• Ingen resultater fundet

Registreringstidende for

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Registreringstidende for"

Copied!
12
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Registreringstidende

for vare- og fællesmærker

106. årgang 20. november 1985 Nr. 43 A

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering

Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

VAREMÆRKER

VA 2178-1981 Anm. 21.maj 1981 Kl.12,29

cSeraio ^ ^aientej

Englishtown Sportswear Ltd., a corporation of the State of New York, 7, West 36th Street, New York, N.Y. 10018, USA.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 25: jeans, t-shirts, sweatshirts, fløjlsbukser, bomuldsfløjlsbukser og sweaters.

VA 6075-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.11,30

NO NAME

Konfektionsfabrikken Nanok A/S af 1983, H.C.

Ørstedsvej, 9900 Frederikshavn.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 25.(Registreringen omfatter ikke varer af papir).

VA 6194-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,48

BENZO NEROL

Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bayerwerk, Forbundsrepulblikken Tyskland.

Erhverv: fabrikation.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

Klasse 2: farver, farvemidler, farvestoffer.

VA 6200-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,54

BRÆKJERN

Topco/Thorvald S. Pedersen A/S, Literbuen 9-11, 2740 Skovlunde.

Erhverv: handel med konfekturevarer.

Klasse 30.

VA 6782-1984 Anm. 7.dec.l984 Kl.12,29

ØKO-TAB

A/s SCHWEIZER-MAGASINET-SÆBEFABRIK- KEN- PERFECTION, Roskildevej 338, 2630 Tå­

strup.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 3.

VA 6817-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl.12,31

Perstorp AB, S-284 80 Perstorp, Sverige.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 17.

(2)

VA 3298-1981 Anm. 10.aug.l981 Kl.9,18

1881

Cerruti 1881, 3, Place de la Madeleine, Paris, Frankrig.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København.

Klasse 3: sæbe, parfume, hårvaskemidler, barber- vand, kosmetiske skumbadepræparater, barbercre- me, deodoranter til personlig brug, kosmetik, tal­

kumpudder (til toiletbrug),

klasse 14: halssmykker, armsmykker, pyntenåle og ørenringe af ædle metaller, herunder ørehænge- smykker, ure.

klasse 18: paraplyer, parasoller, kufferter, håndta­

sker, tasker, dokumentmapper, piske, tegnebøger, spadserestokke, sadler.

Masse 24: håndklæder og edderdunsdyner,

klasse 25: tennisskjorter, tennisshorts, strømper, shorts, skørter, tennistøj, sweaters, cardigans, sportsjakker, strikvarer (beklædning), overalls, manchetter, hårbånd, bælter (beklædning), huer, al­

pehuer, badetøj, bikinis, badekåber, skibukser, salo- petter (kedeldragter), jakker, sko, slippers.

VA 6187-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.9,13

INNDEKK

JOTUN A/S, Sandeflord, Norge.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København.

Klasse 2.

VA 6828-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.9,04

LADY D

A/S Daells Varehus, Nørregade 12, 1198 Køben­

havn K.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 25.

VA 6838-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.9,14

SIGRAPH

Siemens Aktiengesellschaft, 8000 Munchen 2, Wittelsbacherplatz 2, Forbundsrepublikken Tyskland.

Erhverv: fabrikation og handel.

Prioritet: fra den 10.sep.l984, anm. nr. S 40883/9 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS, Birkerød.

Klasse 9: elektrotekniske og elektriske apparater (ikke indeholdt i andre klasser), signal-, måle-, tæl­

le-, registrerings-, overvågnings-, afprøvnings-, sty­

re-, regulerings- og omkoblingsapparater, elektriske apparater, redskaber og instrumenter til optagelse, behandling, bearbejdning, udsendelse, overføring, formidling, oplagring og videregivelse af meddelel­

ser og data, dele til alle forannævnte apparater, anlæg bestående af en kombination af forannævnte apparater, på databærere lagrede databehandlings­

programmer,

klasse 42, fremstilling og udlejning af databehand­

lingsprogrammer.

VA 6841-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.12,40

Voss & Zobus

Rich. Hengstenberg, Mettinger Strasse 109, D-7300 Esslingen am Neckar, Forbundsrepu­

blikken Tyskland.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 30: eddike af naturlige grund- og råstoffer, klasse 31: foderstoffer og ikke-medicinsk virkende foderstofstilsætninger på basis af eddike af naturlige råstoffer.

VA 6885-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,32

CERVITEX

Lohmann GmbH & C o. KG, Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tysk­

land.

Erhverv: fabrikation og handel.

Prioritet: fra den 15.jun.l984, anm. nr. L 27 405/5 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 5: forbindsstoffer,

klasse 10: ortopædiske artikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder ortopædiske bandager og støtter.

(3)

20.11.85 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 651

VA 2376-1981 Anm. 4.jun.l981 Kl.12,34

BERNEX

BERNA AG OLTEN, Industriestrasse 36, 4600 Olten, Schweiz.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København.

Klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel­

le formål (dog ikke maling og lak) til overfladebe­

handling af metal, metallegeringer, keramik, blan­

dinger af metal og keramik og af plastik og af kompositmaterialer, metal-grafit til overfladebe­

handling, nemlig til påføring af lag på metaller, metallegeringer, keramik, blandinger af metal og keramik, kunststoffer og på kombinerede formstof­

fer,

klasse 6, herunder uædle metaller, uædle metallege­

ringer, blandinger af keramik og metal, hvor metal­

let er overvejende,

klasse 7: maskinelle anlæg til overfladebehandling af metaller, metallegeringer, metal-grafit, grafit, ke­

ramik, blandinger af metal og keramik, oxider, kar- bider, silicider, nitrider, kunststoffer og af kombine­

rede formstoffer, og som væsentligt består af en gasbehandlings- og blandingsenhed, en varmeenhed, en reaktor, en mekanisk manipulationsindretning til bevægelse af chargeringsenheder og en elektrisk styring, maskinværktøj til brug ved spåntagende og spånfri bearbejdning, maskindele i form af dyser, styreelementer, klemmelegemer, og dele med stor slidstyrke, nemlig trykcylindre, rør, cylinderforinger og lejer, alt af uædle metaller, keramik og af form­

stoffer og kombinerede formstoffer, hvis overflade er beskyttet mod korrosion, abrasion, erosion/kavita- tion, adhæsion og gnidningsoxydering,

klasse 8: hånddrevet håndværktøj til spåntagende og spånfri bearbejdning og klemmelegemer dertil, alt af uædle metaller og af formstoffer og kombinere­

de formstoffer, hvis overflade er beskyttet mod korro­

sion, abrasion, erosion, kavitation, adhæsion og gnid­

ningsoxydering, klasse 14, 21,

klasse 40, herunder overfladebehandling, specielt forædling, belægning og hærdning af metaller, me­

tallegeringer, keramik, kunststoffer og kombinerede formstoffer,

klasse 42, herunder specielt teknisk rådgivning med hensyn til overfladebehandling af metaller, metalle­

geringer, metal-grafit, keramik, blandinger af kera­

mik og metal, oxider, silicider, karbider, nitrider, kunststoffer og kombinerede formstoffer.

VA 6088-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,48

CLUB FRANCAIS DU VIN

CLUB FRANCAIS DU VIN S.A. NOUVELLE, Lancie - 69220 Belleville, Frankrig.

Erhverv: fabrikation og handel.

Prioritet: fra den 19.sep.l984, anm. nr. 714.914, Frankrig.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København.

Klasse 16; trykt materiale såsom årbøger, kalende­

re, vejvisere, adressebøger, tidsskrifter, prislister, Døger, publikationer,

klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl), klasse 41: udgiver- og forlagsvirksomhed, for så vidt angår trykt materiale såsom årbøger, kalendere, vejvisere, adressebøger, tidsskrifter, prislister, bøger og publikationer.

VA 161-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.9,00

Sureseal

Schweizerische Aluminium AG, 3965 Chippis, Schweiz.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS, Birkerød.

Klasse 17, herunder tætninger og pakninger og materialer dertil, tætninger og pakninger af opkvæl- delige materialer, tætninger og pakninger af varme- opkvældelige materialer, tætninger og pakninger og materialer dertil med kemisk stabilitet og/eller var­

mebestandighed og især bestandighed mod smeltede metaller af enhver art og især sådanne tætninger og pakninger af varmeopkvældelige materialer med ke­

misk stabilitet og varmebestandighed, tætninger og tætningsmaterialer, især med kemisk stabilitet og/

eller varmebestandighed og især bestandighed over for smeltede metaller af enhver art, især af varmeop- kvældeligt materiale til anvendelse i filtreringssy- stemer og i filterlegemer, især i filtreringssystemer og i filterlegemer til filtrering af smeltede metaller af enhver art, isolationsmaterialer.

(4)

VA 6783-1984 Anm. 7.dec.l984 Kl.12,36 VA 6897-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,45

FINN-FLARE

Finn-Flare Oy, Hyvoninkatu 1, SF-24240 Salo, Finland.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co,, København.

Klasse 25, herunder beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, hovedbeklædning.

A R A M I S

Basix

ARAMIS INC., a corporation of the State of New York, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y., USA.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 3: toiletsæbe, shampoo, parfumerivarer, co­

logne, æteriske olier, badeolier, rensecreme og -olie, hudcreme, hudlotion, hudblødgørings midler, deodo­

ranter til personlig brug, anti-transpirationsmidler til toiletbrug, astringerende midler, hårspray, creme og lotion til brug før og efter barbering.

VA 6801-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl.9,41

UVAVANT

Roselinde Bruhn der driver virksomhed under navnet Angela Bruhn Kosmetiklabor, Calenber- ger Strasse 15, D-3017 Pattensen, Forbundsre­

publikken Tyskland.

Erhverv; fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 15, 1. th.. Postboks 193, 2800 Lyngby.

Klasse 5: farmaceutiske præparater i form af creme til beskyttelse af huden.

VA 6900-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,48

CUBITRON

Minnesota Mining and Manufacturing Compa­

ny, a corporation of the State of Delaware, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, USA.

Erhverv: fabrikation.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

Klasse 7: maskindele og maskinværktøj i form af slibeskiver, -remme og -bånd.

VA 111-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,34

NATROVIS

Hercules Incorporated, a corporation of the State of Delaware, Hercules Plaza, Wilmington, Delaware 19894, USA.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, København.

Klasse 1: vandopløselige polymere i rå tilstand.

VA 6886-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,33

CERVIDUR

Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tysk­

land.

Erhverv: fabrikation og handel.

Prioritet: fra den 15.jun.l984, anm. nr. L 27 406/5 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 5: forbindsstoffer,

klasse 10: ortopædiske artikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder ortopædiske bandager og støtter.

VA 142-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,11

SONY MANAGEMENT GAME

Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi- nagawa-ku, Tokyo, Japan.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 41, herunder uddannelses-, instruktions- og undervisningsvirksomhed, nemlig undervisning i forretningsledelse for forretningsledere og direktø­

rer.

(5)

20.11.85 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 653

VA 6181-1984 Anm. 8.nov.l984 KI.12,51 VA 168-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.9,07

heming køkkenet

Dansk Køkken Elementfabrik A/S, Høegh Guld- bergsgade 11, 8700 Horsens.

Erhverv: fabrikation og handel.

Mærket er udført i farver.

Klasse 19, herunder bygningselementer (ikke af metal) til opførelse af køkkener og baderum samt garderober,

klasse 20, herunder garderobeskabe (ikke indeholdt i andre klasser).

VA 163-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.9,02

SELEE/FE

Schweizerische Aluminium AG, 3965 Chippis, Schweiz.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Giersing & Stellinger ApS, Birkerød.

Klasse 1: formlegemer af karamiske materialer med åben og/eller lukket cellestruktur til kemiske, fysi­

ske og videnskabelige formål, især som bærer for katalysatorer,

klasse 11; filtre og filterlegemer (ikke maskindele), især af ildfaste, fortrinsvis oxid- og ikke-oxidkerami- ske materialer, fortrinsvis med åben cellestruktur, især til filtrering af metalsmelter og som filtre til jemmetalsmelter,

klasse 17: isolationsmaterialer,

klasse 19; byggematerialer (ikke af metal).

ELASTO-UDsis

A/S BAHEKO, RØR OG SANITET, Snedkervej 12, 2630 Tåstrup.

Erhverv: handel.

Klasse 17; rørisoleringer til køle- og varmeanlæg.

VA 174-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,04

JUNIOR COSMETIC

Caran d'Ache S.A., 19, Chemin du Foron, Tho- nex, Geneve, Schweiz.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf, København.

Klasse 3; kosmetisk kridt.

VA 175-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,05

AES 7100

AES Data Inc., 100, Boul Alexis-Nihon, Bureau 600, Montreal Quebec H4M 2P2, Canada.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf, København.

Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller plader til datamaskiner, datamaskiner og -behand­

lingsapparater samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne, nemlig tastaturer, printere, displays (billedskærme), optiske læsere, terminaler, pladelagre,

klasse 16; skrivemaskiner, bøger, tryksager, in­

struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­

parater),

klasse 37; installations-, vedligeholdelses- og repa- rationsvirksomhed i forbindelse med datamaskiner og -behandlingsapparater.

VA 233-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.10,02

DRAGON FLY

FRITS SØRENSEN A/S, Vestergade 5-7, 1456 København K.

Erhverv: handel.

Klasse 12; cykler og cykeldele, herunder dæk og slanger.

(6)

VA 6816-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl.12,20

COM-FIT

Ardita Oy, Torpantie 7, 04400 Jårvenpåå, Fin­

land.

Erhverv: fabrikation.

Fuldmægtig: Helle Nielsen, Skattergade 4, 5700 Svendborg.

Klasse 25: fodbeklædning.

VA 6844-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.12,43

HYALISTIL

Fidia S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 1-35031 Abano Terme (Padova), Italien.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København.

Klasse 5: farmaceutiske præparater navnlig mod øjensygdomme.

VA 178-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,15

G R A P H I C S E N U I R O N M E N T M A N A G E R D R A W

Digital Research, Inc., a Corporation of the State of California, P.O.Box DRI, 60, Garden Court, Monterey Californien 93942, USA.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi­

er,

klasse 16: datadokumentation, nemlig brugerhånd­

bøger, opslags- og instruktionsbøger solgt separat eller sammen med dataprogrammer optaget på mag­

netmedier som et sæt.

VA 180-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,17 VA 6845-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.12,44

SYGEN

Fidia S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 1-35031 Abano Terme (Padova), Italien.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København.

Klasse 5: farmaceutiske præparater mod sygdomme i nervesystemet.

VA 177-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,14

AES 7600

AES Data Inc., 100, Boul Alexis-Nihon, Bureau 600, Montreal Quebec H4M 2P2, Canada.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København.

Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller plader til datamaskiner, datamaskiner og -behand- lingsapparater samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne, nemlig tastaturer, printere, displays (billedskærme), optiske læsere, terminaler, pladelagre,

klasse 16: skrivemaskiner, bøger, tryksager, in­

struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­

parater),

klasse 37: installations-, vedligeholdelses- og repa rationsvirksomhed i forbindelse med datamaskiner og -behandlingsapparater.

G R A P H I C S E N V I R O N M E N T M A N A G E R G R A P H

Digital Research, Inc., a corporation of the State of California, P.O. Box DRI, 60, Garden Court, Monterey Californien 93942, USA.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi- er,

klasse 16: datadokumentation, nemlig brugerhånd­

bøger, opslags- og instruktionsbøger solgt separat eller sammen med dataprogrammer optaget på mag­

netmedier som et sæt.

VA 220-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.12,45

FEODORA

Zuckerraffinerie Tangermiinde Fr. Meyers Sohn G.m.b.H., Blumenstrasse 43, 2000 Hamburg 60, Forbundsrepublikken Tyskland.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København.

Klasse 30: vin og spirituosa i spiselige hylstre af chokolade eller sukkervarer, konfiturer, kakaobøn­

ner, rå og ristede, te (nydelsesmiddel), kakao, choko­

lade, sukkervarer, bageri- og konditorivarer, bud­

dingpulver.

(7)

20.11.85 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 655

VA 6849-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.12,48

C A F É O R I G I N A L

Melitta-Werke Bentz & Sohn, Ringstrasse 99, 4950 Minden, Forbundsrepublikken Tyskland.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København.

Klasse 11.

VA 6851-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl. 12,50

KRUMDILLER

C. R. EVERS & CO. A/S ( Skandinavisk Lakrids Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 30.

VA 6853-1984 Anm. 12.dec.l984 Kl.9,00

QUALTEC

Birger Schneider, c/o ElektronikCentralen, Ven­

lighedsvej 4, 2970 Hørsholm.

Erhverv: konsulent- og servicevirksomhed.

Klasse 9, 11.

VA 6860-1984 Anm. 12.dec.l984 Kl.12,30

INDOLA SILKWAVE

INDOLA COSMETICS B.V., Geestbrugkade 37, Rijswijk, Holland.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København.

Klasse 3.

VA 6882-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.11,46

PLERODONT

Chemische Fabrik G. Robisch GmbH, Waakirch- ner Strasse 50, D-8000 Miinchen 70, Forbundsre­

publikken Tyskland.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Helge Kjelstrup ApS, Vangede Bygade 138, 2820 Gentofte.

Klasse 5: tandfyldningsmidler (cementer opbygget på zinkfosfatbasis).

VA 118-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,48

The Institute for Applied Biotechnology, P.O.

Box 33 053, S-400 33 Goteborg, Sverige.

Erhverv: fabrikation, handel og forskning.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære instrumenter og apparater samt kunstige lemmer, øjne og tænder,

klasse 41; uddannelse af medicinsk personale, her­

under af tandlæger, undervisnings- og uddannelses­

kurser til institutter og forskningscentre,

klasse 42: rådgivningsvirksomhed, konsulentvirk­

somhed og bistand inden for videnskabelig og medi­

cinsk forskning, især inden for osteointegration.

VA 122-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,52

BORABIT

Boart International Limited, 42, Marshall Street, Johannesburg, Sydafrika.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner; maskiner, maskinelle apparater og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til brug i forbindelse med minedrift;

kompakte diamantborskær (maskindele), dele og til­

behør til forannævnte varer.

VA 136-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.9,35

EVERSØE

Hans-Henrik Evers Fjældstad, Fanøgade 6, 6700 Esbjerg.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 9.

(8)

VA 6866-1984 Anm. 12.dec.l984 Kl.12,51

Pierre Robert Aktiebolag, Box 501, S-230 42 Tygelsjo, Sverige.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

Klasse 3: ikke-medicinske hudpræparater i fast eller flydende form.

VA 182-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,19

G R A P H I C S E N U I R O N M E N T M A N A G E R O U T P U T

Digital Research, Inc., a Corporation of the State of California, P.O. Box DRI, 60, Garden Court, Monterey Californien, USA.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi­

er,

klasse 16: datadokumentation, nemlig brugerhånd­

bøger, opslags- og instruktionsbøger solgt separat eller sammen med dataprogrammer optaget på mag­

netmedier som et sæt.

VA 184-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,21

G R A P H I C S E N U I R O N M E N T M A N A G E R W O R D C H A R T

Digital Research, Inc., a corporation of the State of California, P.O. Box DRI, 60, Garden Court, Monterey Californien 93942, USA.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi­

er,

klasse 16: datadokumentation, nemlig brugerhånd­

bøger, opslags- og instruktionsbøger solgt separat eller sammen med dataprogrammer optaget på mag­

netmedier som et sæt.

VA 185-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,22

G R A P H I C S E N V I R O N M E N T M A N A G E R

Digital Research, Inc., a corporation of the State of California, P.O. Box DRI, 60, Garden Court, Monterey Californien 93942, USA.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi­

er,

klasse 16: datadokumentation, nemlig brugerhånd­

bøger, opslags- og instruktionsbøger solgt separat eller sammen med dataprogrammer optaget på mag­

netmedier som et sæt.

VA 198-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,56

|BREDAM I

Rene GILLIARD, 33, Rue du Centre, 1025 St- Sulpice, Schweiz.

Erhverv: fabrikation og handel.

Prioritet: fra den 16.jul.l984, anm. nr. 3596, Schweiz.

Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København.

Klasse 10: kirurgiske og medicinske instrumenter og apparater.

(9)

20.11.85 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 657

VA 123-1985 Anm. 4.jan.l985 KL12,53

prescripti\Æs

LINE

PREVENTDR

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161, Commander Boulevard, Agincourt, Ontario, Canada.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 3: toiletsæbe, shampoo, parfumerivarer, eau de cologne, æteriske olier, badeolier, rensecreme og -olier, kosmetisk hudcreme og hudlotion, hudblødgø- ringsmidler, make-up-underlag, ansigts- og krop- spudder, rouge, læbestift, neglelak, neglelak^emer, øjenskygge, mascara, deodoranter og anti-transpira- tionsmidler til toiletbrug, hår^erningsmidler, ad­

stringerende midler, solbeskyttelsespræparater, sol- brunings- og solbrændthedspræparater, make-up til benene og hårspray.

VA 222-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.12,51

MARATHON

Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­

mingham B24 9QT, Storbritannien.

Erhverv: fabrikation.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

Klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser).

VA 227-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.9,03

GARLI

Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­

borgvej 277 B, 8260 Viby J.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 29.

VA 242-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.12,55

JOCKEY

Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Soh- ne, Hutteldorferstrasse 229-231, 1140 Wien, Østrig.

Erhverv: fabrikation.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

Klasse 28: spil.

VA 245-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.12,58

Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Soh- ne, Hutteldorferstrasse 229-231, 1140 Wien, Østrig.

Erhverv: fabrikation.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

Klasse 16: spillekort, klasse 28: spil.

VA 618-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.11,46

AQUAMATIC

Carl Buchwaldt Nissen, Vibevej 22, 8240 Ris­

skov.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 12.

(10)

VA 619-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.11,55

KING SIZE

Jens Lindegaard, Gymnasievej 109 st.th., 4600 Køge.

Erhverv: underholdningsvirksomhed.

Klasse 41.

VA 621-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,30

BATTERYMARCH

Dean LeBaron (doing business as Batterymarch Financial Management), 600, Atlantic Avenue, Federal Reserve Building, Boston Massachu­

setts 02110, USA.

Erhverv: finansiel virksomhed.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 36: finansiel rådgivning.

VA 625-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl. 12,34

adidas

Adidas Sportschuhfabriken, Adi Dassier Stif­

tung & Co. KG, Postfach 1120, 8522 Herzogenau- rach. Forbundsrepublikken Tyskland.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 3.

VA 670-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.12,37

GIORDANI

ORIFLAME INTERNATIONAL APS, Industri- vej 10, 3550 Slangerup.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 3, herunder kosmetiske præparater.

VA 674-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.12,52

VESIX

AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm- torvet 29, 1700 København V.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 5.

VA 675-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.12,53

UNISAFE

Wallenborgs Kemikalie Aktiebolag, Box 11091, 161 11 Bromma, Sverige.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København.

Klasse 1: skumvæske til ildslukning.

VA 676-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl. 12,54

Åbner

cad

Firmaet Åbner ad v/O.K. Jensen, Stensmosevej 22-24 F, 2620 Albertslund.

Erhverv: reklamevirksomhed.

Klasse 35.

VA 677-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.12,55

KRAFT

Barbecue

Texa^saace V

Kraft Foods A/S, Vasbygade 45,2450 København SV.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 29, 30.

VA 678-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.12,56

LIPURO

B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl- Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­

republikken Tyskland.

Erhverv: fabrikation.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

Klasse 5: injektionsopløsninger af fedtopløselige vi­

taminer.

(11)

20.11.85 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 659

VA 143-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,12 INTERNATIONAL MANAGEMENT GAME Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi- nagawa-ku, Tokyo, Japan.

Erhverv: fabrikation og handel.

Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Klasse 41, herunder uddannelses-, instruktions- og undervisningsvirksomhed, nemlig undervisning i forretningsledelse for forretningsledere og direktø­

rer.

VA 156-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,37

ALTERNEGY

Danish Commercial Energy Research A/S, Nordvej 4-6, 4200 Slagelse.

Erhverv: fabrikation og handel.

Klasse 6, herunder stålmaster til vindmøller, klasse 7, herunder vindmøller og dele og tilbehør til disse (ikke indeholdt i andre klasser), maskinelle briketpresser og højtrykspumper,

klasse 9, herunder strømgeneratorer og elektriske styresystemer til vindmøller,

klasse 11, herunder dekorations- og reklamebelys­

ning.

VA 148-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,17

PYROPLASMA

PYROLYSIS SYSTEMS INC., P.O. Box 10, 61 Thorold Road, Welland, Ontario, Canada L3B 5P1.

Erhverv: fabrikation, handel og servicevirksomhed.

Prioritet: fra den 16.jul.l984, anm. nr. 525.329, Ca­

nada, for så vidt angår de i klasse 42 nævnte tjene­

steydelser.

Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, København.

Klasse 40,

klasse 42: destruktion og behandling af affald.

VA 6460-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.11,26

Knud E. Sørensen A/S, Danmarksgade 81, 9900 Frederikshavn.

Erhverv: handel.

Klasse 25: damekonfektionsbeklædningsgenstande.

Registrerede mærker

VAREMÆRKER

Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959

De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 25. oktober 1985 registreret under de anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted.

Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr.

A 2663/81 (43A/83 - 690) 3603/85 A 1511/83 (30A/85 - 466) 3613/85 A 6051/84 (30A/85 - 467) 3623/85 1) A 0658/84 (29A/85 - 455) 3604/85 A 3204/84 (30A/85 - 466) 3614/85 A 6274/84 (30A/85 - 467) 3624/85 2) A 3304/84 (50A/85 - 789) 3605/85 A 3745/84 (30A/85 - 466) 3615/85 A 0394/84 (30A/85 - 468) 3625/85 A 0847/82 (30A/85 - 465) 3606/85 A 4580/84 (30A/85 - 466) 3616/85 A 0820/84 (30A/85 - 468) 3626/85 A 5301/82 (30A/85 - 465) 3607/85 A 5894/84 (30A/85 - 466) 3617/85 A 4626/84 (30A/85 - 468) 3627/85 A 4939/84 (30A/85 - 465) 3608/85 A 4146/83 (30A/85 - 467) 3618/85 A 6072/84 (30A/85 - 468) 3628/85 A 4276/84 (30Ay85 - 465) 3609/85 A 1470/84 (30A/85 - 437) 3619/85 A 6202/84 (30A/85 - 468) 3639/85 A 5577/84 (30A/85 - 465) 3610/85 A 5707/84 (30ii/85 - 467) 3620/85 A 6264/84 (30A/85 - 468) 3630/85 A 5429/82 (30A/85 - 466) 3611/85 A 5905/84 (30A/85 - 467) 3621/85 A 1263/84 (30A/85 - 469) 3631/85 A 1465/83 (30A/85 - 466) 3612/85 A 5906/84 (30A/85 - 467) 3622/85

fortsættes næste side

(12)

A 1362/84 (30A/85 -469) 3632/85 A 6290/84 (30A/85 -473) 3652/85 A 6739/84 (30Ay85 -475) 3672/85 A 2302/84 (30Ay85 469) 3633/85 A 6293/84 (30A/85 -473) 3653/85 A 6675/84 (30A/85 -476) 3673/85 A 3090/84 (30A/85 -469) 3634/85 A 6296/84 (30Ay85 -473) 3654/85 A 6696/84 (30Ay85 -476) 3674/85 3) A 3984/84 (30A/85 -469) 3635/85 A 6298/84 (30A/85 -473) 3655/85 A 0103/85 (30A/85 -476) 3675/85 A 2054/84 (30Ay85 -470) 3636/85 A 6671/84 (30A/85 -473) 3656/85 A 0107/85 (30A/85 -476) 3676/85 A 4919/84 (30A/85 -470) 3637/85 A 6703/84 (30A/85 -473) 3657/85 A 0119/85 (30A/85 -476) 3677/85 A 5227/84 (30A/85 -470) 3638/85 A 6666/84 (30A/85 -474) 3658/85 A 0141/85 (30A/85 -476) 3678/85 A 5241/84 (30Ay85 -470) 3639/85 A 6672/84 (30A/85 -474) 3659/85 A 6676/84 (30A/85 -477) 3679/85 A 6669/84 (30A/85 -470) 3640/85 A 6686/84 (30A/85 -474) 3660/85 A 6730/84 (30A/85 -477) 3680/85 A 6679/84 (30A/85 -470) 3641/85 A 6687/84 (30A/85 -474) 3661/85 A 6731/84 (30A/85 -477) 3681/85 A 3741/84 (30A/85 -471) 3642/85 A 6688/84 (30A/85 -474) 3662/85 A 6732/84 (30A/85 -477) 3682/85 A 3989/84 (30A/85 -471) 3643/85 A 6691/84 (30A/85 -474) 3663/85 A 6733/84 (30Ay85 -477) 3683/85 A 5022/84 (30Ay85 -471) 3644/85 A 6674/84 (30A/85 -475) 3664/85 A 6693/84 (30A/85 -478) 3684/85 A 5176/84 (30A/85 -471) 3645/85 A 6682/84 (30A/85 -475) 3665/85 A 6734/84 (30Ay85 -478) 3685/85 A 5622/84 (30A/85 -471) 3646/85 A 6689/84 (30Ay85 -475) 3666/85 A 0121/85 (30Ay85 -478) 3686/85 A 6259/84 (30A/85 -472) 3647/85 A 6690/84 (30A/85 -475) 3667/85 A 0137/85 (30Ay85 -478) 3687/85 A 6260/84 (30A/85 -472) 3648/85 A 6692/84 (30A/85 -475) 3668/85 A 0146/85 (30Ay85 -478) 3688/85 A 6272/84 (30A/85 -472) 3649/85 A 6704/84 (30A/85 -475) 3669/85 A 0147/85 (30Ay85 -478) 3689/85 A 6283/84 (30A/85 -472) 3650/85 A 6705/84 (30Ay85 -475) 3670/85 A 0149/85 (30A/85 -478) 3690/85 A 6288/84 (30Ay85 -473) 3651/85 A 6706/84 (30A/85 -475) 3671/85 A 3178/84 (08A/85 -102) 3691/85

1) Anmelderens navn berigtiget til:

International Gold Corporation Limited, Johannesburg succursale de Genéva, 2) Varefortegnelsen ændret til:

klasse 5: en tetanusvaccine til human brug.

3) Anmelderens navn berigtiget til:

ANVA A/S,

Abonnement på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker

Nyt abonnement og fornyelse af abonnement for 1986 på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet.

Abonnementsafgiften er for 1986 fastsat til 300 kr.

Abonnementsafgiften må være indbetalt til direktoratets kasse eller være indsat på direktoratets postkonto nr. 4020553 senest den 20. december 1985, hvis forsinkelse i eller afbrydelse af leveringen skal undgås.

Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr.

Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr.

4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nimimeret indeholder.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København ISSN 0106-522x

OET KONGELIGE BIRJfTEK KØBENHAVN

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

klasse 9: optiske linser, optiske apparater og instrumenter samt dele af og tilbehør til disse varer (ikke indeholdt i andre klasser).. Henriques & Zøylner's Eftf.

Hude, København, klasse 9: transportable kameraer og elektroniske fotografiske blitzapparater til brug i forbindelse dermed samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre

arbejdede Artikler af vegetabilske eller animalske Raamaterialer (ikke indeholdt i andre Klasser) til Beklædning eller til Rejsebrug, Møbeludstyr, Sadelmagerarbejde,

fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 16, herunder magasiner, blade og tidsskrifter. Firmaet Universal Absorber

(Sirdar Wools) Limited, fabrikation og handel, Bective Mills, Alverthorpe, Wakefield, Yorkshire, England,. fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København,

fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 31, herunder æglægningsfoder.. Bendix, groshandel, St.. 1104 Registreringstidende for vare- og

klasse 7: industrimaskiner samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), forbrændingsmotorer, aerodynamiske og hydrodynamiske maskiner (ikke til

klasse 7, herunder kraftdrevne værktøjer, rør, der er dele af maskiner eller motorer, ventiler (maskin- dele), og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser)