• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
39
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

ObU i

I

]

m 3 ,

(4)

[ u d s t i l l i n g

PAA

C H A R L O T T E N B O R G

1923

KUNSTNGRF0RGNING6TN

(5)

--- — V

F o r l a n g h o s D e r e s R a m m e l e v e r a n d ø r at D e r e s R a m m e r l a v e s

af

C H R . J E P P E S E N 5

F A B R I K A T

Etableret 1865

V

(6)

KUNSTNFRFOR€NING€N

$ AF I8^e NOY6MBGR ©

>

4

(7)

- ____

v â e C

S p e c i e f f

iiiiiiiiiiiiiilliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

z ÿ )a r z s Æ e f^ r e m £ r iu ç e is e r t

^ J Z a fe r iæ r /e c ¿

° f f

u d e f a r v e r

(8)

D e med * betegnede Arbejder er til Salg.

Prisliste og en Fortegnelse over de i Udstillingen delta*

gende Kunstnere og deres Adresser findes bag i Kataloget.

U D V A L G E T for

K U N ST N E R FO R E N IN G E N A F 18de N O V E M B E R S UDSTILLING.

(9)

gllllllllllllllllillllllllllilillllllliiliilllli

S T Ø R S T E U D V A L G I

... ... ... ... m

i ■

I P E N S L E R , T U B E F A R V E R |

5 =

M A L E R L Æ R R E D

T I L B Y E N S B I L L I G S T E P R I S E R

Ø S T E R B B O ’S T A P E T ­ O G F A R V E H A N D E L

J. B A D E N - P E T E R S E N

Ø S T E R B R O G A D E 3 3

TLF. ØBRO 1036 Y T IF . ØBRO 1036 Y jU

11111

(10)

ARCHITEKTER

G. B. HAG EN

1 * Sidse drømmer.

1 a Kammerherre G. Worsaaes Sommerhus ved Boderne.

SYLVIUS K N U TZ EN 2 *VaIlø Slot, set fra Billesøen.

3 * Landevej ved Vallø.

4 *Pompei: Udsigt fra Villa Aquilla.

5 *Pompei: Casa Castore e Polluce.

6 * Wartburg.

7 * Strand ved Lønstrup.

8 * Fredensborg Slotspark.

CAJUS NOVI

Ft. Off. d’Academie.

9 * Akvarelkopi efter Jens Juels Selvportræt.

10 * Septemberdag. Raadvad.

11 * »Sejlene tørres«; Gilleleie.

12 * Sommeraften ved Nyhavn.

13 * Sommeraften ved Hellebæk.

14 *»N u klarer det op«; Taarbæk.

15 * Tidlig Foraarsdag. Humlebæk.

16 * Opstilling.

(11)

6

17 18 19 20 21 22 23 24

EIN AR ROSENSTAND

*Fra Klampenborg Cottager.

* do.

* do.

*Fra Dyrehavsbakken

* do.

Ib

Aquarel.

* Løvenborg

Projekt til Beboelseshus i Hellerup.

Prospektiv. Tegning,

do. Plan. do.

i ö - r t ö - r cfasto ei 5 5

V v l i v V V- d c6 Oløtccbtojs iXuubbti.

... 33MÜ8 »8 906 .Änust ...

i32lob Äfieoeting af Annoncen 1 0 °/o oeb fontant ,& ø6.

Selefon S a g a 1225. D i t . ^ . U ^ i - ^ a t t S C n .

(12)

BILLEDHUGGERE

CARL J. BO N NESEN

R. af D.

25 * Svømmersken f

26 * Afrikansk Elefant. < Bronce.

27 *Tscherkesser. I

ELN A BORCH 28 Ung Pige. Portrætbuste. Marmor.

Tilh. Sagfører H. Hvedstrup, Esbjerg.

29 * Leende Bachusdreng. Buste. Hærdet Gibs.

30 * Knælende Kvinde. Statuette. Bronce.

31 * Gammel Faun. Statuette. Bronce.

32 *3 Signeter i Bronce.

THOM AS HANSEN 33 * Portræt. Maleren Erik Jensen.

34 Barnebuste: Gerda. Bronce.

(13)

8

FLORA JACO BSEN 35 * Hvilende ung Pige. Statuette.

36 * »Morgenandagt«. Statuette.

V

L. KRAGEGAARD 37 * Bedstemor. Buste i Marmor.

ERNA W ED ERK IN C H 40 * Kakadue. Gibs.

41 * Trolden. Statuette i Bronce.

42 * Slukøret. Statuette i Bronce.

43 *Den lille Dame. Statuette i Bronce.

44 *Eva. Statuette i Bronce.

45 * Kakadue. Statuette i Bronce.

46 * Hanekylling. Signet i Bronce.

47 * Slavinde. Statuette i Bronce.

48 * Poppedrengen piller sig. Statuette i Bronce.

49 * Veltilfreds. Statuette i Bronce.

50 * Utilfreds. Statuette i Bronce.

51 *»Den store Grav«. Motiv fra Slagmarken i Nordfrankrig.

52 *1848. Den Gang jeg drog afsted, min Pige vilde med.

C. W EG EN ER

R. af D., Dmd.

r H . L I L L E L U N D

T E L E F O N B Y E N 5 1 J 7 y

Biendram m er med og uden K lo d ser bed st og billigst.

(14)

a3

£Q tai etitaitim er j

ttteb og uben $jorneornam enter I c o e t e e p a a 1 a 2 5 > a g c .

1. k l a s s e s S^rbejbe. Q5xiligste g r i s e r . :

© to tt Hboalg i ^Profilet - c23lertbratnmet.

© p f o tg t> ib n in g af g a m le iX a m m e t.

^ ø b e n ^ a o n s itøe S^amæefaferif

ø t o r e J^ an n ifesitæ b e 5

(olø a oiø iK.«9enø#n)

te le fo n 1 3 8 7 5 te le fo n 1 3 8 7 5

lib øalg fta © neffetøten ©ulblistefa6tl£

V J

(15)

M A L E R I E R R E N S E S

og restaureres af ø v e t Fagmand, 20 Aars Erfaring som Konservator.

SI GVARD LUND ?

el

^

fs

0

sne

0

nb

^ L

j

4

o

?

MALERE

ERIK AND ERSEN 53 *Graavejr.

54 * Regn.

55 * Diset Luft.

56 *1 Haven.

57 * Portrætskitse.

58 *Den gode Hyrde.

59 * Vandringen til Emaus.

60 Portrætgruppe. Privateje.

F. GEORG ANDERSEN 61 * Nature morte.

62 * Evighedsblomster.

63 *Graamyre ved Gudhjem.

64 *Graamyre ved Gudhjem.

65 * Udsigt over Gudhjem.

66 * Selvportræt.

67 * Skovblomster.

CHR. BANG

68 Leise klingt durch mein Gemüt, liebliches Ge«

läute«Heine.

Tilh. H r. Grosserer Otzen.

(16)

:: M A L E R I - O G ::

P L A T T E B Ø R S E N

( VAL D. R A S M U S S E N )

S L O T S G A D E 31

- T E L E F O N N O R A 656 -

M A L E R I E R P L A T T E R

af k e n d t e Kongelige og

K u n s t n e r e Bing <Sc G røndahls K ø b e s , s ae I g e s K ø b e s , s æ l g e s

o g b y t t e s o g b y t t e s

M a l e r i e r in d ra m m e s s m u k t o g b i l l i g t .

(17)

12 69 Kvindeportræt.

Tilh. Fru Kontorchef Brunniche.

70 Holbergsk Studie.

Tilh. H r. Disponent H oltermann.

M. BAN G.SØ RENSEN

71 * Solen bryder Skyerne, Maglemose — Vedbæk.

72 * Gamle Pile ved Bækken, Maglemose — Vedbæk.

73 * Stranden ved Vedbæk.

74 *Mod Aften, Juni, Maglemose.

75 *Septbr. Eftermiddag, Frydenlund — Vedbæk.

76 Høhøsttid. Trørød.

Tilh. Grosserer Cornelius Petersen.

77 Ved Byens Aa. Aarhus.

CHR. F. BECK 78 * Regensgaarden. Januar.

79 *Fra Forum Romanum.

80 * Brønd udenfor Raadhuset i Rothenburg.

81 * Granskov. Liseleje Plantage.

82 * Klokketaarnet i Danderyd, Sverige.

83 *Flag Batteriet. Kronborg.

84 * Kornstakke. Liseleje.

85 * Interiør fra Ribe.

J. H. BRAN D T

86 * Tordenluft med Solglans paa Havet.

97 * Parti fra Paradisdalen paa Bornholm.

88 * Landskab ved Kirken. Falster.

89 *Ved Vestkysten af Bornholm.

ALFRED BROGE 90 * Studiehoved.

91 *1 Vinduet.

(18)

13 92 * Efteraar. Blæst.

93 * I Middagsstunden.

94 * Interiør.

95 * Køkkenet.

96 * Gammel Kone i sit Kammer.

97 * Højsandet. Rørvig.

FRIDA BU G G E 98 * Billede af en ung Dame.

99 * Interiør fra Frederiksborg Museum.

100 * »Rosen«, Frederiksborg Slot.

101 * Interiør: Frederiksborg Slots Museum.

102 *Fra Frederiksborg Slotshave.

103 *Møllen ved Grønnestrand.

104 * Ræbild Bakker.

105 * Ræbild Bakker mod Gravlev.

P. BUSCH 106 *Aaløb fra Sæby.

107 * Lelling Aa.

108 * Interiør fra Albergo del Sole. Pompei.

109 *Fra Pompei.

110 *Kristiansø.

111 *Solnedgang fra Kulien.

112 * Kullagaarden.

E. R. CARLSSON 113 * Kobroen (Sol og Blæst).

114 * Stubmøllen. Brøndstrup.

115 *Foraarsdag. Høbjerg.

116 *Møllebakken. Brøndstrup.

117 * Forfalden Gaard. Aastrup.

118 * Landskab ved Grenaa.

(19)

14

119 * Vintereftermiddag ved Kolonihaverne. Lersøen.

120 * Tegning.

121 * Tegning.

C. CHRISTENSEN*BAKKELY 122 * Skovkløft ved Rosenvold.

NIELS CHRISTIANSEN

123 * Hornbækbugten set fra Fyrbakkerne. Gilleleje.

124 * Staldinteriør.

125 * Nordsjællandsk Landskab med Køer.

126 * Graavejrsdag.

DJALM AR CHISTOFERSEN

127 Politisk Karrikatur: Victor Adler. Østerrigsk Socialdem. Fører.

128 Politisk Karrikatur: Jean Jaurés taler i Kbhvn.

Tilh. A rb. Fællesorganisation.

129 * Karrikatur: Højesteretssagfører Rée (Rigsretten).

130 * Portrætter af danske Politikere.

131 * Aktuelle Advokater.

132 * Clairvoyance: Karrikatur tegnet 1914.

133 * Clairvoyance: Karrikatur tegnet 1919.

134 * Jean Jaurés: Portrættegning m. egenh. Signature.

135 * Victor Adler: Portrættegn. m. egenh. Signature.

136 * Svensk Borgm. Lindhagen: Portrættegning med egenhændig Signature.

137 * Politiske Portrætter.

138 * Politiske Portrætter.

139 *To Grundlovsgivere.

140 * Portrættegning.

141 * Bladtegning fra Folketinget.

142 * Bladtegninger fra Forhørene i Landmandsbank*

affæren.

143 *Kair Hardie: Engelsk Arbejderfører.

(20)

15

A U G . D ENCKER 144 Sommer.

145 *Efteraar.

146 Vinter.

CARO LIN E VAN DEURS 147 *Graasten Slot.

148 *Søen ved Graasten.

149 *Fra Ahlmans Park, Graasten.

150 *Børnene.

151 *Kattens Plads.

G RETH E FABER

152 En lille Pige som fremviser sine Dansetrin.

Fuldf. 1923.

153 *Sol paa Bondegaarden.

154 Fra mit Atelier.

CH A RLO TTE FRIM ODT 155 * Gamle Huse. Sønderborg.

156 *Mit Vindue ved Vintertid.

157 * Gammel Præstegaard. Esbønderup.

158 * Efteraarsdag. Regensen.

159 *Ved Bassinet. Marmorhaven. Fredensborg.

160 * Ved Trappeopgangen. Marmorhaven. Fredens*

borg.

161 * Rhododendron.

162 * Gammelt Hus. Augustenborg.

163 * Italienske Anemoner.

EJN AR GJESSING 164 *Efteraar.

(21)

16

A. G. G RA ULEFF 165 *E t Vindue. Efteraarssol.

166 * September. Solnedgang.

167 * Valmuer.

168 * Tidlig Vinterdag ved Herløv. Vinteren 1908.

PO UL H AG EN 169 *Efteraar.

170 * Gaardinteriør.

171 *Fra Hvedholm. Faaborg. Akvarel.

172 *Fra Horne Mark. Faaborg.

173 * Gammel Gaard. Farvetegning.

174 *Fra Landsbyen Bjerne ved Faaborg. Farve*

tegning.

AD. H EIN R IC H 'H A N SEN 175 *Den daglige Spisestue paa Fredensborg.

A N E M ARIE HANSEN 176 Portræt.

Tilh. Gross. Ploumann.

177 * Kirsten har Besøg.

178 Interiør.

Tilh, Gross. Y orck.

179 Selvportræt.

180 * Interiør.

181 * Interiør.

182 *En gammel Kone.

183 * Interiør.

HANS HANSEN

184 * Udsigt over Pontone og Havet ved Amalfi fra Piazzaen i Minuto. Oktober.

(22)

17

185 *Via San Cataldo paa en varm Septemberdag.

186 * Klosterruinen San Cataldo.

187 Ved San Cataldo.

Tilh. Petersen S. Petersen.

188 Lille Kath. 3 Aar. Privateje.

VIGGO CHR. HANSEN 189 *Gammel Kirke i Segovia, Spanien.

190 Gadeparti i Segovia.

191 Gaardparti i Segovia.

192 Gade i Segovia.

OSVALD HARTIG 193 * Portræt.

194 Portræt. Privateje.

195 *Pige i Marken.

196 * Stilleben.

197 *»Luigina«.

198 Portræt. Privateje.

199 *Sten ved Stranden.

200 * Strandbillede. Lumbsaas.

GERHARD H EILM AN N 201 * Bortdragende Tordenvejr henad Aften.

202 * Gammel Herregaardshave.

203 * Hyp, hyp alle mine Heste.

204 *Foraarslandskab.

205 * Svane, Aftenstemning.

206 * Raadyr.

207 *To Daahjorte i Naaleskov.

208 *Daadyr paa aaben Skovslette.

(23)

18

VIGGO HELSTED

209 Efter Snestormen, Motivet fra Horsens.

210 * Tidlig Foraarsdag ved Dronninge Møllen.

Studie.

211 * Kolonihaver. Landskab ved Helsingør. Studie.

212 * Marine. Vesterhavet. Studie.

413 *Taagen letter. Studie.

214 *Fra Helsingørs Havn.

215 * Bygevejr i Sundet. Studie.

216 * Indsejlingen til Helsingørs Havn. Studie.

MADS HENRIKSEN

R. af D.

217 * Eftersommerdag i Dyrehaven.

218 * Vinterdag i Dyrehaven.

219 *En amerikansk Eskadre, bestaaende af Slag«

skibene: Louisiana, Kansas, New Hamchshire og South Karolina passerer Øresundet nord for Kronborg for Indgaaende.

220 * Fiskerleje ved Neapel.

221 Tegning til en den gamle Kalkmaleriudsmyk*

ning af Koret i Fjenneslevlille Kirke supple*

rende, udført Dekoration.

VALBORG H ENRIKSEN 222 Portræt.

Tilh. Boghandler K. Henriksen.

223 * Portræt af en Dreng.

224 Vibeke.

Tilh. Viceskoledirektør S. Franck.

225 * Eva. Portrætstudie.

226 * Æbleblomster.

(24)

19

LUDVIG HOLM 227 * Sølvklippen, Gudhjem. Bornholm.

228 * Kysten ved Gudhjem.

229 * Kildehuset. Dyrehaven.

230 * Gammelt Hus ved Bregentved.

231 *Ved Foraarstid. Skovlunde.

A U G U ST HÆ RNING 232 Portræt.

Tilh. H r. Grosserer S. H eimann.

233 Portræt.

Tilh. Øregaard Gymnasium.

234 * Gadeparti fra Sandvig, Bornholm.

235 * Hammeren. Bornholm.

236 * Fra Tabartz. Thyringen. Akvarel.

237 *Gade i Sandvig, Bornholm. Akvarel.

238 *Fra Christianshavns Vold.

239 *Fra Christianshsvns Vold.

CECILIE JA CO BÆ U S 240 * Vilde Roser.

241 *»Der er Forskel«. H. C. Andersen.

242 * Hvide Roser.

243 *Calcealarier.

GABRIEL JEN SEN 244 Herreportræt.

Tilh. Fru Sagfører Hammersholt.

245 Portræt af Fru S.

Tilh. H r. Grosserer W. Hj. Schåeffer.

246 Portræt af Ove S.

Tilh. samme.

(25)

20 247 Portræt af Lilly.

Tilh. H r. Tapetserer & D ekoratør M. Rasmussen.

248 * Kalve.

249 *Ved Gaasedammen. Efteraar.

¡HENRIK JESPERSEN

250 * Klitsø ved »Grønnestrand«. Formiddag.

251 *Søen ved »Grønnestrand«. Eftermiddag.

252 *Dybt inde i Storskoven.

PO U L JØ RG EN SEN

253 Arbejdende Kærreheste. St. Raphael. Syd*

frankrig.

Tilh. Grosserer Gunni Larsen.

254 * Geder ved et gammelt Kapel. St. Raphael.

255 * Heste ved Stranden. Middelhavet.

256 * Faar ved en gammel Korkeg. Sydfrankrig.

Akvarel.

257 * Sydfransk Bondehus. St. Raphael. Akvarel.

258 * Gammel Seinebro. Paris. Akvarel.

259 *Gedestudie. Sydfrankrig. Akvarel.

260 * Gedestudie. Sydfrankrig. Akvarel.

SOPHUS JU R G EN SEN

261 Kgl. Skuespillerinde Fru Emma Thomsen.

262 Fru Vekselerer Aage PetersemHeinrichsen.j PETER KLITZ

263 * Landskab i Nærheden af Aabenraa.

264 * Rasmus læser Avisen.

265 * Blomsterne efterses.

(26)

21

266 * Blomstrende Tjørn. Eremitagen.

267 * Vinterdag ved Birkerød Dam.

268 * Landskab i Nærheden af Aabenraa.

VALDEMAR KONGSDAL

269 * Spurveugle og Mejser. November Morgen.

Varmland.

270 * Sortspætte, lyttende efter Træorme. Varmland.

271 * Skovskader. Varmland.

272 *Vindrossel. Efteraarsdag ved Glafsfjorden.

Varmland.

273 * Grønspætte i Paringstiden. Varmland.

274 * Novemberaften ved en Vårmlandsgaard. Varm*

land.

VALDEM AR KORNERUP 275 Camme læser.

276 * Interiør fra Hedalens Kirke. Norge.

277 *En Fiskerfamilie. Nørrelyngvig.

278 * Bedstemor ved Vuggen.

279 * Ægyptisk Søjlebasis. Musæet i Constantinopel.

280 * Bondestueinteriør. Skiveegnen.

281 GI. Bondehus. Ringstedegnen.

282 * Interiør fra Brahetrolleborg Slot. Skitse.

283 Vildtvoksende Pelargonier. Landskab fra de canariske Øer.

284 Kulsviermiler fra Frederiksborgegnen. Skitse.

285 * Frederiksborg Slotssø. Skitse.

ALFRED LARSEN 286 * Gammel Gaard i Faaborg.

287 * Faaborg Kirke.

288 *Fra det gamle Horsens. Kultegning.

(27)

22

H U G O LARSEN 289 Portræt. Privateje.

290 Ramme med Skitzzer.

291 Ramme med Skizzer.

292 * Oktobermorgen. Lundeborg.

293 Sommermorgen. Lundeborg.

JO H N LC BSC H ITZ 294 Portræt. Privateje.

295 * Slotsruinen. Vinternat.

296 * Aften ved den gamle Kilde nær Frederiksdal.

297 * Brænding, Radering.

V. M AGAARD 298 * Slotsgade i Aabenraa.

299 * Humletorvet i Sønderborg.

300 * Kirkegyden i Haderslev.

301 * Gamle Huse i Tønder.

302 *Ved Mølleport i Aabenraa.

303 *Ved Sønderborg Slot.

OSCAR M ATTHIESEN

Prof. Sv. M. lit. et Art.

304 * Storm ved Liseleje.

305 *Fra Liseleje.

306 * Aftenstemning ved Liseleje. Pastel.

307 *En Hejre. Nymindegab.

H. E. M ELCHIOR 308 * Kostumetegninger.

309 * Kostumetegninger.

310 * Kostumetegninger.

(28)

23 311 * Kostumetegninger.

312 * Kostumetegninger.

313 * Kostumetegninger udført til »Bajaderen«s Op=

førelse paa Oscarteatren i Stockholm.

A RTH U R NIELSEN 314 * Dyrehaven i Februar.

OSCAR JU L . PAULSEN 315 Portræt.

316 * Thomas Sengebaand.

317 * Af Tater * Æt.

318 * Dæmring.

319 * Kapelangaarden.

H U G O V. PEDERSEN 320 *1 Roskilde Domkirke.

321 * Indisk Fakir.

322 * Gammel Javaneser.

323 *1 Peterskirken i Næstved.

324 * Model.

325 * Indisk Guderelief.

326 * Indisk Tjener.

327 * Singapore Type.

328 * Blomster.

ALBERT PETERSEN 329 *Kone med Kurv.

330 * Forstudie til Kone med Kurv.

331 * Kartoffelhøst.

332 *Den gamle Maler.

333 * Selvportræt.

334 *Fiskerhovede.

335 * Strømpen stoppes.

336 * Venus fra Montmartre.

(29)

24

ELIAS PETERSEN

337 * Skyet Luft over Sundet ud for Kronborg.

338 *Paa Stranden nord for Lappen ved Helsingør.

339 Portræt.

EMIL PETERSEN 340 * Frederiksborg Slotshave.

341 * Birkeskov i Oktober.

342 * Aften i Granskov.

343 * Aftensol i Grib Skov.

344 * Aftensol i Fyrreskoven.

345 *En Vindfælde.

346 Ramme med Raderinger.

HANS RASMUSSEN 347 *Sne paa de gamle Tage.

348 *Ved Seinen. Paris.

349 * Museet i Faaborg. Akvarel.

350 Portræt. Akvarel.

351 Portræt. Akvarel.

M ARTIN S. RASMUSSEN

352 Vinterdag i Peter Liebs Gaard, Dyrehaven.

Tilh. H r. R. V. Rasmussen, Lyngby.

353 * Ved Hjortekærsdammen, Dyrehaven.

354 * Nyfalden Sne ved Dyrehuset.

355 Hjortedammen ved Fortunen.

Tilh. Fabrikant Staugaard, Gentofte.

J. F. GEORG SCHEPELER 356 * Skovinteriør. Akvarel.

357 * Sommerdag i Skærgaarden. Akvarel.

358 * Udenfor Hytten. Akvarel.

(30)

25

359 * Motiv fra Finland. Akvarel.

360 *Skov og Klipper. Akvarel.

361 * Finsk Holme. Akvarel.

362 *Paa Verandaen. Akvarelskizze.

ELISABETH SCHIØTT 363 *Fra Hornbæk Plantage. Efteraar.

364 * Nature morte.

365 * Indenfor Kirkegaardsmuren. Vinderød.

366 *Fra Hornbæk. Geranier.

367 * Udsigt mod Mariager Fjord.

368 * Markvej ved Mariager.

369 * Klinten ved Lynæs.

IDA SCHIØTTZsJENSEN 370 Portræt af min Fader. Privateje.

371 Portrætstudie.

Tilh. Frk. Sophie Schiøttzsjensen.

372 * Studiehoved.

373 * Lille Pige i Kornmarken.

374 *Mose bag Tugthuset ved Horsens.

N. F. SCHIØTTZiJENSEN 375 *Ved Haandarbejdet.

376 *Ved Vinduet. Sabinerbjergene.

377 *Torv i Anticoli. Sabinerbjergene.

VIGGO SIMESEN 378 * Vejen til Hammerodde Fyr.

379 *Fra Sandvig Havn. Sen Eftermiddag.

380 * Gadeparti i Sandvig.

381 * Klippeparti. Hammeren.

(31)

26

ERNST STAACK 382 * Udsigt over Hadsten.

383 *Eng ved Thorsø.

384 * Lyngbakker ved Rye.

385 *Vej ved Thorsø.

386 * Hundested.

PO UL STEFFENSEN + 387 * Landskab med Køer.

EM M Y TH O RN AM 388 * Valmuer.

389 * Engelske Pelargonier.

390 * Gammelt Hus i Sverrig.

391 * Foraarsblomster.

392 Snestykke.

393 * Enkelte Roser.

394 * Italienske Anemoner.

395 *Æblegrene.

CHRISTIAN TILEM A N N .PETER SEN 396 * Kuppelsalen paa Charlottenborg.

397 * Hudes Stue i Roskilde.

398 * Interiør paa Frijsenborg.

399 * Interiør. Lindegaarden i Kallundborg.

400 * Interiør. Lindegaarden i Kallundborg.

SOPHUS VERM EH REN 401 Lektierne læses.

402 Rype.

403 Atlingand.

(32)

27 404 Agerhøne.

405 Interiør fra en Bondegaard. Graavejr.

206 Interiør fra en Bondegaard. Solskin.

ALBERT W A N G

Prof.

407 * Solnedgang ved Raageleje.

408 * Aftenstemning over Juelsminde Eng.

409 * Tordenbyge over Horsens Fjord.

PETER H. W ILH A R D T 410 * Skomagerværksted i Taarbæk.

411 * Interiør. Studenterkilden.

412 * Interiør med Sol. Studenterkilden.

413 Portræt.

Tilh. H r. Direktør Severin Nielsen.

414 Portræt.

Tilh. samme.

415 Portræt.

Tilh. H r. U ndernotar C. M oltved.

416 * Fisker bøder Garn.

417 Portræt. Privateje.

A. B I N G E R

P A L Æ G A D E 6 -

(M O G EN S EN S EFTF.) T E L E F O N 10451

S t ø r s t e U d v a lg i M a le r ir a m m e r o g K u n s t n e r m a t e r ia le r

(33)

DECORATIVE ARBEJDER

H. LAMBERG=PETERSEN 418 * Trefod i Bronce.

419 * 2 Sølvkummer.

420 *8 Stk. Skrivebordsgarniture i Bronce.

Tilh. H r. Læge Jacob Diemar.

LILY LYKKEDAH L

421 Cigaretskrin, oxyderet Kobber med Emaille.

422 * Nakkekam, oxyderet Sølv.

423 * Lille Krukke, oxyderet Kobber.

CHRISTIAN RASCH

424 Møbler til Direktionsværelse for Forsikrings*

aktieselskabet »Danske Lloyd«.

E. H O R N I S C H

K O N S E R V A T O R

B R E D G A D E 32 - T E L F . P A L Æ 2125x

R e s t a u r e r i n g a f M a l e r i e r u d fø r e s .

I

(34)

KUNSTNER« ADRESSER

A RCH ITEKTER:

Hagen, G. B. Raadhusstræde 3. Tit. Byen 3654, Knutzen, Sylvius. Slagelsegade 18, Tlf. Øbro 1095 y.

Novi, Cajus. Thorvaldsensvej 12 5. Tlf. Vester 1223 y.

Rasch, Chr. Ubberød Gaard pr. Hørsholm.

Rosenstand, Einar. Holsteinsgade 31. Tlf. Øbro 3695.

BILLEDHUGGERE:

Bonnesen, Carl J . Stockholmsgade 21.

Borch, Elna. Malmøgade 12, Telf. Øbro 1766 u. Atelier: V. Vold­

gade 8 6. Tlf. Byen 2303 y.

Hansen, Thomas. Svanemosegaardsvej 5, Atelieret.

Jacobsen, Flora. Henrik Steffensvej 4 4.

Kragegaard, L. Onsgaards Tværvej 4, Hellerup.

Lamberg=Petersen, H . Glentevej 69. Tlf. Taga 230.

Lykkedahl, Lily. Carl Bernhardsvej 11 3.

Saabye, Susanna. Østerbrogade 110.

Wederkinch, Erna. Dr. Louisevej, Charlottenlund.

Wegener, C. Østerbrogade 74. 0 . M ALERE:

Andersen, Erik. Bergs Allé 1, Valby.

Andersen, F. Georg. Ny Vestergade 18 4. B. Tlf. Byen 1112 x.

Bang, Chr. Falkoner Allé 46 *.

Bang-Sørensen, M. Samfundsallé 27, Dalgashus. Tlf. Godth. 3849 x.

(35)

30

B eck , C h r. F . Overgade o. V. 96 4. Telf. Amager 6005 y.

B ra nd t, J . H . Lykkesholms Allé 16. Telf. Vester 1417 v.

B ro g e, A lfred . Irisvej 10 L Brønshøj. Tlf. Bella 84.

B u g g e, F rida . Søndre Boulevard 131 2. B. Tlf. Vester 6257 x.

B u sch , P . Rahbecks Allé 20 2. Telf. Vester 319 v.

C arlsson, E . R . Blegdamsvej 1 3 0 4. 0 .

C hristensen=B akkely, C. Solhøj pr. Stouby ved Horsens.

C hristiansen, N iels, Gladsaxevej 70, Søborg. T lf Søborg 320.

C h risto fersen , D jalm ar. Nordlandsgade 16 4. S. Telf. Amager 1188.

D en ck er, A u gu st, Dyrehavevej 2, Klampenborg. T elf Ordrup 1565.

D eu rs, C aroline van. Rosenvængets Allé 14. T lf Øbro 1763 x.

F a b er, G rethe. Atelier: Vestervoldgade 90 4.

Frim od t, Charlotte. Dosseringen 30 3. T lf Nora 530 x.

G jessing, E jn a r. Gjessinggaard pr. Svendstrup ved Aalborg.

G rauleff, A . G. »Rolighed«. Valbyvej, Valby.

H a g e n , Paul, Maglekildevej 1 8 4. V,

H ein rich = H a n sen , A d . Sørup pr. Fredensborg. T lf Fredensb. 216.

H a n s e n , A n e M arie. Webersgade 24.

H a n se n , H a n s. Frederikssundsvej 6 6 4.

H a n s e n , V iggo C h r. Rosenvængets Hovedvej 18 A. T lf Øbro 3453.

H a rtig , Osvald, Svanholmsvej 6 B . 3. V.

H eilm a n n , G erhard. Fuglebakkevej 45. F.

H elsted , V iggo . Villa »Kigud«, Kongevejen, Helsingør.

H en rik s e n , M ads. J. E. Ohlsensgade 18 6. 0 . H en rik s e n , V alborg. Istedgade 4 2. B.

H o lm , L udv ig. Emilievej 2. T e lf Nora 707 v.

H æ rn in g , A u gu st. Amagerbrogade 102. S. T lf Amager 104 v:

Ja co b æ u s, Cecilie. Østerbrogade 82 2. 0 . T lf Øbro 704 y.

J e n s e n , G abriel. Jagtvej 161 2.

J e s p e r s e n , H e n rik . Rathsacksvej 4 4. T e lf Vester 502 y.

J ø r g e n s e n , Poul. Blytsvej 18. F. T e lf Godth. 532 y.

Jiir g e n s e n , So ph us. Mathildevej 8 l. F.

Klitz, P eter. Søndre Boulevard 6 4 4. B. T e lf Vester 6954 x.

K o n gsd a l, V ald em a r. Kjæderup pr. Helsinge.

K o rn eru p .V a ld em a r. Ejvindsvej 33, Charlottenlund. T elf Ordrup 6 8 6. L a rsen , A lf. Carit Etlarsvej 8. V. Tlf. Vester 1055 x.

L a rsen , H u g o . Ny Vestergade 18 4. B. T lf Byen 1112 y.

(36)

31

Liibschitz, John. Puggaardsgade 10 4. B.

Magaard, V. Høeghs Allé 2, Gentofte. Telf. Helrup 1592 y.

Matthiesen, Oscar. Overgaden n. V. 33. Telf. Amager 6892.

Melchior, H . E. Ny Østergade 23. K. Tlf. Byen 2869 x.

Nielsen, Arthur. Strandvej 110. Hellerup.

Paulsen, Oscar Jul. Herluf Trollesgade 18.

Pedersen, Hugo V. Villa »Hegnstoft«, Rudegaard Villakvarter.

Telf. Holte 296.

Petersen, Albert. Aabenraa 33 6. K. Telf. Byen 1678 x.

Petersen, Elias. Dragør. Tlf. Dragør 34.

Petersen, Emil. Rosenborg Slot.

Rasmussen, Hans. Faaborg.

Rasmussen, Martin S. Taarbæk Strandvej 143, Villa Alfa, Klampb.

Schepeler, J . F. Georg. Manøgade 14. Str.

Schiøtt, Elisabeth. Skjoldsgade 7 4. Øbro 16.03 y.

SchiøttzJensen, Ida. Wiedeweltsgade 54. 0 .

Schiottzjensen, N . F. Frederiksberg Allé 13 A. Tlf. Vester 5813 x.

Simesen, Viggo. Fiskegaarden i Randers.

Staack, Ernst. Haregade 18.

Steffensen, Poul. Frue. Rye Station.

Thornam, Emmy. Blegdamsvej 78.

Tilemann-Petersen, Christian. Overskousvej 82, Valby. Tlf. Valby 1179 y.

Vermehren, Sophus. Mathildevej 82. F.

Wang, Albert. Rosenvængets Allé 2 0 3. Tlf. Øbro 5058.

Wilhardt, Peter H . Edelslundsvej 8, Taarbæk, Klampenborg.

Telf. Bellevue 159.

(37)
(38)

E M I L R A N N O W ’s

T E G N E - O G M A L E R S K O L E .

FOR DAMER JZ ?

F o r b e r e d e l s e til KunstaKademiet og PorcelsensfabriKen.

B l o m s t e r m a l i n g

^ (A kvarel og Olie) P

H. C . Ø R S T E D S V E J 5 6

TELEFON NORA 1 6 9 9 v.

2. Sal

(39)

î : ¿R e s t a n r a n t tt

„ßontmentai“

&), af ^ oogetts Dtøtoco og @stcrgabe

j

S. Jo h n se n & Co., W ilder##. 4A

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk