Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)

F O R T E G N E L S E

OVER

OMKOMNE SØFARENDE

I KRIGSAARENE 1914—1918

VED

D A N S K E S K I B E S F O R L I S

SOM FØLGE AF TORPEDERINGER, MINESPRÆNGNINGER ELLER BESKYDNING AF TYSKE UNDERVANDSBAADE

ELLER VED UOPKLAREDE FORLIS

KØBENHAVN MOHR & Co. BOOTRYKKERI

1918

(4)

VERDENSKRIGEN 1914-18

V uöfTüsVTT} -ri*

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019381693

O j ö ?

(5)

Undertegnede Foreninger

Dansk Styrmaridsforening, Dansk Sørestaurations-Forening,

Den almindelige danske Skibsførerforening af 181b, Københavns Skipper forening,

Maskinmestrenes Forening —

har ifølge Oplysninger fra den danske Krigsforsikring udgivet denne Fortegnelse over de ved Krigen omkomne Søfarende.

København, i December 1918.

(6)
(7)

FORTEGNELSE

OVER

OMKOMNE SØFARENDE

I KRIOSAARENE 1914—1918

VED

DANSKE SKIBES FORLIS

SOM FØLGE AF TORPEDERINGER, MINESPRÆNGNINGER ELLER BESKYDNING AF TYSKE UNDERVANDSBAADE

ELLER VED UOPKLAREDE FORLIS

KØBENHAVN MOHR & Co. BOGTRYKKERI

1918

(8)
(9)

3/m. Sk. ..Gæa- af Svendborg-. (Minesprængt, August i9ik.) Styrmand Severin Nielsen.

Ungmand Knud Lynge.

Kok Oskar Bengtson.

S/S ,.Chr. Broberg" af København. (Minesprængt, August 19HJ 2. Maskinmester L. M. A. Jensen.

S/S ..Mary- af Esbjerg. (Minesprængt, November 19H.J 1. Styrmand B. W. M. Hansen.

2. — H. P. Baagø.

Fyrbøder J. V. Andersen.

Hovmester A. A. C. H. Sørensen.

„Ingolf" af København. (Forsvundet i Nordsøen i December 19H.) Kaptajn P. R. Pedersen.

1. Styrmand C. E. Knudsen.

2. — H. P. C. Jørgensen.

1. Maskinmester M. Brødsgaard.

Hovmester Kok Fyrbøder

Messedreng

H. I. M. P. Hafdell.

J. Christensen.

K. S. Poulsen.

N. C. L. Nielsen.

N. J. Bonde.

N. C. Hansen.

E. C. Rasmussen.

(10)

— 8 —

S/S „Marselisborg" af Kbhvn. (Forsvundet i Atlanterhavet, Jan. 1915.J Kaptajn H. C. Fischer.

1. Styrmand Th. F. M. Minden.

2. — R. P. Rasmussen.

Styrm.'s Aspirant M. S. F. Petersen.

1. Maskinmester C. W. Waldmann.

2. — J. J. Villumsen.

Maskinassistent S. P. Nielsen.

— J. Hedegaard.

Hovmester J. L. G. L. Gustafsen.

Kok Ove Jensen.

Messedreng R. C. W. Emerik.

Tømmermand L. Th. Hansen.

Matros H. C. T. Nielsen.

— P. L. Rask.

— N. Knudsen.

— M. C. Hansen.

Letmatros H. P. O. Olsen.

Ungmand O. P. Sørensen.

Fyrbøder J. V. H. Madsen.

A. H. P. Sørensen.

— K. Laursen.

— N. K. Kristensen.

S/S ,.Vestland" af København, fForsvundet i Nordsøen i April 1915.) Kaptajn H. F. V. Schultz.

1. Styrmand J. C. Andersen.

2. — H. P. Larsen.

1. Maskinmester H. P. Groth.

2. — C. Davidsen.

3. — M. Jørgensen.

Tømmermand J. H. Thyge.

(11)

— 9 —

Matros

Hovmester Kok

J. B. Blixt.

R. J. Rasmussen.

J. B. Streton.

C. C. Pedersen.

S/S Frode" af København. (Minesprængt, September 1915.) 2. Maskinmester N. Holm.

Fyrbøder V. P. Nielsen.

3 m . S k . „ E m i l i e " a f T h u r ø . (Forsvundet i Nordsøen i November 1915.) Skibsfører

Styrmand Matros Letmatros

Ungmand

K. L. Rasmussen.

Rasmus Andersen.

Hans Chr. Hansen.

H. M. Jørgensen.

O. Petersen.

F. Hansen.

Gal. „Osten" af Nykøbing1 Sj. (Forsvundet i Nordsøen i November 1915.) Skibsfører P. H. A. Rasmussen.

Styrmand H. Søbygaard.

S/S „Skodsborg" af København. (Torpederet, Marts 1916.

2. Maskinmester J. Tonboe.

S/S „Johanne" af Esbjerg-. (Minesprængt, April 1916.) Kaptajn H. P. Mikkelsen.

(12)

— 10 —

S/S „Asger Ryg" af København. (Minesprængt, April 1916.) Kaptajn J. C. Børløs.

1. Styrmand M. J. Nyholm.

2. — H. N. K. Wesenberg.

1. Maskinmester H. Bjerregaard.

2. — J. M. Hansen.

Hovmester H. L. Pedersen.

Kok P. L. Pedersen.

Matros E. H. Petersen.

— H. M. Brettschneider.

Ungmand E. Gøtje.

— N. W. M. Btilow.

Fyrbøder E. Jørgensen.

— A. T. A. S. T. Hansen.

— H. B. Hansen.

Sk. „Saturn" af Marstal.

Skibsfører Styrmand Ungmand Kok

(Forsvundet i Atlanterhavet i Juli 1916.)

A. K. F. Nielsen.

H. H. Olsen.

A. H. Clausen.

E. R. M. Petersen.

Gal. „Christian IX" af Fejø. (Forsvundet i Østersøen i August 1916.J Skibsfører H. O. Kristensen.

Matros G. V. Kristensen.

Bark „August Leffler" af Kbhvn. fForsvundet i Nordsøen i Sept. 1916.J Skibsfører H. R. Boye.

Styrmand H. O. Hansen.

Matros F. J. Holm.

(13)

— 11 — Letmatros H. A. Olsen.

— P. Madsen.

— H. V. V. Poulsen.

Ungmand J. C. Jensen.

— J. V. J. Christensen.

— S. G. V. Fogdal.

Kok D. V. Møller.

3/m. Sk. „Star" af Marstal. (Forsvundet i Atlanterhavet i Septbr. 1916.) Skibsfører H. H. Albertsen.

Styrmand H. P. Kromann.

Ungmand H. Larsen.

— E. Olsen.

Kok E. K. Grønne.

Sk. „Louise" af Aarhus. (Forsvundet i Nordsøen i November 1916.) Skibsfører

Styrmand Matros Letmatros

H. C. Kromann.

C. L. Poulsen.

L. M. H. A. Jessen.

C. R. Simonsen.

S/S „Bornholm" af Vejle.

Skibsfører 1. Styrmand

2.

Matros

Letmatros

(Forsvundet i Kanalen i November 1916.) A. Abrahamsen.

M. N. Nielsen.

P. B. O. Gam.

Th. C. M. Thomsen.

A. C. E. Mørch.

A. Larsen.

P. C. Petersen.

J. G. Jensen.

(14)

— 12 — Hovmester

Kok

1. Maskinmester 2.

Fyrbøder

W. J. Berg.

O. L. Jacobsen.

L. P. Christiansen.

F. F. Jensen.

O. C. C. Sørensen.

Th. C. Petersen.

O. A. Jensen.

C. A. E. Petersen.

Skbr. „Jørgen Larsen" af Thurø. (Forsvundet i Nordsøen i Novbr. 1916.) Skibsfører

Styrmand Matros Ungmand

Kok

L. H. Jørgensen.

J. E. Andersen.

J. P. Thomsen.

J. P. Andersen.

N. K. Nielsen.

J. V. Markussen.

3/m. Sk. „Annetta" af Kbhvn.

Kaptajn Styrmand Letmatros

Ungmand

(Forsvundet i Atlanterhavet i Novbr. 1916.) Johs. Petersen.

P. S. Sonne.

N. P. Maul.

H. N. K. Olsen.

H. Andersen.

A. V. C. Oldenborg.

Gal. „Horsa" af Horsens. (Forsvundet i Nordsøen i November 1916.) Skibsfører Th. K. Andersen.

Bedstemand E. R. Petersen.

Letmatros B. L. Frandsen.

Kok E. F. G. Gynther.

(15)

— 13

3/m. Sk. „Danmark" af Marstal, fForsvundet i Atlanterhavet i Novbr. 1916.) Kaptajn

Styrmand Matros Letmatros

Ungmand

Kok

R. M. Jensen.

K. F. Kristensen.

Johs. Rasmussen.

N. Hansen.

A. Jensen.

L. Lindholm.

A. Hitzinger.

E. Sørensen.

Bark „Victoria" af Kolding.

Skibsfører Styrmand Baadsmand Matros

Ungmand

Kok

fForsvundet i Nordsøen i December 1916.) R. Rasmussen.

C. C. Johansen.

J. F. Jørgensen.

M. E. Knudsen.

C. P. J. Rasmussen.

O. H. Petersen.

S. E. C. Andreasen.

N. Lund.

E. H. D. Hansen.

S/S „Nora" af Esbjerg:.

Matros

Ungmand Fyrbøder

(Minesprængt i Nordsøen i December 1916.) H. A. H. Bergmann.

P. Hansen.

H. E. Pedersen.

E. V. Vestergaard.

Sk. „Chr. Schou" af Aalborg. (Minesprængt i Øresund i December 1916.) Skibsfører M. Hansen.

(16)

— 14 —

S/S „Hroptatyr" af København.

(Kollision med tysk Undervandsbaad i Kanalen i December 1916.

Kaptajn H. I. Hemmingsen.

Letmatros L. Petersen.

S/S „Lars Kruse" af København.

fTorpederet eller minesprængt i Atlanterhavet i Februar 1917.J Kaptajn

2. Styrmand Tømmermand Matros

Letmatros 2. Maskinmester 3.

Fyrbøder

Hovmester Kok

J. Petersen.

J. J. Høyer.

C. W. Møller.

J. R. Petersen.

F. C. H. Møller.

O. T. Nørgaard.

E. M. Allitsø.

O. Strand.

H. C. Nielsen.

S. C. Christensen.

N. K. H. J. Nielsen.

C. F. E. Nielsen J. V. Nielsen.

Bark „Nelly" af København. (Forsvundet i Nordsøen i Januar 1917.) Skibsfører

1. Styrmand 2.

Sejlmager Tømmermand Matros

H. J. Hansen.

H. O. Olsen.

J. H. Jensen.

Th. Olsen.

H. O. R. Frølander.

J. F. Jensen.

A. E. Johnson.

A. O. L. Wienecke.

J. D. Fleischer.

(17)

— 15 —

Letmatros

Ungmand

Kahytsdreng Kok

C. M. Hansen.

H. F. Hansen.

O. J. Pedersen.

P. Møller.

H. G. I. Thomsen.

J. A. Jensen.

S;S „Rosborg" af København. (Torpederet i Nordsøen i Marts 1917.) 1. Maskinmester C. P. D. Pind.

Hovmester H. Rindby.

Tømmermand A. P. Olsen.

Fyrbøder A. E. A. Schmidt.

Messedreng H. F. Jønsson.

S/S „Russia" af København. (Torpederet i Kanalen i Marts 1917.) Matros C. Larsen.

S S „Gurre" af København. (Torpederet i Nordsøen i Marts 1917.) Kaptajn A. J. Nielsen.

1. Styrmand O. Schroll.

2. — J. C. Hammer.

Matros A. Nielsen.

H. Persson.

Letmatros K. E. Hansen.

1. Maskinmester L. N. Bønnelycke.

2. — A. P. Andersen.

3. — S. A. Hansen.

Maskinassistent K. A. Sørensen.

Fyrbøder J. D. L. Bøgebjerg.

P. A. L. Jensen.

(18)

— 16 —

Fyrbøder L. W. Andersen.

C. P. Mortensen.

V. M. Nielsen.

Hovmester Th. Rasmussen.

Kok J. Madsen.

Messedreng F. H. Bruus.

3/m. Sk. „Softe" af Kallundborg". (Forsvundet i Atlanterhavet i April 1917.) Skibsfører S. P. Svendstrup.

Styrmand S. Christensen.

Matros A. V. H. Jensen.

Letmatros K. W. Nielsen.

— Carl Nielsen.

Ungmand P. A. Christensen.

S/S „Nancy" af København. (Torpederet i Nordsøen i April 1917.) Matros H. Hovfing.

— J. Petersen.

S/S „Wladimir Reitz" af København. (Torpederet i Nordsøen i April 1917.) Fyrbøder K. Petersen.

Kok C. P. Jensen.

S/S „Robert" af København. (Torpederet i Nordsøen i April 1917.) 1. Maskinmester L. E. Mortensen.

2. — C. J. C. Jørgensen.

Fyrbøder V. H. Laursen.

— K. R. Kristiansen.

(19)

— 17 — Fyrbøder

Matros Kok

Messedreng

F. A. W. Løyche.

A. P. Andersen.

C. Larsen.

N. H. G. Rasmussen.

Sk. „Bris" af Rødby Havn.

(Beskydning fra tysk Undervandsbaad i April 1917.) Kok A. Pt Hansen.

Ungmand P. M. C. Jørgensen.

Fregat „Svanen" af København. (Torpederet i Atlanterhavet i April 1917.) Tømmermand P. Pedersen.

1. Styrmand F. Salling.

Bark „Areola" af Korsør. (Minesprængt i Nordsøen i April i 1917.) Skibsfører

1. Styrmand Matros Letmatros

Ungmand

A. Hansen.

J. M. Rødgaard.

M. V. Sørensen.

J. M. Christensen.

F. B. Billmann.

H. E. Jensen.

V. I. Christensen.

Sk. „Sophie" af Nykøbing M. (Forsvundet i Nordsøen .i April 1917.) Skibsfører

Baadsmand Ungmand Messedreng

S. L. Svendsen.

N. P. Jensen.

C. M. Thomsen.

F. V. Iversen.

(20)

— 18 —

Bark „Hawthornbank" af Kallundborg'. (Torpederet, April 1917.) Skibsfører

2. Styrmand Sejlmager Matros Letmatros

Kahytsdreng

L. Tjellesen.

A. S. P. Hylledig.

P. J. Pehrsson.

V. Sørensen.

C. Christensen.

H. P. Nielsen.

H. P. Hansen.

3 m. Sk. „H. B. Linnemann" af Marstal, fTorpederet, April 1917.) Skibsfører

2. Styrmand Letmatros Kok

L. C. Hansen.

A. C. Christensen.

P. C. W. Brandt.

C. C. H. Hansen.

3/m. Sk „Astræa" af Marstal. (Torpederet, April 1917.) Skibsfører

Styrmand Matros Letmatros

Kok

A. C. Svane.

V. Holm.

L. J. Christiansen.

M. U. Jensen.

L. A. Winneche.

H. Jørgensen.

S'S „Marie" af Esbjerg-. (Torpederet, Maj 1917.) Matros M. O. Nielsen.

Fyrbøder N. C. C. Nielsen.

(21)

- 19 —

3/m. Sk. „Freden" af Marstal. (Torpederet, Maj 1917.) Skibsfører H. P. Christensen.

Kok L. J. F. Rasmussen.

S/S „Odense" af København. (Torpederet, Maj 1917.) Matros C. J. N. Jacobsen.

3 m. Sk. „Elise" af Rudkøbing". (Forsvundet i Nordsøen, Maj 1917.) Skibsfører S. Snorason.

Matros K. D. Larsen.

Letmatros J. P. Sørensen.

S. K. E. Madsen.

S/S „Gunhild" af København. (Torpederet, Juni 1917.) 1. Maskinmester L. J. Madsen.

Fyrbøder L. C. Kusk.

N. Nielsen.

— V. Nielsen.

Hovmester H. C. Johansson.

Matros M. L. Michelsen.

S/S „Ang;antyr" af København. (Torpederet, Juni 1917.) Ungmand V. H. Larsen.

S/S „Dana" af Kobenhavn. (Torpederet, Juni 1917.)

Kok J. M. Hansen.

Fyrbøder O. E. Olsson.

N. Petersen.

(22)

— 20 —

S/S „Harald Klitgaard" af København. (Torpederet, Juni 1917.) Hovmester N. F. K. M. Jensen.

S S „Væring" af København. (Torpederet, Juni 1917.) Fyrbøder K. Gustavson.

S/S „Ceres" af København. (Torpederet, Juli 1917.)

2. Maskinmester S. P. H. Danielsen.

é

S/S „Vesta" af København. (Torpederet, Juli 1917.) 1. Maskinmester E. M. Q. Larsen.

Hovmester I. R. Dewald.

Fyrbøder A. R. J. Søderlund.

Koksmath P. Ingerdahl.

Matros M. Petersen.

S/S „Holar" af København. (Torpederet, August 1917.) 1. Maskinmester C. F. Petersen.

S/S „Anna" af Esbjerg-. (Torpederet, August 1917.) 2. Styrmand M. H. Sørensen.

S/S „Aurora" af Kobenhavn. ('Torpederet, August 1917.) Matros S. C. H. D. Larsen.

(23)

— 21 —

3 m Sk. „Caroline Koch" af Marstal. {Torpederet, August 1917.) Letmatros E. A. Petersen.

S/S „Nerma" af Esbjerg-. (Torpederet, August 1917.) 1. Styrmand N. M. Jacobsen.

2. — N. K-. Jørgensen.

1. Maskinmester V. A. Jakobsen.

2. — K. H. H. Ditlevsen.

Hovmester N. A. Jessen.

Matros A. Jacobsen.

Bark „Martha" af Sønderho.

(.Forsvundet i Atlanterhavet, August/September 1917.) Skibsfører Th. B. Fischer.

Styrmand A. N. Anthonisen.

Baadsmand Th. R. A. F. Reenberg.

Matros R. V. Nielsen.

— N. P. Jensen.

Ungmand E. J. L. C. Johansen.

— N. O. V. M. Sivertsen.

Sk. „Marie" at Mariagfer. (Forsvundet i Østersøen, September 1917.) Skibsfører

Letmatros Kok

H. Illum.

C. M. Pedersen.

C. A. J. S. Hansen.

H. P. Olesen.

(24)

— 22 —

3 m. Sk. „Hydra" af Marstal. (Forsvundet i Nordsøen i Septbr. 1917.) Skibsfører E. J. Rasch.

Matros J. Hansen.

— E. Th. Christensen.

Bark „Elsa" af København. (Torpederet, September 1917.) Matros P. Pedersen.

Letmatros J. Madsen.

S/S „Radaas" af København. (Torpederet, September 1917.) Matros R. E. Rath.

S S „Anglo Dane" af København. (Torpederet, Oktober 1917.) Fyrbøder M. V. Jonsborg.

S/S „Margrete" af København.

(Beskydning fra tyske Krigsskibe, Oktober 1917.) 2. Styrmand G. R. Jørgensen.

Hovmester H. B. L. With.

Fyrbøder K. J. P. A. Boye.

S S „Novillo" af København. (Torpederet eller minesprængt, Okt. 1917.) 2. Maskinmester P. K. Hansen.

(25)

— 23 —

S/S „Ulfsborg" af Kobenhavn. (Torpederet el. minesprængt, Okt. 1917.) 1. Styrmand H. Hemmingsen.

2. — H. P. Hansen.

Letmatros H. P. O. Hjorth.

1. Maskinmester C. L. Nielsen.

Maskinassistent Fyrbøder

Hovmester Kok Dæksdreng

H. H. Schmidt.

C. S. Christiansen.

H. V. Müller.

T. V. Johnbek.

M. L. Knudsen.

F. F. L. G. Wagner.

V. E. Nielsen.

S/S „Perm" af København.

Hovmester P.

Opvarter T.

(Torpederet, November 1917.) Sørensen.

M. Ernst.

3 ni. Sk. „Gerda" al Aalborg*. (Forsvundet i Atlanterhavet, Novbr. 1917.) Kaptajn

Baadsmand Matros

Letmatros

R. S. Nielsen.

K. A. Svendsen.

N. L. Sørensen.

K. W. V. Nielsen.

W. Overby.

L. C. Larsen.

S/S „Frisia" af København. (Forlis efter Kollision i Konvoi], Okt 1917.) Kaptajn

1. Styrmand Matros

C. E. Larsen.

P. A. Lenander.

R. Olsen.

F. J. Kristiansen.

(26)

Matros Letmatros 1. Maskinmester 2.

Maskinassistent Fyrbøder

Hovmester Messedreng Letmatros

A. Jeppesen.

J. O. Hansen.

P. L. E. Hansen.

H. V. Henriksen.

H. K. Larsen.

J. P. Andersen.

T. F. Vidiendahl.

H. C. M. Wimmelmann.

A. E. E. Jørgensen.

L. K. Hansen.

„Peter Willemoes" af København. (Torpederet, December 1917.) 1. Maskinmester N. H. Nielsen.

2. — A. V. de Lemos.

S/S „Ajax" af Kobenhavn. (Torpederet, December 1917.) Kaptajn C. C. Krog.

2. Styrmand A. A. F. Johansen.

Matros H. O. V. Eriksen.

1. Maskinmester P. E. Andersen.

Fyrbøder J. A. Nissen.

— L. H. Ott.

Kok S. G. B. Christensen.

S/S „Hekla" af Kobenhavn, (Torpederet, December 1917.) Kaptajn P. F. Poulsen.

2. Styrmand H. Schou.

1. Maskinmester O. N. Pedersen.

2. — M. V. A Mølbye.

Maskinassistent P. S. Pedersen.

Hovmester T. P. Petersen.

Kok M. V. Dagsberg.

Messedreng J. J. Nielsen.

Matros K. H. Simonsen.

(27)

— 25 —

S S „Frederiksholm" af Kobenhavn. (Forsvundet i Katlegat, Decbr. 1917.) Kaptajn F. Mygind.

Styrmand J. Boye.

— C. Willadsen.

Matros S. L. Weng.

— J. Jensen.

1. Maskinmester M. E. Henriksen.

2. — N. Navrbjerg.

Fyrbøder F. Israelsen.

S/S „Dag-ny" af København. (Torpederet, Januar 1918.)

Kok C. C. Sørensen.

S S „Eos af København. (Forsvundet i Nordsøen, Februar 1918.) Kaptajn

1. Styrmand

2.

1. Maskinmester

2.

Hovmester Kok

Hovmestermath Kahytsdreng Matros

H. J. Lemmeke.

P. J. W. Jørgensen.

E. Nielsen.

S. J. S. Skall.

Th. G. Pøhle.

J. C. H. Lyngse.

E. V. G. R. Hansen.

A. J. Jørgensen.

S. Berthelsen.

L. A. C. Bejlegaard.

J. E. L. Faldt.

J. G. Lindell.

S. A. Sørensen.

A. V. Øjerson.

(28)

—26 —

Fyrbøder A. W. Nielsen.

O. B. Olsen.

H. A. Petersen.

J. E. M. Hansen.

som Passagerer:

Kaptajn M. L. Nielsen.

3. Maskinmester Mortensen.

1.

Styrmand Kaptajn

P. E. Saunte.

V. Thomsen.

J. A. H. Krohn.

3/m. Sk. „Apollo" af Thurø. (Forsvundet i Atlanterhavet, Febr. 1918.) Skibsfører G. W. Wilde.

Styrmand L. Jensen.

Matros E. K. Grønne.

— P. H. Petersen.

— K. T. J. Skov.

Kok A. Albrechtsen.

M/S „Samsø" af København. (Torpederet el. minesprængt, Maj 1918.) 1. Styrmand

2.

H. F. Jørgensen.

C. V. D. Rasmussen.

1. Maskinmester C. C. T. Jørgensen.

2.

Hovmester Messedreng Matros

Letmatros

E. T. Lous.

J. Larsen.

A. D. T. Jessen.

G. V. Sigurdsson.

C. V. Sørensen.

O. Jensen.

(29)

— 27

Kt. „I. L. Ginge" af Esbjerg-.

Kaptajn M. C.

Kok A. C.

(Minesprængt, Juni 1918.) Jacobsen.

Nielsen.

3 m. Sk. „E. E. Petersen" a f Marstal. (Minesprængt, Juni 1918.) Skibsfører R. E. Rasmussen.

Letmatros H. C. Larsen.

3/m. Sk. „Frem" af Marstal.

(Forsvundet paa Rejse til Vestmannøerne, Island, Juni 1918.) Skibsfører E. C. Sonne.

Styrmand J. K. Rasmussen.

Letmatros N. Nissen.

Kok K. H. Friis.

3/m. Sk. „Asta" af København. (Torpederet, Juli 1918.) Skibsfører P. de Hemmert-Hemmetved.

Motorpasser H. Olsen.

Matros J. K. G. Pedersen.

F. Johansen.

S/S „Carl" af København. (Torpederet, Juli 1918.) Kaptajn P. E. Jepsen.

1. Styrmand S. N. C. Jensen.

2. — K. F. Hartmann.

Baadsmand K. Hansen.

(Oplysning om de øvrige 9 omkomne mangler.)

(30)

— 28 —

Kt. „Karen" af Esbjerg. (Minesprængt, Juli 1918.) Kaptajn J. H. Samsing.

Fisker P. Nielsen.

— A. P. Christensen.

— F. B. Hansen.

Dreng M. P. Andersen.

Bark „Frida" af Fredericia.

(Beskydning fra tysk Undervandsbaad, August 1918.) Styrmand

Baadsmand Matros

Ungmand

Hovmester

C. W. Baastrup.

V. O. Madsen.

A. M. S. Jørgensen.

O. R. Th. Gerster.

A. B. H. Ott.

N. P. Nielsen.

N. C. Andersen.

S/S „Helene" af København.

Kaptajn N. H. Clausen, (dræbt i Land, af en Bombe fra en tysk Flyver.) 1. Maskinmester M. J. Arentzen, (dræbt ved Torpedering, August 1918).

(31)
(32)
(33)
(34)

Figure

Updating...

References

Related subjects :