• Ingen resultater fundet

Se slides fra informationsmødet den 2. marts (pdf)

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Se slides fra informationsmødet den 2. marts (pdf)"

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Informationsmøde om

Sikker Sundhed for borgere med demens

2. marts 2023

(2)

Velkommen

• Du er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs

• Send dit spørgsmål via chatten, rød markering herunder,

eller send en sms til Ditte Hartmann på 26277793

(3)

Velkommen

• Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, beder vi jer ”række hånden op”. I finder hånden i den sorte bjælke

• Ditte holder øje med jeres markering og samler jeres spørgsmål og kommentarer til den sidste del af mødet

• Når I siger noget, beder vi jer sige jeres navn og hvilken kommune I kommer fra

(4)

Disposition

Velkommen

Præsentation af organisationerne bag projektet, baggrund Fremfærd Baggrund for projektet

Indhold i forløbet

o Kompetenceudvikling i at skabe sikre arbejdsgange

o Styrke personalets demensfaglige kompetencer i forhold til det fysisk helbred hos borgere med demens

Organisering hos jer

Tidsplan for den første fase Spørgsmål og overvejelser

(5)

Hvem er vi

Mie Andersen

Sundhedspolitisk konsulent, FOA

Karen Marie Myrndorff

Chefkonsulent, , KL

Inge Kristensen Direktør

Inge Ulriksen Chefkonsulent

Ditte Hartmann Projektkoordinator

Elsebeth Glipstrup, uddannelseskonsulent Nationalt Videnscenter for Demens

Liv Nørregaard Skøtt Projektchef Alle Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Lise Bonnevie

Helsefonden,

Pakken for sundhedsfaglig understøttelse af borgere med demens

(6)

Baggrund Fremfærd

• Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver

• Fremfærds arbejde er organiseret i fem ekspertområder, der tilsammen dækker alle de store velfærdsopgaver i kommunerne. Hvert område iværksætter og støtter projekter om udvikling af kerneopgaven på deres felt

• Ekspertområderne er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer, fra KL og fra kommunerne.

(7)

Baggrund, dette projekt

• KL og FOA står bag projektet i regi af Fremfærd

• Projektet gennemføres i et samarbejde mellem organisationerne og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens

• Helsefonden har financieret udarbejdelsen af pakken

(8)

Hvem deltager i dag?

Hjørring Holstebro Viborg Randers Aarhus Skanderborg Horsens Vejle Fredericia Varde Esbjerg Aabenraa

Helsingør Herlev Furesø Gentofte Gladsaxe Ballerup

Frederiksberg Stevns

Ringsted Slagelse

Assens Middelfart

(9)

Om Sikker Sundhed for borgere med demens

Formål:

Styrke personalets kompetencer i at skabe sikre arbejdsgange i forebyggelse af sygdom hos borgere med demens

Styrke personalets demensfaglige kompetencer i forhold til det fysiske helbred hos borgere med demens

Forbedre sundhed og patientsikkerhed for borgere med

demens

(10)

Bygge ovenpå tidligere indsatser

Demens rejseholdet

Lærings- og implementerings-

forløb vedr.

forebyggelse, og håndtering af udadreagerende

adfærd

Demens håndbøger

Primært fokus på personcentreret omsorg og sociale og pædagogiske redskaber til at skabe en god hverdag for demente borgere, f.eks. beboerkonferencer, blomsten, demensligning og

perspektivskifte

Styrke kompetencer til at forbedre sundheden og patientsikkerheden for borgere med demens

(11)

Der er udarbejdet en pakke med nyeste faglig viden og konkrete

anbefalinger til indsatser, der kan forbedre sundhed og patientsikkerhed for borgere med demens

• Pakken indeholder

Viden om tidlig opsporing og behandling af fysiske helbredsproblemer hos borgere med demens

Viden om medicinhåndtering og gennemgang med særligt fokus på polyfarmaci og antipsykotisk medicin

Målet med pakken er at styrke de særlige kompetencer, sundhedsfagligt personale skal have for at kunne identificere, observere og handle hensigtsmæssigt på

helbredsproblemer hos borgere med demens.

Pakken afprøves i denne projektperiode

Pakke for opsporing og håndtering af fysiske

helbredsproblemer hos mennesker med demens

(12)

Eksempler på situationer, hvor personalet skal have særlige kompetencer og viden

Kilde: Nationalt videnscenter for demens

Smerter der fejltolkes som adfærds- forstyrrelse som følge

af demens

Brug af morfica Mennesker med demens følsomme overfor at udvikle bivirkninger af mange typer af

medicin

Forværring af fx diabetes der tolkes som adfærdsforstyrrelse som

følge af demens

Infektion der udløser delirtilstand, som tolkes

som en forværring af demenssygdom

Udfordringer med at observere virkning/bivirkning af medicinsk behandling

(13)

Om projektet

Kompetenceudvikling – sikre arbejdsgange Principper for at skabe sikre arbejdsgange

Læring gennem

• Læringstræf

• Statusmøde

• I de mellemliggende perioder lokal læring, der

anvendes på statusmøderne og på Læringstræf

(14)

Formål, kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling – forbedringsmodel, aktiviteter

Forstå det nuværende

system og arbejdsgange

Skabe vilje til at være med i

indsatsen

Vælge et mål Finde idéer til afprøvning

Afprøve idéerne lokalt og implementer det,

der virker

Evaluering

(15)

Projektets opbygning

(16)

Formål: sikre fremdrift, identificere barrierer

• Alle er virtuelle

• Deltagere: primært

tovholder, teams efter behov, leder efter behov.

• Dagsorden på første møde bliver generisk

• Indhold for de øvrige aftales i fællesskab

Om projektet, statusmøder

(17)

Tre af fem Læringstræf er fysiske, centralt i Danmark - der deltager 5 personer fra hver enhed,

To Læringstræf er virtuelle, Kompetenceopbygning,

Skabe sikre arbejdsgange

Sundhedsfaglig kompetenceopbygning, tre af fem Læringstræf

Netværke

Vidensdele

Om projektet, Læringstræf

(18)

Ledelsesopbakning til projektet

• Sikre kommunikation om projektet i organisationen, ‘hvorfor gør vi det her’, formidle at det er en prioriteret opgave fra ledelsens side

• Udpege en tovholder

• Sparring med tovholder

• Nedsætte et team, tre til fire personale, samarbejder med tovholder

• Afsætte tid til møder med teams, i starten fx månedligt

• Deltage i Læringstræf

Om projektet, organisering hos jer

(19)

Tovholder

• Samarbejde med nærmeste leder(e)

• Samarbejde med team, skabe struktur for møder i teamet (mødetid – evt hver 14. dag - mødested, faste punkter til møderne)

• Varetage den løbende fremdrift: initiere og følge op på afprøvninger, indsamle og følge op på data

• Kommunikation via allerede anvendte fora hos jer

• Statusmøder med PS!

• Deltage i Læringstræf

Om projektet, organisering hos jer

(20)

Om projektet, første tidsplan Tidsplan – hvornår hører I noget?

Efter ansøgningsfrist den 10. marts offentliggøres kommuner primo april

Datoer for opstartsmøder er, den 23., 24. og 25. maj Første Læringstræf er den 7. juni, virtuelt

Datoer for øvrige Læringstræf planlægges forår, de fysiske vil ligge centralt i Danmark, 1-dagsarrangement

Statusmøder aftales efter 1. læringstræf

(21)

Løbende kommunikation

Kommunikation om projektet

Viden på tværs www.vpt.dk

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

www.patientsikkerhed.dk/nyt-projekt-skal-skabe-sikker-sundhed-borgere-demens- kommuner-kan-soege-vaere/

Præsentationen fra i dag lægges på de to hjemmesider

(22)

Spørgsmål - overvejelser

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hypotesen i projektet ”Forebyggel- se af udadreagerende adfærd hos ældre med demens” har været, at den implementerede indsats vil forbedre trivslen blandt borgere med demens,

Ved forværring af adfærdsmæssige og psykiske symptomer (BPSD) kan SSRI overvejes i få tilfælde [6], hvor det vil være off-label brug [11]. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det

VIVE har gennemført dette litteraturstudie på opdrag fra Socialstyrelsen. Litteraturstu- diet bidrager med viden til Socialstyrelsens videre arbejde med udviklingen af indsatser,

zz Tilrettelæggelse i forbindelse med anden undervisning: Har man i forbindelse med generel kompetenceudvikling netop afviklet kurser, der svarer til et af temaerne (fx kursus i

Regeringen gav i januar 2020 projektmidler til at styrke digitale kompetencer blandt underviserne på de videregående uddannelser gennem ni projekter, herunder et projekt med fokus

Vi efterlyser dig som har lyst til at udvikle og styrke plejefamilier- nes kompetencer for derved at skabe de bedste opvækstvilkår for børn, som er anbragt i familiepleje.

Øget brug af digitale læremidler og værktøjer i uddannelsessystemet skal bidrage til at styrke danskernes digitale kompetencer, og samtidig skabe fundamentet for

På baggrund af ovenstående kunne det være relevant at styrke sammenhængen mellem nye STEM-fremmende initiativer i Region Nordjylland og den erhvervsmæssige sammensætning samt