• Ingen resultater fundet

Søgeprotokol til litteratursøgning om daglig observation af fødder

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Søgeprotokol til litteratursøgning om daglig observation af fødder "

Copied!
5
0
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

1

Søgeprotokol til litteratursøgning om daglig observation af fødder

Søgeord: Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, daily, observation, self examination, inspecting, “self care”, self management, “foot care”.

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Litteratursøgning Artikler der undersøger evidens

for daglig observation af fødder.

Population:

Personer ≥ 18 år

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 0-1.

Personer uden diabetiske fodsår.

Litteraturtyper:

Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT

Kontrollerede, ikke- randomiserede studier Kohortestudier

Evidensbaserede kliniske retningslinjer

Ved manglende identificering af ovenstående litteraturtyper inkluderes der: case-kontrol undersøgelser, diagnostiske test, beslutningsanalyser, deskriptive undersøgelser, oversigtsartikler, ekspertvurderinger og ledende artikler.

Population:

Personer < 18 år.

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 2a-3b.

Personer som ikke selv er i stand til pleje deres fødder Personer med diabetiske fodsår.

Andre kriterier:

Studier på andre sprog end dansk, svensk, norsk og engelsk.

Artikler der kommer fra lande som ikke er sammenlignelige med Danmark (f.eks. Afrika)

Specifikke kriterier i forhold til studierne og interventionen:

Artikler omhandlende

fodpleje til personer som ikke har diabetes

Artikler omhandlende personer som aktuelt har et diabetisk fodsår.

Artikler omhandlende personer med deformiteter såsom; charcot-fod, hammertå osv.

Artikler hvor fodplejen indgår i et uddannelsesprogram med andre forebyggende indsatser såsom kost og motion.

Arikler som ikke uddyber, hvad fodpleje præcist indebærer.

Artikler omhandlende uddannelse i fodpleje som forløber over længere tid.

Artikler omhandlende fodpleje som telemedicin Artikler omhandlende andre metoder end fodpleje til at forebygge diabetiske fodsår.

Limits:

Der er ikke sat nogen limit på søgningen.

Sekundær litteratur:

Sundhedsstyrelsen (SST) Center for Kliniske Retningslinjer

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) National Guideline

Clearinghouse Primær litteratur:

Pubmed EMBASE CINAHL Scopus

The Cochrane Library Internetsider:

American Diabetes Association (ADA) The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)

Diabetesforeningen Landsorganisationen for statsautoriserede fodterapeuter

Steno Diabetes Center The Nationale Diabetes Education Program (NDEP)

Sygeplejersken Tidsskrifter:

The Diabetic Foot journal.

Diabetic foot and ankle.

Journal of diabetic foot complications.

Journal of foot and ankle research.

Behandlerbladet fra diabetesforeningen.

Håndsøgning:

Anvendelse af

databasernes funktion

”relaterede artikler”

Gennemgang af

referencelisterne i relevant litteratur

(2)

2

Søgeprotokol til litteratursøgning om daglig vask af fødder

Søgeord: Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, daily, onychomycosis, fungal, athlete foot, tinea pedis, hygiene, clean*, bath*, footbath*, wash*, “skin care”, “foot care”, “self care”.

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Litteratursøgning Artikler der undersøger evidens

for daglig vask af fødder.

Population:

Personer ≥ 18 år

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 0-1.

Personer uden diabetiske fodsår.

Litteraturtyper:

Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT

Kontrollerede, ikke- randomiserede studier Kohortestudier

Evidensbaserede kliniske retningslinjer

Ved manglende identificering af ovenstående litteraturtyper inkluderes der: case-kontrol undersøgelser, diagnostiske test, beslutningsanalyser, deskriptive undersøgelser, oversigtsartikler, ekspertvurderinger og ledende artikler.

Population:

Personer < 18 år.

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 2-3b.

Personer som ikke selv er i stand til pleje deres fødder Personer med diabetiske fodsår.

Andre kriterier:

Studier på andre sprog end dansk, svensk, norsk og engelsk.

Artikler der kommer fra lande som ikke er sammenlignelige med Danmark (f.eks. Afrika)

Specifikke kriterier i forhold til studierne og interventionen:

Artikler omhandlende

fodpleje til personer som ikke har diabetes

Artikler omhandlende personer som aktuelt har et diabetisk fodsår.

Artikler omhandlende personer med deformiteter såsom; charcot-fod, hammertå osv.

Artikler hvor fodplejen indgår i et uddannelsesprogram med andre forebyggende indsatser såsom kost og motion.

Arikler som ikke uddyber hvad fodpleje præcist indebærer.

Artikler omhandlende uddannelse i fodpleje som forløber over længere tid.

Artikler omhandlende fodpleje som telemedicin Artikler omhandlende andre metoder end fodpleje til at forebygge diabetiske fodsår.

Limits:

Der er ikke sat nogen limit på søgningen.

Sekundær litteratur:

Sundhedsstyrelsen (SST) Center for Kliniske Retningslinjer

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) National Guideline

Clearinghouse Primær litteratur:

Pubmed EMBASE CINAHL Scopus

The Cochrane Library Internetsider:

American Diabetes Association (ADA) The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)

Diabetesforeningen Landsorganisationen for statsautoriserede fodterapeuter

Steno Diabetes Center The Nationale Diabetes Education Program (NDEP)

Sygeplejersken Tidsskrifter:

The Diabetic Foot journal.

Diabetic foot and ankle.

Journal of diabetic foot complications.

Journal of foot and ankle research.

Behandlerbladet fra diabetesforeningen.

Håndsøgning:

Anvendelse af

databasernes funktion

”relaterede artikler”

Gennemgang af

referencelisterne i relevant litteratur.

(3)

3

Søgeprotokol til litteratursøgning om anvendelse af creme på fødder

Søgeord: Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, “dry skin”, xerosis, emollient, moistur*, cream, crème, “skin care”, dermatologi*.

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Litteratursøgning Artikler der undersøger evidens

for at anvende creme mod tør hud på fødder .

Population:

Personer ≥ 18 år

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 0-1.

Personer uden diabetiske fodsår.

Litteraturtyper:

Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT

Kontrollerede, ikke- randomiserede studier Kohortestudier

Evidensbaserede kliniske retningslinjer

Ved manglende identificering af ovenstående litteraturtyper inkluderes der: case-kontrol undersøgelser, diagnostiske test, beslutningsanalyser, deskriptive undersøgelser, oversigtsartikler, ekspertvurderinger og ledende artikler.

Population:

Personer < 18 år.

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 2-3b.

Personer som ikke selv er i stand til pleje deres fødder Personer med diabetiske fodsår.

Andre kriterier:

Studier på andre sprog end dansk, svensk, norsk og engelsk.

Artikler der kommer fra lande som ikke er sammenlignelige med Danmark (f. eks. Afrika)

Specifikke kriterier i forhold til studierne og interventionen:

Artikler omhandlende

fodpleje til personer som ikke har diabetes

Artikler omhandlende personer som aktuelt har et diabetisk fodsår.

Artikler omhandlende personer med deformiteter såsom; charcot-fod, hammertå osv.

Artikler hvor fodplejen indgår i et uddannelsesprogram med andre forebyggende indsatser såsom kost og motion.

Arikler som ikke uddyber hvad fodpleje præcist indebærer.

Artikler omhandlende uddannelse i fodpleje som forløber over længere tid.

Artikler omhandlende fodpleje som telemedicin Artikler omhandlende andre metoder end fodpleje til at forebygge diabetiske fodsår.

Artikler som undersøger effekten af creme på andre dele af kroppen en fødderne.

Limits:

Der er ikke sat nogen limit på søgningen.

Sekundær litteratur:

Sundhedsstyrelsen (SST) Center for Kliniske Retningslinjer

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) National Guideline

Clearinghouse Primær litteratur:

Pubmed EMBASE CINAHL Scopus

The Cochrane Library Internetsider:

American Diabetes Association (ADA) The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)

Diabetesforeningen Landsorganisationen for statsautoriserede fodterapeuter

Steno Diabetes Center The Nationale Diabetes Education Program (NDEP)

Sygeplejersken Tidsskrifter:

The Diabetic Foot journal.

Diabetic foot and ankle.

Journal of diabetic foot complications.

Journal of foot and ankle research.

Behandlerbladet fra diabetesforeningen.

Håndsøgning:

Anvendelse af

databasernes funktion

”relaterede artikler”

Gennemgang af referencelisterne i relevant litteratur.

(4)

4

Søgeprotokol til litteratursøgning om klipning af tånegle

Søgeord: Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, nailcut*, nail*, pedicure*, toenail*, “nail care”, “skin care”.

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Litteratursøgning Artikler der undersøger

evidensen for hvordan tånegle klippes korrekt.

Population:

Personer ≥ 18 år

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 0-1.

Personer uden diabetiske fodsår.

Litteraturtyper:

Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT

Kontrollerede, ikke- randomiserede studier Kohortestudier

Evidensbaserede kliniske retningslinjer

Ved manglende identificering af ovenstående litteraturtyper inkluderes der: case-kontrol undersøgelser, diagnostiske test, beslutningsanalyser, deskriptive undersøgelser, oversigtsartikler, ekspertvurderinger og ledende artikler.

Population:

Personer < 18 år.

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 2-3b.

Personer som ikke selv er i stand til pleje deres fødder Personer med diabetiske fodsår.

Andre kriterier:

Studier på andre sprog end dansk, svensk, norsk og engelsk.

Artikler der kommer fra lande som ikke er sammenlignelige med Danmark (f. eks. Afrika)

Specifikke kriterier i forhold til studierne og interventionen:

Artikler omhandlende

fodpleje til personer som ikke har diabetes

Artikler omhandlende personer som aktuelt har et diabetisk fodsår.

Artikler omhandlende personer med deformiteter såsom; charcot-fod, hammertå osv.

Artikler hvor fodplejen indgår i et uddannelsesprogram med andre forebyggende indsatser såsom kost og motion.

Arikler som ikke uddyber hvad fodpleje præcist indebærer.

Artikler omhandlende uddannelse i fodpleje som forløber over længere tid.

Artikler omhandlende fodpleje som telemedicin Artikler omhandlende andre metoder end fodpleje til at forebygge diabetiske fodsår.

Limits:

Der er ikke sat nogen limit på søgningen.

Sekundær litteratur:

Sundhedsstyrelsen (SST) Center for Kliniske Retningslinjer

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) National Guideline

Clearinghouse Primær litteratur:

Pubmed EMBASE CINAHL Scopus

The Cochrane Library Internetsider:

American Diabetes Association (ADA) The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)

Diabetesforeningen Landsorganisationen for statsautoriserede fodterapeuter

Steno Diabetes Center The Nationale Diabetes Education Program (NDEP)

Sygeplejersken Tidsskrifter:

The Diabetic Foot journal.

Diabetic foot and ankle.

Journal of diabetic foot complications.

Journal of foot and ankle research.

Behandlerbladet fra diabetesforeningen.

Håndsøgning:

Anvendelse af

databasernes funktion

”relaterede artikler”

Gennemgang af

referencelisterne i relevant litteratur.

(5)

5

Søgeprotokol til litteratursøgning om håndtering af hård hud på fødder

Søgeord: Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, callus, “hard skin”, “horny layer”, stratum corneum, corns, clavus, remove, debridement, pedicure*, podiatry, chiropody, “pumice stone”, “foot file”,

“skin care”, “foot care”.

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Litteratursøgning Artikler der undersøger hvordan

hård hud på fødder skal håndteres.

Population:

Personer ≥ 18 år

Personer med diabetes type 1 eller 2 i risikogruppe 0-1.

Personer uden diabetiske fodsår.

Litteraturtyper:

Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT

Kontrollerede, ikke- randomiserede studier Kohortestudier

Evidensbaserede kliniske retningslinjer

Ved manglende identificering af ovenstående litteraturtyper inkluderes der: case-kontrol undersøgelser, diagnostiske test, beslutningsanalyser, deskriptive undersøgelser, oversigtsartikler, ekspertvurderinger og ledende artikler.

Population:

Personer <18 år.

Personer med diabetes type 1 eller type 2 i risikogruppe 2-3b.

Personer som ikke selv er i stand til pleje deres fødder Personer med diabetiske fodsår.

Andre kriterier:

Artikler på andre sprog end dansk, svensk, norsk og engelsk.

Artikler der kommer fra lande som ikke er sammenlignelige med Danmark (f. eks. Afrika) Specifikke kriterier i forhold til studierne og interventionen:

Artikler omhandlende fodpleje til personer om ikke har diabetes.

Artikler omhandlende personer som aktuelt har et diabetisk fodsår.

Artikler omhandlende personer med deformiteter såsom; charcot-fod, hammertå osv.

Artikler hvor fodplejen indgår i et uddannelsesprogram med andre forebyggende indsatser såsom kost og motion.

Arikler som ikke uddyber hvad fodpleje præcist indebærer.

Artikler omhandlende uddannelse i fodpleje som forløber over længere tid.

Artikler omhandlende fodpleje som telemedicin Artikler omhandlende andre metoder end fodpleje til at forebygge diabetiske fodsår.

Limits:

Der er ikke sat nogen limit på søgningen.

Sekundær litteratur:

Sundhedsstyrelsen (SST) Center for Kliniske Retningslinjer

National Institute for Health and Clinical Excellence Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) National Guideline

Clearinghouse Primær litteratur:

Pubmed EMBASE CINAHL Scopus

The Cochrane Library Internetsider:

American Diabetes Association (ADA) The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)

Diabetesforeningen Landsorganisationen for statsautoriserede fodterapeuter

Steno Diabetes Center The Nationale Diabetes Education Program (NDEP)

Sygeplejersken Tidsskrifter:

The Diabetic Foot journal.

Diabetic foot and ankle.

Journal of diabetic foot complications.

Journal of foot and ankle research.

Behandlerbladet fra diabetesforeningen.

Håndsøgning:

Anvendelse af

databasernes funktion

”relaterede artikler”

Gennemgang af

referencelisterne i relevant litteratur.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I lyset af samfundets redefinering af patientrollen og de stigende forventninger om ansvar og styring i forhold til egen sygdom ønsker vi at vise, hvordan denne udvikling ikke

Statistikken, som udkommer månedligt, viser antallet af inkluderede diabetiske fodsår og venøse bensår som en andel af det forventede antal inkluderede diabetiske og venøse sår i

Statistikken, som udkommer månedligt, viser antallet af inkluderede diabetiske fodsår og venøse bensår som en andel af det forventede antal inkluderede diabetiske og venøse sår i

De mange forskellige myter og fordomme er medvirkende årsag til, at stammen opfattes som noget skamfuldt af såvel de voksne i barnets omgivelser som af barnet eller den

Teori og metode: Projektets problemformulering besvares gennem et litteraturstudie inkluderende kvalitativ forskning omhandlende faderens oplevelse af den komplicerede

Hjertesvigtspatienter får tilbudt telemedicinsk behandling og skal i eget hjem måle blodtryk, vægt og puls under deres optitrering.. Målingerne

Hvilken evidens er der for, at voksne (≥ 18 år) med diabetes mellitus type 1 eller type 2 i risikogruppe 0-1 skal anvende creme dagligt på deres fødder, som led i at forebygge

Hvilken evidens er der for, at voksne (≥  18  år) med diabetes mellitus type 1 eller type 2 i risikogruppe 0-1 skal anvende creme dagligt på deres fødder, som led i at

Statistikken, som udkommer månedligt, viser antallet af inkluderede diabetiske fodsår og venøse bensår som en andel af det forventede antal inkluderede diabetiske og venøse sår i

E 14.4 Diabetiske fodsår med neuropati E 14.5 Diabetiske fodsår med iskæmi E 14.7 Diabetiske fodsår med neuroiskæmi M 14.6 Charcot med sår (diabetiske fodsår) I 83.0 Venøst sår

Moscovici en række mekanismer, der bringes i spil, hvoraf processerne omhandlende vidensforankring (anchoring) og vidensobjektivisering (objectifi- cation) er centrale. Gruppen,

I Henrik Krag Sørensens bog om Verhulst og historien om logistisk vækst er der givet en kommenteret oversættelse af hele artiklen.. En del af dette materiale indgår i filmen:

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/nyt-kepler-fund-fire-stjerner-og-en-planet http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/nyopdaget-planet-kredser-om-stjerner

Johansen: men mon de ikke var

Wallen- stein inddrager også en nylæsning af arkitekturens samspil med medier og industri i efterkrigstidens USA, The Organizational Complex af Reinhold Martin fra 2004, som et

Formålet  med  interviewet  af  jordemoder  Lise  Bjerre  er  at  besvare  problemformuleringens  andet   spørgsmål  omhandlende  jordemoderens  muligheder

Der er i alt udgået 20 borgere i løbet af registreringsperioden herunder 5 borgere i anden dagbogsperiode og 15 borgere i tredje dagbogsperiode (fortrinsvis på grund af

Ellegaard Frederiksen, Bogens Funktion og Æstetik (København, 1955). Ellegaard Frederiksen, Per Mollerup, En mærkesag (København: Den Grafiske Højskole, 1973) [Særtryk af kronik

midler, Parfume, Toiletsæbe, Kamme, Svampe og andre Artikler til Legemets Hygiejne, Artikler for Rygere, Tobaksfabrikater og Cigaretpapir, Raabomuld og andre

Gennemlæsning af titler og abstracts (artikler = 57). Gennemlæsning af artikler (17

Naar dette Spørgsmaal har Interesse for denne Undersøgelse, saa er det fordi Ærø og Nørre Tyrstrup (Kolding) Herred eller de saakaldte otte Sogne tidligere laa

 I  dette  projekt  anvendes  en  kombination   af  to  forskellige  metoder  til  litteratursøgning;  kædesøgning  og  systematisk

Breve fra Johan Severin Holten til hans Hustru, omhandlende hans Rejse med Arveprinsen i 1804.. Meddelte af hans