• Ingen resultater fundet

Aalborg Universitet Kaj Munk og modstanden Skal man vende den anden kind til? Dosenrode, Søren

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Aalborg Universitet Kaj Munk og modstanden Skal man vende den anden kind til? Dosenrode, Søren"

Copied!
2
0
0

Hele teksten

(1)

Aalborg Universitet

Kaj Munk og modstanden

Skal man vende den anden kind til?

Dosenrode, Søren

Published in:

Munkiana

Publication date:

2019

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):

Dosenrode, S. (2019). Kaj Munk og modstanden: Skal man vende den anden kind til? Munkiana, (64).

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: March 24, 2022

(2)

—. ‘_ lU, UI UëI

Al Christian Grund Sorensen Som prst var en af Kaj Munks vigtigste opgaver at prdike.

Aflerede fra sin forste prdi ken viste han en selvstndig

09 personli9 stil med en stor evne til at danne billeder for tilhøreren. nd imeilem meder man dialoger - f.eks. Barab bas, som star hos PHatus 09 venter p sin Iøsladelse-som synes hentet fra teatret.

De forste

at

var Munks pr dikener naturligt nok skrevet til menigheden I Vedersø. El terhanden skrev han minUte manuskripter. krigsarene blev der bud efterMunks prdiken er. Han skrev prdikener, som blev udgivet I Norden, og som vat skrevet med tanke p hele Dan mark.

Kaj Munkvardirekteisinepr dikener. Al form for hykieri 09 halvhjertethed blev ramt af kri tik, ogsâ de kirkelige tetninger grundtvigianismen 09 InUre Mission. lsr hos de første mødte Munk et langvarigt fjendskab.

Munk blandede i sine prdi

kener mange moderne tanker og spergsmál med en enkel, traditionei tro p Gud, Jesus og kristendommen. Munk tog alstand Ira den kulturradikale tnkning og de, som yule om tolke kristendommen til noget rent moralsk eller tidsbundet.

Op gennem 1930’erne pr dikede Munk ogsa om p0-

litiske temaer sasom dansk hed, Danmarks afrustning 09 Europas fremtid, Under 2.

Verdenskrig blev dette spot endnu strkere, om end Munk altid havde en kiarforbindelse mellem prdikenens bibel tekst og dens emne.

For Munk var prdikenen en udfordring af tilhoreren -jvn ligt ogsa af ham selv. Sigtet var at vkke og fastholde en undren hos menigheden eller lseren - ofte ved brug af barokke sammenstiinger 09 eksempier, som f.eks. hvad Gorm den Gamle havde tnkt, hvis der i hans tid var indlagt el og radio i Jellinge højene. Munk yule tnde en Id09 skabe engagement hos de, som horte pa.

AlSøren Dosenrode, KMF Nat man er kristen, som Kaj Munk var det, hvad gør man

sa,

nar ens and er blevet an grebet 09 besat? Skal man vende den anden kind til, eller skal man g til modstand?

Kaj Munk gjorde det sidste.

Han var ikke selv fysisk stark, men han opfordrede ‘cii mod stand, og blev pa den made en al modstandskampens ideologer. Men

ma

en prst opfordre ‘iii void (tyranmord)?

Martin Luther argumenterer for at borgerne hat en be grnset ret til modstand, men

ikke som folge af personlig forurettelse,

pa

det individu elle plan, kun som gruppe, nat Ilere lider under voId og uret.

P den baggtund kunne Munk opfordre

‘cu

modstand, 09

gjorde deti bade skrift09tale (Se artikien om Samarbejds politikken 09Kaj Munk).

ljuii 1943 modtog Kaj Munket brev Ira en person, Paul Peter sen, der kritiserede ham for at opfordre til void. Paul Petersen relererede b/a.

‘cu

sin aldode mors mundheld ‘Hellere lide Uret end gøre Uret’. Samme dag Kaj Munk modtog brevet, svarede han Paul Petersen:

Hvordan var Kaj Munk som pradikant?

Kaj Munk og mod

standen

skal man vende den anden kind til?

/

S

P

tE

II a

tE

g b

CE

fo dc pr ta Sc fo I

F

S

q d

I—

C’

K,re Hr. Brevskrivet,

Hvorfor svarerjog Oem; det erjo ganske hâblost.

Men jeg synes ikke, De viser Deres morpietetihendes gray. De van helliger hendes minde ved at udLgge et ord af hende scm: He//ere lade andre lide uret end se/v gore ret. Overforjødernes lidelser, Pc/ens lidelser, Norges lidelser-der star De med hnderne i bukselom memo, mm herre. Ved Do, hvad Kristus vU sige til Dem pa Dommens Dag? Han vil sige: Paul! Paul! Hvorfor tog du ikke hnderne op?

“Den, der bra rger en al disse sm5, ham var det bedre, han f/k en mellesten hngt cm sin hals og blev kastet I havet.”

De, Do, De or med til at forarge de smä. De set vilddyr kaste sig over smabørn og toter ikke en finger. Og det skal ks/des kristendom.

Herre Jemini! Og Do troi ren kan blive Guds, nat hans folk optrder relost! Hel/igänden vejlede Oem!

Kaj Munk

Kaj Munkstiigangtul modstand forsvarslose og sit IUre/anU, var, at man skulle Iorsvare do om nodvendigt med void.

J\._

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Nogle af de interviewede er ret upåvirkede af corona-pandemien og oplever ikke, at det gør den helt store forskel for deres arbejde eller deres trivsel, mens andre (især de unge)

Saa vilde vi da ogsaa have ventet, at han i Dag stillede sin By i Udsigt, at hvis den vilde lade hans Aand fylde sig, da kunde den i denne Ondskabens Verden være viss paa, at

Mordet på Kaj Munk få dage senere kaldte de store overskrifter frem. Alt har som bekendt en ende; således også Munks rolle i svensk presse. Han forsvandt ganske hurtigt fra

Mordet på Kaj Munk få dage senere kaldte de store overskrifter frem. Alt har som bekendt en ende; således også Munks rolle i svensk presse. Han forsvandt ganske hurtigt fra

Henrik Vejre, Tommy Dalgaard og Esben Munk Sørensen, professorer ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.. biodiversitetskrise kræver indsats nu, hvis

” Undervisningen iscenesættes gennem et didaktisk scenarie, hvor eleverne skal arbejde journalistisk med spil som emne og til slut producere klassens fælles online spilmagasin, som

Der skete en vis forsoning fra Munks stridbare prædiken fra 1920 til besøget i det tysksindede Flensborg i 1934: ”En Danskers to første Indtryk af Flensborg er disse: Hvor er

Olleruptalen blev af Kaj Munk fulgt af Gerlevtalen få måneder efter, hvor han afviste sabo- tage med så stærke ord: ”At gribe til den slags nu, er forræderi mod gamle Mor

’gik planken ud’”. Svend Aage Nielsen har det ikke fra nogen fremmed, det er Kaj Munk selv, der fremfører tanken i sit brev til pastor Fibiger den 9. Her skriver han, efter at

Arne Munk havde ikke selv givet fortællin- gen, der er skrevet til en oplæsning ved en bestemt lejlighed, som Hanne ikke husker hvor eller hvornår fandt sted, en titel..

Efter at have udgi- vet en bog, der ven- der sig imod unde- ret i ”Ordet”, efter at have erfaret, hvor ringe opsigt den har vakt både blandt trofaste Kaj Munk fans og blandt mere

1 930’erne var demokrati kun en afflere muligheder, n6r det blev diskuteret, hvordan stater skulle regeres, 09 Kaj Munk fravalgte den. Men ogsâ avisartikler ovpriste han lyskiands

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Det hele skulle nok gå, når, og netop fordi, der var ål nok i søen og helt i fjorden og torsk i havet og harer og ræve i klitterne, inddrevet rav, som han selv eller

” Undervisningen iscenesættes gennem et didaktisk scenarie, hvor eleverne skal arbejde journalistisk med spil som emne og til slut producere klassens fælles online spilmagasin, som

der var med i det almindelige opgør, vistnok gå fra herredagen med tabt sag. Han havde va>ret foged på Vosnæsgård, der tilhørte Lisbeth Friis, men Frederik Munk havde som

derik Munk naturligvis ikke et øjeblik med at gøre sine krav gældende over for fru Maren Munk, der sandsynligvis ikke forstod ret meget af det hele og derfor nægtede at udlevere

Løsningen kan være at skelne mellem to niveauer af etik. Hvor det ene niveau er en form for etisk målsætning, og det andet niveau er de tanker man gør sig, når man skal

Hvis barnet er meget lille eller har nogle særlige problemer, sådan at den ene plejeforæl- der skal være hjemme i en periode, får familien mere i vederlag, end hvis barnet er stort

Wested har nu i december læst Munks svar til pastor Fibiger, hvor han fortæller om Peter Emmiche-episoden, og derudfra drager han den konklusion, at når Munk allerede som

Ret skal være ret: Kaj Munk havde - ikke kun dramatisk, men også med egen mund - taget afstand fra sine helte, fra Mussolini og især fra Hitler før besættelsen af Danmark, og

Kaj Munk erindrer det som et varmt og nært forhold og nævner desuden flere gange den unge pige i huset i hjemmet på Torvet i Maribo i de første barndomsår, og efter at moderen

11 børn fra 7 familier har (forskellige former for) flygtninge- baggrund, mens andre har forskellige indvandrerbaggrunde. 10 børn fra 6 familier var flyttet fra krisecentrene,