• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
27
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

c y Z & 'l't r titfs C ' '

/ ^ - t f . / P ' ^ b

é

(4)

Kunstnerforening**

UDSTILLING

17 Novbr.— 8 Decbr. 1935

K L. 10-16 Entre l#OOKt.

U dstillingsb ygning en ved Cbcirlollcnboig

(5)

KUNSTNERFORENINGEN AF

18. NOVEMBER UDSTILLIN G r

1935

17. NOVBR. - 8. DECBR.

DAGLIG KL. 10-16

UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG

(6)

Bestyrelsen har indbudt Maleren P e te r M ø n s te d til en retro­

spektiv Udstilling.

(7)

U D V A L GE T FOR K U N S T N E R F O R E N I N G E N

AF 18. N O V E M B E R S U D S T I L L I N G

1 9 3 5

¥

KM IL KRAUSE, M aler, F o rm a n d .

J. BREGNØ, B illedhugger.

ARTHUR BRENER, M aler.

THOD EDELMANN. B illed h u g g er, R. a f Dbg., M. A.

SVEJSTRUP MADSEN, B illedhugger.

JACOB MEYER, Maler.

C A JUS N O VI, A rk itek t.

S. CLOD SVENSSON. M aler, II. a f Dbg., STONOR WERNER, Maler.

BØRGE NIELSEN, A rk itek t.

U dstillingens S ek retæ r.

(8)

Jacob Agersnap, N. Fasanvej 13. 1. Ved Nørrebro. Privateje.

2. Ribe... 125 Kr.

3. D rag ø r... 125 - 4. Sønderho... 100 -

Anton P. Andersen, Landtystvej 34, Hvidovre.

5. Hanstedgaard. Vigerslev. Privateje.

6. Landskab med K ø e r... 200 -

Vilh. Andersen, Hauserpiads 7.

7. Hyben... 600 - 8. Blomstrende Artiskok... 600 - 9. Efteraarsbuket i kinesisk Vase... 600 -

Chr. Asmussen, Høstvej 9, Chartottenlund.

10. Hammershus, Magasinet... 350 - 11. Udsigt fra Hammeren... 125 - 12. Fra Ermelunden . . ... 125 -

5

(9)

F. J. Bentzen-Bilkvist, 26. Maj 1865-25. Okt. 1934.

Prokurist L. Bentzen-Bilkvist, Budingevej 35, Lyngby.

13. Bakkerne ved Virklund... 600 Kr.

14. Ved Bisserup... .. 400 -

15. Graavejrsdag ved Aldersro. Privateje. 16. Bryrup L an g sø ... 350 -

17. Foraarsdag ved Stubberup. Privateje. Aage Trolle Blumensaadt, pnorgade 9, Sorø. 18. Portræt, tilh. Proprietær Ebert. 19. Stenfisker, K orshavn... Chr. Bonnesen, oi. strand 48. 20. Natstemning... 650 -

21. Klitlandskab, optrækkende U vejr... 650 -

22. S tudie... 650 -

Elna Borch, Lundsgade 10. 23. Relief til en Gravsten, Gibs... 400 -

24. Lille Zulupige, Buste, T ræ ... 150 -

25. Danser, Statuette, G ib s... 100 -

— — Bronce... 350 -

Victor Borregaard, m ets jueisgade 14. 26. Falstaff... 100 -

27. Slavinde... 100 -

28. Figurbillede... 100 -

29. Figurbillede... 100 - 6

(10)

J e n s J a c o b N . B r e g n e , Haraidsgade 18.

30. Spillekanten... 100 Kr.

31. T h etu d ... 100 -

32. Satyrhoved... 100 -

33. Fabelfisk... 100 -

34. Lille Havfrue... 100 -

35. Lyttende P ig e... 100 -

36. T røst... 100 -

S tentøj (Brændt og glaceret af Frk. Nathalie Krebs) A r t h u r B re n e r , Købmagergade 28. 37. Udsigt over Tage, Svaneke... 400 -

38. Svaneke... 400 -

39. Landskab med N eg ... 250 -

40. Kystlandskab, Bornholm... 250 -

41. Badehus paa K lippen... 250 -

A lf r e d B ro g e , Irisvej lO, Brønshøj. 42. Issefjord ved R ørvig... 400 -

43. Bag Gaarden, Tibirke ... 400 -

44. Udkant af S k o v ... 300 -

F r id a B u g g e , Kronprinsesse Sophiesvej 23. 45. L edreborg... 250 -

46. Landskab, Jyderupegnen... 200 -

47. Kornhobe, Korinth... 135 -

48. Vejen i „Mellemhaven“ ved Brahetrolleborg 125 - P. Busch, Karl Plougsvej 7. 49. Fra Pom pei... 150 -

50. Ruiner i R o m ... 300 - 7

(11)

Gunnar Borjeson, Høeghsmlndevej 3, Oentofte.

51. Dameportræt, tilh. Direktør Ørum, Haslev.

52. Portræt, tilh. Dommer Hastrup, Charl.

53. To Brødre, tilh. Fru Friderichsen, Charl.

Arthur Christensen, Jernbanegade 11. Næstved.

54. Ved Mosen, G aunø... 175 Kr.

55. Motiv fra Enø... 175 - Niels Christiansen, Blaagaardsgade 24.

56. Et mindre H vil... 350 - 57. Blomstrende Tjørn, Dyrehaven... 250 -

S. Clod Svensson, r. a f Dbg.,

Caroline Amalievej 74. Lyngby.

58. Blomstrende gi. Kirsebærtræer.

Tilh. Kapt. Joh. Abrahams.

59. Udsigt fra Femmøller... 100 - 60. Nordsjællandsk Landskab. Privateje.

Aug. Dencker, Dyrehavevej 2, Klampenborg,

61. I Skoven, Efteraar... 800 - 62. I Granskoven... 500 -

Helen Dohlmann, Patudan Mullersvej 7.

63. Portrætbuste...

Heinrich Dohm, Frederiksberg Allé S.

64. Selvportræt.

65. Modelstudie... 400 - 66. Modelstudie... 400 -

8

(12)

Johs. P . Ebbesen, Løgumklostervej 32, Aabenraa.

67. Starup K irke... 150

68. Blomster... 100

69. Landskab ved Aabenraa... 125

Grethe Faber, v. voldgade 90. 70. Interiør med Portrætfigur. Privateje. 71. Gadekær ved Niverød... ... 100

72. Andedam ved Niverød... 100

Hans Flygenring, Svanhoimsvej 16. 73. Portræt, tilh. Improvisator Louis Halberstadt. 74. Udfor Cap Set. V incent... 500

75. D u e t... 600

76. S/S. Dronn. Maud i haardt Vejr i Kattegat 400 Carl Forup, Amaliegade 3. 77. Pinse... 1500

78. S usanne... 500

79. B ø rn ... 300

80. H øststudie... 250

Aage Frikke, Ved Linden 7. 81. Fra A rildsieje... 200

82. Dagmarbroen i Skanderborg... 150

Laura Flindt Bache, Løvspringvej 16, Charl.

83. Hellebæk Palæ, Sommereftermiddag. Privateje.

84. Bramsnæsvig. Privateje.

9

(13)

Jens Granskov, Cort Meiersgade 10. 85. Fri U d sig t...

86. Nybyggere ved Fælleden...

87. Vej ved Kløvermarken...

Aage Handsst, Hans Brogesgade 39, Aarhus.

88. Interiør. Privateje.

89. Gadebillede...

90. Gadebillede, Vinterdag...

Ane Marie Hansen, Knardrup, Maaiøv.

91. GI. Bondekone...

92. To K atte...

93. Blomster...

H ans Hansen, Frederikssundsvej 68 D.

94. Victoria regia i Botanisk H a v e ...

95. Ved Stenhøjen i Botanisk H a v e ...

Carl Hansen, 24. Aug. 1872—2. Oktbr 1934.

lug. Poul Hansen, BUevadsvej 11, Charl.

96. Udkant af Granskov...

97. GI. Vandmølle ved H olbæ k...

98. Hj. af Krystalgade og Fiolstræ de...

99. Bøllemosen i S n e ...

Thomas Hansen, Niels Pinsens Allé S3, Søborg.

100. Kampberedt, Statuette

101. Foraar, Statuette Keramisk Arbejde . 100 150 100

350 200

50 100 50

900 700

400 300 1000 500

200 150 10

(14)

Ejnar Hansen-Wies, Kari johansgade u . 102. Mor. Privateje.

103. Frederiksberg H a v e ... 500

104. Øster Anlæg... 275

105. Graavejrsdag Skotterup... 150

Alfred Hartig, Under Elmene 3. 106. Vinter paa „Bakken“ ... 450

107. „Bakken" ved Vintertid... 300

108. Hulgade i Svendborg... 175

Osvald Hartig, Svanholmsvej 6 B. 109. Fiskergade i Ribe... 150

110. Det gi. Christiansborg... 85

111. Fra Trekroner... 75

Flora Heilmann, Hollænderdybet 37. 112. Hyasinter 113. Vilde Blomster 114. Vilde Blomster 115. Campanula Aquarel 225 200 200 100 Helge Helme, Classensgade 34. 116. M odeller... 850

117. Danserinde... 650

118. Pige skriver B rev ... 500

119. N ym fe... 300

120. Pige med S pejl... 250 121. 4 Tegninger... pr. Stk. 20

11

(15)

Vilh. Henriques, Vodroffsvej ss.

122. Ved S ytøjet... 325 Kr.

123. Eftermiddagssol... 275 -

124. Kornhobe, Horneby F æ lle d ... 225 -

125. Hornbæk Sø... 325 -

126. Hvedemark ved Grusgrav... 350 -

Oudmund Hentze, Arendalsgade 7. 127. Portræt (Paula Thygesen-Nim)... 1200 -

128. Agnete sad ved Vuggen og sang, da hørte hun Engelands Klokker klang . . . 1500 -

129. Nøgen K vinde... 800 -

130. Den lille Havfrue... 450 -

Karen H offm ann Jacobsen, sølvgade m . 131. Fra Kongens Have. Privateje. 132. Opstilling med Kasserolle... 125 -

133. T ræ sn it... ■... 25 -

Ludvig Holm, j. ni. nieiesvej 2. 134. Vinter i Dyrehaven... 400 -

135. O pstilling... 175 -

136. GI. Hus ved Bregentved... 150 -

137. Foraarssol, Skovlunde... 125 -

Aug. Hterning, Amagerbrogade 32. 138. Sommerdag ved Hammerdammen, Hellebæk. 350 - 139. Badestrand ved Kildekrog... 300 -

140. En gi. Kæmpe, H ellebæk... 250 -

141. Blæst over Ø resund... 150 - 12

(16)

Anna Jelmø, Blaagaardsgade 29.

142. Dronning Louises B ro ... 75

143. O pstilling... 100

144. R ita ... 75

Ernst Jensen, Lcessøesgade l B. 145. Skovarbejdere... 400

146. Opstilling... 250

147. O pstilling... 250

C. Hornung Jensen, Lindegaardsvej 44, Charl. 148. Synderinden... 2500

149. Efteraarsdag ved Skovsøen... 1800

150. Vinterdag i Charlottenlund... 300

151. Værkstedsgaarden... 550

Lauritz Jensen, 22. Aug. 1859-4. Febr. 1935. Enkefru Lauritz fensen, Oothersgade 143 152. Schæfferhund, Oibs, nat. Størrelse. Privateje. 153. En Montre m. Skulptur i Porcelain. Tilhører Bing & Grøndahl. H. Kofoed Jespersen, Overgaden o. v. 2. 154. 1 Haven...• ... 150

155. Fra Gasværkshavnen. Privateje. 156. Portræt. Privateje. 157. Dyvekes Hus... 100 158. Portræt af lille Pige. Privateje.

13

(17)

Poul Jørgensen, vinløvstien 5.

159. Landskab med Skader ... ...

160. Graavejr... . .

_ . . , „ . Aquarel...

161. Tornirnsker, Bygevejr

162. Flyvende Musvaage .. ...

Ernst Kiilerich, Rygaards Allé 4, Hellerup.

163. Landskab, Sdr. Lyngvig 1 ...

164. Klitter, Sdr. Lyngvig .. > Aquarel...

165. Skitze af Dreng ... > ...

Peter KlitZ, Sdr. Boulevard 54.

166. Graavejrsdag, F røbjerg...

167. Fynsk Landskab...

168. Ved fynsk B ondegaard...

Emil Krause, Aaboulevard 27.

169. Dameportræt...

170. Smeden...

171. 101 Trins Trappen, Kristiansø...

172. Fra K ristiansø...

173. Dameportræt...

Hugo Larsen, Ny Vestergade 18.

174. D ry s...

175. Opstilling...

176. Rusk...

177. P o rtræ t...

S, Lindahl, kgl. Hof-Qravør, 13. Marts 1849—18. Oktober 1935.

Enkefru S. Lindahl, Dr. Tværgade 42.

178. En Montre m. Medailler og Plaketter. Privateje.

225 225 225 225

300 150 100

550 500 325

600 500 400 300 600

500 300 200 800

14

(18)

Holger Løvgree/l. Blaagaardsgade 29.

179. Blomster i K rukke... 200

180. Motiv fra Reersø, Tegning... 60

181. Motiv fra Egebæksvang, Skotterup, Tegning 40 Julie Marstrand, gastelsvej 23. 182. Portrætbuste, Gips. Privateje. 183. Statuette... 50

184. Portrættegning. Privateje. 185. Portrættegning. Privateie. Carl Mathorne, Ouldbergsgade 2. 186. Portræt. Privateje. 187. Fra gi. Hvarre, Svinkløv... 125

188. Fra gi. Hvarre, Svinkløv... 125

Carl V. Meyer, Heigesvej 2. 189. En Sprællemandsfabrik... 2000

190. Den gi. G aard... 800

191. Sommerdag, Landevej ved Holchenhavn. . . 800

Erna Meyer, Heigesvej 2. 192. Diset Vejr over Donse... 60

193. Graavejr ved Holchenhavn... 60

194. Grusgrav ved D o n se ... 60

195. Gaard ved Hammersholt... 100

196. Ved Vandhullet... 150 15

(19)

Jacob Meyer, Falkoneralld 43.

197. Juletræet... 600 Kr.

198. Birthe le g e r... 500 -

199. Baadebro, R adering... 40 -

200. Italiensk Torv, Radering... 30 -

201. Tre Træsnit... 50 -

Amalie Michaelsen, Linnésgade 16 A. 202. Hj. af Frederiksborggade og Farimagsgade. 600 - 203. Opstilling med Tulipaner ... 200 -

204. Hønsegaarden... 200 -

205. Vindue i Sommerhuset... 150 -

Carl Mortensen, R. af Dbg., Almevej 7, Hellerup. 206. Solskin i H av en ... 350 -

207. Strandparti fra Langeland... 350 -

Erik Mortensen, Øster Farimagsgade 32. 208. Skolegaarden paa det kgl. Vajsenhus, tilh. Forstanderen. A. Mårtens, Randbøl. 209. Sommerdag paa Fur... 500 -

210. GI. F u rb o ... 400 -

Juul Møller, 15. Oktober 1857 — 5. Juli 1925. Enkef ru Juul Møller, Smallegade 54. 211. Udsigt fra M øllebakken... 300 -

212. Allé ved Farumgaard... 300 -

213. Stentebakken, Bagsværd... 175 - 16

(20)

P. Mø nst ed, Asgaardsvej 7.

214. 1931 Gran og Lærketræer med nyfalden Sne. Bjergslugt ved „St. Moritz“, tilhører Overretssagfører Poul Torp.

215. 1916 Foraarsdag ved Aaen i Sæbygaards Skov, tilh. Fru Ellen Stelich Petersen.

216. 1919 Blomstrende Cyrener ved gammel Fisker Hytte. Aalsgaarde, tilhører Fru Fabrikant Aug. Henze.

217. 1927 Skovfogedgaarden. Mørkøvegnen, tilhører Murmester P. R. Madsen.

218. 1925 Det indre af Blaabæk Møllegaard, tilhører Grosserer H. Bøttger-Madsen.

219. 1920 Blomstrende Blaaregn. „St. Giovani“

ved Comosøen, tilhører Fuldmægtig H. C. Wøhlk.

220. 1919 Gammel Fisker bøder Garn. Aals­

gaarde, tilhører samme.

221. 1920 Klar Vinterdag i Langseth ved Lille­

hammer, tilhører Dir. Tage Nørregaard.

222. 1918 Vinteraften før Solnedgang. Lille­

hammer, tilhører Dir. A. J. Andersen.

223. 1919 Tøbrud i Ober Engadin, Ponte Cam- povasto, tilhører Fabrikant A. Heil- mann, Skelskør.

224. 1931 En tørstig Sjæl faar Mælk, tilhører Fru Mathilde Emmecke.

225. 1918 Stien bag Constantia. Regnfuldt Vejr, tilhører samme.

226. 1934 Portrait, tilhører Grosserer H. Hen­

riksen.

227. 1933 Der bødes Fiskergarn i Refs Strand­

have, tilhører samme.

17

(21)

228. 1928 Landligt italiensk Osteri. Tivoli, til­

hører Købmand J. C. Frølund.

229. 1883 Studiehoved af en fransk Bondepige.

(Atelier „Collarozzi“ Paris) tilhører Fru Olga v. Jessen.

230. 1926 Bag det gamle Havehus. Sørup, tilhører samme.

231. 1876 Gammelt Skur ved Varna. Marselis- borg, tilhører samme.

232. 1931 Barn med sit Legetøj, tilh. samme.

233. 1921 Foraarsdag i Bondehaven. Jyllinge, tilhører Kontorchef Torkild Wendel- boe.

234. 1931 Høhøst ved Koldhøj Stupmølle.

Samsø, tilhører samme.

235. 1914 Selvportrait af P. Mønsted & Hustru, tilhører Arkitekt Knud Mønsted.

236. 1927 Min Hustru ved Arbejdsbordet. Som­

merdag i Lysthuset, tilhører samme.

237. 1928 Under Indgangsportalen i Markus- kirken. Venedig, tilhører samme.

238. 1926 Barneportrait, tilhører Dir. Tage Mønsted.

239. 1931 Barneportrait, tilhører samme.

240. 1924 Hedebillede fra Thorsø Bakke, til­

hører Ingeniør Th. Rieschel.

241. 1923 Stille Efteraarsdag. Frederiksberg Have, tilhører samme.

242. 1896 Portrait, tilhører Departementschef J. F. Saxild.

243. 1903 Vejle Fjord. Set fra Fakkegrav, til­

hører Fru Ellen Mønsted.

244. 1887 To gode Venner, tilhører samme.

18

(22)

Efterfølgende Billeder tilhører P. Mønsted.

245. 1883 Negerbeduin.

246. 1935 Gadekæret i Strøby... 1800 Kr.

247. 1935 Gammelt Blokhus. O dnes... 1800 - 248. 1924 Rejstruphusene. Vinterdag

249. 1935 Gammel Bondegaard med Gæs.. 800 - 250. 1924 Ane vinder Garn. Tranebjerg... 800 - 251. 1893 Folkelivsbillede ved „Ghezireh“ Cairo

252. 1935 Dalstrøg ved Tulstrup, Oktoberdag. 550 - 253. 1935 Græssende Køer mellem Lyngbakkerne

ved Tulstrup... 1800 - 254. 1930 Klar Vinterdag i Ober Engadin med

Siis K irke... 1800 - 255. 1921 Morgen ved „Varenna“, Comosøen.

Udsigt mod „Bellagio“ ... 1700 - 256. 1928 Den gamle Marmortrappe i Villa d.

Este... 600 - 257. 1886 Ung Beduiner fra Tunis... 400 - 258. 1886 Tatoveret Beduinerinde fra Tunis.

(Golettaen)... 500 - 259. 1908 Mellem Rørerne. Køge A a ... 700 - 260. 1881 Lyngby Sø. Sommernat... 1200 - 261. 1898 Stafagestudie. Børn ved Grøftekanten.

262. 1907 Stafagestudie. Bondepige med Faar.

263. 1893 Stafagestudie. Æseldriver med Oran­

ger. Cairo

264. 1909 Stafagestudie. Drøvtyggende Ko.

265. 1883 Sommerdag. Annacapri.

266. 1893 Akropolis ved Athen.

267. 1893 Zeustemplets Ruiner. Athen.

268. 1925 Italiensk Hytte med gamle Figenkaktus. 2000 -

19

(23)

MaX Nathan, Lykkevej, Hørsholm.

269. Septembersol, H enne... 450

270. Landskab, Kildekrog... 300

271. Opstilling... 175

Arthur Nielsen, EmiUekildevej 21, Klampenborg. 272. Efteraar... 700

273. Fuglesangsøen... 350

274. Ved Tisvilde Kyst... 150

Carl L. Nielsen, vejtegade 7. 275. Portræt af Arkt. Storrenberg. Privateje. 276. Portræt af kgl. Hoffotograf Juncher Jensen. Privateje. 277. Portræt. Privateje. 278. Portræt af Philip Scheidemann. Privateje. Reinholdt Nielsen, Haspegaardsvej 18, Søborg. 279. Vinterdag, Stengaards A llé... 250

280. Kronhjorte i Dyrehaven... 200

281. Brakmarken p iø je s... 225

282. GI. Landevej, M osgaard... 200

CajU S Novi, Vingaardsallé 34, Hellerup.

283. Foraar . . . 284. Sommer..

285. Efteraar ..

286. Vinter.. . .

Aquarel

80 100 100 100

20

(24)

Benjamin Olsen, 3. Maj 1873—ll.F eb r. 1935 Enkefru Benjamin Olsen, Dronningensvej S.

287. Stormende Kuling nord for Bornholm... 4000 Kr.

288. „Qeorg Stage“ ... 1400 -

289. Inspektionsskibet „Fylla“ under Island... 500 -

290. Inspektionsskibet „Fylla“ under Island... 500 -

Knud H. Olsen, Sdr. Boulevard 59. 291. Tidligt Foraar, Dyrehaven... 400 -

292. Efteraar, Dyrehaven... 200 -

293. Vinter, Dyrehaven...— 185 -

294. Høst, Faxe Ladeplads... 150 -

Hugo V. Pedersen, Kongevejen 172, Holte. 295. Huset ved Havet... 500 -

296. Æ b le r... 250 -

Adèle Peschcke Køedt, Vingaards Allé 34. Hellerup, 297. Georginer... i ... 350 -

298. Tulipaner i Glaskrukke Aquarel... 350 -

299. Løvemund... ' ... 175 -

Hans Rasmussen, Faaborg. 300. Vintersol, F aab o rg ... 225 -

301. Sten ved Stranden... 225 -

302. Ved Børsen, Aquarel... 125 -

303. Taage i Havnen... 150 -

Niels V. Rasmussen, palægade 3. 304. Sm ed... 1200 -

305. Motiv fra V ordingborg... 1200 -

306. Opstilling... 300 - 21

(25)

Marx Reese, Skagen.

307. S. O. Brænding, Skagen... 200 308. Huset i Klitten... 200 309. Sydgaaende... 200

Georg Schepeler, Manøgade 14.

310. Høsterkøbgaard... 250 311. Landskab, Høsterkøb... 150

Elisabeth Schiøtt, Skjoldsgade 7.

312. Efteraarsdag i Hornbæk Plantage... 250 L. Schmidt Nielsen, Colbjørnsensgade 29.

313. Portræt. Privateje.

314. Portræt. Privateje.

Sigurd SchOU, Bakkehuset, Lynæs.

315. Kolonien Upernivik, Grønland... 500

316. Diskobugtens Jacobshavn — 200

317. Jacobshavn, Isfjord — ... 500

Elna Steen-Hertel, Enighedsvej si, chart.

318. Portrætrelief af Mr. Edwin B o lt... 150

Edith Techau Andersen, Sophus Bauditzvej 22, Charlottenlund.

319. Byge over Smidstrup... ... 150 320. Kaktus ... 85

22

(26)

Ella Thalbitzer, ai. Dronninggaards Allé 12, Holte.

321. Hornbæk Strand... 250

322. Løvemund... 150

Emmy Thornam. 10. Marts 1852—7. Januar 1935. Th. Billekop, Solitudevej 8. 323. Stokroser... 500

324. Malva og Skarntyder... 150

325. Frugthandel i Ajaccio, Corsica. Privateje. 326. Alpevioler... 180

Emil F. Torgny, Turesensgade 27 B. 327. Ved Vintertid, Jægerborg H egn... 350

328. Høststemning ved V æ rløse... 250

S. Vermehren, Bredegades Passage 3. 329. Frokostscnne i et Køkken. Privateje. C. Stonor Werner, wniemoesgade 56. 330. Portræt af min lille Søn. Privateje. 331. Dameportræt... 300

332. Motiv fra den gi. By, Farum... 300

333. Motiv fra Kirkegaarden... 200

334. Kratskov, Møen 1935 ... 300

335. Ulfshale Skov, Møen... 250

336. Blomsterbillede... 200

Anna Witter, aothersgade 143. 337. Kvinde, fransk Kalksten. (Halv Figur, lidt over naturlig Størrelse) ... 700

23

(27)

J. C h r . Petersen • K ø b e n h av n .

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk