• Ingen resultater fundet

20122012 Tidsrækkeanalyse Forår 2012

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "20122012 Tidsrækkeanalyse Forår 2012"

Copied!
1
5
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)2012. 2012. Tidsrækkeanalyse Forår 2012. Februar. Marts. April. On 1. To. 1. Sø 1 Palmesøndag. To. 2. Fr. 2. Ma 2. Fr. 3. Lø. 3. Ti. Lø. 4. Sø 4. Sø 5. Ma 5. Maj Ti. 14. On 2 To. 3. On 4. Fr. 4 Bededag. To. 5 Skærtorsdag. Lø. 5. Fr. 6. Sø 6. On 7. Lø. 7. On 8. To. 8. Sø 8 Påskedag. To. Fr. 9. Ma 9 2. påskedag. 6. Ma 6 Ti. 7. NR. 1, FOREL.. 9. Ti. 10. 6 NR. 5, FOREL.. 3 NR. 8, FOREL.. 1 NR. 12, FOREL.. Langfredag. Ma 7 Ti. 15. On 9. Lø 10. Ti 10 NR. 9, SELVSTUDIUM. To 10. Lø 11. Sø 11. On 11. Fr 11. Sø 12. Ma 12. To 12. Lø 12. Ti 13 NR. 6, FOREL.. Fr 13. Sø 13. On 14. Lø 14. Ma 14. On 15. To 15. Sø 15. Ti 15. To 16. Fr 16. Ma 16. Fr 17. Lø 17. Ti 17 NR. 10, FOREL.. To 17 Kr. himmelfartsdag. Lø 18. Sø 18. On 18. Fr 18. Sø 19. Ma 19. To 19. Lø 19. Ti 20. Fr 20. Sø 20. On 21. Lø 21. Ma 21. On 22. To 22. Sø 22. Ti 22. To 23. Fr 23. Ma 23. Fr 24. Lø 24. Ti 24 NR. 11, SELVSTUDIUM. To 24. Lø 25. Sø 25. On 25. Fr 25. Sø 26. Ma 26. 7. Ma 13 Ti 14. NR. 2, FOREL.. 8. Ma 20 Ti 21. NR. 3, FOREL.. 12. 13. 16. 17. 20. On 16. 21. On 23. To 26. Lø 26. Ti 27 NR. 7, FOREL.. Fr 27. Sø 27 Pinsedag. Ti 28 NR. 4, FOREL.. On 28. Lø 28. Ma 28. On 29. To 29. Sø 29. Ti 29. Fr 30. Ma 30. Ma 27. 9. 18. Lø 31 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage. 19. 8. Fr 10. 11. Udlevering af Take/Home eksamen i uge 19.. 2. pinsedag. 22. On 30 To 31. 22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage. 18 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage. 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage.

(2)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I Efter Foråret gennemgår Rasmus Ale- nius Boserup en række af de faktorer, der gjorde, at Det Arabiske Forår ud- viklede sig fra en helt utrolig chance for at få mere retfærdige

Den igangværende konflikt er der- for ikke bare en kamp om statsmag- ten, men også en magtkamp om indflydelse over Yemens substatslige aktører, hvor de gamle sheiker for- søger at

metoden) og kalital, og fra og med 1952 er der hvert forår lige før den årlige gødskning udtaget tilsvarende prøver til undersøgelse i

EFTERÅR VINTER FORÅR SOMMER EFTERÅR VINTER FORÅR SOMMER. 2019

Dette kan foretages om efteråret eller følgende forår før

april rebr. Efter udbringning september og december, er omtrent hele kvælstofvirkningen udvasket i de jyske forsøg. Udbringning i februar har også givet betydelig

Café Parasollen, Aalborg, arrangerer sammen med nuværende- og tidligere socialt udsatte, guidede ture rundt i det indre Aalborgs gader.. Formålet med de guidede ture er, at give

Nøgletabellen fra denne rapport er gengivet i Tabel 2.Omkostning til skadestue, hospital og genoptræning i regionalt regi blev opgjort med individbaserede data

NB Hvis du kunne kør e et hundr ede pr ocent konvent ionelt køkken uden kr av om økologi eller bær edygt ighed så ville det vær e både billiger e og m er e

Anm.: Forbrugskvoten angiver det private forbrug i løbende priser som andel af BNP. Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. Også fremadrettet

Hvad sker der med antallet af solpletter samt Solens aktivitet over en periode på 11 år?. Solens 11

udarbejder den forbrugsafhængige afregning (varme, varmt vand) for

udarbejder den forbrugsafhængige afregning (varme, varmt vand) for

- Et enkelt togskifte - en station med planlagte togskifter - En udvalgt gruppe af togskifter - En udvalgt gruppe af stationer - Alle togskifter - Alle stationer.. 27/08/2012

AU AARHUS UNIVERSITET Master i Klinisk Sygepleje Institut for Folkesundhed Forår 2020!. Sektion for Sygepleje

(Ingold 2000c, 231). Men mapping er derudover også ’inscription’ (Ingold  2000c, 220; 233). Det vil sige,  at  mapping ikke  ”kun”  er  en genfortælling 

KIU - Patientforeningen for kvinder der har eller har haft Kræft i Underlivet KIU - Patientforeningen, har samarbejde med Kræftens

[r]

Dette begreb refererer til, at en leder træffer beslutninger, der skal bidrage til at organisationen når i mål med opgaverne – en sådan opgave betyder, at man kontinuerligt

Med tilstedeværelse på markedet i mere end 11 år har Boston Scientific opnået en signifikant markedsandel og har samtidig været i stand til at generere enorme mængder af klinisk

2015 var året hvor et større antal virksomheder havde fravalgt revisionen, i forhold til antallet af virksomheder der fik revideret deres årsregnskaber, hvor kun 49 % af de

Hvis man har valgt, at gøre brug af reglerne efter virksomhedsskatteordningen, skal beregningen af overførsel til medarbejdende ægtefælle ske før kapitalafkastet fradrags –

Møder den studerende derimod patienten med en tilstræbt uvidenhed om dennes person og konkrete situation, vil hun skabe et rum