Medvirkende ved dette hæfte

Download (0)

Full text

(1)

Medvirkende ved dette hæfte

CLAUS BRYLD, f. 1940. Professor emer., dr.phil., Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet.

JOHN CHRISTIANSEN, f. 1934. Læge, dr.med., mag.art., Bülowsvej 7A, Fre- deriksberg.

THOMAS CLAUSEN, f. 1981. Ph.d.-stipendiat, cand.mag., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

KARL-ERIK FRANDSEN, f. 1940. Fhv. lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Køben- havns Universitet.

ANNE KATRINE GJERLØFF, f. 1974. Projektleder, ph.d., Skole i 200 år, AU Library, Campus Emdrup (DPB).

THOMAS KRISTIAN HEEBØLL-HOLM, f. 1978. Postdoc, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

JØRGEN STEEN JENSEN, f. 1938. Fhv. overinspektør, cand.mag., Den kgl.

Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet.

BENT JØRGENSEN, f. 1944. Professor, dr.phil., Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

RENÉ KARPANTSCHOF, f. 1965. Ekstern lektor, ph.d., Sociologisk Insti- tut, Københavns Universitet.

LARS KJÆR, f. 1983. Lecturer in Medieval History, PhD, New College of the Humanities, London.

KARL CHRISTIAN LAMMERS, f. 1943. Fhv. lektor, cand.mag., Saxo-Institut- tet, Københavns Universitet.

GUNNER LIND, f. 1953. Professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

FLEMMING MIKKELSEN, f. 1946. Seniorforsker, dr.scient.pol., Sociologisk In- stitut, Københavns Universitet.

LASSE MORTENSEN, f. 1981. AC- fuldmægtig, cand.mag., Det Samfundsvi- denskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

MORTEN DYSSEL MORTENSEN, f. 1975. Videnskabelig assistent, cand.mag., Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

HENRIK GJØDE NIELSEN, f. 1960. Ph.d.-stipendiat, cand.phil., Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.

(2)

Medvirkende ved dette hæfte 632

JAN PEDERSEN, f. 1955. Lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Uni- versitet.

AVNER SHAMIR, f. 1968. Adjunkt, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Uni- versitet.

ROLF STAVNEM, f. 1965. Postdoc, ph.d., Institut for Æstetik og Kommuni- kation – Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.

JENS LEI WENDEL-HANSEN, f. 1983. Museumsinspektør, ph.d., VejleMuse- erne.

Figure

Updating...

References

Related subjects :