Hvordan bliver

Download (0)

Full text

(1)

Hvordan bliver

hverdagen med FMK

Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

(2)

Hvordan bliver hverdagen med FMK

APOTEK INSTITUTIONER

OG PLEJEHJEM PRAKTISERENDE

LÆGE

VAGTLÆGE

SPECIAL LÆGE

HJEMMESYGEPLEJE BORGER

SYGEHUS

Data deles

(3)

Hvordan bliver hverdagen med FMK

Lægemiddelordination indeholder oplysninger om:

 lægemiddel, dosis, periode, indikation, start og evt.

slutdato (”fast” medicin ÷ slutdato)

 Pauseret lægemiddel

 Kosttilskud og naturlægemidler – kan håndteres i kommunens lokale medicinkort

Recept

 Svarer til udstedelse af en bestilling

 En ordre til apoteket om udlevering

Effektuering

 En udlevering (hos lægen eller på apoteket) eller indgivelse

(4)

Hvordan bliver hverdagen med FMK

Hvad er en:

Afstemning af FMK: Markering af at lægen kan stå inde for, at FMK afspejler den aktuelle medicinering på afstemningstidspunktet

Aktuel medicinering: Oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer, samt relevante kosttilskuds- og naturlægemidler

Medicingennemgang: Kritisk lægefaglig

gennemgang af en patients aktuelle medicinering

med henblik på kvalificering af dens kliniske relevans ud fra kendskab til patient

(5)

Hvordan bliver hverdagen med FMK

1. Situation:

En læge henviser en borger til medicinhåndtering i kommunen

Læge Kommune

1. Lægen ajourfører borgerens medicinkort i FMK og markerer, at det er afstemt.

2. Lægen sender

korrespondancemeddelelse til kommunen og henviser borgeren til medicinhåndtering.

3. Kommunen modtager

korrespondancemeddelelsen fra lægen

4. Borgeren tildeles medicin-indsatser

5. Kommunen kontrollerer, at borgerens medicinkort er markeret ”afstemt”

6. Kommunen kontrollerer, at der er

overensstemmelse mellem den medicin borgeren er i besiddelse af og den medicin, som borgerens medicinkort på FMK angiver 7. I tilfælde af uoverensstemmelse rettes henvendelse til lægen

(6)

Hvordan bliver hverdagen med FMK

2. Situation:

En borger får hjælp til medicinhåndtering af kommunen. Kommunen ønsker, at hente borgerens medicinkort fra FMK, men det afspejler ikke aktuel medicinering

Læge Kommune

1. Kommunen sender en

korrespondancemeddelelse til den læge, som oprindelig har henvist til

medicinhåndtering, og anmoder om at borgernes medicinkort bliver ajourført på FMK og markeret afstemt.

[yderligere til 1 kan der kan evt. aftales at kommunens eksisterende medicinlister medsendes)

2. Lægen modtager

korrespondancemeddelelsen fra kommunen

3. Lægen ajourfører borgerens medicinkort på FMK og markerer kortet afstemt.

4. Lægen sender en

korrespondancemeddelelse tilbage til kommunen og fortæller at borgerens medicinkort er klar

[Alternativt til 4 kunne man aftale, at lægen udfører ajourføringen indenfor en given tidsperiode og derfor ikke behøver at sende en klarmelding]

5. Kommunen modtager korrespondance-

meddelelsen fra lægen

6. Kommunen kontrollerer, at borgerens

medicinkort er markeret afstemt 7. Kommunen kontrollerer, at der er overensstemmelse, mellem den medicin borgeren er i besiddelse af og den medicin, som borgerens medicinkort på FMK angiver 8. I tilfælde af uoverensstemmelse rettes henvendelse til lægen

(7)

Hvordan bliver hverdagen med FMK

3. Situation:

En borger, der får hjælp til medicinhåndtering af kommunen, får ændret sin medicinering af en læge.

Læge Kommune

1. Lægen ændrer på en borgers medicinering (fx ændre på en eksisterende ordination eller tilføjer en ny ordination),

ajourfører borgerens medicinkort i FMK og markerer, at det er

afstemt.

2. Kommunen modtager en FMK-advis, der fortæller, at der er sket en ændring på en borgers medicinkort på FMK.

3. Kommunen logger på FMK og får ajourført

deres lokale medicinkort med ændringen.

4. Kommunen justerer borgerens

medicinhåndtering ift. Ændringen.

(8)

Hvordan bliver hverdagen med FMK

Hvor rettes henvendelse til, hvis borgerens medicinkort ikke viser aktuel medicin

 Henvendelse rettes til den læge, som ikke har ajourført FMK

Hvornår afspejler borgens medicinkort ikke aktuel medicin

:

 Fx ved udskrivelse fra sygehus og FMK ikke er afstemt

 Fx hvis borger går til behandling på ambulatorie og den medicinske behandling ikke fremgår på FMK

 Fx hvis læge udskriver papirrecept – her fremgår medicin som ”løs recept” i stedet for en ”ordination”

 Fx hvis borger har fået medicin udleveret, som ikke fremgår på FMK

Figure

Updating...

References

Related subjects :