• Ingen resultater fundet

Solsikker – data og kilde

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Solsikker – data og kilde"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Hvad er matematik? 3

ISBN 9788770668781

website: link fra kapitel 3B, afsnit 1

© 2019 L&R Uddannelse A/S • Vognmagergade 11 • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk

Solsikker – data og kilde

Tabellen viser det første kendte forsøg på at anvende en logistisk model til at beskrive væksten af levende organismer, her af en solsikke.

Dag Højde i cm

7 17,93

14 36,36

21 67,76

28 98,10

35 131,00

42 169,50

49 205,50

56 228,30

63 247,10

70 250,50

77 253,80

84 254,50

Materialet stammer fra 1919, hvor to forskere, H. S. Reed og R. H. Holland gennemførte en række forsøg på Graduate School of Tropical Agriculture And Citrus Experiment Station. De var i tæt dialog med R. Pearl, der i 1920 genopdagede den logistiske vækst, som vi beskrev i den indledende historie. Siden dengang er solsikkeeksemplet blevet en slags prototype på logistisk vækst. Du kan finde den omtalte kilde her.

Reed og Holland fulgte væksten af 58 solsikkeplanter, og målte gennemsnitshøjden af planterne med 7 dages mellemrum. Efter den 84. dag, hvor den sidste måling blev foretaget, var gennemsnitshøjden af de 58 planter 254,5 cm.

I artiklen indleder de med ordene

“If we assume that growth is a dynamic process and that the organism is produced as its end- product, certain relations ought to exist between the size of the organism at any given time and the final size attained in time, T. Growth begins at a slow rate, but as the reaction proceeds it goes on at an increasingly rapid rate until it reaches a maximum velocity, then the rate decreases until the reaction comes to a stop.”

Det var året før, Pearl præsenterede den logistiske model, så begrebet er ukendt for dem, men det er klart for os i dag, at det er dét, de beskriver.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

The difference between the exchange rate at the balance sheet date and the exchange rate at the time when the outstanding amounts occurred or were recognised in the latest

Handling did not affect the behaviour of horses in an arena test but handled horses had a lower basal heart rate and showed a lower rise in heart rate than non-handled horses

In a comparative light it seems that use of the staircase model in Sweden contributes to a higher rate of homelessness, compared with Denmark and Norway where interventions rely

With data on 637 Danish long-term sick-listed employees, we simultaneously estimate a random effects hazards rate model comprising four durations: (1) the duration until

In the case where the default intensity and the recovery rate may depend on the default-free interest rate, we also provide a sufficient condition for the duration of a corporate

In this case, economic growth can be sustained in the meaning that the amount of output increases without bound, but the long run rate of growth will become lower because the risk

The squared Pearson’s correlation coefficient ( r 2 ) as a function of MFCC number for the 4 MFCC implementations, using different sampling rate and bit rate.. for all

Based on previous research involving spinal manipulation, we expected a decrease in conduction velocity and/or an increase in instantaneous MU firing rate gradient and peak firing