Meddelelser: Bidragydere i dette hefte (september 2002)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bidragydere i dette hefte (september 2002)

Claus Bjørn, f. 1944, mag. art., lektor ved Institut for Historie, Københavns Uni­

versitet.

Tommy P. Christensen, f. 1955, cand.mag., arkivar ved Herlev Kommunes Lokalar­

kiv.

Juliane Engelhardt, f. 1968, cand. mag., ph.d.-stipendiat ved Rigsarkivet og Insti­

tut for Historie, Københavns Universitet.

Karsten Gabrielsen, f. 1954, cand.phil., arkivarvikar ved Landsarkivet for Sjæl­

land, Lolland-Falster og Bornholm.

Erik Gøbel, f. 1949, cand.mag., seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet.

Peter Henningsen, f. 1964, ph.d., ekstern lektor ved Institut for Historie, Køben­

havns Universitet.

Poul Ulrich Jensen, f. 1947, arkivar ved Vejle Byhistoriske Arkiv.

Jens Johansen, f. 1934 arkitekt og vicemuseumsinspektør ved Søllerød Museum.

Birgit Løgstrup, f. 1941, dr.phil., fhv. arkivchef ved Rigsarkivet, ekstern lektor ved Historisk Institut, Århus Universitet.

Camilla Mordhorst, f. 1970. cand. mag., ph.d.-stipendiat ved Nationalmuseet.

Jes Fabricius Møller, f. 1966, cand. mag., Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet.

Henrik Gjøde Nielsen, f. 1960, cand.phil. og museumsinspektør ved Hals Museum.

Christian Larsen, f. 1974, cand.mag.

Karl Peder Pedersen, f. 1952, ph.d., seniorforsker og arkivar ved Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Gunnar Lind Haase Svendsen, f. 1965, cand. mag., eks. lektor ved etnografi, Århus Universitet.

Poul Sverrild, f. 1952, mag.art., leder af Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Ar­

kiv.

Ulla Tofte, f. 1968, cand mag., sekretariatsleder for festivalen Golden Days in Co- penhagen.

Frank Weber, f. 1958, cand.mag., uddannelsesleder ved Nordvestjysk Handelsgym­

nasium, Thisted.

248

Figure

Updating...

References

Related subjects :