• Ingen resultater fundet

sacrin REGISTRERINGSTIDENDE

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "sacrin REGISTRERINGSTIDENDE"

Copied!
6
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

F O R V A R E - O G F Æ L L E S M Æ R K E R

Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær­

ker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr.

Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder.

Nr. 36 70. årgang

1949

A. Registrerede mærker.

Kommunevåben.

Reg. 1949 nr. 119.

Anmeldt den 20. august 1949 kl. 10 af Holmsland Kommune, Ringkøbing, og registreret den 17. sep­

tember s. å. Et skjold, der ved en bølgelinje er tværdelt i blåt og sølv. 1 det øvre felt ses et to-ma- stet på bølgelinjen hvilen­

de gyldent skib og i det nedre ses en torsk, en sild og en rødspætte, alle udført i rødt.

Varemærker.

Reg. 1949 nr. 1200. Anmeldt den 7. juli 1945 kl. 10"^ af Firmaet

sacrin

H. Lundbeck & to., fabrikation, København, og registreret den 17. sep­

tember 1949 for sødestoffer.

(2)

310

Reg. 1949 nr. 1201. Anmeldt den 4. maj 1949 kl. 10^® af A.

d'or

31. Hirschsprimg & Sønner Aktieselskab, cigarfabrikation, København,

og registreret den 17. september s. å. for alle slags tobaksvarer (med undtagelse af cigaretter) samt alle slags artikler for rygere og tobaksnydere.

Keg. 1949 nr. 1202. Anmeldt den 21. juni 1949 kl. 10^° af A/S

pamsor

Poul Andersen & €o., cyklehandel, Thisted, og registreret den 17. sep­

tember s. å. for cylvler, cykledele og cykletilbehør.

Keg. 1949 nr. 1203. Anmeldt den 24. juni 1949 kl. 10^"' af H.

MULTIPAK

Stoltenberg Pedersen, fabrikation af og handel med kemisk-tekniske

artikler m. m., Aarluis, og registreret den 17. september s. å. for paksalve.

]{eg'. 1949 nr. 1204. Anmeldt den 1. juli 1949 kl. 10^® af Arne

qockaaan

31. Mansen, vinhandel, Aarhus, og registreret den 17. september s. å. for vin, spirituosa og likør.

creminfarmonie"

POUR PIAUX

séo

/ f B S

I.ANCOME

hold til anmeldelse af 27. april 1949 registreret i Paris under nr. 393809 i klasse 58 for ovennævnte varearter. Mærket er udføit i farver. — Som fuldmægtig er anmeldt;

Patentkonsulent Chas. Hude, København.

Keg. 1949 nr. 120(). Anmeldt den 15. juli 1949 kl. 11^^ af 31askinfa-

HENSA

briken Extrusion ved H. E. Baggesgaard Pedersen, fabrdvation og handel.

Kobenhavn, og registreret den 17. september s. å. for alle vareartei" (med undtagelse af farvestotTer, bejdse, strømper og frø).

Keg. 1949 nr. 1205. Anmeldt den 9. august 1949 kl. 11"® af Lancome, So- ciété Anonyme, fabrikation og handel, Paris i Frankrig, og registreret den 17.

september s. å. for alle slags parfume­

ri- og skønhedsprodukter, kosmetiske præparater, creme, flydende creme og sminke, parfume, toiletvand og -sæbe, lotion og præparater til indgnidning, sololje og solcreme. Mærket er i hen-

Keg. 1949 nr. 1207. Anmeldt den 22. juli 1949 kl. 12 af samme, og re­

gistreret den 17. september s. å. for alle varearter.

(3)

Keg. 1949 nr. 1208. Anmeldt den 18. august 1949 kl. 11^° af Fir-

encelin

maet N. C. Nielsen, fabrikation og handel, Kobenliavn, og registreret

den 17. september s. å. for benzin og vædsker til fyrtøj samt emballage til samme.

Keg. 1949 nr. 1209. Anmeldt den 19. august 1949 kl. 11°^ af Kalelgh Industries Limited, fabrikation, Nottingham i England, og re­

gisteret den 17. september s. å. for cykler, motorcykler, tricykler (herunder transporttricykler) og dele dertil. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Keg. 1949 nr. 1210. Anmeldt den 12. august 1949 kl. 11 af An­

tonio Garcia Espana, frugteksport, Oarcagente i Valencia i Spanien, og registreret den 17. septembers, a.

for friske frugter, især appelsiner, mandariner og citroner. Mærket er i henhold til anmeldelse af 2.

april 1949 registreret i Madrid den 12. juli s. å. under nr. 224431 for o V e n n æ V n t e V a r e a r t e r. F o r t r i n s r e t er begært fra den 2. april 1949, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Spanien.

— Som fuldmæigtig er anmeldt:

Ingeniør H. Wibert, København.

o

CsRCfSGENTE

Heg. 1949 nr. 1211. Anmeldt den 23. august 1949 kl.

11 af Usnies Métallurgiques De Yallorbe, fabrikation, Vallorbe l 1 T •4-\/'"4"

i Schweiz, og registreret den 17. september s. å. for file, ^ mejsler, gravstikker, skrabere, rund file, fræsere og andet

slags værktøj af stål. — Som t\ddmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København.

f 1 2 1 2 \ n m d d t d c - n 2 7 a u g u s U

fn fryd for øjet"

kl. 10 al Søren Frederiksen, klædehandel, Kobenhavn, ^

og registreret den 17. september s. å. for slips, hals-

FKI PRYD PA T(/5IET

tørklæder, slåbrokke, veste, badekåber, skjorter, sok­

ker, herrehovedbeklædningsgenstande, pyjamas, benklæder, flipper, yderbeklædnings­

genstande af uld, seler og livremme.

(4)

312

Reg. 1949 nr. 1213. Anmeldt den 22. august 1949 kl. 12^^ af A/S Holger J Q Y Petersen, fabrikation og handel, København, og registreret den 17. september

s. å. for strømper.

Reg. 1949 nr. 1214. Anmeldt den 27. august 1949 kl. 11^^ af

cottonets

Bang & Tegner A/S, fabrikation og handel, København, og regi­

streret den 17. september s. å. for forbindstoffer, sygeplejeartikler og toiletartikler.

For at fjerne Neglelakken trykkes lidt of Cremen paa Neglen. Aftørres kort efter med et Stykke Vat eller en blød Klud. Indeholder ikke Acetone.

H. JØRGENSENS KEMISKE FABRIKER - KASTRUP

Reg. 1949 nr. 1215. Anmeldt den 20. august 1949 kl. 10 af H.Jørgensens kemiske Fabriker ved Fabrikant Hans Jørgensen, fabrikation, Kastrup, og registreret den 17. sep­

tember s. å. for creme i tuber til fjernelse af neglelak.

Reg. 1949 nr. 1216.

Anmeldt den 2. august 1949 kl. 11=^*^ af A/S Odense Kamgarnspinderi, fabrikation, Odense, og registreret den 17. sep­

tember s.å. for aislags garn.

HJERTECARNin

'A ODENSE KAMGARNSPINDERI

(5)

Keg. 1949 lir. 1217. Anmeldt den 30. august 1949 kl.

SØNDERJYDEN

10"^ af Svend Aage Larsen, blikkenslagervirksomhed, Jels i

Sønderjylland, og registreret den 17. september s. å. for kapper til luftventilatorer.

Keg. 1949 nr. 1218. Anmeldt den 30. august 1949 kl. 11^^ af Kurt

FANNY

Grabowski, handlende under navnet „Grabo" Dameslioedenfabriek, fabrika­

tion og handel, Rotterdam i Holland, og registreret den 17. september s. å. for dame­

hatte. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København.

"3aut Jimqs"

Keg. 1949 nr. 1219. Anmeldt den 27. april 1949 kl. 11^^ af Herbert Hugo Ganiberg, groshandel, Kobenhavn, og registreret den 18. september s. å. for postkort og turist­

kort af dansk oprindelse.

Keg. 1949 nr. 1220. Anmeldt den 6. september 1947 kl. 10^^ af Brodr. | G O R Braun A/S, cigar- og tobaksfabrikation. Kobenhavn, og registreret den 17.

september 1949 for alle slags fabrikerede tobaksvarer og alle slags tobakssurrogater.

Beg. 1949 nr. 1221. Anmeldt den 30. juli 1949 kl. 11^® af Kodfoderfa-

KRYDS

briken „Sjælland" A. m. b. A,, fabrikation og handel, Ortved pr. Kmgsted, og registreret den 17. september s. å. for blodalbumin til teknisk brug.

Keg. 1949 nr. 1222. Anmeldt den 26. juli 1949 kl. 10^^ af Toms Cho-

SNACK

kolade A/S, fabrikation og groshandel, København, og registreret den 17.

september s. å. for chokolade-, sukker- og lakridsvarer.

(6)

314 Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Keg. 1949 nr. 1223. Anmeldt den 17. august 1949 kl. 11^^ af Fir- ^VORLD maet Economic Machinery Company, fabrikation og handel, Worcester i

Massachusetts i De Forenede Stater,og registreret den 17. september s. å. for etiketterings- maskiner samt dele til etiketteringsmaskiner. Mærket er i henhold til anmeldelse af 4. maj 1911 registreret i Washington den 24. oktober s. å. under nr. 83968 i klasse 23 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas.

Hude, København.

Ileg. 1949 nr. 1224. Anmeldt den 19. august 1949 kl. 10^® af "f^[s|QFAST Carljohan Schwenn, fabrikation, København, og registreret den 17.

september s. å. for gummiskiver og pulver til fastholdelse af proteser, plastre, af­

trykmasse til tandlægebrug, tandfyldningsmidler og kunstige tænder.

Keg. 1949 nr. 1225. Anmeldt den 6. august 1949 kl. 11^^ af Firmaet

STERILIA

Gustav Schack & Co., fabrikation og handel. Kobenhavn, og registre­

ret den 17. september s. å for syge- og spædbørnsplejeartikler samt hygiejnebind, sygevat, gazebind, forbindpakker, gazetamponer, fødepakker, cellstofvat, flonelsbind, narresutter og llaskesutter.

Iteg. 1949 nr. 1226. Anmeldt den 13. august 1949 kl. 10^^

SCANKRAFT

af Billeruds Aktiebolag, fabrikation, Siiffle i Sverige, og registre­

ret den 17. september s. å. for papir, pap og karton. Mærket er i henhold til anmel­

delse af 2. oktober 1948 registreret i Stockholm den 3. juni 1949 under nr. 66578 for ovennævnte varerarter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Varemærkekonsulent E. Hen­

riksen, København.

B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v.

Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9:

Keg. 1899 nr. 255, 262, Heg. 1928 nr. 456,

Reg. 1929 nr. 587, 602, 955, 957, 963, 964, 968, 969, 971, 973, 976, 977, 978, 979, 980, 981,

Heg. 1939 nr. 465, 467, 482, 730, 731, 732, 733, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 747, 752, 756.

Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse:

Keg. 1929 nr. 606, Heg. 1939 nr. 476, 481.

Som fuldmægtig er anmeldt:

For reg. 1939 nr. 862 og nr. 863 (Les Parfums Chanel, soelété anonyme, Neullly-sur- Seine (Seine) i Frankrig): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Køben­

havn.

Udslettet er i medfør af samme lovs § 12 efter vedkommendes begæring:

Heg. 1940 nr. 824.

T r y k t i B i a n c o L u n o s B o g t r y k k e r i K b i n v n .

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Flere patienter fejler mere end én ting, og det kan derfor overvejes, om forløbsplanerne på sigt skal udvikles til at kunne understøtte multisyge, så der sikres sammenhæng

Derfor bli- ver disse borgeres behov i mange tilfælde pålagt de hjælpende instanser, såsom herberg og kommu- ne, hvilket netop gør det relevant at rette fokus på de diskurser, der

Det handler om at anerkende og se muligheden i en større grad af specialisering og organisering af skolens res- sourcer samt at være med til at udvikle nye samarbejds- former

Det er her centralt at bemærke, at deltagergruppen i Brug for alle har været bred, hvor borgere med en aktiv plan ikke er fritaget, hvilket medvirker til, at sagsbehand- lerne

Vores undersøgelse viser, at det ofte vil være nødvendigt at foretage tilpasnings- foranstaltninger for at sikre, at mennesker med handicap i konkrete situationer kan få adgang til

Men der vil være danskere, som ikke kan eller ønsker at anvende den ny teknologi - og det skal være muligt at klare sig foruden. Derfor har vi blandt andet oprettet 1881, der er et

100 pCt. Dette ses da ogsaa at være Tilfældet for de 4 Slags Ost, kun.. Skummetmælken danner en Undtagelse, ligesom det var Til- fældet i Tab. For de 4 Slags Ost er

Nedenstående figur viser, at 74 % af de lærere, der underviser i et eller flere naturfag, oplever, at der ikke på deres skole er afsat ressourcer til, at en lærer med