Full text

(1)

m

3 . - 1 5

/i

(2)
(3)

ee/

GEORG JACOBSEN

UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER

F R I A D G A N G

3. O K T O B E R KL. 1 - 15. O K T O B E R AABEN KL. 10-5

DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING

LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN

1 9 3 0

(4)

26. En Eva.

(5)

KATALOG

K Ø B E N H A V N

C H R . C H R I S T E N S E N S B O G T R Y K K E R I

1 9 3 0

(6)

Samtlige de i Kataloget opførte Maal er i Centimeter.

De med * mærkede Arbejder er ikke til Salg.

Fortegnelsen over Priserne udleveres paa For»

langende hos Udstillingens Inspektør, hos hvem ogsaa Salgsprotokol er fremlagt.

Adresse:

Linnesgade 16 B St. — København K.

Telefon Central 1461.

og

35, Route d'Orléans, Arcueil.

France (Seine).

Kontoret i Udstillingsbygningen Tlf. Palæ 1937.

(7)

z tu

c 3 3

(8)

155. Kvindehoved.

(9)

MALERIER

1. Portrætstudie. Olie. 1920. H. 81. B. 60.

2. Nature morte med hvid Kande og et Fad Æbler. Olie. 1920. H. 58. B. 83.

3. * Landskab - Udsigt mod Paris. Olie. 1920.

H. 54. B. 65. Tilh. Hr. Tandlæge Johs.

Fibiger. København.

4. ^Nature morte — den brune Krukke. Olie.

1920. H. 38. B. 46. Tilh. Hr. Grosserer Poul Jacobsen. Rungsted.

5. Studie til Portræt. Olie. 1920. H . 35. B. 27.

6. Nature morte — Ferskner. Olie. 1920.

H. 38. B. 46. Tilh. Hr. Tandlæge Johs.

Fibiger. København.

7. Nature morte med Konkylie I. Olie. 1921.

H. 33. B. 41.

8. Nature morte med Konkylie II. Olie. 1921.

H. 52. B. 65.

(10)
(11)

9. Landskab fra Omegnen af Paris. Olie. 1921.

H. 52. B. 65.

10. Klosterskolepigen. Tempera og Olie. 1921.

H. 33. B. 28. "

11. Mandsportræt med rund Hat. Tempera.

1921. H. 46. B. 38.

12. Nature morte — Terpentinflasken I. Olie.

1921. H. 27. B. 22.

13. Nature morte — Terpentinflasken II. Olie.

1921. H.27. B. 22.

14. * Nature morte — Terpentinflasken I I I . Tems pera paa Guldbund. 1921. H. 27. B. 22.

Tilh. Fru Ellen Fischer, Paris.

15. Haren I. Tempera og Olie. 1921. H. 74.

B. 54.

16. Haren II. Tempera, Olie og Underlægning med Sølv. 1922. H. 145. B. 77.

17. Hønsegaarden. Voksfarve og Tempera.

1922. H. 58. B. 75.

18. Kvindehoved. Voksfarve. 1922. H. 39. B.31.

(12)

H

I

(13)

19. Spansk Billede I. Toledo. Forarbejde.

Voksfarve. 1922. H. 37. B. 45.

20. Spansk Billede I. Toledo. Voksfarve. 1922.

H. 37. B. 45.

21. * Spansk Billede IL Toledo. Voksfarve. 1922.

H. 37. B. 45. Tilh. Fru Charlotte Mannheim mer, Goteborg.

22. Blomster. Tempera. 1923. H. 47. B. 39.

23. "Nature morte — Frugtskaalen. Tempera.

1923. H. 39. B. 46. Tilh. Fru Mary Heggen, Oslo.

24. Herren i Nr. 47. Olie. 1923. H. 22. B. 16.

25. Landskab med gammelt Fæstningstaarn i Pyrenærerne ved Middelhavet. Tempera.

1923. H. 56. B. 62. Tilh. Hr. Grosserer Sven Jacobsen. Birkenæs.

26. En Eva. Tempera. 1924. H. 148. B. 129.

27. En Eva. Tempera. 1924. H. 30. B. 23.

28. Den gule Kande. Tempera. 1926. H.25. B.28.

29. Makrel. Olie. 1926. H. 29. B. 35.

(14)
(15)

30. Nature morte — den hvide Kande og et Brød. Tempera. 1926. H. 24. B. 57.

31. Barnebillede. Tempera. 1926. H. 57. B. 54.

32. Rød Fisk. Tempera. 1926. H. 31. B. 50.

33. Nature morte — den røde Fisk. Tempera.

1926. H. 58. B. 92.

34. Portræt. Tempera. 1927. H. 39. B. 26.

35. Georginer. Tempera. 1927. H. 24. B. 38.

36. Vinkælderen. Tempera. 1927. H. 22. B. 28.

37. Kathedralen i Périgueux. Tempera. 1927.

H. 27. B. 35.

38. Kathedralen i Périgueux. Tempera. 1927.

H. 22. B. 31.

39. Nature morte — Talerken med Bananer.

Olie. 1927. H. 61. B. 38.

40. * Landskab med blomstrende Frugttræer.

Tempera. 1927. H. 27. B. 43. Tilh. Hr. Gros' serer Sven Jacobsen. Birkenæs.

41. Portræt af en Bedstemor. Tempera. 1927.

H. 74. B. 91.

(16)

16. Haren.

(17)

42. Forstadslandskab ved Paris. Foraar. Tem»

pera. 1927. H. 52. B. 73.

43. Turdelduerne. Tempera. 1928. H. 70. B. 95.

44. Portræt. Olie. 1928. H. 44. B. 31.

45. Landskab med blomstrende Frugttræer.

Olie. 1928. H. 40. B. 64.

46. Udsigt over Havet, Bretagne. Olie. 1928.

H. 28. B. 45.

47. Landsby i Bretagne I. Olie. 1927. H.31. B.42.

48. Landsby i Bretagne IL Olie. 1928. H.54. B.71.

49. Landskab ved Havet, Bretagne Olie. 1928.

H. 31. B. 42.

50. Portræt af den norske Maler Jean Heiberg.

Tempera. 1928-29. H. 150. B. 115.

51. Sovende Barn. Tempera. 1928. H . 3 1 . B.50.

52. Grøn Krukke paa et Bord. Abstrakt Maleri.

Olie. 1929. H. 100. B. 77.

53. Landskab, Træer ved en Skovsø. Olie. 1929.

H. 46. B. 55.

(18)
(19)

54. Gæssene. Voksfarve. 1929. H. 55. B. 45.

55. Landskab, Sommeraften. Olie. 1929. H . 33.

B. 41.

56. Studie af en Fasan. Voksfarve. 1929. H . 95.

B. 63.

57. Nature morte. Voksfarve. 1930. H.90. B. 115.

AKVARELLER og TEGNLNGER

58. Landskab f r a Omegnen af Paris. Akvarel.

59. Forstadslandskab.

60. Landskab. Toledo. 1922. Akvarel.

61. Spansk Billede. Akvarel

62—64. Fra Rejse i Spanien.

65. Klipper ved Middelhavet. Port Vendres.

Akvarel.

(20)

I'/. . i t

80. Gadehandlersken.

(21)

66—75. Fra Rejser i Frankrig.

76. Atlanterhavet i Sommersol. Bretagne.

Akvarel.

77. Fest i Bretagne. Skitse i Akvarel.

78. * Fyrreskov i Sydfrankrig.

79. Torvekoner i fransk Smaastad. Akvarel.

80. Gadehandlersken I. Akvarel.

81. Gadehandlersken II.

82. Udsigt over Tage i Paris.

83—85. Kirke i Assisi — Oliventræer — Have.

86—99. Barnetegninger.

100-106. Portrætter.

1 0 7 - 1 1 4 . Nøgen Model

115. Landskab f r a Donse Damme. Akvarel.

116. ''Skovklædte Bakker. Akvarel. Tilh. Fru Marta Jacobsen, Birkenæs.

(22)

•c 3 H

(23)

117-125. Sjællandsk Landskab.

126—132. Studietegninger af Gæs.

1 3 3 - 1 3 6 . Nature morte.

137—138. Forarbejder til Dekoration.

139-144. Forskelligt.

1 4 5 - 1 6 2 . Forarbejder til Billeder.

(24)

mi

» f e

(25)

51. Abstrakt Maleri.

Figure

Updating...

References

Related subjects :