SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017

16  Download (0)

Full text

(1)

Workshop E 16

Hvordan kan ledere lede og styre faglige indsatser i en økonomisk krisetid?

2. November 2017

SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017

(2)

Familie og Ungehuset 4 – 18 år

Center for Indsatser til Børn og Unge Børne og Ungeforvaltningen

Odense Kommune

Kis Stentoft Henriette R. Hylgaard

Leder Faglig Teamleder - Stedfortræder

(3)

• Formidle vores erfaringer

• Ønsker dialogen - fremtidssikring

HVORFOR DETTE OPLÆG?

(4)

• Odense - historik

• Organisationen

• Ledership / Management

• Vejen ind i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU)

• Sikring af faglig kvalitet – ydelseskatalog

• Kapacitetsstyring

• Faglig udvikling

• Evaluerings- og effektarbejde – FIT

• Drøftelse

DAGSORDEN

(5)

• Historik

• Befolkningssammensætning

• Fra BUM til Rammestyring

ODENSE KOMMUNE

(6)

ORGANISATIONSDIAGRAM

(7)

CIBU – CENTER FOR INDSATSER TIL BØRN

OG UNGE

(8)

LEDELSE

Leadership Management

HVORDAN FORSTÅR VI LEDELSE?

Lederen er ikke altid bedst

Samspillet mellem leder og medarbejder

Skabe effektive teams

Lederskab Størst

mulig effekt Lederen

er bedst

Overvågning og kontrol

Målopfyldelse

Indretning af organisationen

Rettet om det faglige og administrative

Medarbejderne leder sig selv Forståelse for og udnyttelse af

medarbejdernes følelser og kompetencer

Gøre de rigtige ting

Klassisk ledelse

Systemer til styring af organisationens

identitet

Følge regler og traditioner

Autoritet følger stillingen i

hierarkiet Gøre

tingene rigtigt Fremtiden ligner nutiden

Fremtiden er forskellig fra

nutiden

Motivation og trivsel Engagement

og følelse af ejerskab

Forandring og læring

Udvikling af kompetencer

(9)

FAMILIE OG UNGEHUSET 4- 18 ÅR

LEDELSE

LEADERSHIP MANAGEMENT

Arbejds miljø

3.

Faglig udvikling

Trivsel

Ydelser

4.

Kapacitets styring

2.

Kvalitet

5.

Effekt

1.

Visitation

(10)

• En indgang

• Indsatsenheden – sparring og matchning

VEJEN IND I CIBU

(11)

SIKRING AF FAGLIG KVALITET - YDELSESKATALOGET

(12)

FAGLIGE NETVÆRK I FAMILIEHUSET

Styregruppe

Flerfamilie gruppe You Turn – gruppe for angste unge

FFT – Funktionel Familie Terapi Narrativ gruppe

Psykologfagligt netværk i Familie og Ungehuset

FIT

Selvmordsforebyggelse

Lokalegruppe

Fønix - traumebehandling

Kursusudvalg

Team 1 - 8 p sykologe r og fa milie b e h an d ler e Team 2 - 8 p sykologe r og fa milie b e h an d ler e Team 4 - 11 me d arbe jd e re Familie - og u n gev e jle d e re / FFT

(13)

KAPACITETSSTYRING

(14)
(15)

• Familiebehandling og Evidensbaserede programmer

• Feedback Informed Treatment - dialog- og effektmålingsredskab

Hvad er og kan det?

- Effekt måling

- Løbende justering og omlægning af indsatser

- Medarbejders faglige udvikling – Fokuseret læring - Et styringsredskab – hvilke indsatser virker?

EVALUERINGS- OG EFFEKTARBEJDE

(16)

DRØFTELSE

Figure

Updating...

References

Related subjects :