• Ingen resultater fundet

Session 8A – Paper Dag 2: 13.45-14.35 Lokale: 107 ODEON

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Session 8A – Paper Dag 2: 13.45-14.35 Lokale: 107 ODEON"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

DUN Konferencen 2019

Session 8A – Paper

Dag 2: 13.45-14.35 Lokale: 107 ODEON

Betydningen af brug af den digitale platform MyEconLab

Programtekst

Er det muligt at vurdere læringseffekten ved brug af en digital læringsplatform, eller er observerede forskelle blot udtryk for selvselektion af studerende?

Abstract

Introduktion

CBS arbejder på at implementere Blended Learning. I faget Mikroøkonomi tilbydes de studerende adgang til den digitale læringsplatform MyEconLab, som er tilknyttet lærebogen. Projektet har til formål at undersøge, om de studerendes brug af platformen har nogen dokumenterbar effekt på deres studie-resultater.

Metode

Problemet i den type analyser er at vurdere, om forskel i studieresultat afhængigt af brug af platformen blot skyldes selvselektion, hvor de stærke studerende bruger platformen mest, eller om platformen reelt har en læringseffekt.

Problemet håndteres ved brug af forskellige regressions-modeller, hvor sammen-hængen mellem brug af MyEconLab og studieresultater korrigeres for de studerendes baggrund og sandsynlighed for at få studiemæssig succes.

Resultater

Det er undersøgt, hvem der tilmelder sig platformen og hvem, der bruger den mest intensivt. Det viser sig, at det ikke i særlig grad er de stærkeste studerende, der tilmelder sig. Derimod er det de stærkeste tilmeldte, der arbejder mest intensivt på platformen. Alligevel reduceres risikoen for ikke at bestå 1. årsprøve til ca. det halve for de studerende, der tilmelder sig platformen, når deres forudsætninger holdes konstante. Dem, der tilmelder sig, får desuden alt andet lige højere karakterer i Mikroøkonomi (0,85 karakterpoint). Jo flere opgaver, de studerende arbejder med på

platformen, jo bedre er deres studie-resulta-ter. Holdes forudsætningerne konstante, reduceres risikoen for at dumpe 1. år med ca. 16-17% pr. ekstra løst opgave, og karakteren i faget stiger med 0,3 karakterpoint pr. ekstra løst opgave.

Diskussion

Der er påvist store forskelle i studieresultater afhængigt af brugen af den digitale platform. Men i hvilken grad er det udtryk for en reel læringseffekt? Selv om forskellene optræder på tværs af de studerendes forudsætninger og tilmelding synes ret uafhængig af forudsætningerne, kan det ikke udelukkes, at en del af forskellene alligevel skyldes en selvselektion af brugerne.

Forfatter

Michael Møller, CBS

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hvis e-learning-platformen skal være let at gå til, uhindret skal kunne bruges af en organisation med en blanding af nye og ældre pc’ere, forskellige styresystemer, hurtige

Hvad nytter det, at grandisens tilvækst er høj, når samme fortræf- felige egenskab samtidig indebærer at kvaliteten på det producerede træ bliver så ringe (brede årringe), at

Selvom en bred vifte af virksomheder anvender dokumentationen i dag, er der samtidig 35 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne, som i dag ikke har brug for dokumentation

[r]

Det blev også argumenteret, at den fremtidige forretningsmodel skal gentænkes, og at vi i højere grad end før bør tænke på en servicebaseret forretningsmodel, hvor vi

Samtidig problematiseres det dog også, at der savnes evidens for den direkte sammenhæng eller effekten af bestemte former for databrug på skole- og

Ved ovne, hvor trækka- nalen lå som en ring omkring platformen, og der- med afskar platformen fra bagvæggen, er der ikke iagttaget en indsnævring.. 7 Trækkanalens

Skulle efterspørgslen på boliger i Avedøre Stationsby og det øvrige Hvidovre vokse, hvilket fra begyndelsen har været en hoved- bevæggrund for kulturarvsprojektet, er det