Bedre indsats for borgere i ressourceforløb

11  Download (0)

Full text

(1)

Bedre indsats for borgere i ressourceforløb

Monitoreringsrapport

September - november 2021

Alle projektkommuner

(2)

Overblik - alle projektkommuner

Side 2

Periode

Antal borgere i

målgruppen Andel i virksomhedsrettet

indsats mv. Andel i beskæftigelse mv.

2021M07-2021M09 2021M08-2021M10 2021M09-2021M11

5905 6022 6074

34,1 % 35,6 % 36,7 %

13,3 % 13,0 % 14,4 %

Beskæftigelse mv. Antal Andel

Fleksjob 

Ordinære løntimer

Selvforsørget beskæftigelse Uddannelse

453 229 159 33

7,5 % 3,8 % 2,6 % 0,5 %

Beskæftigelse mv. (resultatkrav 2: 15%) 874 14,4 %

Virksomhedsrettet indsats mv. Antal Andel

Virksomhedspraktik/løntilskud 

Beskæftigelse mv.

1353 874

22,3 % 14,4 % Virksomhedsrettet indsats mv. (resultatkrav 1: 35%) 2227 36,7 %

Resultatkrav 1

Resultatkrav 2

(3)

Resultatkrav

(4)

Figur 1. Andel i virksomhedsrettet indsats mv. (inkl. afgang til beskæftigelse og uddannelse) (resultatkrav 1).

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

2021M03-2021M05 2021M04-2021M06 2021M05-2021M07 2021M06-2021M08 2021M07-2021M09 2021M08-2021M10 2021M09-2021M11 Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (…

Resultatkrav 1: 35 %

15,3 % 17,5 % 18,4 % 19,7 % 20,9 % 22,6 % 22,3 %

2,7 %

3,0 % 2,9 % 3,1 % 3,3 %

3,1 % 3,8 %

5,8 %

6,2 % 6,7 %

6,7 % 7,0 % 6,7 % 7,5 %

1,7 %

1,9 % 2,0 %

2,3 %

2,4 % 2,5 % 2,6 %

Andel i virksomhedspraktik/løntilskud Andel med ordinære løntimer Andel i fleksjob Andel i uddannelse Andel i selvforsørgetbeskæftigelse

Kilde: DFDG, eIndkomst, SU

Anm.: Figuren viser andelen af målgruppen, som i perioden har været berørt af virksomhedsrettet indsats mv. (inkl. afgang til beskæftigelse og uddannelse). Virksomhedsrettet indsats mv. (inkl. afgang til beskæftigelse og uddannelse) dækker over virksomhedspraktik/løntilskud, ordinære løntimer, fleksjob, uddannelse og selvforsørget beskæftigelse (beskæftigelsesgrad over 50%). Den enkelte borger kan kun tælle med én gang. Hierarkiet er følgende: 1.selvforsørget beskæftigelse 2. uddannelse 3. fleksjob 4. ordinære løntimer 5. virksomhedspraktik/løntilskud. Tallene i parentes angiver størrelsen på målgruppen i projektet. Side 4

0,4 %

(5)

Kilde: DFDG, eIndkomst, SU,

Anm.: Figuren viser andelen af målgruppen i kommunen, som i perioden har været berørt af virksomhedsrettet indsats mv. (inkl. afgang til beskæftigelse og uddannelse). Virksomhedsrettet indsats mv. (inkl. afgang til beskæftigelse og uddannelse) dækker over virksomhedspraktik/løntilskud, ordinære løntimer, fleksjob, uddannelse (SU berettiget) og selvforsørget beskæftigelse (beskæftigelsesgrad over 50%). Den enkelte borger kan kun tælle med én gang. Hierarkiet er følgende: 1. beskæftigelse mv. 2. virksomhedspraktik/løntilskud. Tallene i parentes angiver størrelsen på målgruppen i kommunen.

Side 5

Figur 2. Andel i virksomhedsrettet indsats mv. (inkl. afgang til beskæftigelse og uddannelse) (resultatkrav 1). Fordelt på deltagerkommuner. September-november 2021

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Gladsaxe (184)

Albertsl…

(158)

Esbjerg (465)

Tårnby (286)

Jamme…

(220)

Struer (126)

Ringsted (186)

Gentofte (172)

Varde (249)

Solrød (110)

Viborg (361)

Hadersl…

(303)

Ringkø…

(288)

Hedens…

(240)

Middelf…

(177)

Slagelse (476)

Kolding (597)

Frederi…

(467)

Nordfyn (149)

Holsteb…

(417)

Aabenr…

(337)

Lemvig (106)

Resultatkrav 1: 35%

9,8 % 8,9 % 10,3 %

8,4 %

12,7 % 13,5 %

11,8 %

16,3 % 15,7 %

24,5 %

16,3 %

13,9 % 13,2 %

19,6 %

15,8 % 17,4 %

14,6 % 15,8 %

13,4 %

16,8 %

14,2 %

12,3 % 8,7 %

14,6 %

17,8 % 20,3 %

16,8 %

18,3 % 21,0 %

16,9 % 18,9 %

10,9 %

21,3 %

24,1 % 25,0 %

19,2 %

24,3 % 22,9 %

26,6 % 25,5 % 28,9 %

26,1 %

29,4 % 34,9 %

Andel i beskæftigelse mv Andel i virksomhedspraktik/løntilskud

(6)

Figur 3. Andel i beskæftigelse mv. (resultatkrav 2)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

2021M03-2021M05 2021M04-2021M06 2021M05-2021M07 2021M06-2021M08 2021M07-2021M09 2021M08-2021M10 2021M09-2021M11 Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (… Alle projektkommuner (…

Resultatkrav 2: 15 %

2,7 % 3,0 % 2,9 % 3,1 % 3,3 % 3,1 % 3,8 %

5,8 % 6,2 % 6,7 % 6,7 % 7,0 %

6,7 %

7,5 % 0,6 %

0,6 % 1,7 %

1,9 % 2,0 % 2,3 % 2,4 %

2,5 %

2,6 % Andel med ordinære løntimer Andel i fleksjob Andel i uddannelse Andel i selvforsørgetbeskæftigelse

Kilde: DFDG, eIndkomst, SU

Anm.: Figuren viser andelen af målgruppen, som i perioden har været berørt af beskæftigelse mv. Beskæftigelse mv. dækker over ordinære løntimer, fleksjob, uddannelse (SU berettiget) og selvforsørget beskæftigelse

(beskæftigelsesgrad over 50%). Den enkelte borger kan kun tælle med én gang. Hierarkiet er følgende: 1. selvforsørget beskæftigelse 2. uddannelse 3. fleksjob 4. ordinære løntimer. Tallene i parentes angiver størrelsen på målgruppen i projektet.

Side 6

(7)

Figur 4. Andel i beskæftigelse mv. Fordelt på deltagerkommuner (resultatkrav 2). September-november 2021.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Tårnby

(286) Albertsl…

(158) Gladsaxe

(184) Esbjerg

(465) Ringsted

(186) Lemvig

(106) Jamme…

(220) Ringkø…

(288) Nordfyn

(149) Struer

(126) Hadersl…

(303) Aabenr…

(337) Kolding

(597) Varde

(249) Middelf…

(177) Frederi…

(467) Gentofte

(172) Viborg

(361) Holsteb…

(417) Slagelse

(476) Hedens…

(240) Solrød (110)

Resultatkrav 2: 15%

8,4 % 8,9 % 9,8 % 10,3 %

11,8 % 12,3 % 12,7 % 13,2 % 13,4 % 13,5 % 13,9 % 14,2 % 14,6 % 15,7 % 15,8 % 15,8 % 16,3 % 16,3 % 16,8 % 17,4 %

19,6 %

24,5 %

Kilde: DFDG, eIndkomst, SU

Anm.: Figuren andelen af målgruppen i kommunen, som i perioden har været berørt af beskæftigelse mv. Beskæftigelse mv. dækker over ordinære løntimer, fleksjob, uddannelse (SU-berettiget) og selvforsørget beskæftigelse (beskæftigelsesgrad over 50 pct.). Tallene i parentes angiver størrelsen på målgruppen i kommunen.

Side 7

(8)

Indikatorer og baggrundsdata for

indsatsen

(9)

Figur 5. Andel langvarige ressourceforløbmodtagere uden virksomhedsrettet indsats det seneste år. Fordelt på projektkommuner. September-november 2021

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Nordfyn

Slagelse

Middelfart

Lemvig

Aabenraa

Holstebro

Frederikshavn

Solrød

Gentofte

Viborg

Kolding

Ringkøbing-Skjern

Jammerbugt

Varde

Haderslev

Ringsted

Struer

Hedensted

Esbjerg

Albertslund

Tårnby

Gladsaxe

33 % 36 % 36 % 37 % 40 % 44 % 46 % 47 % 47 % 47 % 48 % 50 % 51 % 53 % 54 % 54 % 54 % 57 %

63 % 64 % 65 %

76 %

Kilde: DFDG, eIndkomst

Anm.: Figuren viser andelen af borgere på ressourceforløb med mindst 1 års anciennitet, som indenfor seneste år ikke har været i virksomhedsrettet indsats . Virksomhedsrettet indsats dækker over virksomhedspraktik/løntilskud og ordinære løntimer ved siden af ydelsen. Andelen er fordelt på kommuner.

Side 9

Figure

Updating...

References

Related subjects :