• Ingen resultater fundet

Befolkningstallet, den glemte faktor i klimadebatten

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Befolkningstallet, den glemte faktor i klimadebatten"

Copied!
67
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Jørgen Stig Nørgård

Danmarks Tekniske Universitet DK 2800 Lyngby, Denmark

Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn

Syddansk Universitet

Tirsdag d. 1. december 2009, kl 19:30

BEFOLKNINGSTALLET - den glemte faktor i

klimadebatten

(2)

GRÆNSER FOR VÆKSTEN

(3)

THE EARTH – a closed system, – a closed system, except for energy except for energy

ECONOMIC SYSTEM

HEAT RADIATION SOLAR RADIATION

GLOBAL ECO- SYSTEM

HIGH GRADE ENERGY

LOW GRADE ENERGY MATERIALS

& FOSSIL FUELS

WASTES &

POLLUTION

After Daly and Goodland

PLANETARY SOURCES

ECONOMIC SYSTEM

PLANETARY SINKS

(4)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Definition:

A development, which does not

reduce the development options of the future by deteriorating the

natural environment. (Herman Daly)

(5)

ECOLOGICAL FOOTPRINT VS. CAPACITY

www.footprintnetwork.org

(6)

ECOLOGICAL FOOTPRINTS, NATIONS

DK

Global hectars per capita

(7)

LIMITS TO GROWTH

Published: 1972 Size: 200 pages Sold in 30 million copies . . .

. . in 30 languages.

- - - a turning point !!

(8)

Jørgen Stig Nørgård

Danmarks Tekniske Universitet DK 2800 Lyngby, Denmark

Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn

Syddansk Universitet

Tirsdag d. 1. december 2009, kl 19:30

BEFOLKNINGSTALLET - den glemte faktor i

klimadebatten

(9)

LIMITS TO GROWTH 2

System Dynamic Model of: 1) Ressourses 2) Population

3) Food prod.

4) Ind. prod 5) Pollution … and their connections,

delays, etc.

(10)

POPULATION MODEL, LtG

(11)

LIMITS TO GROWTH 3

(12)

AFSPORING AF GRÆNSER FOR VÆKST DEBATTEN

• Stormende modtagelse i 1972, men…

• Al tale om grænser for væksten var uvelkommen i visse, stærke kredse.

• Bagtalelse af rapporten og dens resultater

afsporede debatten.

(13)

MILJØ-FAKTORER

I = P • A • T

= Befolkning

• Forbrug (BNP pr. indb.)

• Teknologi (øko-intensitet)

(14)

MILJØ-FAKTORER

I = P • A • T

= Befolkning

• Forbrug (BNP pr. indb.)

• Teknologi (øko-intensitet)

(15)

BEFOLKNINGS-UDVIKLINGEN

NEF, 2009: The (Un)happy Planet Index 2.0. www.happyplanetindex.org

(16)

BIODIVERSITY and POPULATION

LIVING PLANET INDEX

Wild Vertebrate Species Population

WWF: Living Planet Report 2006. http://www.footprintnetwork.org/newsletters/gfn_blast_0610.html

(17)

Human Population Index

Wild Vertebrate Species Population

BIODIVERSITY and POPULATION

LIVING PLANET INDEX

(18)

Gør plads, tak !

Steve Bloom

(19)

RELIGIONENS ROLLE

Og Gud velsignede dem og sagde:

“Bliv frugtbare og talrige, opfyld

Jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, Himlens fugle og alle dyr, der rører sig på Jorden! “.

Biblen, Indledningen

(20)

LONG TERM POPULATION DEVELOPMENT

(21)

NEF, 2009: The (Un)happy Planet Index 2.0. www.happyplanetindex.org

GLOBAL BEFOLKNINGS UDVIKLING

(22)

POPULATION DEVELOPMENT BY REGIONS

Million people

(23)

BEFOLKNINGSTÆTHED

• NATURLIGVIS AFGØRENDE FOR MILJØ

• IKKE SPECIELT ET U-LANDSPROBLEM.

• ER TABU

• HVORFOR??

(24)

POPULATION, GEOGRAFICAL DISTRIBUTION

(25)
(26)

POPULATION PYRAMIDS

(27)

POPULATION PYRAMIDS - 3 cases

(28)

POPULATION PYRAMID DEVELOPMENT,

FINLAND

(29)

KINAS ENORME MILJØBEDRIFT

• Mao ønskede så mange kinesere som muligt. Ca 5.6 børn per kvinde

• After hans død lagde politikerne langsigtede planer for en reduktion af befolkningen.

• Eet barns politikken, med undtagelser.

(30)

KINAS ENORME MILJØBEDRIFT

• Mao ønskede så mange kinesere som muligt. Ca 5.6 børn per kvinde.

• After hans død lagde politikerne langsigtede planer for en reduktion af befolkningen.

• Eet barns politikken, med undtagelser.

• Nu 800 millioner færre kinesere end ellers.

• Vestens fokus på de negative menneskelige skræk- eksempler.

• Kineserne er glade for den politik, nu de ser gevinsten.

• Andre u-lande, især i Asien, følger eksemplet op.

(31)

BAGGRUND FOR TABU

OM BEFOLKNINGSUDVIKLING

• Efter at befolkningsudviklingen i 1960erne var centralt i miljødbatten blev den et tabu.

Hvorfor ?

• 1) Naturligt instinkt at få børn

• 2) Tradition og socialt pres

• 3) Vækstøkonomien kræver flere arbejdere og forbrugere.

• 4) Mange har personligt allerede fået “for mange” børn.

• 5) Sikring af alderdommen, på nationalt plan eller på familieniveau.

• M.m.

(32)

CHILDREN ARE WONDERFUL

Why then leave them to a life fighting for

resources and

deprived of Nature’s

wonders ?

(33)

POPULATION OPTIONS

• With fewer people all global and environmental problems would be easier to solve, …... with more people more

difficult.

• Europe and Japan are on the right track of a gradual decline, - - - if we don’t miss the option.

• Low Birth Rates often preferred by people - - - - but in conflict with a GDP growth policy.

Potential in dense populated Europe:

Reduction by a factor 3 over time ??

(34)

POLITISKE VIRKEMIDLER I EU

Stop retorikken om behov for flere fødsler.

Oplysning om miljøkonsekvenserne for børn og børnebørn.

En børnepolitik, der giver børnene bedre

vilkår uden at opmuntre til mere end 2 børn

Økonomiske styringsmidler m.m.

(35)

POLITISKE VIRKEMIDLER I U-lande

1) Oplysning og kampagner om prævention 2) Gratis prævention

3) Oplysning om konsekvenserne for børn og børnebørn.

4) Uddannelse af alle, også kvinder 5) Økonomiske styringsmidler.

m.m.

(36)

MYTEN OM NEUTRAL POLITIK

• Et lands politik vil altid have indflydelse på befolkningsudviklingen

• Spørgsmålet er blot i hvilken retning vi I fællesskab ønsker den skal bære

• For tiden opmuntres til øget antal af vi danskere, som har verdens 4. største fodaftryk.

• Ønsker vi flere ???

(37)

OVERFLODS-ØKONOMIEN

NEF, 2009: The (Un)happy Planet Index 2.0. www.happyplanetindex.org

(38)

BENTHHAMS ‘OPMIZATION’

Bentham’s moral doctrine in 1789:

GREATEST AMOUNT OF HAPPINESS FOR THE

GREATEST NUMBER OF PEOPLE

This, however, this involves a double

optimization !!!

(39)

BNP - MANIEN

• Brutto National Productet er ikke noget godt mål for velfærd.

• Både indtægter og omkostninger lægges sammen !!

• Det fører let til en U-økonomisk vækst.

(40)

F. eks.: ULYKKER ØGER BNP !

©

Claus Deleuran, 1982

(41)

POSITIVE MILJØHOLDNINGER

• På to af de tre områder kan danskerne og

mange andre europæere være stolte af deres miljøpolitik:

1) Frivilligt lave fødselstal.

2) Ønske om fritid frem for øget forbrug.

• Desværre modarbejdes befolkningen her af

næsten alle deres politikere. På en næsten

vækst-totalitær måde.

(42)

MILJØBEVÆGELSERNES TAVSHEDS ?

• Omkring 1960 var den spirende miljødebat i høj grad præget af overbefolkningen.

• Men siden er det blevet fortrængt fra deres agenda.

• Hvorfor ?

• Hvorfor jubler de ikke, når befolkningen i EU falder ?

• Hvorfor råber de ikke op, når regeringerne

kalder på større fødselsrater ?

(43)

GENUINE PROGRESS INDICATOR, GPI

USA $ (2000) per Capita

ENERGY

SAVINGS ?

(44)

INCOME AND HAPPINESS (USA)

(45)

HAPPY LIFE YEARS vs ECOLOGICAL FOOTPRINT

NEF, 2009: The (Un)happy Planet Index 2.0. www.happyplanetindex.org

(46)

HAPPY PLANET INDEX, HPI

Life Satisfaction ● Life Expectancy HPI = --- Ecological Footprint

= 76.1 for Costa Rica # 1 in the world

= 65.7 for Cuba # 7

= 58.5 for Bhutan # 17 = 57.1 for China # 20

= 37.1 for Ghana # 100

= 35.5 for Denmark # 105 = 34.5 for Russia # 108

= 30.7 for USA # 114

= 16.6 for Zimbabwe # 143

(47)

DET GRUND- LÆGGENDE

PROBLEM:

◄---

VÆKST I BNP PRIORITERES

HØJERE END NATURENS

MILJØ OG

FOLKS HELSE

(48)

FORBRUG OG ARBEJDSTID

(49)

HVAD DRIVER VÆKSTEN I OVERFLODSLANDE SOM EU ?

• Folks begær ?

• Facinationen ved BNP og matematik ?

• Den kapitalistiske struktur ?

• Krav om arbejde ?

• Uligheden ?

(50)

HÅRDT ARBEJDE ER EN PROTESTANTISK DYD

INDFØRT FOR AT REDDE MILJØET…

NU EN TRUSSEL MOD MILJØET

(51)

LESS WORK OR MORE INCOME 1

(52)

MINDRE ARBEJDE ELLER STØRRE INDKOMST?

(53)

ÆNDRING AF MILJØ- OG

UDVIKLIMGS-POLITIK

(54)

PHYSICAL LIMITS: FACTOR 10 REDUCTION in OECD

1960 1980 2000 2020 2040 Year 2060 INDEX (year 2000 ~ 1.0)

GDP-growth 3.5 % / year

GDP-saturation TMI, Total Material-Input

Reduction to one Tenth of Present

TMI

(55)

PRESENT POLITICAL ACTIONS

? ↑ ↑

I = P • A • T

(56)

PRESENT POLITICAL ACTIONS

? ↑ ↑

I = P • A • T

CASES:

0.2 = 1.0 • 2.0 • 0.1

0.1 = 1.0 • 4.0 • 0.025

0.1 = 0.2 • 5.0 • 0.1

(57)

SKAL DE OFRES ?

Cool

down

please !

(58)
(59)

ECOLOGICAL FOOTPRINTS, NATIONS

Global hectars/capita TOTAL

CO

2

absorption

BIOCAPACITY

(60)

PLANETARY BOUNDARIES

The 9 ‘diseases’ are:

● CLIMATE CHANGE

● BIODIVERSITY

● WATER SHORTAGE

● LAND DEGRADATION etc.

They are all caused by the three basic

environmental impacts:

♦ POPULATION

♦ AFFLUENCE

♦ TECHNOLOGY

next

(61)

POPULATION DEV. CONCLUSION

• In Europe (on the right track, but ….)

• In China (avoided 400-800 million people)

• In India …

…..reducing climate change can be

achieved by population control at low, no,

or negative Cost

(62)

MORE GLOBAL EQUITY

- - - could be of benefit to the SOUTH - - -

Photo. Kevin Carter

(63)

MORE GLOBAL EQUITY

- - - could be of benefit to the SOUTH - - -

- - - as well as to the NORTH!

Photo. Kevin Carter

(64)

4 REASONS FOR MORE EQUITY

1) MORAL REASON: In a limited world ethics call for more sharing.

2) POLITICAL REASON: Reducing social unrest and international conflicts.

3) ECONOMIC REASON: More equal distribution of wealth increase total satisfaction.

4) ENVIRONMENTAL REASON: Equality tends to

promote saturation.

(65)

LABOUR INPUT FACTORS

Population, POP

• Labor Force Fraction, LFF

• Working Time, WT

• Employment Rate, ER

• Labor Productivity, PROD

Labor Input to Production, LIP, is then:

LIP = POP ● LFF ● WT ● ER ● PROD

(66)

POLITICAL ACTIONS

? ↑ ↑

I = P • A • T

(67)

VERY RECENT DEVELOPMENT

Prosperity without Growth, a UK government report by Tim Jackson. www.sd-commission.org.uk. Tim speaks in Kbh. 14. okt., see www.aftenskolen.dk. , hold 219001

• A report by two Nobel prize winners in economics J.

Stiglitz and A. Sen to French president Sarkozy on alternatives to GDP as a measure of progress,

www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm .

• Articles on Planetary Boundaries in the Journal “Nature”

http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/46 1472a.html

and http://www.stockholmresilience.org/planetary-

boundaries

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

The Danish-Somali population in Copenhagen is small (4,500 people) but along a number of demographic and socio-economic parameters, the average Danish-Somalis differ from the

This thesis describes the development of a software prototype implemented in Fortran 95 for population pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PK) mod- eling based on

Health-related quality of life in an unselected population of oncology patients, screened for anxiety and depression.. Annika

Af informanternes fortællinger om deres arbejdsliv kan vi se, at de vilkår den døvblindblevne arbejder på ikke umiddelbart har at gøre med, om han eller hun har arbejde

Det anbefales at stabile præmature børn med postmenstruel alder 28 0/7 - 36 6/7 uger får hud-mod-hud-kontakt hurtigst muligt efter fødslen, så længe ad gangen som muligt, og

Derimod er der en række forskelle mellem den samlede population af plejefamilieanbragte børn og unge på landsplan og de børn og unge, som indgik i undersøgelsen (hvor der

Det er et overordnet princip i dansk handicappolitik, at personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af

1) De tilgængelige RCT studier, der undersøger effekten af tonsillektomi på børn med søvnforstyrrende vejrtrækning, er udført på en population i USA. Populationen ad- skiller