• Ingen resultater fundet

Vurdering af indhold af zearelenol og zearalenon i urin fra slagtekvæg

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Vurdering af indhold af zearelenol og zearalenon i urin fra slagtekvæg"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Vurdering af indhold af zearelenol og zearalenon i urin fra slagtekvæg

DTU Fødevareinstituttet

Publication date:

2018

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

DTU Fødevareinstituttet, (2018). Vurdering af indhold af zearelenol og zearalenon i urin fra slagtekvæg, Nr.

19/1037713, 2 s., nov. 16, 2018.

(2)

DTU Fødevareinstituttet Fødevareinstituttet

Kemitorvet Bygning 201 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.. 35 88 70 00 www.food.dtu.dk

CVR-nr. DK 30 06 09 46

Fødevareinstituttet

16. november 2018 DTU DOCX: 19/1037713

Vurdering af indhold af zearelenol og zearalenon i urin fra slagtekvæg

Fødevarestyrelsen har fremsendt et analyseresultat fra en urinprøve fra et slagtekvæg, hvori der er fundet et højt indhold af både zearelenol og zearalenon, hvorfor der ønskes en risikovurdering

Vurdering

Generelt er bekymringen for zearalenon i kød fra heste og køer mindre end hvad der er tilfældet for svin, hvilket skyldes at heste og køer i større omfang end grise, omsætter zearalenon til β-zearalanol (lav toksicitet) i stedet for til α-zearalenol (høj toksicitet). Et nyligt studie af Vulic et al. 2018 baseret på over 600 analyser, viste eks. at rationen for α-zearalenol/β-zearalenol i urin lå på 0.03–0.41 i kvæg mens den lå 2.05–17.39 i grise. Det passer meget godt med den vedsendte urinanalyse hvor samme ratio ligger imellem 0,05 til 0,1 (hvis vi antager et β-zearalenol niveau på 100 og 200 µg/L).

De data der er tilgængelige er ikke gode nok til at der kan foretages en pålidelig beregning fra indhold i urinen til indholdet i kødet. Data peger dog på at indholdet må antages at være væsentligt lavere end i urinen. I et studie af Winkler et al. 2016 blev 61 tyre fodret med fusariumkontamineret foder. Selv ved de højeste indhold af zearalenon (10 μg/l) og β-zeralenol (22 μg/l) i urinen blev der ikke fundet indhold i plasma og dermed var der formodentlig heller ikke meget af disse stoffer i kødet. I et studie af Kle- inova et al. 2002 blev fem unge køer fodret med havre kontamineret med zearalenon. Indholdet af α- zearalenol og β-zearalenol i dyrenes lever var generelt 1/5 del af indholdet i urinen.

Hvis det antages at indholdet af metabolitterne i kødet er 1/5 af indholdet i urinen, og der gøres brug af EFSAs relative potens faktorer for diverse metabolitter, så vil en person på 60 kg, kunne spise 105 g af kødet (fra det første fund) uden at TDI overskrides. Hvis en person spiser en bøf fra dyret hver dag så vil personen således godt kunne overskride TDI. De fleste mennesker har dog nok et mere va- rieret fødevareindtag hen over ugen. Hvis kødet tillige er solgt udskåret i detailhandelen til en lang række forbrugere så vil en evt. risiko være meget lille. Det skal dog igen påpeges at der foreligger en stor usikkerhed i forhold til hvad der er det reelle indhold i kødet, når vi ikke har målinger af dette.

Benyttet litteratur

Kleinova M., Zöllner P., Kahlbacher H., Hochsteiner W. & Lindner W.(2002): Metabolic profiles of the mycotoxin zearalenone and of the growth promoter

(3)

Side 2 af 2

zeranol in urine, liver, and muscle of heifers. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 50, 4769-76.

Vulic A., Lešic T., Kudumija N., Mikuš T., Pleadin J. (2018): Resorcylic Acid Lactones in Urine Sam- ples of Croatian Farm Animals. Journal of Analytical Toxicology. In press

Winkler J., Gödde J., Meyer U., Frahm J., Westendarp H., Dänicke S.(2016): Fusarium toxin-contami- nated maize in diets of growing bulls: effects on

performance, slaughtering characteristics, and transfer into physiological liquids. Mycotoxin Research.

Vol. 32, 127-35

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

En sundhedsmæssig vurdering kan ikke gennemføres, fordi indtaget af tang i den danske befolkning ikke er kendt.. Der mangler desuden information om, hvordan

MOAH og MOSH er undergrupper af mineralolier, hvor MOAH består af aromatiske hydrocarboner, hvoraf de fleste er alkylerede forbindelser, mens MOSH består af lige og forgrenede

Vurdering af udeklareret indhold af sorbinsyre i alkoholholdig energidrik..

Indholdet af D 3 -vitamin steg nemlig markant i både mælk og blod hos køer, der blev belyst med UVB-stråler i en periode på 24 dage. Forsøgsopstillingen i stalden

Resultaterne fra anden fase med tilsætning af bakterier viste overordnet, at største- delen af de tilsatte bakterier er i stand til at vedhæfte sig til sandfiltrene, hvilket

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Ændring i isotop-forholdet (isotop-fraktioneringen) af et stof langs en strømlinie fra forureningskilden er dokumentation for, at stoffet nedbrydes i forureningsfanen. På baggrund af

Antal gram kostfiber per MJ i typiske måltider og udvalgte fastfood produkter Indenfor de enkelte typer af fx burgere eller sandwich ses, at koncentrationen af kostfiber varierer