• Ingen resultater fundet

ggineeringCivil Engment of CDepartm

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "ggineeringCivil Engment of CDepartm"

Copied!
34
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Civil Enment of CDepartm

Ziqian Chen

Ziqian Chen

(2)

•• D D escription escription of solar collectors of solar collectors

•• A A nalysis nalysis of the highest temperature of the of the highest temperature of the p

p

A

A nalysis nalysis of the highest temperature of the of the highest temperature of the solar collectors

solar collectors

•• C C C C onclusions onclusions onclusions onclusions

(3)

Introduction

Introduction

Introduction

Introduction

(4)

The maximum temperatures in the period

between May 1 and September 30 in three

between May 1 and September 30 in three

different solar collectors from Sunda Co. are

determined by theoretical calculations under

Danish weather conditions. The collectors are

Danish weather conditions. The collectors are

SEIDO 1-16, SEIDO 5-16 and SEIDO 10-20.

(5)

D

Description escription of solar collectors of solar collectors D

Description escription of solar collectors of solar collectors

(6)
(7)

0.6 0.7

(-)

0 3 0.4 0.5

iciencyη(

0 1 0.2 0.3

Effi

0 0.1

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Tm*(K m2/W)

Efficiency curve of SEIDO 1 16 for a solar irradiance of 800W/m2 Efficiency curve of SEIDO 1-16 for a solar irradiance of 800W/m2

(8)

The transversal incidence angle modifier for SEIDO 1-16 is: g

The longitudinal incidence angle modifier for SEIDO 1-16 is:

(9)

1 1.2

M (-)

0.6 0.8

versal IAM

Measured data

0.2 0.4

Transv e su ed d

Fitting curve

0

0 20 40 60 80

Incidence angle (oC)

Measured data and fitting curve of transversal IAM for SEIDO 1-16

(10)

1 1.2

M (-)

0.6 0.8

udinal IAM

Measured data

0.2 0.4

Longitu

Fitting curve

0

0 20 40 60 80

Incidence angle (oC)

Measured data and fitting curve of longitudinal IAM for SEIDO 1-16

(11)
(12)

0 5 0.6 0.7

η(-)

0.3 0.4 0.5

Efficiencyη

0 0.1

E 0.2

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Tm*(K m2/W)

Efficiency curve of SEIDO 5-16 for a solar irradiance of 800W/m2

(13)

The transversal incidence angle modifier for SEIDO 5-16 is: g

The longitudinal incidence angle modifier for SEIDO 5-16 is:

(14)

1 1.2

AM (-)

0.6 0.8

nsversal IA

Measured data

0 0.2 0.4

Tran

Fitting curve

0

0 20 40 60 80

Incidence angle (oC)

Measured data and fitting curve of transversal IAM for SEIDO 5-16

(15)

1.2

0.8 1

AM (-)

0 4 0.6 0.8

gitudinal IA

Measured data

0 0.2 0.4

Long

Fitting curve

0

0 20 40 60 80

Incidence angle (oC)

Measured data and fitting curve of longitudinal IAM for SEIDO 5-16

(16)
(17)

0.5 0.6

η(-)

0 2 0.3 0.4

Efficiency

0 0.1 0.2

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Tm*(K m2/W)

Efficiency curve of SEIDO 10-20 for a solar irradiance of 800W/m2

(18)

The transversal incidence angle modifier for SEIDO 5-16 is: g

The longitudinal incidence angle modifier for SEIDO 5-16 is:

(19)

1 1.2

(-)

0.6 0.8

ersal IAM

Measured

0.2 0.4

Transve Measured

Fitted

0

0 20 40 60 80

Incidence angle (oC)

Measured data and fitting curve of transversal IAM for SEIDO 10-20

g ( )

(20)

1.2

0.8 1

AM (-)

0 4 0.6 0.8

gitudinal IA

Measured

0 0.2 0.4

Long Fitted

0

0 20 40 60 80

Incidence angle (oC)

Measured data and fitting curve of longitudinal IAM for SEIDO 10-20

(21)

A

Analysis nalysis of the highest yy of the highest temperatures gg temperatures p p of

of the solar collectors the solar collectors

(22)

Highest temperatures of solar collector for different azimuths and tiltsg p for SEIDO 1-16

(23)

Contour of the highest temperatures of solar collector for different Contour of the highest temperatures of solar collector for different azimuths and tilts for SEIDO 1-16

(24)

240 250

ture (o C)

230

temperat

210 220

Highest

200

0 30 60 90

Tilt (o)

Highest temperatures of the solar collector, SEIDO 1-16, for different

i h d i h ll il f 0

( )

azimuths and with a collector tilt of 0o

(25)

Highest temperatures of solar collector for different azimuths and tiltsg p for SEIDO 5-16

(26)

Contour of the highest temperatures of solar collector for different Contour of the highest temperatures of solar collector for different azimuths and tilts for SEIDO 5-16

(27)

210

ture (o C)

190 200

temperat

Highest 180

170

0 30 60 90

Tilt (o)

Highest temperatures of the solar collector, SEIDO 5-16, for different

i h d i h ll il f 0

Tilt ( )

azimuths and with a collector tilt of 0o

(28)

Highest temperatures of solar collector for different azimuths and tiltsg p for SEIDO 10-20

(29)

Contour of the highest temperatures of solar collector for different Contour of the highest temperatures of solar collector for different azimuths and tilts for SEIDO 10-20

(30)

220 230

ature (o C)

210

t tempera

190 200

Highest

180

0 30 60 90

Tilt (o)

Highest temperatures of the solar collector, SEIDO 10-20, for different

i h d i h ll il f 0

( )

azimuths and with a collector tilt of 0o

(31)

C l i C l i

Conclusions

Conclusions

(32)

SEIDO 5-10 and SEIDO 10-20 for different azimuths from -90

o

to 90

o

and different collector tilts from 0

o

to 90

o

are much higher than the boiling temperature of water and glycol/water mixture in normally used of water and glycol/water mixture in normally used pressurized solar collector loops. Therefore, if these three kinds of collectors are used for solar heating systems, stagnation is unavoidable when the y g

circulation pump stops.

(33)

10 and SEIDO 10-20 appear with a collector tilt of

10 and SEIDO 10 20 appear with a collector tilt of

36

o

and with the collectors facing south..

(34)

!

Thank You!

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

o select a topic of relevance to the subject areas of the programme and identify a research problem within that topic o choose and argue for theories, methodologies and

o The course catalogue will be updated April 2021 o Find inspiration from autumn 2020 courses.. o Might change

(Srotexk Koni poxi ti on. Kubi xni enx 1)<onouxtralioii.. Api )el si ner... Model

Ped.sen Starp og Hans Rasmussen.. Han

I det efterfølgende skal gives en Oversigt over den Del af Hedeselskabets Grundforbedringsvirksomhed, der i det forløbne Aar siden Lovens Vedtagelse i det

føres eller ombygges, ikke bør funderes saa dybt, at de kan taale den senere Uddybning uden Understøbning eller andre vidtløftige Sikringsforanstaltninger, og

Inddigningen under ,,Hindsels“: Istandsættelse af Dige og Sluser „ 3300 Inddigningen ved Helligsø: Kystbeskyttelse foran Diget... 246500 Eventuelle yderligere

Saaledes som denne Mand er gaaet i Spidsen med Plantningen paa sin Egn, kunde der nævnes andre paa andre Egne, og Mænd, der havde plantet endnu mere, men