• Ingen resultater fundet

UDSTILLINGEN NOVEM B ER

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "UDSTILLINGEN NOVEM B ER"

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

5 6 7 . M

N O V E M B E R U D S T I L L I N G E N

CHARLOTTENBORG

26. OKTOBER—18. NOVEMBER

AABEN DAGLIG FRA Kl. 1 0 - 4 ENTRÉ O G KATALOG 50 ØRE

(2)

-

(3)

N O V E M B E R U D S T I L L I N G E N

CHARLOTTENBORG

26. OKTOBER—18. NOVEMBER

(4)
(5)

I n d b u d t t i l U d s t i l l i n g e n : H a n s Knudsen.

1. Foraarsdag, tidlig Eftermiddag (Privateje).

2. Klar Formiddag, Oktober 800 Kr.

3. Klar Augusteftermiddag (Privateje).

4. Vinterdag, Graavejr (Privateje).

5. Moselandskab, klar Sommerdag (Privateje).

I n d b u d t t i l U d s t i l l i n g e n : C. Kongstad Petersen.

6. Regnfuld Junidag 1918 150 Kr.

7. Fra Ladegaardssøen ved Nyborg 1918 125 -

8. Træer paa en Brink 1918 50 -

9. Odenselandevejen ved Nyborg, 1918 150 -

10. Landevej, 1918 70 -

11. Landevej, 1918 70 -

12. Røjle Mose, 1915 125 -

13. Søndermarken, Vinter, 1916 50 -

14. Landskab ved Nyborg 50 -

15. Søndermarken, April 1918 150 -

16. Landevej, 1918 50 -

(6)

17. Granskov, 1918 80 Kr.

18. Studie fra Søndermarken, 1917 150 -

19. Træer, 1918 124 -

(Priserne er beregnet uden Rumme.)

Ricard Bøcher.

20. Portræt, 1918 1500 -

21. Kvinder i en Skov, 1918 800 - 22. Vej bagved en Gaard, Fyen, 1918 600 -

23. Opstilling, 1917 400 -

24. Slotsallé ved Jægerspris, 1918 450 -

25. Figurstudie, 1916 500 -

26. Fra Ladegaardsaaen 250 -

27. Gartneren 300 -

28. Susanne i Badet, Træsnit 75 -

(Trykt i 25 numm. Ekspl.)

29. Dreng o g Raa, Træsnit 75 -

(Trykt i 25 numm. EKspl.)

Alfred Christiansen.

30. Alperose i Glas 200 -

31. Skovparti fra Skarritsholm 400 -

32. Begonia 250 -

33. Strandparti ved Kerteminde 325 -

34. Revninge Kirke 400 -

35. Landsbygade, Mullerup 350 -

36. Svanemøllen, Kerteminde (Tilh. Arkitekt F. Schlegel).

(7)

37. Badestranden 38. En Agave

39. Stationsvejen, Ullerslev

350 Kr.

250 - 400 -

Th. B. Dahl.

40. Nordsjællandsk Landskab henimod Solnedgang, 600 - 41. Nordsjællandsk Landskab, Oraavejr 500 - 42. Nordsjællandsk Landskab, kort før Høst, Esrom­

egnen 1200 Kr.

43. Nordsjællandsk Landskab, Esrom Kanal (Tilh. H r . Inge­

niør Otto V. L. Jensen.)

44. Ved en gammel Bondegaard, Ferle 600 Kr.

45. Ved Børnehusbroen 700 -

46. Ved Kattegat 500 -

47. Gyldenlak i en gammel Vask 600 - 48. Gadebillede, Nørrebro. (Tilh. Hr. Ing. Jensen.) 59. Landevej ovenfor Søborg By. (Tilh. samme.)

50. Høsten 1918, 2den Oktober 500 Kr.

51. Fra Nørrebro, Efter Regnvejr 450 -

52. Et forfaldent Bondehus 475 -

Carl Fischer.

53. Interiør (tilh. Hr. Sagfører Holger Jespersen).

54. Portræt af en ung Pige (tilh. samme).

55. Landskab, Ibæk, Aften (tilh. samme).

56. Villahaver, (tilh. samme).

57. Liggende Figur (tilh. samme).

5

(8)

85. Portræt af min Hustru 500 Kr.

59. Liggende Figur (tilh. Grosserer Engel).

60. Vejle Banegaard (tilh. samme).

61. Landskabsskitse (tilh. samme).

62. Pigeportræt (tilh. samme).

63. Folkekomedie (tilh. Hr. Skuespiller Robert Schmidt).

64. Hønsegaard 500 Kr.

65. Figurstudie • 800 -

66. Figurstudie, Profil 800 -

67. Kaalmark 600 -

68. Villavej 400 -

69. Rød Blomst 350 -

70. Aftenlandskab 500 -

71. Tegning (tilh. Hr. Skuespiller Robert Schmidt).

72. Tegning (tilh. Hr. Direktør Albrecht Schmidt).

73. Tegning, Lise (tifh. samme).

74. Tegning (tilh. Hr. Sagfører Holger Jespersen).

75. Tegning (tilh. samme).

76. Tegning, liggende (tilh. samme).

77. Tegning, siddende (tilh. Hr. Grosserer Engel).

78. Tegning (tilh. Hr. Skuespiller Robert Schmidt).

79. Tegning (tilh. Maleren Glahn).

80. Tegning 150 -

81. Tegning 100 -

O t t o Glahn.

82. Landsbygade 250 •

6

(9)

83. Vej, Sne 100 Kr.

84. Oraavejr 200 -

85. Liggende Figur, Tegning 75 -

86. Siddende Figur, Tegning 80 -

Kaj G u l d b r a n d s e n - G ø t z s c h e .

87. Sol i en Villahave 1000 -

88. Udsigt over Gentofte 600 -

89. Opstilling 600 -

90. Landskab ved Dollerup 250 -

91. Lyngby Landevej 200 -

92. Sommer, Sol 500J"-

93. Baadene efterses 400 -

94. En Tørvemose 300 -

Alfred V. H a n s e n .

95. Fra Riis Skov 175 -

96. Enligt Træ, Sandager 100 -

97. Modelstudie 200 -

98. Tulipaner 125 -

99. Gammel Kone ved Skorstenen 300 - 100. Strikkende gammel Kone. (Privat Eje.)

101. Skt. Georg o g Dragen, Træsnit å 30 * .

102. En Biskop, Træsnit å 25

Harald Henriksen.

103. Læsende Dame 300

7

(10)

104. Fra Nordre Toldbod 300 Kr.

105. Udsigt over Søen 200 -

106. Landskab ved Vejrhøj, Akvarel 300 - 107. Lummervarm Sommerdag, Motiv fra Vejrhøj,

Akvarel 300 -

108. Ribe, Akvarel 200 -

109. Ribe, Akvarel 200 -

110. O p t r æ k k e n d e T o r d e n , M o t i v v. V e j r h ø j , A k v a r e l 100 - 111. Bygevejr, Motiv ved Vejrhøi, Akvarel 150 - 112. Landskab med Køer, Motiv v. Vejrhøj, Akvarel 150 - 113. Bakkelandskab, Motiv ved Vejrhøj, Akvarel 150 - 114. Røde Tage, Odense, Akvarel 150 -

115. Portræt, Akvarel 100 -

116. Marts, Motiv fra Brøndshøj Mose, Akvarel, ikke til Salg.

117. Ribe 200 Kr.

Robert F . J ø r g e n s e n .

118. En Udsigt, Graavejr 250 Kr.

119. Skovinteriør, Graavejr 200 -

120. U n g Dame i hvid Kjole 400 - 121. Fra Gasværkshavnen, Graavejr 400 -

122. September 300 -

123. Udsigt 600 -

124. En Skovvej 300 -

125. Gule Tulipaner og Paaskeliljer 150 -

126. Gamle Huse 200 -

8

(11)

S. Kielland Brandt.

127. Den Døende 128. Røgteren 129. Forliset 130. Lergraven 131. Dobbeltportræt 132. Portræt 133. Barnevision

Erik Myhlertz.

134. Gammelt Fyrretræ, Norge 135. Martssol, Rudeskov 136. Skovvej, Rudeskov 137. Aaløb, taaget Vinterdag 138. Klitter ved GI. Nymindegab 139. Foraarsformiddag, Rudeskov 140. Gammel Bøgeskov

141. Tøvejr i Mosen 142. Fra et Fiskerleje 143. Sæterhytter, Bygevejr 144. Fra Furesøen 145. Vintereftermiddag

Thorkild O l s e n . 146. Landskab, Tisvilde Mose 147. Landskab ved Susaaen

900 Kr.

500 - 300 - 300 - 600 : 2 0 0 - 200 -

700 - 1500 - 700 - 500 - 450 - 600 - 6 0 0 - 150 - 150 - 150 - 125 - 150 -

350 - 350 -

(12)

148. Landskab, Tisvilde M o s e 200 149. Landskab fra Lismarken, Norge 200

150. Afblomstrede Solsikker 500

151. Tulipaner 450

152. „Stilleben" 300

153. Badehuse, Tisvilde Strand 100

154. Efteraarsbuket 300

N i e l s Munk P l u m .

155. Vandfarvetegning, Gamle Huse ved „Aae" 400 156. Vandfarvetegning, April, Udkant af Skoven 200 157. Vandfarvetegning, Udsigt over Engene ved

Frederiksgave 300

158. Vandfarvetegning, Huse ved Stranden, August 300 159. Sepiategning, Trægruppe ved Stampemosen,

Frederiksgave 300

160. Sepiategning, Træer ved Frederiksgave 200 161. Sepiategning, Gammel Bro ved Feddet, „Aae" 300 162. Radering, Gammelt H u s ved Gyden 50

163. Radering, Aftenlandskab 50

164. Septategnirig i Ramme 100

165. Sepiategning i Ramme 100

166. Sepiategning i Ramme 100

167. Sepiategning i Ramme 100

168. Sepiategning 1 Ramme 100

10

(13)

169. Sepiategning i Ramme 100 Kr.

170. Sepiategning i Ramme 100 -

Edv. Sarvig.

171. Kartoflerne tages o p 700 -

172. Gamle Gaarde i Raabjerg Sogn 800 -

173. Foraar 500 -

174. Sol gennem Vinduet 900 -

175. Klitter ved Aalbækbugten 350 -

176. Røde Gaarde i Aalbæk 350 -

177. Fra Haven 300 -

178. Landskab, Værløse, Graavejr 500 -

179. Brandtomten 350 -

180. Landskab, Skippinge 200 -

181. Mellem Gavlen o g de store Træer (tilh. Hr, Snedker­

mester Nicolaisen, Søborg).

182. Mand, der ligger paa Knæ o g hugger Brænde (tilh.

samme).

Carl S c h w e n n .

183. Foraar, Frederiksberg Have (tilh. Hr. Sølvsmed Georg Jensen).

184. Barneportræt (tilh. Hr. Direktør Bluhmenfeldt.

185. Portrætgruppe 1000 -

186. Barnehoved 300 -

r i

(14)

187. Portrætstudie 400

188. Skov 200

189. Skov, Dyrehaven 200

190. Skov, Dyrehaven 200

191. Blomster i Vinduet 450

192. Strandbillede, Refsnæs 400

193. Slusemøllen, Agernæs 800

Axel S i m o n s e n .

194. Vindfælde, Hestehaven, Hillerød 650

195. Køligt Graavejr 650

196. Nættene tørres 400

197. Hedevej 400

198. Varmt, diset Vejr 400

199. Oplagt Baad 200

200. Bag Gaarden 200

O l e S ø n d e r g a a r d .

201. Zigeunervognen 1000

202. Zigeunervognen 800

203. Tørvemose ved Kalundborg 600 204. Tørvemose ved Kalundborg 600

205. Landskab ved Kalundborg 600

206. Kalundborg Kirke 350

207. Motiv fra Veddelev, Foraar 1500 208. Motiv fra Veddelev, Vinter 1000

12

(15)

209. Motiv fra Veddelev, tidligt Foraar 700 K.r 210. Motiv fra Veddelev, Efteraar S00 - 211. Motiv fra Veddelev, Efteraar 600 - 212. Motiv fra Veddelev, Efteraar 500 -

213. Kirstine 400 -

214. Karen 400 -

215. Gammel Kone fra Veddelev 400 -

216. Figurstudie 200 -

217. Figurstudie 200 -

218. Selvportræt 400 -

T h e o d o r S v e n d s e n . 219. Portræt af min Fader. (Privateje.)

220. Landsbyen Pederstrup, Langeland 450 221. Fra Dyrehaven bag Ulvedalen 350

222. Novemberdag, Jylland 400

223. Udsigt til Nykøbing Falster, set fra Lolland 400

224. Interiør 450

N. Tideniand.

225. Gul Abe 150 -

226. Mandril 50 -

227. Jærv 50 -

228. Fabrikstage 125 -

229. Kappebavian 85 -

230. Blaa Antilope (uden Ramme) 185 -

231. Liggende Panter 200 -

(16)

232. Løvinde o g Antilope (uden Ramme) 200 Kr.

233. Sabelantilope 100 -

234. Bolivianske Krukker 150 -

235. R«nne ved Valby Mose. (Privateje.)

A n t o n W i e b e n .

236. Vej, Valby 400 -

237. Udenfor en Gartnerhave 350 -

238. Vindue paa Nordsiden 300 -

239. Luftgynge 300 -

240. Den brændte Mølle 250 -

241. Nedlagt Teglværk, Valby Fælled 200 -

242. Træer i Sol 100 -

243. Fra Drigstrup ved Kjerteminde 250 -

244. Vej 250 -

245. Portræt. Privateje

Edv. Ø l u n d Hansen.

246. Portræt af Maleren A. Brener 800 -

247. Portrætstudie 500 -

248. Landskab fra Bornholm 400 -

249. Fra Bornholm 500 -

250. Gamle Huse, Bornholm 600 -

251. Landskab, Bornholm 600 -

252. Fiskerbaadene gaar ud, Bornholm 400 -

(17)

253. Landskab med Mølle, Aften 400 Kr.

254. Landskab, Studie 300 -

255.. Studie 250 -

257. Studie 200 -

258. I Laden 350 -

259. Landskab, Skovvej 350 -

260. Interiør (tilh. fhv. Hr. Apoteker Kongsted).

(18)

H a n s K n u d s e n , G a n d l ø s e Ore, V æ r l ø s e . C. Kongstad P e t e r s e n , Pileallé 19 D 2. Ricard B ø c h e r , P a l u d a n Mullersvej 94, V.

Alfred Christiansen, Gasværksvej 31.

Th. B. Dahl, S t e f a n s g a d e 3 52. Carl Fischer, Thorvaldsensvej 14, V.

O t t o G l a h n , Ø s t e r v o l d g a d e 1 05, K.

Kaj G u l d b r a n d s e n - G ø t z s c h e , Kochsvej 4 , V.

Alfred V. H a n s e n , N y T o l d b o d g a d e 312. Harald Henriksen, Sdr. Fasanvej 2 0 Robert F. J ø r g e n s e n , Tordenskjoldsgade 2 6 , K.

S. Kielland Brandt, Trøjborgvej 52, Aarhus.

Erik Myhlertz, H o l t e . Thorkild O l s e n , Halls A l l é 13, V.

N i e l s Munk P l u m , Thorvaldsensvej 45, V.

Edv. Sarvig, Kirkeværløse.

Carl S c h w e n n , Carl J o h a n s g a d e 12, 0 . Axel S i m o n s e n , Hillerød.

O l e S ø n d e r g a a r d , V e d d e l e v pr. Roskilde.

T h e o d o r S v e n d s e n , N ø r r e v o l d g a d e 5 6 , K- N. T i d e m a n d , K o n g e n s v e j 1.

A n t o n W i e b e n , Mølleallé 62, Valby.

Edv. Ø l u n d H a n s e n , A m a l i e g a d e 36, K.

(19)

måM

(20)

Arlin g's Bogtrykkeri Gl.Kongev.

82

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

derinstansen ikke kun spiller på dette tragiske motiv, men også anvender greb, der forbindes med komedien. Filmen spiller på det dobbelttydige, og som beskuer bliver man umiddelbart

Det Bihede af Exner, som vandt den første, afgørende Sejr for den nordiske Kunst, var ikke stort af Dimensioner, ikke sensationsvækkende af Motiv, det var den

Billedet var et dystert Graavejrsbillede, tungt i sin Stemning som det Landskab, hvorfra det havde sit Motiv, og la Cour fortalte senere, at idet han gik ind paa Udstillingen med

*Motiv fra Karup (Storkene samle sig til Rejsen). *Mose ved Karup. *Fra en jydsk Bondegaard.. *En gammel Vandmølle. En Ramme med Lithografier. Bjergene ved

men for at synge ved Gudstjenesten; sommetider blev de da overhørte af Schumacher. *Kone med Kapothat. *Kone fra Jylland. *Interiør med Figur.. *Landskab ved

sønner lider Sultedøden. *Læsende ung Pige. *Motiv fra Farum. Christus og Peter paa Søen. Alterbillede til Herup Kirke.. Landskab fra Sallerupgaard. *En Baggaard paa

Portræt af en gammel Kone... Sommerdag paa

tion,  hvor  et  lydligt  motiv  eller  en  del  af  dette  eller  en  bestemt  lydlig  egenskab  gentages  (1990:  367).  Frekvens  er  systemet  til