• Ingen resultater fundet

Skal  have/få-­‐øvelse

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Skal  have/få-­‐øvelse"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

5

Skal  have/få-­‐øvelse  

 

Skal have (plan der passer med situationen):

Jeg går lige ned i Netto, Peter har lungebetændelse, Mine kontaktlinser er for svage, Det bliver snart glat på vejene,

Skal få (forsikring/løfte):

Må jeg låne din champagnepisker?

Hvis du har problemer med låsen, så ring til Dynamit-Jens,

Skal få (planlagt effekt):

Den nye fedtskat Kønskvotering

Skal få (hvordan opnår jeg planlagt effekt?):

Jeg får ikke løn før torsdag, hvordan Mine bukser er for stramme,

Skal få (opfordring):

Dine ører er for store, Din mand er for tyk,

Skal få (frygt for en ukendt skæbne):

Der var frygt for, at jordskælvet

Du skal tage en arbejdshjelm på, jeg er bange for, at

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Hvis kommunen vurderer, at der er åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan de beslutte at indstille til børn og unge- udvalget, at barnet

Patienter med med neuroendokrine tumorer oplever helt op til 27 år efter diagnosen modereat til høj grad af ikke at få hjælp for deres.. fatique

Det skal især opnås ved at sikre markant større arealer med urørt skov og med naturvenlige gamle driftsformer, samt ved at forbedre spredningsmulighederne for skovens flora

Der er udarbejdet to vejledninger (denne samt ”Er min altan sikker?”). Hensigten med vejledningerne er at være let læselige, og være en hjælp til bygningsejere, som

Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Henrik Vejre, Tommy Dalgaard og Esben Munk Sørensen, professorer ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.. biodiversitetskrise kræver indsats nu, hvis

Trykkefrihedstiden er også in sync med den moderne offentlighed ved at være præget af bykulturen – her i modsætning til internettet, der snarere påvirker bykulturen negativt ved

I pauser og SFO-tiden er det ikke relevant at tale om elevcentreret undervisning, og civilise- ringsbestræbelserne adskiller sig fra skolens øv- rige arenaer ved at være

Dette førte til en interesse for, hvordan det så ud i Esbjerg Lægedistrikt i årene omkring år 1900.. Fra Landsarkivet

Uanset hvordan klienten opfatter sig selv, og uanset hvordan det nu faktisk forholder sig, så går socialarbejderens øvelse ud på at få klienten til frivilligt at

• Jeg får hovedpine af den rødvin. • Jeg fik mere at lave, efterhånden som det gik bedre for firmaet. 3) Skal have: Betyder en plan eller aftale, der forlænger situationen:.. •

De skal have at vide, at hvis de vil stå i spidsen for en international mis - sion, gerne inden for FN’s auspicier, så stiller vestlige lande – herunder Danmark – gerne skibe

En betingelse for at børn med handicap kan få adgang til det pædagogiske fællesgode, ser således ud til at være, at børnenes handlemuligheder bliver for- stået som knyttet til

Undersøgelsen, som Rådet præsenterer i denne publi- kation, viser, at det som socialt udsat grønlænder kan være svært at bede om og at få den nødvendige hjælp i det

S22 AB birth place Expanders - Apply equivalent subjects Search modes - Boolean/Phrase. Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen -

Der en tendens til, at vi hver især bare begraver os i vores egne bunker. Vi lukker os mere og mere inde på hver vores kontor. Og må- ske får den enkelte socialrådgiver følelsen

selvom det var foran alle de andre drenge du kan altså godt lige gå med... tyngekraften har sgu da ikke

• Testpersonerne cykler 2/3 af dagene til arbejde i testperioden.. • 75% fortsætter med at

 Målt i forhold til freeflow traffic – den hastighed man kan køre med når der er meget få biler på vejene..

I Sønderborg var ophøret ikke så brat, og den maritime arv blev i høj grad varetaget af byens Skipperlaug, som havde stor indflydelse på udstillingen af søfartssamlingen på

 estimeres  skybruddets  forsikringsskader  at  have  beløbet  sig  til..  Det  være  sig  stillehavsøer  eller