-Sturmbannführer Boysen. D r .Handelmann.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(60)

Major Kleine. Sonderführer Dr.Oberhäuser.

Landesgruppenleiter Dalldorf, DAF-Ob=

mann Zechlin.

A f t e n : Middag med 10 danske SS-Fanejunkere og

S S -Sturmbannführer Boysen, SS-Hauptsturmführer Schnettler, SS-Untersturmführer Kam på Hotel ”d'Angleterre".

(61)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet).

Møder med:

Generalkonsul Dr.Krüger. Afdelingschef Hvass,

Kontorchef Hoffmeyer, Gesandtschaftsrat Dr.Hensel, Kanzler Werner (besigtiget 5. etage i Dagmarhus).

SS-Oberstumführer Möhlmann.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(62)

SS-Brigadeführer Kanstein.

Baronesse von dem Busche-Streithorst.

Regierungs- und Kriminalrat Dr.Berndorff (Berlin), SS-Standartenführer Müller (Darss-Berlin),

SS-Hauptsturmführer Frosien. Gesandtschaftsrat Gernand.

Aften: SS-Standartenführer Müller til middag hos os.

(63)

Formiddag i Dagmarhus,

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Generaldirektør Knutzen, SS-Brigadeführer Kanstein, Oberregierungsrat,Leutnant Stier. Duckwitz.

Regierungsdirektor Dr.Stalmann, SS-Brigadeführer Kanstein.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møde med: SS-Brigadeführer Kanstein.

Aften: Invitation fra Duckwitz VEND!

(64)

i Lyngby sammen med: fhv.statsminister Vilhelm Buhi, Hans Hedtoft Hansen, Alsing Andersen, H.P.Hansen, SS-Brigadeführer Kanstein.

(65)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 samt Kapitän zur See D r .Forstmann.

Møder med:

General von Hanneken, Oberst von Collani,

Oberst von Engelmann, Oberstleutnant von Heydebreck,

SS-Brigadeführer Kanstein, Kapitän a.D. Ipsen (a.D. = fhv.)

Besøg hos den rumænske gesandt Crutzescu pä Hotel "d'Angleterre".

Middag: Frokost hos os: VEND!

(66)

Gesandt Rühle (Berlin), Assessor Schacht, Lohamnn.

Eftermiddag: Statsminister Scavenius hos mig til the.

(Strandvej 259).

Aften: Kontreadmiral Henning og frue til middag hos os.

(67)

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Møder med:

Hauptbannführer Teichamnn. Frk Friedrich. Dr.Garmeister.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Untersturmführer Kam.

Aften: Dr.Paris (Offenbach-Oslo) til middag hos os.

(68)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Dr.Handelmann, Hauptmann der Schutzpolizei Jäger.

Oberregierungsrat Dr.Fest, Gesandtschaftsrat Dr.Kassler, SS-Sturmbannführer Bielstein.

Middag: hjemme.

Eftermiddag: Ærinder i byen.

Aften: hjemme.

(69)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Dr.Handelmann, SS-Brigadeführer Kanstein.

Middag og eftermiddag: hjemme.

Aften: Til aftensmad hos os:

General von Hanneken, Oberst von Collani, SS-Brigadeführer Kanstein.

(70)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet).

Møde med General von Hanneken i Nyboder Skole

(med SS-Brigadeführer Kanstein og Ministerialdirigent Dr.Ebner I Dagmarhus:

Møde med Generalkonsul Dr.Krüger.

Dansktime.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND!

(71)

Møder m e d :

Duckwitz. Reichsbankdirektor Krause.

Regierungsrat Dr.Meulemann, Dr.Fritz Clausen (Bovrup), SS-Sturmbannführer Bielstein. Viceadmiral Wurmbach.

Aften: Statsminister Scavenius til middag hos mig.

(72)

Dienstag, 24. August 1 9 4 3

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Middag: hjemme.

Eftermiddag: Flyvning fra Kastrup lufthavn til Rastenburg.

Overnattet i særtoget ”Brandenburg''.

(73)

I Førerhovedkvarteret. Møder med Ambassadør Gaus og Rigsudenrigsminister von Ribbentrop.

Overnattet i særtoget "Brandenburg” .

(74)

I Førerhovedkvarteret.

Møde med Rigsudenrigsminister von Ribbentrop.

Overnattet i særtoget "Brandenburg".

(75)

Kl 8.00 Fly fra Rastenburg til København, landing kl 11.15.

Møder med:

General von Hanneken, Viceadmiral Wurmbach,

Oberst von Collani, SS-Brigadeführer Kanstein (i Nyboder S k o l e ) . Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Gesandt Dr.Barandon, SS-Brigadeführer Kanstein og 10 referenter.

Aften: hjemme.

(76)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Statsminister Scavenius.

Viceadmiral Wurmbach, SS-Obersturmbannführer Hans Neumann (Oslo) 10 referenter.

Middag: Neumann til frokost hos os.

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Oberst von Engelmann, Gesandt Dr.Barandon. VEND!

(77)

Hauptmann Daub, Schröder, Lohmann.

Aften: hjemme.

Nat: Fra kl 23 i Dagmarhus.

Møder med Gesandt Dr.Barandon, Hauptmann Daub, Schacht, Schröder, Lohmann.

(78)

kl 3.00 med SS-Obersturmbannführer Neumann i Alsgade Skole.

(Tale til arrestationskommandoen).

Derpå i Dagmarhus.

Morgenmad hjemme.

Formiddag i D a g m a r h u s .

Møder med: SS-Sturmbannführer Boysen,

Regierungsdirektor Dr.Stalmann.Kontorchef Stehr.

Middag: Fru von Schalburg og VEND!

(79)

SS-Sturmbannführer Neumann hos os til frokost.

» Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Danske redaktører. Tyske redaktører.

SS-Brigadeführer Kanstein. Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

Aften: som om middagen.

(80)

Formiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann, SS-Hauptsturmführer Pahl, Studienrat Wäsche, SS-Hauptsturmführer Prieb (Berlin), Duckwitz. Gesandt Dr.Barandon, Generalkonsul Dr.Krüger, SS-Sturmbannführer Boysen.

Middag: SS-Obersturmbannführer Neumann (Oslo) og Fru Schalburg til frokost hos os.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(81)

Kontreadmiral Henning. Vertragender Legationsrat Spelsberg (Berlin). Einar Vaaben. SS-Brigadeführer Kanstein. Lohmann.

Aften: Kontreadmiral Henning og frue hos os.

(82)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Gesandt Dr.Barandon. Den tyrkiske Charge' d'Affaires Seldschuk.

SS-Sturmbannführer Bielstein. SS-Brigadeführer Kanstein.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Oberregierungsrat Dr.Fest. Direktør Svenningsen.

Landesgruppenleiter Dalldorf. Dr. Hemmersam.

Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

Aften: hjemme.

(83)

Formiddag i Dagmarhus.

>

Møder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann. Gesandt Dr.Barandon.

Landesgruppenleiter Dalldorf. Hugo Stinnes (Mülheira/Ruhr).

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Obersturmbannführer von Low (Berlin), SS-Hauptsturmführer Pahl.

SS-Brigadeführer Kanstein. VEND!

(84)

Regierungsdirektor D r .Stalmann.

Aften: SS-Obersturmbannführer von Löw og

SS-Hauptsturmführer Pahl hos os til aftensmad.

(85)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder m e d :

Regierungsdirektor Dr.Stalmann. Oberregierungsrat Dr.Fest.

(Afmelding på grund af rejse til Erfurt). Studienrat Wäsche.

Duckwitz. Oberregierungsrat Dr.Heise. Hauptmann Daub.

Gesandtschaftsrat D r . Kassler.

Middag: hjemme.

Eftermiddag: Bisættelse af 4 tyske værnemagtssoldater, der blev dræbt under afvæbningen af resten af den danske hær d. 29.august

1943

VEND!

(86)

på Bispebjerg-Æreskirkegård.

Derefter i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Untersturmführer Søren Kam. Gesandtschaftsrat Gernand.

Hauptmann Daub.

Aften: Reichskriegsgerichtsrat Dr.Kanter til aftensmad hos os.

(87)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet).

Møder med: Legationssekretär Arvestorhertug von Mecklenburg.

SS-Brigadeführer Kanstein. Hauptmann Daub. SS-Sturmbannf(ihrer Boysen Landesrat Martinsen (O.T.) (*).

C.0.Jørgensen, SS-Sturmbannführer Bielstein. Svend Borberg.

SS-Obersturmbannführer von Low (Berlin).

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND 1

( * ) O .T. = en a rb e jd s o rg a n is a t i on o p k a ld t e f t e r s t i f t e r e n T od t.

(88)

Møder med:

General der Infanterie von Hanneken. Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

SS-Hauptsturmführer Seibold, SS-Sturmbannführer Boysen.

Kontorchef Stehr.

Aften: hjemme.

(89)

Formiddag i Dagmarhus , Morgenmode med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Informationsmøde hos den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark på Nyboder Skole.

Møder med:

SS-Sturmbannführer Boysen, Assessor Schacht.

Regierungsdirektor Dr.Stalmann. Oberleutnant Dr.Bernhard Ohling (Berlin).

Middag, eftermiddag og aften: hjemme.

(90)

Formiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Regierungsdirektor D r . Stalmann, Gesandt Dr.Barandon.

Direktør Svenningsen.

Middag: Frokost hos General von Hanneken (Østerbrogade 28) med SS-Brigadeführer Kanstein og frue, Viceadmiral Wurmbach, Oberst von Collani, Major von Münchow.

Eftermiddag og aften: hjemme.

(91)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergruppe 2 (udvidet).

Moder med:

SS-Brigadeführer Kanstein, SS-Sturmbannführer Boysen.

Ministerialdirigent Dr.Ebner. Den finske Gesandt Pajula.

Legationssekretär Arvestorhertug von Mecklenburg.

Kontorchef Eskelund, Schröder. Fru Hal Koch, Fru Bertold. Fru Schyberg SS-Sturmbannführer Bielstein.

Middag: Frokost hos Hugo Stinnes (i KKKK's lokaler, Islandskaj).

VEND!

(92)

Eftermiddag i Dagmarh u s . Møder med:

Viceadmiral Wurmbach. SS-Obersturmbannführer Martinsen.

Fru Madsen. Reichskriegsgerichtsrat Dr.Kanter.

Dr. Hemmersam. Oberregierungsrat Dr.Fest.

Aften: Oberstleutnant, Staatssekretär a.D. Grauert (Aarhus) og frue hos os (indtil videre som husets gæster).

(93)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med: Den svenske journalist Hermansson (Malmø), Schröder.

SS-Schütze Hennig. Hauptmann Daub, Oberleutnant Tripp.

Regierungsdirektor Dr.Stalmann. Generalkonsul Dr.Krüger.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(94)

SS-Obersturmbannführer Martinsen. Gesandtschaftsrat Dr.Hensel Lohmann. Freifrau von Münchhofen, SS-Standartenführer Jakobsen

(Berlin). SS-Sturmbannführer Boysen. Regierungsdirektor Dr.

Stamann. Kanzler Werner. Dr.Lorenz Christensen.

Aften: hjemme (med Oberstleutnant Grauert og fr u e ) .

(95)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Møder med:

SS-Brigadeführer Kanstein. Oberresierungsrat Dr.Heise. Najor Kleine.

Reichsanwalt Reitzel-Nielsen. Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

SS-Hauptsturmführer Pahl.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(96)

Regierungsdirektor D r .Stalmann. SS-Hauptsturmführer Seibold.

Noack (Propagandaministerium, B e r l i n ) , Lohmann, Kaptajn i luftvåbnet Sommer. Landesgruppenführer Dalldorf. Regierungsdirigent Dr.Ebner.

Aften: hjemme (med Oberstleutnant Grauert og frue).

(97)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet) Møder med:

Duckwitz. SS-Hauptsturmführer Ziegler. Hauptbannführer Teichmann.

Professor Hofler.

Middag: Dr.Jens Møller (Graasten) og Oberstleutnant Grauert (Aarhus) og frue hos os til frokost. VEND!

(98)

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

SS-Sturmbannführer Bielstein. Presseattache' Dr.Grassmann (Stockholm) Den tidligere italienske Gesandt Marchese Diana. Major der Schutz­

polizei Kleine. Freifrau von Münchhofen. Maskinist Rudolf Müller (Glottertal, p.t.V i b o r g ) . Gesandt Dr.Barandon. Major Krausshold (Berlin).

Aften: SS-Sturmbannführer Klingenberg, SS-Sturmbannführer Boysen og fru Grauert hos os.

(99)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Brigadeführer Kanstein, SS-Obersturmbannführer Martinsen, SS-Sturmbannführer Boysen, SS-Sturmbannführer Bielstein.

I Nyboder Skole samtale med General von Hanneken, Oberst von Collani, Dr. Møller (Graasten), SS-Brigadeführer Kanstein.

M i d d a g : hj e m m e .

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND!

(100)

Møder med:

Reichsbankdirektor Krause. Borgmester Alfred Bindslev,

Bankdirektør Knud Bindslev. Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

Direktør Svenningsen. Gesandt Dr.Barandon. Schröder.

Aften: hjemme (Fru Henning og fru Grauert hos os) .

(101)

Formiddag i Dagmarhus.

« Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Assessor Schacht. Gesandtschaftsrat Gernand. SS-Obersturmbannführer Martinsen, SS-Sturmbannführer Boysen, Kaptajn Sommer.

Oberregierungsrat Dr.Korff (Oslo), Regierungsrat Dr.Esche. Duckwitz.

SS-Sturmbannführer Bielstein. Forstattache' Grev von der Schulenburg (Stockholm).

Middag, eftermiddag og aften: hjemme.

(102)

Sonntag, 12. Septem ber 1 9 4 3

Hjemme (Strandvej 259)

(103)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2.

Møder med:

Dr.Fritz Clausen. SS-Hauptsturmführer Langosch (framelding til overtagelse af stilling som Polizeipräsident i K i e l ) .

Helmer Rosting. SS-Brigadeführer Kanstein.

Middag: hjemme.

Eftermiddag : Bisættelse af den d. 7.9.43 ved

VEND!

(104)

mordattentat dødeligt sårede reservepolitivagtmester Johann Smek på Æreskirkegaarden på Bispebjerg.

I Dagmarhus møder med: Gesandt Dr.Barandon. Dr.Fritz Clausen.

Aften: hjemme.

(105)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann. Kanzler Werner. Schröder.

C.O.Jørgensen, SS-Hauptsturmführer Pahl. Hauptmann Daub, Schröder.

Landesgruppenleiter Dalldorf. SS-Sturmbannführer,Regierungsrat Dr.

Hoffmann (Fra RSHA (*), tiltrædelsesbesøg)

Middag: hjemme. VEND!

< * ) RSHA = R e ic h s -S ic h e rh e it s - Haupt-Amt)

(106)

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Viceadmiral Wurmbach med 3 officerer. 5 tyske chefredaktører sammen med Schröder og Dr.Hauck. Professor Gudmundur Kamban.

Kontorchef Stehr.

Aften: Afskedsindbydelse for SS-Obersturmbannführer Dr.Fest og SS-Hauptsturmführer Langosch med Brigadeführer Kanstein,

Oberstleutnant Grauert og andre.

(107)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergruppe 3 (udvidet) Møder med:

Gesandt Dr.Barandon. Oberregierungsrat Dr.Heise. Major Kleine.

SS-Obersturmbannführer Eldon Walli (Oslo). Duckwitz.

SS-Sturmbannführer Bielstein.

Middag: hjemme. (Oberstleutnant Grauert og frue og frk Bishoff til frokost hos o s ) .

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND!

(108)

Møder med:

Fru Vibeke Reumert. SS-Hauptsturmführer Lærum. Dr.Walter Kolbe (Berlin). Legationssekretär Arvestorhertug af Mecklenburg.

SS-Brigadeführer Kanstein. Professor Dr.Grapow (Præsident for

det Preussiske Videnskabernes Institut, B e r l i n ) , Professor Dr.Scheel (Berlin), Assessor Schacht. S S -Obersturmbannführer Dr.Rindweg (Berlin), SS-Sturmbannführer Boysen.

Aften: hjemme (Gra u e rt og frue hos o s ) .

(109)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergruppe Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner. SS-Obersturmbannführer Dr.Rindweg (Berlin), SS-Obersturmbannführer Martinsen, SS-Sturmbannführer Boysen, Kaptajn Sommer.

Velkomsthilsen til et nyt Ordenspolitikompagni på Alsgade Skole.

Middag: hjemme. (Fru Grauert hos o s ) . VEND!

(110)

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Moder med:

General von Hanneken. Fru Machowitz. Duckwitz.

Kriminalrat Hermannsen. Leutnant (Obergebietsführer) Kaufmann (Berlin), Gesandtschaftsrat Gernand. D r .Bansaczek. Gesandtschaftsrat Dr.Hensel.

Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

Aften: SS-Obersturmbannführer Dr.Rindweg (Berlin) og

SS-Sturmbannführer Boysen hos os foruden fru Grauert. VEND!

(111)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Sturmbannführer, Regierungsrat Dr.Hoffmann, SS-Sturmbannführer Bielstein. Gesandt Dr. Baradon. Duckwitz. SS-Obersturmbannführer Dr.Rindweg, SS-Sturmbannführer Boysen, SS-Sturmbannführer,

Regierungsrat Dr.Hoffmann. SS-Sturmbannführer Bielstein.

Samtale med General von Hanneken på Nyboder Skole.

Middag: hjemme.

(112)

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Redaktør Hermann Kiy. Schröder. Duckwitz. Regierungsdirektor Dr.

Stalmann. SS-Sturmbannführer, Regierungsrat Dr.Hoffmann.

Aften : hjemme.

(113)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Major Kleine, Hauptmann Markert, Ministerialdirigent Dr.Ebner, Reichsbankdirektor Krause, Generalkonsul Dr.Krüger, Major Bongart

(Afskedsbesøg). Oberfeldintendant Balnus, Feldintendant Mittel­

stadt (Tiltrædelsesbesøg). SS-Sturmbannführer Dr.Scherdin (Til­

trædelsesbesøg). SS-Hauptsturmführer Pahl. SS-Sturmbannführer, Regierungsrat Dr.Hoffmann. Oberarbeitsführer Schulze-Herringen

(Berlin). VEND!

(114)

Arbeitsführer Scheifarth. Legationssekretär Arvestorhertug af Mecklenburg. Regierungsdirektor Dr.Stalmann. Konsul Pollow.

Middag, eftermiddag og aften: h j e m m e .

(115)

Sonntag, 19. Septem ber 1943

Hjemme (Strandvej 259).

Eftermiddag: Prinsesse Helene af Danmark hos os.

Aften: Oberstleutnant Grauert og frue hos os.

(116)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 (udvidet).

Møder med:

SS-Brigadeführer Kanstein. SS-Standartenführer Dr.Mildner (Tjeneste­

tilmelding) . Marchese Diana.

Middag: hjemme.

Eftermiddag: i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(117)

(s. 457)

SS-Standartenführer Dr.Milner. Niels Bukh (Ollerup),

Arbeitsführer Scheifarth. Freifrau von Münchhofen.

Zugwachtmeister Mayner (fra Darmstadt, ni i Vagtbataillon Danemark). Gesandt Dr.Barandon.

Aften: hjemme.

(118)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner. SS-Standartenführer Dr.Mildner.

Gesandtschaftsrat Dr.Hensel. Landesgruppenleiter Dalldorf.

Oberforstmeister D r .Wiedemann.

Middag; hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Standartenführer Dr.Mildner. Duckwitz, Schröder. VEND!

(119)

Legationssekretär Arvestorhertug af Mecklenburg. , Samtale med General von Hanneken (Østerbrogade 28).

Aften: SS-Brigadeführer Kanstein og SS-Standartenführer Dr.Mildner hos os.

(120)

Formiddag i Dag m a r h u s .

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Møder med:

Diplomingenieur Alfred Stauffer (Berlin). Einar Vaaben.

Landesgruppenleiter Dalldorf. Heinz Graff (Afskedsbesøg før krigstjeneste). SS-Brigadeführer Kanstein.

Middag: hjemme.

X

Eftermiddag i D a g m a r h u s .

Møder med: VEND!

(121)

Louis von Kohl. Kurt Buck (forretningsfører i det Tyske Handels- kammer til afskedsbesøg før krigstjeneste). Oberst G.F.P.(*)

Krichbaum (Berlin). Gesandtschaftsrat Gernand. Ministerialdirigent

ç

Dr.Ebner.

Aften: Ministerialdirektor Dr.Sack (Berlin) og Reichskriegsgerichtsrat Dr. Kanter hos os.

(*) G.F.P. » Geheime Feld Polizei * Hi I itarpolitiet

(122)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2.

Møder med:

Ministerialdirektor Dr.Sack (Berllin). Legationssekretär Arvestorhertug von Mecklenburg (afmelding til t r o p p e r n e ) . Major Zischneid. Hauptmann Henkel (tjenestetilmelding).

Den svenske gesandt von Dardel. SS-Obersturmbannführer Martinsen. Direktør Svenningsen. Studienrat Wäsche.

Middag: h j e m m e . VEND!

(123)

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Kontorchef Stehr. Hermann Christensen, M.T Jacobsen

(angående Folketingsmand Poul S ø r ensen). SS-Sturmbannführer Bielstein Aften: Regierungspräsident Dr.Koch (Oslo) og

Oberst der G.F.P. (*) Krichbaum (Berlin) hos os.

(*) G.F.P. = Geheime Feld Polezei » hemneligt militär politi

(124)

Formiddag i Da g m a r h u s .

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Reichsbankdirektor Krause. Major Kleine. Major Zuschneid.

Reichsbankdirektor Sattler, Gesandtschaftsrat Dr.Kassler.

Assessor Schacht. Wilfred Petersen. Oberregierungsrat Chantre'.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(125)

Overretssagfører E.Krenchel. Kaptajn Sommer, SS-Sturmbannführer Bielstein. Gesandtschaftsrat Dr.Hensel. Kanzler Werner.

Aften: SS-Obersturmbannführer Dr.Rindweg (Berlin),

SS-Standartenführer Jakobsen (Berlin) og SS-Sturmbannführer Boysen hos os.

(126)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

SS-Standartenführer Dr.Mildner, Ministerialdirigent Dr.Ebner, Oberforstmeister D r .Wiedemann, Oberregierungsrat Gebauer

(Reichsforstmeister B e r l i n ) . Samtale med SS-Obersturbannführer Dr. Rindweg (Berlin) og General von Hanneken (Nyboder s k o l e ) . - SS-Obersturmbannführer Dr. Rindweg, SS-Standartenführer Jacobsen, SS-Sturmbannführer Boysen. Generalkonsul Mackeben

(Berlin). Freifrau von Münchhofen. VEND!

(127)

Generalkonsul Dr. Söring (Aarhus). SS-Brigadeführer Kanstein.

Duckwitz. SS-Sturmbannführer Bielstein. Regierungsdirektor Dr.

Stalmann.

Middag, eftermiddag og aften: h j e m m e .

(128)

Sonntag, 2 6 . Septem ber 1943

emme (Strandvej 259)

(129)

Formiddag i Dagmaghus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner. Oberst-Einsatzführer Ebeling

(Einsatzstab Rosenberg, B e r lin). Hauptmann Daub. Regierungsdirektor Dr.Stalmann. SS-Obersturmbannführer Martinsen.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(130)

Duckwitz. Major der Schutzpolizei Fass og Hauptmann der Schutz­

polizei Siegler (III/Pol.Reg.). Professor Nørregaard (rektor for Københavns U n i v e r s i t e t ) . Oberregierungsrat Dr.Heise. Generalkonsul Dr.Hensel. SS-Sturmbannführer Bielstein. Reichsbankdirektor Sattler.

Aften: hjemme.

(131)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Hauptmann Hansen. SS-Standartenführer Dr.Mildner. Assessor Schacht.

SS-Brigadeführer Kanstein. Duckwitz. Landesgruppenleiter Dalldorf.

Gesandtschaftsrat Dr.Kassler.

Middag; hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

VEND!

(132)

Ingenieur Alfred Stauffer (Berlin) og frue. Duckwitz.

SS-Sturmbannführer Boysen. General von Hanneken.

SS-Brigadeführer Kanstein. Major der Schutzpolizei Zuschneid, Hauptmann Henkel. Studienrat Wäsche. Oberregierungsrat Dr.Hänsch.

Regierungsrat Dr. Esche. Konsulatssekretär Hoppe.

Aften: hjemme.

(133)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3 (udvidet).

Møder med:

SS-Standartenführer Dr.Mildner. Major Prins Schöneich-Carolat (afskedsbesøg) . Ministerialdirektor Dr.Walter (Berlin).

Legationsrat von Scherpenberg (Berlin), Ministerialdirigent Dr.Ebner Ministerialdirigent Dr.Bauer (Berlin), Regierungsrat Dr.Meulemann Generalkonsul Dr,Hensel (afmelding til A a r h u s ) . Kaptajn Sommer.

VEND!

(134)

Sturmbannführer Boysen, SS-Sturmbannführer Bielstein.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Da g m a r h u s . Møder med:

SS-Sturmbannführer,Regierungsrat Dr.Hoffmann, SS-Sturmbannführer Günther (Berlin). Generalmajor von Heimburg (tjenestetilmelding).

Helmer Rosting. Direktør Svenningsen. Departementschef Eivind Larsen. Gesandt Dr.Barandon. Hauptführer Teichmann, Aften: hjemme.

(135)

Formiddag i Dagmarhus. , Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

SS-Standartenführer Dr.Mildner. SS-Brigadeführer Kanstein.

Dr.Fritz Clausen, SS-Sturmbannführer Bielstein. SS-Obersturm- bannführer Martinsen, SS-Sturmbannführer Boysen.

Middag: Dr.Fritz Clausen og SS-Sturmbannführer Bielstein hos os til frokost.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

VEND!

(136)

SS-Standartenführer Dr.Mildner. Duckwitz. Ministerialdirigent Dr.

Ebner. Freifrau von Münchhofen.

Aften: Hos os til aftensmad:

SS-Brigadeführer Kanstein. SS-Standartenführer Dr.Mildner. General­

major der Panzer von Heimburg, Majorerne Felgenhauer, Kleine,

Zuscheid, Fass og Hauptmann Hansen.

(137)

FREDAG 01.10.43

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

O.T.-leder Landesrat Martinsen. SS-Brigadeführer Kanstein.

SS-Standartenführer Dr. Mildner. -

Orienteringssamtale med General von Hanneken(Nyboder skole) Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: Duckwitz, Assessor Schacht. VENDI

(138)

SS-Standartenführer Dr. Mildner. General von Hanneken, Oberstleutnant von Heydebreck. Hauptbannführer Zeichmann, NSU-führer Jensen. Gesandt Dr. Barandon.

Aften: hjemme.

Nat: På kontoret på Dagmarhus.

(139)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøder med medarbejdergruppe 2.

Møder med:

Kriegsverwaltungsrat Grev Moltke (Berlin). SS-Sturmbann- führer Boysen, Kaptajn Sommer. Reichsbankdirektor Sattler (Oslo). Duckwitz. Regierungsdirektor Dr. Stalmann, Bertram, D r .Garmeister.

Middag, eftermiddag og aften: h j e m m e .

(140)

Hjemme (Strandvej 259).

Aftern SS-Standartenführer Dr. Mildner hos os

(141)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøder med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Piet Hein (Erik Scavenius7 nevø, vedrørende udrejse til Argentina) . SS-Standartenführer Dr. Mildner. Major Rehbein og Hauptmann Graurak (Tjenestetilmelding). General von Hanneken, SS-Brigadeführer Kanstein.

Middag: hjemme.

Eftermiddag : Besøg hos Ministerialrat VEND!

(142)

Dr. Huhnhäuser (fra Oslo) på Missionshotel Annex.

I Dagmarhus møde med Direktør Svenningsen.

Aften: General von Hanneken, Oberstleutnant von Heydebreck, SS-Brigadeführer Kanstein hos os.

(143)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med: SS-Standartenf (ihrer Dr. Mildner. Schröder.

Kaptajn Sommer. Den finske gesandt Pajula. Professor Dr. Schneider (Aarhus). Hans Sellschopp (Berlin).

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Regierungsdirektor Stalmann. Professor Dr Hofler. VEND!

(144)

Schröder. Hauptbannführer Zeichmann Aften: hjemme.

(145)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3.

Møder med:

SS-Brigadeführer Kanstein. Generalmajor von Heimburg.

SS-Standartenf(ihrer Dr. Mildner. Lohmann.

Oberst-Einsatzführer Ebeling (Berlin).

7 tyske redaktører med Schröder og Dr. Hauck.

Gesandtschaftsrat Gernand. Einar Vaaben.

Dr. Mollerup-Thomsen (SS-Kriegsberichter).

Middag: hjemme. VEND!

(146)

Eftermiddag: Samtale med General von Hanneken (Nyboder s k o l e ) .

I Dagmarhus moder med: Oberfinanzpräsident Vosz (Kiel).

Dr. Popp-Madsen. Arbeitsführer Scheifart. Ministerial­

dirigent Dr.Kleist (Berlin). Grev H.C.Schimmelmann Aften : Hos os: Oberfinanzpräsident Vosz, Regierungsrat Sperker (begge K i e l ) , Oberstleutnant Grauert (Aarhus)

Oberregierungsrat Korf (Oslo), Ministerialdirigent Dr.Ebner.

(147)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med: SS-Standartenführer Dr.Mildner.Gesandtschaftsrat Gernand. Generalmajor Dittinger (hidtil Le C r e u s o t ) .

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: Minister Dr. Højbjerg-Christensen. Oberst

Barnekow, Major von Harling. Axel Hartel (Gilleleje).

VEND!

(148)

Baronin v on dem Bussche-Streithorst. Lorenzen Gesandt Dr. Barandon, Gesandtschaftsrat Kassler Konsul Pollow. Grev Schimmelmann (Lindenborg).

Aften: hjemme.

(149)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergruppe 1 med repræsentanter for værnemagten.

Moder med :

SS-Standartenfiihrer Dr. Mildner. Generalmajor von Heimburg.

Minister K. Hojbjerg-Christensen.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Moder med:

D.A.F.- formand Zeglin. Professor Dr.Gudmund Hatt.

Sonderführer Bertelsmann. VEND!

(150)

(Krigskorrespondent des OKW, Berlin), Schröder

Aften: hjemme.

(151)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe.

Møder med:

SS-Sturmbannführer Boysen, S S -Sturmbannführer Kaminski (Tiltrædelsesbesøg). Konsul Pollow. Direktør Svenningsen.

SS-Obersturmbannführer Zajitscheck (Berlin).

Middag; hjemme.

Eftermiddag: Indkøb i byen. VEND!

(152)

Sonntag, 10. O kto b er 1 9 4 3

(E ln to p fs o n n ta g )

SØNDAG 10.10.43.

Hjemme (Strandvej 259).

Aften: O.T.-Leiter Landesrat Martinsen og Leutnant (Legationssekretær) Bierau hos os.

(153)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergruppe 1.

Moder med:

Ministerialdirigent Dr. Ebner. Generalmajor von Heimburg

(Afmelding på grund af tjenesterejse). Generalkonsul Dr. Hensel.

Generalkonsul Dr. Krüger. Duckwitz. SS-Sturmbannführer Kaminski.

SS-Sturmbannführer Boysen.

Middag : hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND!

(154)

Møder med:

Landesgruppenleiter Dalldorf. SS-Obersturmbannführer Martinsen Legationssekretær Dr. Allardt (Ankara).

Aften: hjemme.

(155)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2.

Møder med:

SS-Standartenführer Dr. Mildner. Assessor Schacht.

Forlægger Vohvinkel (Heidelberg). Helmer Rosting. Steven.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Arbeitsführer Scheiferth. VEND!

(156)

Forlægger Erdmenger (Berlin). Regierungsdirektor Dr. Stalmann Aften: hjemme.

(157)

Formiddag i Dagmarhus.

» Morgenmode med medarbejdergruppe 3.

Moder med:

SS-Standartenführer Dr. Mildner. Kontorchef Stehr.

SS-Sturmbannführer Boysen. Forlægger Vohvinkel (Heidelberg) . Konsul Böhme (Odense). Gesandt Dr. Barandon.

Middag: Legationssekretær Dr. Allardt (Ankara) og Konsul Böhme (Odense) hos os til frokost.

Eftermiddag i Dagmarhus.

(158)

*

Møder med:

SS-Sturmbannführer Boysen. S S -Obersturmbannführer Martinsen Aften: hjemme.

(159)

Formiddag i Dagmarhus.

»

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Major Rehbein, SS-Standartenführer Dr.Mildner.

August Theodor von Schalburg. Peter Wiepert (Fehmarn).

Regierungsdirektor Dr. Stalmann. Oberregierungsrat Dr.Hänsch.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: VEND!

(160)

SS-Standartenführer Dr.

Mildner, Major Müller.

C.O.Jørgensen, SS-Sturmbannführer Bielstein.

Regierungsdirektor Dr. Stalmann.

Aften: hjemme.

(161)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Hauptsturmführer Ziegler. SS-Sturmbannführer Kaminski.

Gesandtschaftsrat Dr. Kassler. Kanzler Werner.

Orienteringssamtale med den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark (Nyboder s k o l e ) . - SS-Sturmbannführer Boysen.

Middag: hjemme.

Generalkonsul Dr. Hensel og frue hos os til kaffe.

VEND!

(162)

Eftermiddag i D a g m a r h u s .

Møder med SS-Krigskorrespondent Dr. Mollerup-Thomsen.

Afdelingschef Hvass.

Aften: hjemme.

(163)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergruppe 2.

I Moder med: SS-Standartenführer Dr. Mildner. Duckwitz.

SS-Sturmbannführer Boysen. Kanonier Gesandtschaftsrat Meiszner (Melding om orl o v ) . SS-Standartenführer Müller

(Darsz-Berlin). Direktor Svenningsen. SS-Obersturmbannführer Martinsen, SS-Sturmbannführer Boysen.

Konsul Böhme(Odense) - (skrevet på tværs i venstre m a r g e n ) .

Middag: hjemme. VEND!

(164)

Eftermiddag: Besøg på søflyvestationen på Amager (ved Chri­

stianshavn) under ledelse af eskadrillechefen, Hauptmann Schütt og Leutnant (Legationssekretaer) Dr. Bierau. (2 katapultstarter fra katapultskib "Sperber".)

Aften: hjemme.

(165)

Formiddag: Mindehøjtid for de faldne i Schalburg-Korpset (Blegdamsvej 23) .

Middag: hjemme.

Eftermiddag: Reichskommissar Terboven (Oslo) og Ministerialrat Müller (Oslo) hos os.

Aften: SS-Brigadeführer Kanstein og frue hos os.

(166)

Formiddag i D a g m a r h u s .

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med: SS-Standartenführer Jacobsen. SS-Standartenführer Dr.Mildner. Oberregierungsbaurat Schäfer (Berlin). SS-Brigade- führer Kanstein.

Middag: hjemme.

Eftermiddag Med Kapitän zur See Dr.Forstmann og Major Kuhlmann

pä besøg VEND!

(167)

BMW-motor-reparationsværksted (tidligere General Motors)

og firmaet Nicolaisen og Nielsen (Indretning af 2 1/2 værelses lejligheder til bomberamte i R i g e t ) .

I Dagmarhus møder med:

Handelskammerpræsident Danielsen, Handelskammerdirektør Dr.

Brauer (til omstilling), Generalkonsul Dr. Krüger. SS-Obersturm- bannführer Martinsen, SS-Sturmbannführer Boysen, Kaptajn Sommer.

Aften : h j e m m e .

(168)

9

Formiddag i D a g m a r h u s .

Morgenmøde med medarbejdergruppe 2 - med Kapitän zur See D r .Forstmann.

Møder med: Amtsrat Hillgärtner. Kapelmester Hans Wernert

(Mainz-Berlin). Hauptbannführer Teichmann. SS-Standartenführer Dr. Mildner. SS-Hauptsturmführer Schnettler. Schröder.

Ministerialdirektor Dr. Walter, Ministerialdirigent Dr. Ebner.

Legationsrat von Scherpenberg. Dr. Brüel. Hauptmann Daub.VEND!

(169)

Middag: Oberregierungsbaurat Schäfer (Berlin) og Arkitekt Wenscher hos os til frokost.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: SS-Standartenfuhrer Dr. Mildner. Oberstleutnant von Oldershausen. Landesgruppenführer Dalldorf. Generalkonsul Dr.

H e n s e l .

Aften: Afskedsaften for SS-Brigadeführer Kanstein med:

Gesandt Dr. Barandon, Regierungsdirektor Dr. Stalmann,

Duckwitz og fruer, Generalmajor von Heimburg, SS-Standarten- führer Dr. Mildner, Orlogskaptajn Hashagen, Oberst von Engel- mann, Oberst von Bentivegni (Berlin).

(170)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3.

Møder med:

Regierungsdirektor Dr. Stalmann. Hauptbannführer Teichmann.

Kontorchef Stehr. Gesandtsschaftsrat Dr. Kassler. Gesandt

Professor Dr.Six (Berlin), Assessor Schacht. Oberst von Engelmann.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus. VEND!

(171)

Møder med:

Reichsbahnoberrat Clauss. Kaptajn Poul Sommer. Direktør Svenningsen.

Aften: Til aftensmad hos os: Gesandt professor Dr. Six (Berlin), Kammersangerinde Emmi Leisner og 11 andre gæster.

Figure

Updating...

References

Related subjects :