• Ingen resultater fundet

Overlevelse (%)Overlevelse (%)

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Overlevelse (%)Overlevelse (%)"

Copied!
25
0
0

Hele teksten

(1)

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med

Finsencenter, København www.radiationbiology.dk

(2)

Behandlingsmål

Forlænge liv

Forlænge liv

Forbedre livskvalitet

(3)

Gliomer

Primær Behandling

Lav-grads gliomer er en lokal sygdom

Lokal behandling

Kirurgi og Strålebehandling

Høj-grads gliomer er en systemisk sygdom, der kan sprede sig indenfor hjernen

Systemisk - medicinsk - og lokal behandling

Kirurgi, Strålebehandling, Kemoterapi og Biologisk Behandling

(4)

Lav-Grads Gliomer

Lav vs. Høj Dosis Radioterapi 2

59.4 Gy, 33F, 6.6w

45 Gy, 25F, 5w

Antal patienter: 343

Karim et al. Int J. Radiation Oncology Bio. Phys., Vol. 36, No. 3, pp. 549-556, 1996

(5)

Lav-Grads Gliomer

Lav vs. Høj Dosis Radioterapi 2

Karim et al. Int J. Radiation Oncology Bio. Phys., Vol. 36, No. 3, pp. 549-556, 1996

(6)

Lav-Grads Gliomer

Observation vs. Høj Dosis Radioterapi

54 Gy

No RT

Antal patienter: 311

(7)

Lav-Grads Gliomer

Observation vs. Høj Dosis Radioterapi

T T P

Karim et al. Int J. Radiation Oncology Bio. Phys., Vol. 52, No. 2, pp. 316-324, 2002

P

(8)

Lav-Grads Gliom

Radioterapi vs. Observation

S u r v i

Karim et al. Int J. Radiation Oncology Bio. Phys., Vol. 52, No. 2, pp. 316-324, 2002

i v a l

(9)

Gliomer

Primær Behandling

Høj-grads gliomer er en systemisk sygdom, der kan sprede sig indenfor hjernen

Systemisk - medicinsk - og lokal behandling

Systemisk - medicinsk - og lokal behandling

Astrocytom Grad III

USA: Lokal & Medicinsk Behandling

Europa: Lokal behandling

Anaplastisk Oligodendrogliom

Lokal og Medicinsk behandling (nyt siden sidste møde)

(10)

Anaplastisk Oligodendrogliom

(11)
(12)

50 60 70 80 90 100

Overlevelse (%)

Glioblastomer - Overlevelse

OP OP + RT OP + RT + KT

0 10 20 30 40 50

0 6 12 18 24

Overlevelse (%)

Tid (måneder)

2006

1978

< 1978

(13)

Department of Radiation Biology

EORTC-NCIC trial:

median OS=14.6 months median TTP=6.9 months

Overlevelsen blandt GBM patienter behandlet med RT/TMZ

The Finsencenter, Section 6321, Copenhagen University Hospital, Blegdamsvej 9, DK-2100, Copenhagen, Denmark

Rigshospitalet:

median OS=14.3 months median TTP=8.0 months

(14)

Department of Radiation Biology

Covariates OS (HR) (95%CI)

Age (pr. 10 years increase) 1.36 (1.17-1.58) p<0.0001 Corticosteroid therapy (Yes vs No) 2.13 (1.49-2.86)

p<0.0001 Who performance status

1 vs 0 1.42 (1.04-1.94)

Faktorer med signifikant indflydelse på overlevelse:

The Finsencenter, Section 6321, Copenhagen University Hospital, Blegdamsvej 9, DK-2100, Copenhagen, Denmark

2 vs 0 2.31 (1.40-3.82)

p=0.0015

Undersøgte, men ikke signifikante:

Køn af patient, Graden af primær operation, Tumorstørrelse , Antal læsioner, EGFR status, P53 status og MGMT status (protein)

(15)

Glioblastomer

Overlevelse i relation til prognostiske parametre

(16)

Primære Glioblastomer

Stupp behandling +/- Avastin (Avaglio Studiet)

RT + TMZ (Stupp behandling)

RT + TMZ + Avastin

Antal patienter: 921

Shaw et al., J Clin Oncol, Vol. 20, No 9, pp 2267-2276, 2002

(17)

Progressionsfri Overlevelse

p<0.0001 (log-rank test) RT/TMZ/Plb (n=463) RT/TMZ/BEV (n=458)

Probability of PFS

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

17 10.6 mo

Probability of PFS

Months

N at risk RT/TMZ/Plb RT/TMZ/BEV

463 458

349 424

247 366

170 278

110 189

77 104

47 71

23 25

8 13

4 2

0 1

0 0

0 0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

6.2 mo

(18)

Overblik over bivirkninger

Patienter, %

RT/TMZ/Plb (n=447)

RT/TMZ/BEV (n=464)

Nogen form for bivirkninger 95.7 98.1

Alvorlige bivirkninger 25.7 36.6

18

Alvorlige bivirkninger 25.7 36.6

Grad 3–5 bivirkninger 50.1 62.7

Grad 3–5 bivirkninger af speciel interesse

for BEV 15.2 28.7

Grad 5 bivirkninger 2.7 4.5

Behandling ophørt pga. bivirkninger 13.2 24.6

(19)

Behandling ved Tilbagefald

Patienter i god almen tilstand

Ny operation hvis muligt

Ingen tidligere kemoterapi Temozolomide

Temozolomide

PCV for Oligodendrogliomer

Re-bestråling af små tumorer (nyt siden sidste møde)

Eksperimentel behandling

(20)

AngiogeneseANGIOGENESE

VÆKST

(21)

Skræddersyet behandling

Vækstfaktor Receptor

Antistof +/-

Receptorhæmmer

Intracellulært Signal

DNA

Receptorhæmmer

Cytoplasma Signalhæmning

Genterapi

(22)

Department of Radiation Biology

The Finsencenter, Section 6321, Copenhagen University Hospital, Blegdamsvej 9, DK-2100, Copenhagen, Denmark

(23)

Nye behandlinger

Angiogenese hæmmer - Avastin

Ja

Til Grad III og IV gliom-patienter i god almen tilstand

Vacciner - Måske

Vacciner - Måske

Genterapi - Måske

Antistof koblet giftstof / radioaktivitet - Måske

Små molekyler, der hæmmer celle signaler vigtige for kræft vækst Ja/Måske

Andre principper for behandling

Skræddersyet behandling – anvendelse af gamle og nye stoffer baseret på en laboratorieprøve

(24)

Konklusion

Får I den bedste behandling?

Primær behandling

Ja

Recidiv behandling

Måske!

Afhængig af tilbud af nye stoffer

Afhængig af industriinteresse

Afhængig af professionelles indstilling

Afhængig af patienternes indstilling

Afhængig af forskningsresurser

(25)

Internationalt Samarbejde

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

1 The National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark, 2 Department of General Medicine, Institute of Public Health, University of Aarhus, Denmark,

Department of Physiotherapy, Clinical Research Center and Lund- beck Center for Fast-track Hip and Knee Surgery, Copenhagen University Hospital at Hvidovre, Copenhagen,

Delft University of Technology University of Copenhagen... Joint

Stoney Brooks, Middle Tennessee State University, Murfreesboro, USA Jonas Hedman, Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark Stefan Henningsson, Copenhagen Business

Research Unit of Copenhagen University Hospital, Bispebjerg, Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology; Department of Orthopaedics Lund University, Skåne University Hospital

Michael Krogsgaard, MD, Ph.D., Professor, Orthopaedic Arthroscopic and Sports Surgeon Bispebjerg and Frederiksberg University Hospital. Copenhagen

David Cain Mary Washington College Dept, of Philosophy Fredericksburg Virginia 22401-5358 U.S.A. Hermann Schmid Holsteinsgade 52, 5 DK-2100 Copenhagen 0

Donald Trump håbede at blive den første amerikanske præsident, der tur- de rydde op i alle de ‘uigennemsigti- ge forpligtelser, der ikke længere var i USA’s og den

1 Department of Pathology, University Hospital of Copenhagen, Rigshospitalet, Frederik V’s Vej 11, 2100 Copenhagen, Denmark; 2 Department of Pathology, University Hospital

De højeste coliforme koncentrationer blev således målt i sedimentet gennem hele forsøget (Fig. 9), og fem af de seks forsøgsglas med overlevende coliforme bakterier ved

Dagen før forsøget (kl. 16:00) blev der på tilfældig måde udtaget 12 af de mærkede fisk, og disse blev placeret i strømakvariet.. Selve observationerne startede næste

Norwegian School of Sports Science, Oslo, Aarhus University, University of Copenhagen, Iceland University of Education, Malmö University, Gothenburg University and University

Formålet med nærværende speciale har været, ud fra et kritisk psykologisk perspektiv, at belyse, hvordan unge hjemløse forholder sig til deres dagligdag, for derigennem at åbne op

Proceedings, Symposium January 19, 2008 (Copenhagen: Department of Arts and Cultural Studies, Section of Musicology, University of Copenhagen, 2008).. Online publication:

103 First, Thomas Bugge, the professor of astronomy at the University of Copenhagen, leader of the Trigonometric Survey of Denmark, 1775 member of the Royal Danish Academy

1 Department of Orthopaedic Surgery, Amager Hospital, Fac- ulty of Health Sciences, University of Copenhagen; 2 Faculty of Physiotherapy, Metropolitan University College,

The participants involved in the pilot project were Copenhagen County, Gentofte Hospital to Lyngby-Taarbæk and Søllerød Local Authorities, Hvidovre Hospital to Copenhagen

The parties behind the permanent MedCom are the Ministry of Health, the Association of County Councils in Denmark, the National Board of Health, Copenhagen Hospital

ALECSAT versus Avastin / Irinotecan for glioblastom patienter med

of Intensive Care, Copenhagen University Hospital Hillerød Ville Pettilä, MD, PhD, EDIC, Acting Professor in Anaesthesiology and Intensive Care Medicine,.. University of Helsinki

Trods betydelig forskel i overlevelse mellem de to blokke - hvor blok 1 havde størst planteafgang - havde kun få arter udover fyr bedre overlevelse end rødgran, nemlig

te aktiviteter på grund af økonomi. Og her er resultatet – som måske har væ- ret overraskende for nogen – at børne- ne generelt kun lider få afsavn, også de fattige

Anders Kristian Munk, Aalborg University Anne Katrine Harders, Aalborg University Arun Micheelsen, Copenhagen University Cecilie Glerup, Copenhagen Business School Emil