• Ingen resultater fundet

Tænkeskrivning som redskab til at reflektere, beskrive og informere

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Tænkeskrivning som redskab til at reflektere, beskrive og informere"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Tænkeskrivning som redskab til at reflektere, beskrive og informere

- med henblik på at samarbejde og information, Identitetsdannelse, selvrefleksion, metakommunikation og egenvurdering, samt kundskabslagring og strukturering, kundskabsudvikling og refleksion (jf. den indre motivation i skrivekompetencehjulet) (Å skrive i alle fag, s.25, 39-50 Thorlaug Løkensgard Hoel)

Tænkeskrivning:

- Et hjælpemiddel til at finde frem til tanker og til at strukturere disse

- Skrivning som hjælpemiddel til tankeudvikling i modsætning til præsentationsskrivning som er modtagerorienteret og som derfor kræver et mere gennemarbejdet produkt

- Skriveopgaverne skal formuleres så de giver rum til elevernes egne tanker, erfaringer og refleksioner - Der skelnes altså mellem uformelle skrivesituationer i klassen og formelle skrivesituationer med

vurderingen som stressfaktor

- Selv om skrivningen er uformel øges læringsværdien og motivationen for eleven, hvis der er en modtager til tænkeskrivningen, dvs. at tankerne bruges i gruppearbejde, plenum og evt. at tankerne indsamles og renskrives og bruges som inspiration til en formel skriveopgave

Undervisningsideer:

- Daglig dosis tænkeskrivning: 3 min. Om et eller andet i relation til undervisningen – giver variation, mere indhold og kvalitet i den efterfølgende mundtlige samtale og træner på en uformel måde delkompetencerne i skrivehjulet og giver frihed og skrivetræning til eleverne (også dem med skrivevanskeligheder)

- 3 delt sekvens med o Tænkeskrivning

o Udveksling af tanker i små grupper o Evt. større grupper eller plenum

- Runde med elevernes egne udvalgte formuleringer, linjer, sekvenser fra tænkeskrivning om fagstof - 4-5 min. Tænkeskrivning inden gruppearbejde til kvalificering af samtalerne i grupperne

- Åbne opgaver som indgang til tema/tekst

o Vælg noget ud som du synes er interessant, spændende, mærkeligt, provokerende mv.

o Skriv nogle linjer hvor du forklarer hvorfor du synes dette var interessant… osv.

o Hvad fæstede du dig mest ved i denne novelle? Hvorfor? Skriv 5-10 linjer (disse tekststykker kan indsamles og renskrives og uddeles som inspiration til en

præsentationsskrivningsopgave)

- Tænkeskrivning som afslutning på et undervisningsforløb og/eller præsentationsskrivning med henblik på at reflektere over egne erfaringer, tanker og vurdere eget arbejde

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I analysedelen om relationen mellem IPS-kandidat og IPS-konsulent har vi ikke skrevet om henførbare oplysninger, som ville kunne genkendes af IPS-konsulenten, men

I en AT-opgave med innovation bedømmes, hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at

For mange så stejl, at der har været meget lidt tid og mulighed for at reflektere over de mange ændringer og nye erfaringer i vores undervisning.. Også selvom disse refleksioner

Dette afsnit beskriver formålet med vores overvejelser over og indholdet af den følge- forskning, som blev anvendt i AMICA-projektet. Det bliver belyst, hvilke analysemeto-

Når Beregovoj kritiserer den danske skole, eksisterer der en klar modsætning mellem det begreb om, hvad det vil sige at lære noget, som han giver udtryk for, ("kan .. ikke

Nu skal Danmark ikke længere være blandt de bedste i 2015, men i 2020: “Det er den største investering i vækst, som nogensinde er set i Danmark (...) Danmark skal i 2020

Det kan konkluderes, at der gennem en teknologisk understøttet simulationsproces kan skabes såvel 1. Analyserne skitserer tre former for refleksion, hvoraf de to former

til forholdene bedredes, men mange unge, der oplevede, at samfundet ikke havde brug for dem selv eller deres arbej¬.. de, fik et knæk, som aldrig blev