• Ingen resultater fundet

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere: Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere: Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden"

Copied!
82
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 25, 2022

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Fan, Jianhua; Shah, Louise Jivan; Furbo, Simon

Publication date:

2006

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Fan, J., Shah, L. J., & Furbo, S. (2006). Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere:

Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden. BYG Sagsrapport Nr. SR 06-02

(2)

D A N M A R K S T E K N I S K E UNIVERSITET

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Vakuumrørsolfangere – Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN

Sagsrapport

BYG·DTU SR-06-02 2006

ISSN 1601 - 8605

Center for ARKTISK TEKNOLOGI

(3)
(4)

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21.

århundrede

Vakuumrørsolfangere – Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN

Jianhua Fan, Louise Jivan Shah, Simon Furbo

(5)
(6)

5

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ...5

Forskningsindhold...6

Publikationer ...8

Foredrag ...8

Anden formidling ...8

Regnskab...9

Bilag 1: NorthSun 2005 paper: Utilization of solar radiation at high latitudes with evacuated tubular collectors...10

Bilag 2: Solar World Congress 2005 paper: Theoretical investigations of differently designed heat pipe evacuated tubular collectors. ...21

Bilag 3: Solar World Congress 2005 paper: Numerical investigations of an all glass evacuated tubular collector. ...28

Bilag 4: North Sun 2005 Congress præsentation: Utilization of solar radiation at high latitude with evacuated tubular collectors. ...35

Bilag 5: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical investigations of differently designed heat pipe evacuated tubular collectors. ...48

Bilag 6: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical investigations of an all glass evacuated tubular collector...57

Bilag 7: Præsentation ved Solar seminar ved Beijing Solar Energy Institute, Beijing, Kina: Side-by-side tests of Seido collectors ...64

(7)

6

Forskningsindhold

I projektets tredie år er de udviklede detaljerede matematiske modeller for heat pipe vakuumrørsolfangere med krumme og plane finner benyttet til at beregne ydelsen af forskelligt udformede vakuumrørsolfangere i Uummannaq i Grønland, i Sisimiut i Grønland og i København, se figur 1.

Outlet Inlet

Glass tube Heat pipe Fin Manifold tube

Figur 1. Principskitse af heat pipe vakuumrørsolfanger.

Der er desuden gennemført detaljerede teoretiske undersøgelser af en all glass vakuumrørsolfanger, hvor solfangervæsken opvarmes ved direkte kontakt med de indvendige solopvarmede glas, se figur 2. Undersøgelserne, som er gennemført ved hjælp af CFD (Computational Fluid Dynamics) beregninger, har klarlagt, hvorledes flowfordelingen i solfangeren og solfangereffektiviteten afhænger af volumenstrømmen gennem solfangeren.

Flow out

Flow in

Figur 2. Principskitse af all glass vakuumrørsolfanger med solfangervæsken direkte placeret i det indvendige glasrør.

(8)

7 Prøvestanden for vakuumrørsolfangere, der udnytter solstråling fra alle retninger, er blevet færdigopbygget. I prøvestanden er der gennemført målinger af ydelsen af 5 forskelligt udformede vakuumrørsolfangere under ens driftsbetingelser, se figur 3. Alle solfangerne er produceret af kinesiske fabrikanter. Ydelserne er målt i perioder med forskellige driftstemperaturer.

Figur 3. 5 vakuumrørsolfangere under afprøvning i prøvestand.

I sidste del af projektet vil målingerne i prøvestanden blive videreført og målingerne vil blive benyttet til at validere de udviklede simuleringsmodeller for vakuumrørsolfangere baseret på heat pipe princippet. Derefter vil der blive gennemført beregninger med de validerede modeller for at bestemme årlige ydelser for forskelligt udformede vakuumrørsolfangere. Baseret på disse beregninger og på priser for solfangerne vil egnetheden af de forskellige solfangere til arktiske solvarmeanlæg blive bestemt.

(9)

8

Publikationer

Shah L.J., Furbo S.

(2005)

UTILIZATION OF SOLAR RADIATION AT HIGH LATITUDES WITH EVACUATED TUBULAR COLLECTORS. North Sun 2005 Congress, Vilnius, Lithuania.

Shah L.J., Furbo S.

(2005)

THEORETICAL INVESTIGATIONS OF DIFFERENTLY

DESIGNED HEAT PIPE EVACUATED TUBULAR COLLECTORS.

ISES Solar World Congress, 2005, Orlando Shah L.J., Furbo S.

(2005)

NUMERICAL INVESTIGATIONS OF AN ALL GLASS EVACUATED TUBULAR COLLECTOR. ISES Solar World Congress, 2005, Orlando

Foredrag

Shah L.J. (2005) Utilization of solar radiation at high latitudes with evacuated tubular collectors. North Sun 2005 Congress, oral presentation, May 25-27, 2005.

Shah L.J. (2005) Numerical Investigations of an All Glass Evacuated Tubular

Collector. ISES Solar World Congress, oral presentation, Orlando, August 07-12 2005.

Shah L.J. (2005) Theoretical Investigations of differently designed Heat Pipe Evacuated Tubular Collectors. ISES Solar World Congress, oral presentation, Orlando, August 07-12 2005.

Shah L.J. (2005) Side-by-side tests of Seido collectors. Solar Seminar, Beijing Solar Energy Institute, Beijing, China, October 27, 2005.

Anden formidling

Der er ydet vejledning til to DTU studerende, som i efteråret 2005 gennemførte midtvejsprojekt vedrørende vakuumrørsolfangere til Arktis. De studerende analyserede blandt andet målinger for de vakuumrørsolfangere, som afprøves i prøvestanden.

(10)

9

Regnskab

Indbetalinger 2,241,000.00

Indtægter i alt 2,241,000.00

Forskertimer 1,226,461.77

Teknisk/adm. bistand 274,874.63

Rejser 49,153.53

Drift og materialer 141,672.26

Øvrige 9,093.03

Udgifter i alt 1,701,255.22

Saldo projektkonto 539,744.78

(11)

10

Bilag 1: NorthSun 2005 paper: Utilization of solar radiation at

high latitudes with evacuated tubular collectors

(12)

11

(13)

12

(14)

13

(15)

14

(16)

15

(17)

16

(18)

17

(19)

18

(20)

19

(21)

20

(22)

21

Bilag 2: Solar World Congress 2005 paper: Theoretical

investigations of differently designed heat pipe evacuated

tubular collectors.

(23)

22

(24)

23

(25)

24

(26)

25

(27)

26

(28)

27

(29)

28

Bilag 3: Solar World Congress 2005 paper: Numerical

investigations of an all glass evacuated tubular collector.

(30)

29

(31)

30

(32)

31

(33)

32

(34)

33

(35)

34

(36)

35

Bilag 4: North Sun 2005 Congress præsentation: Utilization of solar radiation at high latitude with evacuated tubular

collectors.

(37)

36

(38)

37

(39)

38

(40)

39

(41)

40

(42)

41

(43)

42

(44)

43

(45)

44

(46)

45

(47)

46

(48)

47

(49)

48

Bilag 5: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical

investigations of differently designed heat pipe evacuated

tubular collectors.

(50)

49

(51)

50

(52)

51

(53)

52

(54)

53

(55)

54

(56)

55

(57)

56

(58)

57

Bilag 6: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical

investigations of an all glass evacuated tubular collector.

(59)

58

(60)

59

(61)

60

(62)

61

(63)

62

(64)

63

(65)

64

Bilag 7: Præsentation ved Solar seminar ved Beijing Solar

Energy Institute, Beijing, Kina: Side-by-side tests of Seido

collectors

(66)

65

(67)

66

(68)

67

(69)

68

(70)

69

(71)

70

(72)

71

(73)

72

(74)

73

(75)

74

(76)

75

(77)

76

(78)

77

(79)

78

(80)

79

(81)

80

(82)

81

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

overlærer Herluf Kjems Hansen og har til formål at støtte udgivelsen af lokalhistorisk litte­. ratur

For dig der er inspireret og vil i gang nu, men ikke ved, hvor du skal starte, er her en guide til bæredygtigt byggeri med nogle råd og

Foreligger der væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt fra Forpagters side, eller overtrædes kontrakten gentagne gange, uden at der isoleret set foreligger

Navnet Villum Kann Rasmussen siger ikke de fleste det helt store, men siger man Velux, er kendskabsgraden straks en helt anden – ikke mindst blandt husejerne.. Stærke brands har det

• Skabelon til tilbudsbrev og erklæringer (bilag 1) med bilag 2 skabelon til beskrivelse af de anlæg som er omfattet af tilbudsbrevet, bilag 3 skabelon til

• Internal heat loss q int between the supply and return flow of the service pipe might be quantified by approximate calculations of heat losses q (for PTPS and single pipe

Measurements show that solar energy is accumulated in the soil by the heat pump ground collectors and re-used by the heat pump for space heating.. Higher temperature of the soil

För att skapa förutsättningar för förändring och utveckling i ett mer långsiktigt perspektiv ska en forskningscirkel idealt ge deltagarna tillgång till en demokratisk dialog i