• Ingen resultater fundet

^ VARE OG FÆLLESMÆRKER ^

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "^ VARE OG FÆLLESMÆRKER ^ "

Copied!
8
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

^ VARE OG FÆLLESMÆRKER ^

A. Registrerede Mærker.

Varemærker.

Reg. 1933 Nr. 586. Aiiiiieldt den 13. Marts 1933 Kl. 11" • • a . af Georg Schicht, A/G, Fabrikation, Aussig a. Elbe i Czeko- kJ I I I I Slovakiet, og registreret den 17. Juni s. A. Ordet; Hequll.

CJ I I

Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. Februar 1933

registreret i Reichenberg under Nr. 23438 bl. a. for Margarine, Spisefedt og olje, Lægemidler (Droger og farmaceutiske Midler), Blegemidler, kemiske Frembringelser til medicinsk og hygiejnisk Brug, kemiske Frembringelser til videnskabeligt Brug, kemisk-tekniske Frembringelser, Desinfektionsmidler, Farver, Farvestotler, Farve­

artikler, Farvemidler, Midler til Aftagning af Pletter, Haar- og Skægsalve (Pomade), Haarvand, Hovedvand, Tand- og Mundvand, Midler til Skønhedspleje og Legems- pleje (kosmetiske Essenser, kosmetiske Ekstrakter, kosmetisk Kræm), Parfumeri­

artikler, Pudder, Pudsepomade til Metal, Læder, Træ, Glas og Sten, Pudse- og Rengøringsmidler til Præservering (Konserveringsmidler), Midler mod Rustdannelse, Slibe- og Smøremidler, Skofedt (Skokræm) og -sværte, Sæbe, almindelige Hushold­

nings-, Skure-, Toilet-, Pudse-, Tand- og sundhedsvirkende (medicinske) Sæber og andre Sæber i fast, blød, flydende og pulveriseret F'orm, sæbeholdige og sæbefri Vadske-, Rengørings- og Skuremidler, Sæbeerstatninger, Stivelse af alle Slags og deraf fremstillede Varer (Præparater), Toiletartikler, (Børster, Pensler, Kamme, Svampe), Midler til Udryddelse af Utøj, Forskønnelsesmidler (Toiletpræparater), Tandpasta og Tandpulver. Mærket er her kun begært registreret for disse Varearter.

Reg. 1933 Nr. 687. Anmeldt den 18.

April 1933 Kl. 11^' af A/S Vitamon, Han­

del, Hellerup, og registreret den 17. Juni s. A. En rektangulær Etikette, der er delt i fire kvadratiske F'elter med rød Bund og afrundede Hjørner. I de fire

Felter ses med hvidt Tryk henholdsvis Ordet; Vitamon, Indskriften; Opløses i en Kop kogende Vand, en Kok der bærer en Terrin, samt en hvid Cirkel. Etiketten afsluttes til højre med en Flig. Mærket er registreret for alle Slags Korn, alle Slags Gryn, alle Slags Mel, Makaroni, Kræmpulver, Kød i frisk Tilstand, Kødekstrakt, Bouillonterninger, Suppetabletter, fersk Flæsk, Grønsager i frisk Tilstand, spiselige Svampe i frisk Form, al Slags Frugt i frisk Form, alle Slags Bær og Nødder, Gelé, Syltetøj (herunder ikke Marmelade), frisk Mælk, frisk Fløde, raa Is, Iskræm, alle Slags Brød, Smør, Fedt, Brønd- og Badesalte, Chokolade, Kakao, alle Slags Konditorvarer, Bagværk, Konfiturer, Sukkervarer, Bolscher, Sukker, Sirup, Honning, Lakridspræparater, Malt, Maltekstrakt, Maltpræparater, Vine, Spirituosa, Likører, alkoholfri Drikkevarer, Mineralvand, Raatobak, Cigarer, Cigaretter, Skraa, Snus, samt Tobak under enhver Form.

(2)

1 4 6 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

Reg. 1933 Nr. 688. Anmeldt den 25. April 1933 Kl. 11^*^ MAKITII I A af F i r m a e t V a l d . J o r f ^ e n s e n & , C o . , H a n d e l , K ø b e n h a v n , o g r e - r H f i l N I I L L f i gistreret den 17. Juni s. A. Ordet: Mantllla. Mærket er registreret for Vin, Spirituosa og alle andre Slags Drikkevarer, farmaceutiske Præparater og Droger, Nærings­

midler, kemiske Produkter til teknisk og videnskabelig Brug, Kolonialvarer, Toi­

letartikler, Chokolade, Drops og Karameller, Emballage, Udstyr og Salgsautomater til Brug ved Salg af ovennævnte Varer.

Reg. 1933 Nr. 589. Anmeldt den 25. April 1933 Kl. 11-'^ MOKITF I I A a f s a m m e , o g r e g i s t r e r e t d e n 1 7 . J u n i s . A . O r d e t : M o n - l ^ w I N I E l L L # t tello. Mærket er registreret for Vin, Spirituosa og alle andre Slags Drikkevarer, farmaceutiske Produkter, Næringsmidler, Kolonialvarer, Toiletartikler, kosmetiske Artikler, CJiokolade, Drops, Karameller, kemiske Artikler til videnskabelig, teknisk og hygiejnisk Brug, Emballage, Udstyr og Salgsautomater til Brug ved Salg af ovennævnte Varer.

Reg. 1933 Nr. 590. Anmeldt den 25. April 1933 Kl. Il'*** af

samme, og registreret den 17. Juni s. A. Ordet: Moreno. Mærket Im wIiCLiMw

er registreret for Vin, Spirituosa og alle andre Slags Drikkevarer, Kolonialvarer, Bagværk, Kod, Flæsk, Fjerkræ, Fisk, Konserves, Mølleriprodukler, Konfekturer, Toiletartikler, Parfumer, Emballage, Udstyr og Salgautomater til Brug ved Salg af ovennævnte V^arer.

Reg. 1933 Nr. 591. Anmeldt den 20. April 1933 Kl.

Kl-" af Fabrikken Hygæa ved Kristensen-Elsoe og Overgaard, leUiiisk-kemisk Fabrikation, Aalborg, og registreret den 17. Juni s. A. Ordet: Diadem. Mærket er registreret for Lak, (Celluloselak, F'arve og Fernis.

Diadem

Reg. 1933 Nr. 592. Anmeldt den m m m m _j-\\ m 3. Maj 1933 Kl. 11' af A/S Jens Vil- | ^ \

A IV A IV #| I

ladsens Fabriker, Fabrikation af Tagpap

I J m \ |\/| |\/| I J I

og Vejmateriale, København, og registre- ^ ' • W I fcoi ret den 17. Juni s. A. Ordet: Dammol.

Mivrket er registreret for alle Slags Vejmaterialer.

Reg. 1933 Nr. 593. Anmeldt den 5. Maj 1933 Kl. 11^ af Carl Frederik Stampe, Detailhandel, Svend­

borg, og registreret den 17. Juni s. A. Ordene:

Stampes Amalgam skrevet paa et Hylster. Mærket er registreret for Amalgam til Tandlægebrug.

mnmij

I N O R . V A R C M A R K B .

Reg. 1933 Nr. 594. Anmeldt den 13. Maj 1933 Kl. 1 • 1 10 af Carl Johan Dideriksen, (iroshandel, Charlottenlund, ^

og registreret den 17. Juni s. A. Ordet: Funkisko. Mær- ket er registreret for Fodtøj.

Reg. 1933 Nr. 595. Anmeldt den 13. Maj 1933 Kl. 10 af samme, og registreret den 17. Juni s. A.

Ordet: Funkissko. Mærket er registreret for Fodtøj.

Funkissko

(3)

Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 147

Reg. 1933 Nr. 596. Anmeldt den 10. C

A

Dl/CT Kil #711

I

Kl Maj 1933 Kl. 11*^ af A/S De Forenede 3Ialer- I å\

fl V CL lYI JCr Li I IM »

mestres Farveniolle, Fabrikalon, Kobenhavn,

og registreret den 17. Juni s. A. Ordet: Farvemølin. Mærket er registreret Tor Lak­

fernis Lak, Nitrocelluloselak, Thinner (et Fortyndingsmiddel fil Nitroceliuloselak), Emaillefarver, Lakfarver, Matlak, Spirituslak, Oljefarver, Matoljefarver, Gummifarver, Plakatfarver, Aarefarver, rustbeskyttende Farver, Isoleringsfarver, Spartelfarver, Lak- og Farvefjerningsmidler, Tørreniidler, Bejdser, Lim, Kit, Kla^bemidler, Honevoks, Møbelpolitur, Pudse , Polere- og Rensningsmidler, Spartler, Pensler samt alle andre Slags Malervarer.

Heg. 1933 Nr. 597. Anmeldt den 13. Maj 1933 Kl. 11^® af Alfred Valdemar Larsen, Import, København, og registreret den 17. Juni s. A. Ordet: Cents. M i e r -

ket er registreret for alle Slags Tobaksvarer.

C e n t s

ReiS. 1933 Nr. 598. Anmeldt den 15. Maj 1933 Kl. IT" af « - , ^ Kurt Wolfsohn, Fabrikation, Berlin i Tyskland, og registreret den

|wl I #V

17. Juni s. A. Ordet: Mira. Mærket er i Henhold til Anmeldelse

i V I I i l tm

af 4. Maj 1912 registreret i Berlin den 12. September s. A. under

Nr. 163794 i Klasse 3c for Gamasker. Anmeldelsen er senest fornyet den 28. April 1932. Den 21. Juni s. A. er der tilført det lyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere.

Reg. 1933 Nr. 599. Anmeldt den 16. Maj 1933 Kl. 11"^" af Poul Frederik Pedersen, Manufakturhandel, Charlottenlund, og registreret den 17. Juni s. A. Or­

dene: Det travle Hjerne. Mærket er registreret for

Manufakturvarer, Trikotage, Lingeri og Konfektion samt (iardiner og Sengeudstyr.

Det travle Hjørne

Heg. 1933 Nr. 600. Anmeldt den 19. Maj 1933 Kl.

10 af Juul Johansen, Fabrikation, Odense, og registre­

ret den 17. Juni s. A. Ordet: Junox, hvis Bogstaver alle paa Midten er gennemskaaret af en vandret I.inje og anbragt inden for en af fire Linjer dannet rektangulær J /

Ramme, hvis ene lodrette og halve vandrette Linje ^ • dog er fjernet. Mærket er registrereret for (iummibæl-

ter, -remme, -snore og -stropper, fremstillet af en speciel Gunimiblanding.

Reg. 1933 Nr. 601. Anmeldt den 20.

Maj 1933 Kl. 10'^ af Firmaet Munke Molle h h h h h a W W W V

ved Hans Petersen, Handelsmølleri, Odense, |• • • m l i n ||j * 1 1 og registreret den 17. Juni s. A. Ordet: U I I fk |V| i" I I i" K Vitameller. Mærket er registreret for et W Jl •• • • • wJeeJÆlJUieJle' diætetisk Præparat.

Reg. 1933 Nr. 602. Anmeldt den 24. Maj T ' ^ X

1933 Kl. 11^-^ af Fællesforeningen for Danmarks

I l | I |H I •m't t

Brugsforeninger, Fabrikation, København, og i V 1 I V 1 registreret den 17. Juni s. A. Ordet: Durøgg.

Mærket er registreret for Ægpræserveringmidler.

(4)

1 4 8 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

Reg.1933 Nr.603. Anmeldt den 27. Maj 1933 Kl. 10'' af Fru Rasmine Christine Christensen født Christensen, Handel og Fabri­

kation, København, og registreret den 17. Juni s. A. I en rekt­

angulær Etikette med afrundede Hjørner ses et stiliseret Okse­

hoved ved Siden af en stiliseret Fisk. Mellem Oksens Horn staar Tallet: 2064 og forneden Ordene: Fru Etnillus Christen­

sen i tre Linjer. Mærket er registreret for alle Slags Næ­

ringsmidler, herunder Kød og Fisk, Kød- og Fiskefars.

EmiliusS^.

Christensen

Reg. 1933^ Nr. 604. Anmeldt den 30. Maj 1933 Kl. 10 af Aktiebolaget Sonora, Fabrikation, Stockholm i Sverige, og registreret den 17. Juni s. A. Ordet; So- nora, skrevet med firkantede Bogstaver i Bue. Mær­

ket er i Henhold til Anmeldelse af 14. Marts 1933

registreret i Stockholm den 15. Maj s. A. under Nr. 42012 for Grammofonplader.

Reg. 1933 Nr. 606. Anmeldt den 31. Maj 1933 Kl. 11"'^® af Hornung & Møller, A/S, Pianofabrika­

tion, København, og registreret den 17. Juni s. A, Ordet: Minax. Mærket er registreret for Flygler,

Pianoer og Orgler.

Minax

Reg. 1933 Nr. 606. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11^^ af P. Petersen, Fabrikation og Mølleri, Havrebjerg, og registreret den 17. Juni s. A. En syv- takket Stjerne, i hvis Midte ses Bogstaverne: P P anbragt sammenslynget. Mærket er registreret for Mølleriprodukter.

Reg. 1933 Nr. 607. Anmeldt • - »iwww i

den 7. Juni 1933 Kl. 11" af Iljggggj) VACUUM FIllEIt"^^

Firmaet Chr. Olsen, Groshandel

og Fabrikation, København, og registreret den 17. s. M. Ordene: Vacuum Filler med en Pil igennem. Mærket er registreret for Fyldepenne, Pencils og Blæk.

(5)

Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 1 4 9

Reg. 1933 Nr.608. Anmeldt den 8. Juni 1933 Kl. 10 af Firmaet Chr. Hansen & Co., Konservesfabrikaiion, Kerteminde, og regi­

streret den 17. s. M. En rektangulær Eti­

kette med afrundede Hjørner, hvori ses en F'isk under Ordet: Ydun og over Ind­

skriften: Brisling Sardiner i Tomat. Mærket

er registreret for Sardiner. m

I TOMAT

Reg. 1933 Nr.609. Anmeldt den 8. Juni 1933 Kl. 10 af samme, og registreret den 17. s. M. En rektangulær Etikette med af­

rundede Hjørner, hvori ses to Fisk saml en Tomat under Ordet: Sato og over Ind­

skriften: Extrafine Sardiner i Tomat. Mær­

ket er registreret for Sardiner.

EXTRAFINE

L SARDIN EP

• T O M A T ^

(6)

1 5 0 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

Reg. 1933 Nr. 610. xAnmeldt den 8. Juni 1933 Kl.

10 af samme, og registreret den 17. s. M. En med en Murkrone forsynet oval Etikette, hvori foroven sfaar: Fineste røget Fed-Sild, medens der forneden ses en Tomat. Mærket er registreret for Sild.

FINESTE

R Ø G E T

F I N E S T S M O K E D

FAT-HERRINGS

IN TOMATO SAUCE

O U N C E

Reg. 1933 Nr. 611. Anmeldt den 2. .luni 1933 Kl. 10^" af Fir­

maet, 3Iartiii Hertz, Fabrikation, København, og registreret den 17.

s.M. Et Hestehoved, der gennem­

bryder en af to Cirkler dannet Ring, i hvilken slaar: Altid foran.

Mærket er registreret for Herre­

sokker.

Rej?. 1933 Xr. 613. Anmeldt den 3. .Juni 1933 Kl. 10*" af Aar- ii\\^3r//i^i hus (iummlvarefahrik, A/S, Handel og Fabrikation, Aarhus, og regi-

streret den 17. s. M. P2n staaende Giraf med Ordet: Aarhus og Ordene: Gummi A S staaende paa hver sin Side af Halsen. For- neden slaar: Vare-Mærke. Mærket er registreret for alle Slags

Varer, som fremstilles af Gummi eller i Forbindelse med Gummi. vapi- M//irw/tPK!

(7)

Registrerings Tidende for Vare- og Fællesmærker. 1 5 1

Ref?. 1933 Nr. 613. An­

meldt (len 23. Maj 1983 Kl. 10'^ af Horsens Mineral- vaiidsfabriker, A/S, Mineial- vandsfabrikalion, Horsens, og registreret den 17. .luni s. A. Kn i sort, hvidt og Bronze udført rektanguUer Etikette, i hvis lire Hj ørner er anl)ragt en stiliseret fem- bladet hvid Blomst, og som er delt i tre Felter. I det øverste staar med hvide Bogstaver paa sort (irund:

Kardinal lovbeskyttet, alko­

holfri mousserende Frugt- drik. I det nederste Felt staar ligeledes paa sort

Bund Ordene: Horsens Mineralvandsfabriker A/S, og i Midterfeltet, der er bronzeret, ses et cirkulært hvidt Felt med Bogstaverne: H M under en Krone og over tre Bølgelinjer. Paa hver sin Side heraf ses bronzerede Medaljer paa hvid Bund. Mærket er registreret for Mineralvand, Limonade og Frugtdrikke (med Undtagelse af Frugt­

vin).

LOVBESKYTTET, ALKOHOLFRI MOUSSERENDE FRUGTDRIK

^HORSENS MINERALVANDSFABRIKERVs/^^

Reg. 1933 Nr.(n4. Anmeldt den B.Maj 1933 Kl.lP'' af Firmaet Carl Perniins Vinhandel, Vinhandel, Kobenhavn, og registreret den 17. Juni s. A. Ordet: Munk. Mærket

er registreret for Vin, derunder Frugtvin.

MUNK

Reg. 1933 Nr. 615. Anmeldt den 8. Maj 1933 Kl. lO''^ af Fir- A KIIT'A maet Holger Petersen, Groshandel, København, og registreret den I r\

17. Juni s. A. Ordet: Anita. Mærket er registreret for Uldgarn.

Reg. 1933 Nr. 616. Anmeldt den 24. April 1933 Kl. 11^® af *§ M 1% M Henri Tur, Fabrikation, Zaragoza i Spanien, og registreret den Æ mk K mk 17. Juni s. A. Ordet: Zara. Mærket er registreret i Madrid den

3, Oktober 1923 under Nr. 46491 for Lakridssaft i smaa Kugler, Brød. Stænger, smaa Pastiller og alle øvrige Produkter med Lakrids som Hovedbestanddel. Regi­

streringen her omfatter ikke Lakrids, der indgaar under Lægemidler og farmaceu­

tiske Præparater.

Reg. 1933 Nr. 617. Anmeldt den 9. Juni 1933 -m—i -m—i / Kl. 11'-' af Firmaet Christian Stahl & Nylander,

k 1 1 I I I 1 f \ Y

Engelsk Beklædningsmagasin, Herreekvipering og * '—' * Skrædderi, Slagelse, og registreret den 17. s. M.

Ordet: Ferrony over en syende Skrædder.

(8)

1 5 2 Registrerings Tidende for Vare- og Fællesmærker.

Reg. 1933 Nr. 618. Anmeldt den 8. Juni 1933 Kl. 10®^ af T. Bo- T I A rup og V. Olsen, Handel, Kobenhavn, og registreret d e n 17. s . M.

I I

Ordet: TIka. Mærket er registreret for Apparater og Artikler til Bogføring.

B. Fornyelser, Udslettelser m. v.

F o r n y e d e er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 fra den 11. Juni 1933 »t regne:

Reg. 1903 Nr. 130 (J. D. Riedel-£. de Haen 'Al^tiengesellsehaft, Berlin-Brltz), 132, 136,

fra den 14. Juni 1933 at regne:

Reg. 1913 Nr. 403, 409, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 421, fra den 16. Juni 1933 at regne:

Reg. 1923 Nr. 483, 485, 487, 488, 490, 492, 498, 499, 501, 502, 608 (I. Chr. Møl­

ler & Co. A/S., Aarhus), 611,

U d s l e t t e d e er i Medfør af samme Lovbestemmelse den 11. Juni 1933:

Reg. 1903 Nr. 136, 138, 142,

den 14. Juni 1933:

Reg. 1913 Nr. 408, 410, 411, 420,

den 16. Juni 1933:

Reg. 1923 Nr. 484, 486, 489, 491, 493, 494, 495, 496, 500 (Philip W. Heyman, A.-S., København), 503, 604, 505, 506, 507 (L G. Farbenindustrie Aktiengesellsehaft, Frankfurt a. M. i Tyskland), 509 (Caruso Aktie- bolag, Malmø i Sverige), 510, 512, 513.

og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring den 16. Juni 1933:

Reg. 1932 Nr. 679.

Abonnementsprisen for Aargang 1933 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder.

Udgivet af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Luno A/S. Kbhvn

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Dette betyder så også en slags frihed, idet jeg så ikke indgår i den organisatoriske magtstruktur, og af mange blev opfattet som en slags organisatorisk fri fugl, og med

Vi bliver også mødt af bastante krav om forringelser af senior- ordninger samt manglende vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med lærerne.. Arbejdsgiverne har heller ikke

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med

Formålet med afprøvningen af en kombineret gruppe bestående af patienter og deres pårørende, har derfor været dels at skabe større forståelse af sygdommen patient og

Vores undersøgelse viser, at det ofte vil være nødvendigt at foretage tilpasnings- foranstaltninger for at sikre, at mennesker med handicap i konkrete situationer kan få adgang til

Hos patienter der lider af »pouchitis«, en betændelseslignende tilstand i den del af tyndtarmen som er omdannet til et slags reservoir for afføringen, der ikke sjældent optræder

Principskitser af udviklingen i antallet af dræbte hen over årene i et typisk land (efter Elvik og Vaa 2004). Motoriseringsgrad

kun registreret for alle Slags Grammofon-, Radio- og Telefonartikler. Mærket er kun registreret for alkoholholdige Drikkevarer. En i fire Felter delt Etikette med