• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
38
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOK HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

1 9 5 0 . Anmeldelser, bekendtgjorte 1 statstidende i angnst måned ] \ j

r

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

A-Saalen, Aarhus, i Likvidation, 342.

Aabenraa Kreditbank, 332.

Aalborg Kafferisteri, 343.

Agerskov, H. C., & Co., 337.

Andelsbanken, A. m. b. A., 331.

Andersen, H. H., & Co., 330.

Andersen, Valdemar, 335.

Andersens, H. A., Trælastforretning, 341.

Andersens. L. V., Eftf., 328.

Ankerhus, Ejendomsaktieselskabet, Randers, 322.

ANVA,'A. m. b. A., 321.

Aprilhusene, 335.

Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og Odense, 339.

Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn, 338.

Arbejdernes kooperative Byggeforening, Lyngby Afdeling, 324.

Automobiiforretningen Ici, 333.

Avedøre Savværk i Likvidation, 333.

Bach, Anders, 332.

Bagermestrenes Iscreamfabrik, Høng, 334.

Barkholt, Asbjørn, 319.

Bata Handelsaktieselskab, 337.

Bendixen, F. C., Cigar- & Tobaksfabrik, 340.

Benzon, Alfred, 340,

Bergenholz Reklamebureau, 329.

Berlingske Officin, Det, 317.

Berlingske Virksomheder, De, 344.

Blom, A., & Søn, 333.

Blomster Jensen, 320.

Bog- og Papirhandelen Fremad, 341.

Borgergaarden i Sdr. Omme, 333.

Broas, Ejendoms-Aktieselskabet, 323.

Bunde, H., 318.

Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbvg- geri, 331.

Byggeaktieselskabet Firkløveret, 317.

Chokolade og Sukkervareforretningen af 8.

September 1949, 338.

CHOWPORT, 316.

City-Basaren, 334.

Cliché-Centralen (Det Berlingske Officin), 327.

Cliché-Centralen (De Berlingske Virksomhe­

der), 344.

COM1NCO, International commercial Com­

pany, ?23.

Cosmo Radio, 337.

Crama, 329.

Cupran, 340.

Cykleforretningen Importøren, Falconerallé Nr. 62, 330.

D. E. A. Annoncebureau for Danske Erhverv, 330.

D. P. B., 321.

Dahl, Brødrene, 342.

Dam & Co., 329.

Dampmøllen i Nykøbing F., 329.

Dampskibsselskabet Hetland, 336.

Danmarks Handels- og Søfarts-Tidende i Likvidation, 337.

Dansk Andels Kulforretning, A. m. b. A., 332.

Dainsk Andelstrykkeri og Papirvarefabrik A. m. b. A. (De samvirkende Brugsfor­

eninger i Danmark, A. m. b. A.), 315.

Dansk Centrifugalpumpefabrik, 335.

Dansk Cykleværk Grand, 342.

Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 336.

Dansk Farveimport. 342.

Dansk Galosche- og Gummifabrik, 343.

Dansk Læder- og Skotøjsindustri, 335.

Dansk Mineral-Formaling, 329.

Dansk Naturhegn under konkurs, 328.

Dansk-Svensk-Staal-Aktieselskab, 342.

Dansk Textiltrykkeri, 340.

Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­

fabrik, De, A. m. b. A., 337.

Danske Petroleums Aktieselskab, Det, 329.

Desmer, 332.

Domus TecJinica, Ingeniør-Sammenslutnin­

gens Ejendomsaktieselskab, 341.

Dyregravene, 334.

Edras, Gasmaalerfabriken, 343.

Ejendommen Matr. Nr. 1124 i Koben havns Udenbys Vester Kvarter, 327.

(2)

Ejendomsaktieselskabet af 7. Septbr. 1942 i Likvidation, 333.

Ejendomsaktieselskabet af 17. sept. 1942, 331.

Ejendomsaktieselskabet Ankerhus, Randers, 322.

Ejendomsaktieselskabet Bro,as, 323.

Ejendomsaktieselskabet Eltham, 33G.

Ejendomsaktieselskabet Fasanen, 341.

Ejendoms A/S Hedevænget, 329.

Ejendomsaktieselskabet Jegu, 322.

Ejendomsaktieselskabet Klintegaarden, 343.

Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 15 aø af Frederiksberg, r28.

Ejendomsaktiese'skabet Nordre Klampen­

borg, 336.

Ejendomsaktieselskabet Solsiden, 337.

Ejendomsaktieselskabet Tylvten, 331.

Ejendomsaktieselskabet Østerbrogade Nr.

1 A og B, 328.

Ejendomsselskabet Grænsevænget, 334.

Ejendomsselskabet Patricia i Likvidation, 334.

Elektromix, 344.

Elementa (Erik Udsen), 339.

Eliter, Guldlistefabrikken i Likvidation, 338.

ELMIX, 326.

Eltham, Ejendomsaktieselskabet, 336.

Emko en gros Lager, 334.

Emmeche's, E., Metalvare-Fabrik i Likvida­

tion, 342.

Engelbrecht, Carl, 342.

Engelsk-Belgisk Vare Import, 340.

Entrepa, 342.

ERMA, Maskinfabriken, 344.

Erma, Maskinfabriken (Gasmaalerfabriken Edras), 326.

ESSO Transport (Det Danske Petroleums Aktieselskab). 316.

Ewers, Brødr., 338.

F. D. M.'s Rejsebureau, 323.

Fabriken Orana, 337.

Fajomo, 328.

Fasanen, Ejendomsaktieselskabet, 341.

Fassum, K., & Go., 341.

Filetfabriken Polarfisk, 322.

Fiona, Rederiet, 328.

Firkløveret, Byggeaktieselskabet, 317.

Fonnesbech, Å., 343.

Fonnesbech, A. Damernes Magasin, 326.

Forenede Ejendomsselskaber, De, 336.

Forenede Teglværker, De, Lysbro, 328.

Forlaget Fremad, 342.

Foto & Tekst, 332.

Fremad, Bog- og Papirhandelen, 341.

Fremad, Forlaget, 342. ,

Fresko teknisk-kemisk Fabrik, 331.

Frigast, P. G. L., 328.

Fyens Andels-FoderstofTorretning, A.m.b.A., 328.

Gaméls, A. G., Eftf., (Olivarius & Ghristen- sens Eftf.), 317.

Garveriet Garvex, 330.

Garvex, Garveriet, 330.

Gasmaalerfabriken Edras, 343.

Gentofte Kolonial-Lager, 332.

Gilbjerg Strandhuse, 328.

Gjerstrup, Th., 342.

Gottschalck & Tillge, 335.

Grue, Thorkil, 330.

Grænsevænget, Ejendomsselskabet, 334.

Grøn & Witzke, 336.

Grønstedts Punscheeskport, 340.

Guldlistefabrikken Elita i Likvidation, 338.

Hadsund Tømmerhandel og Kulimport, 332.

Handelsaktieselskabet Hobenco, 340.

Handelsselskabet Kolding Strømpefabrik, 3: 6.

Hansen, N. P., & Go.'s Rederi og Pakhusfor­

retning, 315.

Hansen, Sander, & Go., 336.

Hansens, G. B., Guldsmedeforretning, 335.

Havnens Skibsreparation, 329.

Hedevænget, Ejendoms A/S, 329.

Hegediis, 1., & co., 320.

Henrupies & Løvengreens Tricotagefabrik- ker, 344.

Herlev Industrigaard i Likvidation, 343.

Henriksen & Kåhler, 330.

Hera, Margarinefabrikken, 333.

Herning Jern- og Staalforretning, Herning, 338.

Hetland, Damskibsselskabet, 236.

Hirtsha's Fiske-Hermetik, 337.

Hjørring Ejendomsaktieselskab af 1941 i Likvidation, 330.

Hobenco, Handelsaktieselskabet, 340.

Holte Kolonial-Lager, 316.

Homis, 320.

Hornbæk Badehotel, 334.

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane Aktie­

selskab, 329.

Horsens Losnings- og Pakhusselskab, 344.

Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 337.

Horsens Trælasthandel, 338.

Horsens-Vest baner, Jernbaneaktieselskab, 337.

Hotel Svendborg, 335.

Hydro-X, ,041.

Hyllinge Savværk og Trælastfabrik i Likvi­

dation, 333.

Høfa i Likvidation, 342.

Højsko'ehjemmet i Slagelse, 336.

Høsts, O. B., Efterfølger i Likvidation, 329.

Ici, Automobilforretningen, 333.

Importøren, Gykleforretningen, Falconeralle Nr. 62, 330.

Infeld, Ludvig, 335.

Ingeniør-Sammenslutningens Ejendomsak­

tieselskab Domus Technica, 341.

Intankco, 328.

International Business Machines (I.B.M.). 329.

Jegu, Ejendomsaktieselskabet, 322.

Jernbanereklamen, r30.

Johansen og Bruun, Ost en gros, 325.

Jupo-Dan, 336.

Jørgensen, Magnus, i Likvidation, 335.

Jørgensens, Leif, Vinimport, 330.

K. E. S., 321.

Kastrup Glasværk, 338.

Klintegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 343.

Kliplev Mølle, 316.

Knudsens. A. Gornelius, Instrumentfabrik.

332.

Kolding Folkebank, 339.

Kolding Strømpefabrik, 335.

Kolding Strømpefabrik, Handelsselskabet, 336.

Kooperative Vaskeri Kova, Det, 338.

Kova, Det kooperative Vaskeri, 338.

(3)

Kronjyden, Kødfoderfabriken, 340.

Kronjyden, Lervarefabriken, 338.

Københavns Plakatsøjler, 330.

Kjøbenhavns Telefon-Kiosker, 330.

Kødfoderfabriken Kronjyden, A. m. b. A., 340.

Landbrugs- og Handelsbanken i Vording­

borg, 332.

Langaa Jernstøberi og Maskinfabrik, Langaa, 341.

Lange, T., 336 Larsen, Hans, 332.

Lavigne, 315.

LEISNER, TH., 320.

Lervarefabriken Kronjyden, 338,

Lichtenbergs, T. 1. P., Bagerier og De For­

enede Skibsbrødsfabrikker, 331.

Luckeys, Elis, Konservesfabrik, 343.

Lyhne-Nielsen, A., 339.

Lyngby Eksprestrykkeri i Likvidation, 343.

Lynge, Herman H.'j., & Søn, 336.

Lyngfeldt, S. J., 326.

Lystager, Ivan, 318.

Lysta Plastics (Ivan Lystager), 319.

Løgstør og Omegns Samlestald, 333.

Madelung, H. B., Trading Go,, 339, Madsen, M., Silkeborg, 336.

Manniche & Hartmann, 334.

Margarinefabrikken Hera, 333.

Marsing & Co., 329.

Maskinfabriken af 5. Oktober 1945 i Likvi­

dation, 340.

Maskinfabriken ERMA, 344.

Maskinfabriken Erma (Gasmaalerfabriken Edras), 326.

Matr. Nr. 12 da m. fl. af Buddinge, 328.

Matr. Nr, 15 aø af Frederiksberg, Ejendoms­

aktieselskabet, 328,

Matr. Nr, 126 af Utterslev, 331.

Matr. Nr. 201 A i Christianshavns Kvarter, 332.

Matr. Nr. 1124 i Københavns Udenbys Vester Kvarter, Ejendommen, 327.

Matr, Nr. 1198 af Udenbys Klædebo, 334.

Matr. Nr. 1234 i Udenbys Vester Kvarter, 341.

Matzen's, H., Clichéanstalt og Provinsblade­

nes lllustrationsbureau, 334.

Metallic, 340.

Michelin Gummi Gompagni, 331.

Mixette i Likvidation, 343.

Mode-Palæet, 335, 341.

Moldkjær, Th., & Go., i Likvidation, 344, Morsø Varelager i Likvidation, 330, Møbelexporten, Nykøbing F,, 338, Møbelhjelm i Likvidation, 328, Nielsen, Bertel, og Haahr, 342.

Nielsen, M., 324.

Niva-Konfektion, 334.

Nordfisk, (Erik Udsen), 339.

Nordisk Blankettryk (Rota Bogtryk), 341.

Nordisk Konditorivareforretning, 325.

Norduk Radiac i Likvidation, 335, 340.

Nordre Klampenborg, Ejendomsaktieselska­

bet, 336.

Nordre Mørtelværk, 318.

Nordsjællands Elektricitets- og Sporveis- Aktieselskab (NESA), 329.

Novopan Træindustri, 327.

Nykøbing, Sukkerfabriken, Limiteret, 340.

Næstved-Præstø-Mern Jernbane-Aktiesel­

skab, 339.

Nørre Bork Aktie-Plantage, 338.

OGEAN, Rederiet, 338.

Ohlsen & Ahlmann, 342.

Olivarius & Ghristensen Eftf., 333.

Orana, Fabriken, 337.

Parkvænget i Likvidation, 335.

Partialia, Aktieselskab for Kapitalanlæg, 316.

Patricia, Ejendomsselskabet i Likvidation, 334.

Pedershaab Jernstøberi, 319.

Petersen, K. Kierulf, & Go., 341.

Piper, Otto, 340.

Polarfisk, Filetfabrik, 322.

Privatika i Likvidation, 335.

Purella Gompany (Th. Moldkjær & Go.) i Likvidation, 344.

Quaade, J. P., 341,

Randers Skydepavillon, 333,

Ravnhøj Teglværk, G, J. Madsen i Likvida­

tion, 331.

Recato, 342.

Rederiet Fionia, 328.

Rederiet OGEAN, 338.

Rederiet Valdemar, 324.

Restaurant Vesterbro, 337.

Restaurant Wivex, 337.

Rygaard Savværk, 319.

Samvirkende Brugsforeninger i Danmark, De, A. m. b. A., 330.

Sanatorier for Brystsyge, 328.

Scandinavian Slide-Fastener Ltd., (Ivan Lystager), 319.

Scanelectric i Likvidation, 344.

Scangoods, 315.

Scan Tool Works, 324.

Schillers, A., Maskinfabrik, 335.

Schur, F., & Go., Horsens, 332.

Silkeborg Husholdningsskole, " 21.

Simonsen & Scheibel, 341.

Skanacid, 328.

Skandifon (Scanelectric), 344.

Skandinavisk Lynlaasfabrik (Ivan Lyst­

ager), 319.

Skandinavisk Sennepsfabrik i Likvidation, 333.

Skive Tømmerhandel, 327.

Solsiden, Ejendomsaktieselskabet, 337.

Sporvognsreklamen, 330.

Staby Efterskole, 334.

Standard Electric (Standard Electric Ltd.), 336.

Starlex i Likvidation, 333.

Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret, 340.

Svendborg Hotel, 335.

Swoboda, Franz, 338.

Sydjydsk Landmandsbank, 332.

Søjlestel i Likvidation, 342.

Sønderborg Følser, 343.

Sønderjyllands Flyveselskab, 336.

Sønderjyllands Revisionskontor i Sønder­

borg, 335.

Taxa's Indkøbsforening, 331, 342.

Terrainco Syndikat, 334.

Therkildsen, V. & Go., 328.

Thorborg, G. J., Firma, 341.

(4)

Tolko Comagniet, 317.

Tolko Company, The, Ltd., (Tolko Gorapag- niet), 317.

Trahnil Trading Company, 317.

Tre-B, 336.

Trondholm, 325.

Tulp, De, 340.

Tylvten, Ejendomsaktieselskabet, 331.

Tølløse Camenbert Fabrik (Tolko Compag- niet), 317.

Tønder Manufakturcentral under konkurs, 338.

Udsen, Erik, "39.

Udsen, Erik, (D. P. B.) 321.

UNITED COUK COMP., 320.

Vacnum Oil Company, 329.

Valby Trælasthandel, 341.

Valdemar Rederiet, 324.

Varde-Nørre Nebel Jernbaneselskab, 344.

Vejle Bolte- og Møtrikfabrik, 334.

Vesterborgs H. E., Cigarfabrik, 330.

Vesterbro, Restaurant, 337.

Viborg Theater, 339.

Wenzell, Eduard, 334.

Wilhelmsen, M., 337.

Wivex, Restaurant, 337.

Østerbrogade Nr. 1 A og B, Ejendomsaktie­

selskabet, 328.

Østjydske Bryggerier, 344.

Forsikringsselskaber.

ALKA, Forsikrings-Aktieselskabet, 346.

Bauta, Dansk Syge- & Ulykkes-Forsikring, 345.

Contingency Insurance Company Limited, The, London, Udenlandsk Aktieselskab, Generalagenturet for Danmark, 345.

Danske Grundejeres Brandforsikring for fast Ejendom og Løsøre, genisdigt, 346.

Fire Association of Philadelhia, Limited, U. S. A. Generalagenturet for Danmark, 346.

Forsikrings-Aktieselskabet ALKA, 346.

Forsikrings-Aktieselskabet Hermes, 345.

Gensidige Hagelskade-Forsikrings-Forening forLolland^Falsters Stift, Den, 345.

Hermes, Forsikrings-Aktieselskabet, 345.

Husmandsbrandkassen for Danmark, Løs­

øre-Afdelingen, gensidigt Se'skab, 344.

Husmændenes Ansvarsforsikring gensidigt Selskab, 344.

Husmændenes Husdyrforsikring gensidigt Selskab, 344.

Husmændenes Ulvkkesforsikring gensidigt Selskab, 345.

Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898, 245.

Samvirkende danske Andels-Svineslagte­

riers gensidige Søforsikring, De, 345.

Samvirkende danske Andels-Svineslagte­

riers gensidige Ulykkesforsikring for Arbejdere m. fl.. De, 345.

Foreninger.

Aalborg By-Kor, 347.

Andelsselskabet De danske Fiskeres Fælles­

indkøb, 347.

Danish Bacon-Factories Export Association, The, 347.

Danmarks Heraldiske Selskab (Dansk He- raldisk-Sfragistisk Selskab), 346.

Dansk Export Tidende, 347.

Danske Selskab for Heraldik og Sfragistik, Det (Societas Heraldica Danica), 346.

Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening, 346.

Foreningen af 15. Maj 1895, 347.

Journalistforbundet, 347.

Konservative Folkepartis Ungdomsorgani­

sation, Det, 347.

L'association d'exportation des abattoirs Danois, 346.

Prøvningsudvalget, 347.

Samvirkende Købmandsforeninger i Dan­

mark, De, 347.

Verkaufvereinigung dånischer Export- schlachtereien, 347.

(5)

Aktieselskaber.

Under 29. juli 1950 er optaget i aktie- selskabs-registeret som:

Register-nummer 22.231: „A/S S c a n- g o o d s", hvis formål er direkte eller in­

direkte at drive import og eksport af og handel en gros med fødemidler af enhver art. Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 29. juni 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier — bort­

set fra overgang ved arv til legale arvin­

ger og ved overdragelse til ægtefælle — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­

retssagfører Børge Moltke-Leth, Skinder­

gade 45—47, boghandler Poul Dela-Jen- sen, Backersvej 122, begge af København, salgschef Niels Otto Roholte Larsen, iMo- rescovej 10, Charlottenlund. Bestyrelse: B.

Moltke-Leth (formand), P. Dela-Jensen, N. O. R. Larsen samt landsretssagfører Svend Aage Vistisen, Hostrups Have 15, København. Direktion: Nævnte N. O. R.

Larsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller med en direktør eller af direktørerne i forening eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.232: „N. P. H a n- s e n & C o . ' s R e d e r i o g P a k h u s - t o r r e t n i n g A/S", hvis formål er al drive pakhusforretning, handel og der­

med beslægtet virksomhed, eventuelt re­

derivirksomhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Re­

deriet „Fionia" A/S" (reg.-nr. 16.894), har hovedkontor i Odense; dets vedtæg­

ter er af 24. april 1942 med ændringer senest af 26. april og 25. juli 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er tuldt indbetalt. Hver aktie giver en slem­

me efter 6 måneders noteringslid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker i „BerlingskeTidende"og„I^yens Stiftstidende". Bestyrelse: Speditør Hans Peter Hansen, Langelinie 56, speditør Peer Dam Hansen, Thor Langesvej 16, sagfører Ove Emil Jensen, Vestergade

27, speditør Niels Peter Hansen, Filosof­

gangen 7, alle af Odense. Forretningsfø­

rer (korresponderende reder): Nævnte H. P. Hansen. Selskabet tegnes af forret­

ningsføreren (den korresponderende re­

der) eller af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening, ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening med forret­

ningsføreren (den korresponderende re­

der).

Under 1. august er optaget som:

Register-nummer 22.233: „A/S L a v i g- n e", hvis formål er at drive import af vin og spirituosa samt fabrikation og handel hermed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Leif Jørgensens Vinimport A/S" (reg.-nr. 20.864), har ho­

vedkontor i København; dets vedlægter er af 9. juni 1948 med ændringer af 13. juli 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme efter 1 måneds noterings- lid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af ak- lier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Ole Christian Olesen, GI. Kongevej 80, kontor­

chef Georg Hennings, Strandboulevarden 69, begge af Kobenhavn, vinhandler Fritz Wulff Paustian, Pilehøj vej 4, Lyngby.

Direktion: Nævnte G. Hennings. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af lo direktører i forening eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 22.234: "Dansk A n- d e l s t r y k k e r i o g P a p i r v a r e f a ­ b r i k , A . m . b . A . ( D e s a m v i r k e n d e B r u g s f o r e n i n g e r i D a n m a r k , A n d e l s s e l s k a b m e d b e g r æ n s e t A n s v a r)". Under dette navn driver „De samvirkende Brugsforeninger i Danmark, Andelsselskab med begrænset Ansvar" til­

lige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.

5060).

Register-nummer 22.235: „E S S O T r a n s p o r t A/S (Det D a n s k e Pe^

(6)

t r o l e u m s A k t i e s e l s k a b ) . U n d e r dette navn driver „Det Danske Petroleums Aktieselskab" tillige virksomhed som be­

stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 2116).

Under 5. august er optaget som;

Register-nummer 22.236: „A/S H o l t e K o l o n i a l - L a g e r", hvis formål er at drive handel. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Aktiesel­

skabet Gentofte Kolonial-Lager" (reg.-nr.

7139), har hovedkontor i Søllerød kommu­

ne; dets vedtægter er af 10. august og 21.

oktober 1924 med ændringer senest af 23.

juni 1949. Den tegnede aktiekapital udgor PO.OOO kr., fordelt i aktier på 200 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktie­

beløb på 200 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:

Fru Dagny Emma Paula Dorelta Nielsen, Østerkildevej 4, keramiker Carl Christian Nielsen, Ermelundsvej 119, begge af Gen­

tofte, forretningsfører Evald Viggo Peder­

sen, Absalonsgade 11, København. Selska­

bet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Under 7. august er optaget som:

Register-nr. 22.237: „K 1 i p 1 e v Mølle, A k t i e s e l s k a b", hvis formål er at dri­

ve møllerivirksomhed, samt handel med korn, foderstoffer, kunstgødning og brænd­

sel. Selskabet har hovedkontor i Kliplev kommune; dets vedtægter er af 1. juli 1949.

Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebe­

løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: „„Ce­

res" Korn- og Foderstofforretning Aktie­

selskab" (reg.-nr. 5335), Aabenraa, gård­

ejer Christian Rasmussen, Artoftmark pr.

Kliplev, mølleejer Johannes Ries, automo­

bilhandler Peter Christian Lausen, gård­

ejer Peter Thomsen, gårdejer Andreas Wolff, alle af Kliplev, fru Christine Mai- landt, Mellerup, gårdejer Emil Martin Jo­

hansen, Perbøl. Bestyrelse: Nævnte C.

Rasmussen, J. Ries samt direktør Mathias Mortensen (formand), Aabenraa. Selska­

bet tegnes af bestyrelsens formand i for­

ening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse. Enepro­

kura er meddelt: Johannes Ries.

:

Register-nummer 22.238: „P a r t i a 1 i a, A k t i e s e l s k a b f o r K a p i t a l - an 1 æ g", hvis formål er at anbringe ka­

pital i faste ejendomme, selskabsandele, pantebreve og lign. effekter og iøvrigt fore­

tage pengeanbringelser på anden forsvar­

lig måde. Selskabet har hovedkontor i Ko­

benhavn; dets vedtægter er af 30. juni 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 12.500 kr., fordelt i aktier på 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver l stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker i „Statstidende". Selskabets stiftere er: Landsretssagfører Egil Val­

demar Munk Kofoed, Emiliekildevej 38, Klampenborg, herreekviperingshandler Finn Robert Daniel Pedersen, Vejlands Allé 2, direktør Svend Aage Riis Kristen­

sen, Gothersgade 156, begge af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 22.239: „C H O W P O R 1 A/S", hvis formål er at drive fabrikation, handel og linancieringsvirksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 31. januar 1950. Den teg­

nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note- ringstid. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige ak- tionteerer forkøbsret efter de i vedtægter­

nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Handelsmand Bern­

hard Lynge Munkholm Jensen, Marten­

sens Allé 16, frøken Agathe Elisabeth Reimer, Tøndergade 3 A, handelsmand Chow Jon, fru Charlotte Johanna Doro­

thea Dsou, begge af Grønnegade 33, alle af København. Bestyrelse: Nævnte B. L.

M. Jensen, A. E. Reimer, C. Jon. Selska­

bet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den

(7)

samlede bestyrelse. Eneprokura er med delt; Chow Jon.

Register-nummer 22.240; „A. C. G a- m é 1 s E f t f. A/S (A/S O 1 i v a r i u s &

C h r i s t e n s e n s E f t f.)". Under dette navn driver „A/S Olivarius & Christen­

sens Eftf." tillige virksomheci som be­

stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 3897).

Register-nr. 22.241; „li y g g e a k t i e- s e l s k a b e t F i r k l ø v e r e t", hvis for­

mål er at drive, erhverve, bebygge, priori­

tere, udleje og administrere ejendomme i Aarhus. Selskabet har hovedkontor i Aar­

hus; dets vedtægter er af 7. marts 1950 Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert noteret aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier skal ejerskifte anmeldes til Aarhus kom­

mune. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere er; Tømrermester Hans Aage Vind Martinsen, Hans Egedesvej 15, murerme­

ster Karl Andreas Kristensen, Schleppe- grellsgade 17, murerarbejdsmand Jens Se- nius Kristensen, Hedemannsgade 20, ma­

lermester Christian Blegvad, Nrd. Ring­

gade 92, alle af Aarhus, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Under 8. august er optaget som;

Register-nr. 22.242; „T o 1 k o C o m- p a g n i e t A/S", hvis formål er at drive handel og fabrikation samt investering af kapital i selskaber med lignende formål.

Selskabet driver tillige virksomhed under navnene; „Tølløse Camembert Fabrik A/S (Tolko Compagniet A/S)" (reg.-nr. 22.243) og „The Tolko Company Ltd. A/S (Tolko Compagniet A/S)" (reg.-nr. 22.244). Sel­

skabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 28. juni 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i ak­

tier på 1000 og 5000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 89.000 kr., dels kontant, dels i værdier; det resterende beløb indbetales senest 1. september 1950. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktier­

ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af ak­

tier kan kun ske med bestyrelsens sam-

tyKke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere er; Sognerådsformand, fabrikant Jo­

hannes Nissen, Tølløse, landsretssagfører Hans Christian Bruhn, Ny Vestergade 18, København, grosserer Helge Albert Mol­

ler, Langs Hegnet 32, Klampenborg. Be­

styrelse; Nævnte J. Nissen, H. C. Bruhn samt direktør Rudolf Frimodt Sørensen,- Hovmestervej 43, København. Direktion;

Nævnte R. F. Sørensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 22.243; „T ø I 1 ø s e C a m e m b e r t F a b r i k A / S ( T o l k o C o m p a g n i e t A/S)". Under dette navn driver „Tolko Compagniet A/S" tillige virksomhed, som bestemt i delte selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.

22.242).

Register-nummer 22.244; „T h e T o 1 k o C o m p a n y L t d . A / S ( T o l k o C o m ­ p a g n i e t A/S)". Under dette firma dri­

ver „Tolko Compagniet A/S" tillige virk­

somhed som bestemt i dette selskabs ved­

tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.242).

Under 9. august er optaget som;

Register-nummer 22.245; „T r a h n i 1 T r a d i n g C o m p a n y A/S", hvis for­

mål er at drive handel, fabrikation og an­

den dermed i forbindelse stående virk­

somhed, dog ikke salg af tran, olie og der­

med beslægtede produkter. Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 20. maj 1950. Den tegnede aktieka­

pital udgør 10.000 kr., hvoraf 9000 kr.

A-aktier, førdelt i aktier på 500 kr., og 1000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver A-aktie giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.

Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter­

nes § F. givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er; Fabrikant Ragnar Ar­

thur Poulsen, fru Grethe Poulsen, begge Lygten 3 c, prokurist Henri Julius Christensen Berner, fru Marieantonie Ber­

ner, begge af Harrestrup Allé 3, Køben­

havn. Bestyrelse; Nævnte R. A. Poulsen, G. Poulsen, H. J. C. Berner. Direktion;

Nævnte H. J. C. Berner. Selskabet tegnes

(8)

af en direktør eller — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom

— af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening.

Under 11. august er optaget som:

Register-nummer 22.246: „H. B u n d e A/S", hvis formål er handel med og fabri­

kation af kjoler og andre damebeklæd­

ningsgenstande og alle i forbindelse der­

med stående artikler, samt virksomhed med pelsdyravl. Selskabet har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 13.

april 1950. Den tegnede aktiekapital ud­

gør 350.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe- lob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: Gros­

serer Rasmus Hemmingsen Bunde, Nøde­

bo pr. Fredensborg, fabrikant Rolf Rein­

hardt Peter Bunde, Overgaden o/v. 38, Kø­

benhavn, købmand Carl Christian Wei­

mar, Fredericia, der tillige udgør besty­

relsen med førstnævnte som formand. Di­

rektion: Nævnte R. H. Bunde. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand og el medlem af be­

styrelsen i forening. Eneprokura er med­

delt: Lily Rasmussen.

Register-nr. 22.247: „ N o r d r e M ø r- t e 1 v æ r k A/S", hvis formål er enten ved egen virksomhed eller som deltager i an­

dre foretagender at drive industri og han­

del indenfor kalk-, mørtel- og grusgrav­

branchen, landbrugsvirksomhed, ejen­

domsforvaltning samt alle i forbindelse hermed stående eller deraf afledte forret­

ninger og beslægtede virksomheder. Sel­

skabet har hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er af 15. september 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse, derunder tvangs- realisation, af aktier har de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i vedtægtenes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere er: „Aktieselskabet De jyd- ske Kalkværker" (reg.-nr. 1689), Frede­

riksholms Kanal 16, København, „Horsens Kalkværk, Aktieselskab af 1948" (reg,-nr, 21.228), „Jydsk Ilt- og Acetylengasfabrik Aktieselskab" (reg,-nr, 6341), begge af Horsens, Bestyrelse: Direktør Niels Grau- gaard Laursen, Dronninggaards Allé 106,

Holte, direktør Carl Frederik Spangen- berg, Henningsens Allé 58, Hellerup, di­

rektør Knud Kristian Petersen, Kalkbræn- derivej 29, direktør Ove Hede Nielsen, Carl Johansgade 11, begge af Horsens. Direk­

tion: Direktør Nicolaj Holten-Andersen, Strandvænget 13, Riisskov. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af direktøren alene; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 12. august er optaget som:

Register-nummer 22,248: „I v a n L y s t- a g e r a/s", hvis formål er at drive handels- og industrivirksomhed. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene:

„Scandinavian Slide-Fastener Ltd, a/s (Ivan Lystager a/s)" (reg.-nr, 22.249),

„Lysta Plastics a/s (Ivan Lystager a/s)"

(reg.-nr. 22.250) og „Skandinavisk Lyn- laasfabrik a/s (Ivan Lystager a/s)" (reg.- nr, 22.251). Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 20.

august 1949. Den tegnede aktiekapital udgor 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har selskabets be­

styrelsesmedlemmer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere er: Fabri­

kant Ivan Lystager, Holmevej 12, Holte, sekretær Knud Børge Laursen, Holme- gaardsvej 56, Charlottenlund, landsrets­

sagfører Bernt Ludvig Wass, Nørre Far­

imagsgade 11, København, der tillige ud­

gør bestyrelsen med førstnævnte som for­

mand. Direktion: Nævnte I, Lystager.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­

prokura er meddelt: Ivan Lystager og Knud Børge Laursen.

(9)

Register-nummer 22.249: „S c a n d i- n a v i a n S l i d e - F a s t e n e r L t d . a/s (Ivan L y s t a g e r a/s)". Under dette navn driver „Ivan Lystager a/s" til­

lige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- nr. 22.248).

Register-nr. 22.250: „ L y s t a P l a s t i c s a/s ( I v a n L y s t a g e r a/s)". Under dette navn driver „Ivan Lystager a/s" til­

lige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- nr. 22.248).

Register-nummer 22.251: „S k a n d i- n a v i s k L y n l a a s f a b r i k a/s ( I v a n L y s t a g e r a/s)". Under dette navn driver „Ivan Lystager a/s" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.

12.248).

Register-nummer 22.252: „R y g a a r d S a v v æ r k A/S", hvis formål er at drive labrikation af og handel med trævarer og dermed beslægtede produkter samt en­

hver hermed i forbindelse stående virk­

somhed, Selskabet har hovedkontor i Rygaard-Langaa kommune; dets vedtæg­

ter er af 4. marts 1950, Den tegnede aktie­

kapital udgor 150,000 kr,, fordelt i aktier på 1000 og 10,000 kr. Aktiekapitalen er iuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert noteret aktiebeløb på 1000 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved brev.

Selskabets stiftere er: Fabrikant Harald Johannes Christensen, fabrikant Edvard Holger Christensen, begge af Glamsbjerg, fabrikant fru Elna Marie Petersen, Ry- gaard. Bestyrelse: Nævnte H, J, Christen­

sen (formand), E, H, Christensen, E, M, Petersen samt landsretssagfører Jacob Thorvald Eigenbrod, Langelinie 178, Odense, Direktion: Nævnte E, M, Peter­

sen, Selskabet tegnes af bestyrelsens for­

mand i fbrening med et medlem af besty­

relsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand og to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Ene-prokura er meddelt: Elna Marie Pe­

tersen og Villy Johannes Kragh.

Register-nr. 22,253: „A/S A s b j ø r n B a r k h o 1 t", hvis formål er at drive handel og industri. Selskabet, der tid­

ligere har været registreret under nav­

nene: „Tre-B Radio A/S" (reg,-nr. 14.789) og „Aktieselskabet Tre-B" (reg.-nr.

16.930), har hovedkontor i Odense; dets vedtægter er af 5. oktober 1937 med æn­

dringer senest af 11. marts 1950. Den teg­

nede aktiekapital udgør 50.000 kr,, fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i „Berlingske Tidende", Bestyrelse: Grosserer Arne Hansen—Bark­

holt, Pelargonievej 33, København, sag­

fører Klavs Vedel, Kongensgade 28, køb­

mand Asbjørn Hansen Barkholt, Kongens­

gade 34, begge af Odense, Direktion:

Nævnte Asbjørn Hansen Barkholt. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening eller af direktøren alene;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.

Under 14. august er optaget som:

Register-nummer 22.254: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t P e d e r s h a a b J e r n ­ s t ø b e r i", hvis formål er at drive fa­

brikation og handel. Selskabet har hoved­

kontor i Brønderslev; dets vedtægter er af 12. april 1950, Den tegnede aktiekapital udgør 200,000 kr,, fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen for­

købsret jfr, de i vedtægternes § 3 givne regler. Aktierne kan ikke overdrages til konkurrerende virksomhed eller deri in­

teresseret person eller selskab. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­

tør Peder Johannes Nielsen, bankdirektør Ejnar Mortensen, direktør Oskar Theodor Nielsen, alle af Brønderslev, Bestyrelse:

Nævnte P, J, Nielsen, E. Mortensen, O. T, Nielsen samt bankdirektør Ludvig Sper­

ling Andersen, Hjørring. Direktion:

Nævnte P. J, Nielsen, O, T, Nielsen, Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

(10)

Under 16. august er optaget som:

Register-nummer 22.255; „U N I T E D CORK C O M P. A/S", hvis formål er at fabrikere og handle med korkvarer af enhver arf og anden dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 1. juni 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehave­

ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selskabets stif­

tere er: Læge Alfred Kyed Nielsen, Frede­

rikssundsvej 215, direktør, konsul Robert Hans Peter Gyldentorp, Steenstrups Allé 17, landsretssagfører André Johannes Gregers Jensen, Ahlefeldtsgade 18, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.256: „A/S I. H e g e- d ii s & c o.", hvis formål er at drive chokoladefabrikation og dermed i forbin­

delse stående virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Gentofte kommune; dels vedtægter er af 29. juni 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i

„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet brev til de noterede aktionærer. Selskabets stiftere er: Disponent frk. Elly Gerda Caro­

line Norgreen Jakobsen, Ved Lindevangen 22, direktør Lars Jensen Jørgensen, Mad­

vigs Allé 9, assistent Denis Marceli Hege- diis, fru Inge Hegedus, begge af Røntofte­

vej 37, alle af København, der tillige ud­

gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte I.

Hegedus. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af lo medlemmer af bestyrel­

sen i forening. Eneprokura er meddelt:

Inge Hegedus og Elly Gerda Caroline Norgreen Jakobsen.

Register-nummer 22.257: „ B l o m s t e r J e n s e n A/S", hvis formål er al drive handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 9. maj 1949.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiern?

lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­

dende". Selskabets stiftere er: Prokurist Svend Aage Andersen, Buddingevej 207, gartner Niels Christian Hansen, Mørkhoj- vej 87, blomsterhandler Niels Otto Jensen, Overgaden n/V. 29, alle af København.

Bestyrelse: Nævnte S. A. Andersen, N. C.

Hansen samt fru Elly Adelhaid Jensen, Overgaden n/Vandet 29, København. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 22.258: „A/S T H.

LEISNER", hvis formål er al drive handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dels vedlægter er af 10. juli 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­

dende" og ved brev til de noterede aktio­

nærer. Selskabets stiftere er: Forretnings­

fører Thorkild Leisner, fru Emma Katrine Marie Leisner, begge af Nordlandsgade 4, landsretssagfører Anker Nørgaard Georg­

sen, St. Kongensgade 49, alle af Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening med direktøren.

Register-nummer 22.259: „Aktiesel­

s k a b e t H o m i s", hvis formål er at drive detailforretning med mejeriproduk­

ter og lignende. Selskabet har høvedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 23.

april 1950. Den tegnede aktiekapital ud­

gør 10.000 kr., førdelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders notferingstid.

Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fru Helga Petersen, Vestbanevej 6, fuldmægtig

(11)

Otto Johannes Boesen, Hjortevænget 65, begge af Kobenhavn, forpagter Magnus Mortensen, Ydernæsgaard pr. Næstved, der tillige udgør bestyrelsen med først­

nævnte som formand. Direktion: Nævnte H. Petersen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand alene; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 17, august er optaget som:

Register-nummer 22.260: „D. P. B. A/S", hvis formål er fabrikation, handel en gros, agentur, kommission, handel med faste ejendomme, entreprenørvirksomhed, ti- nanciering og dermed beslægtede virk­

somheder. Selskabet driver tillige virk­

somhed under navnene: „Aktieselskabet Elementa (D.P.B. A/S)" (reg.-nr. 20.433),

„Aktieselskabet Nordfisk (D.P.B. A/S)"

(reg.-nr. 20.742), „A/S Erik Udsen (D.P.B.

A/S)" (reg.-nr. 22.261) og „A/S K.E.S.

(D.P.B. A/S)" (reg.-nr. 22.262). Selskabet, der tidligere har været registreret under navnene „Aktieselskabet Elementa" (reg.- nr. 20.006) og „A/S Erik Udsen" (reg.-nr.

20.432), har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 1. april 1947 med ændringer senest af 31. maj 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­

delt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen på de øvrige aktionærers vegne forkøbsret eiter de i vedtægternes § 4 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i

„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Ester Udsen (for­

mand), direktør Erik Udsen, begge af Bernstorffsvej 33, Hellerup, landsretssag­

fører Børge Werner Christensen, Øster­

gade 14, København. Direktion: Nævnte Erik Udsen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand eller af direktøren.

Register-nummer 22.261: „A/S E r i k Udsen (D. P. B. A/S)". Under dette navn driver „D.P.B. A/S" tillige virksom­

hed som bestemt i dette selskabs vedtæg­

ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.260).

Register-nummer 22.262: „A/S K, E. S.

(D.P.B. A/S)". Under dette navn driver

„D.P.B. A/S" tillige virksomhed som be­

stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.260).

Under 18. august er optaget som:

Register-nummer 22.263: „ S i l k e b o r g H u s h o l d n i n g s s k o l e A/S", hvis formål er at drive Silkeborg hushold­

ningsskole. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg; dets vedtægter er af 5. decem­

ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 140.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier, og når aktierne bliver genstand for arv, har de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere er: Forstanderinde frk. Anna Nielsen Hougaard, husholdningslærerinde frk.

Anine Marie Fransiska Guldmann, frk.

Mariane Ingine Nikoline Nielsen Dam­

gaard, frk. Johanne Sorine Mikkelsen, og frk. Marie Wejling Jensen, alle af Silke­

borg, der tillige udgør bestyrelsen. For­

standerinde: Nævnte A. N. Hougaard.

Selskabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af forstander­

inden; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 19. august er optaget som:

Register-nummer 22.264: „A N V A A.

m. b. A.", hvis formål er at forsyne de som andelshavere i selskabet optagne brugsforeningers medlemmer med alle varer, der i almindelighed sælges under varehusformen. Til opnåelse af formålet kan selskabet investere kapital i andre virksomheder, her i landet eller i udlan­

det, der importerer, forhandler eller pro­

ducerer varer, som varehuset kan for­

handle. Selskabets virksomhed drives efter andelsprincipper. Selskabet har hoved­

kontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 22. februar og 25. juli 1950. Den tegnede andelskapital udgør 1.000.000 kr., fordelt i andele på 250, 1000 og 5000 kr. Andelska­

pitalen er fuldt indbetalt. Hvert andelsbe- lob på 250 kr. giver 1 stemme. Andelene lyder på navn. Overdragelse af andele kan kun ske til foreninger, der er eller kan blive andelshavere, jfr. vedtægternes § 3,

(12)

og kan kun ske med bestyrelsens samtyk­

ke. Andelene er indløselige efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til andelshaverne sker i „Andelsbladet" og ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er;

„Fællesforeningen for Danmarks Brugs­

foreninger", Njalsgade 15, „Hovedstadens Brugsforening", Strandboulevard 96, beg­

ge af Kobenhavn, „Lynge - Uggerlose Brugsforening", Lynge. Bestyrelse: Direk­

tør Kaj Nielsen, Bangsbovej 54, adm. sek­

retær Poul Christian Petersen, lærerinde fru Karen Margrethe Edith Appelt, Ru- binsteinsvej 45, direktør Niels Christian Poulsen, Borgmester Jensens Allé 5, di­

rektør Ebbe Groes, Vesterled 35, alle af København, driftsleder Knud Clausen Si­

monsen, L. E. Bruunsvej 30, Charlotten­

lund, gårdejer Mads Refsgaard Thøger­

sen, Kristrup, Randers, sognerådsformand Peter David Jensen, Lynge. Direktion:

Frede Thorvald Jensen, Vintergækvej 32, Kastrup. Selskabet tegnes af fem medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af di­

rektøren i forening med to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene enten Kaj Nielsen, Knud Clausen Simonsen, Poul Christian Petersen eller Karen Margrethe Edith Appelt og den anden Niels Christian Poulsen, Mads Refsgaard Thøgersen, Ebbe Groes eller Peter David Jensen; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom af seks medlemmer af bestyrelsen i for­

ening.

Register-nr. 22.265: „ E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t A n k e r h u s , R a n ­ d e r s", hvis formål er at erhverve og drive og eventuelt nedrive og ombygge ejendommen matr. nr. 390 a, Randers køb­

stads bygrunde. Selskabet har hovedkon­

tor i Randers; dets vedtægter er af 28. juni og 12. juli 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 140.000 kr., det resterende beløb indbeta­

les 28. juni 1951. Hvert akliebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no- leringstid. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har de øvrige ak­

tionærer gennem bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Overdragelse af ikke fuldt indbetalte ak­

tier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tømrermester Herluf Arnholm, Hobro­

vej 87, arkitekt Villy Kristian Kronsborg-

Jensen, 0. Boulevard 8, gas- og vandme­

ster Harald Paabol Jensen, Fabersvej 58, sagførerfirmaet Buhl & Jacoby's Eft., Raadhustorvet 4, alle af Randers, Fa.

Clausen & Bach, Strømmen 9, Kristrup pr.

Randers. Bestyrelse: Nævnte H. Arnholm samt direktør Hakon Bak, Strømmen 9, Kristrup pr. Randers, landsretssagfører Ja­

cob Stellan Bøgh, Raadhustorvet 4, Ran­

ders. Direktion: Nævnte H. Arnholm. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nr. 22.266: „E j e n d o m s - a k t i e s e l s k a b e t „J e g u"", hvis for­

mål er al bygge, administrere og besidde fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er af 16. juni 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 32.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 maneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Ved overdragelse af ak­

tier og i tilfælde af overgang ved tvangs­

auktion, konkurs eller gældsfragåelsesbo har, bortset fra overgang til enke eller livsarvinger de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

Fru Gerda Pedersen, tømrermester Jens Due Pedersen, begge af Viborgvej 70, mu­

rermester Anker Jakobsen, Dalgas Avenue 43, tømrermester Gunnar Due Pedersen, Skovbrynet 20, alle af Aarhus. Bestyrelse:

Nævnte J. Due Pedersen (formand), A.

Jakobsen, G. Due Pedersen. Selskabet teg­

nes af bestyrelsens formand alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 22.267: „F i 1 e t f a b r i k e n P o 1 a r f i s k A/S", hvis formål er at drive produktion af fiskefileter, kølevirk­

somhed, salg af is, opbevaring og/eller nedsaltning af fersk fisk og anden i lor- bindelse dermed stående virksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 30. juni 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i ak­

tier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.

(13)

Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­

tere er; Grosserer Karl Kristian Krøgh Jensen, Vester Søgade 76, fiskegrosserer Johan André Sørensen, Islands Brygge 1, grosserer frøken Yelva Houlberg-Nielsen, GI. Strand 44, alle af København. Besty­

relse; Nævnte K. K. Krøgh Jensen, J. A.

Sørensen, Y. Houlberg-Nielsen samt landsretssagfører Albert Laurits Christen­

sen, Vester Voldgade 96, prokurist Alfred Richard Wilhelm Boll, Amaliegade 28, København. Direktion; Nævnte K. K.

Krøgh Jensen, J. A. Sørensen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt; Alfred Richard Wilhelm Boll.

Register-nr. 22.268; „A/S „C O M I N- C O " , I n t e r n a t i o n a l c o m m e r c i a l c o m p a n y", hvis formål er at drive han­

del i indland og udland. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtægter er af 10. maj og 10. august 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i ak­

tier på 2400 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 2400 kr. gi­

ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier — der kun kan ske med bestyrelsens samtykke — har selska­

bet forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Dette gælder også ved rets­

forfølgning, men ikke ved arv til enke eller livsarvinger. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er;.

Cand. jur. Frederik Krag, Genforenings- plads 8, grosserer Johannes Grundvad Åg- gerholm, Løgstørgade 29, begge af Køben­

havn, ekspeditionssekretær, cand. jur. Erik Vilhelm Barning, Nørrevænge 12, Snek­

kersten. Bestyrelse; Nævnte F. Krag, E.

V. Barning samt ingeniør Adolph Laurits Ferdinand Larsen, Møllebakken 22, Kø­

benhavn. Direktion; Nævnte A. L. F. Lar­

sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren.

Under 22. august er optaget som;

Register-nummer 22.269; „F. D. M.'s R e j s e b u r e a u A/S", hvis formål er at drive virksomhed som rejsebureau. Sel­

skabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 4. maj 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hver aktie på 500 kr. giver 1 stem­

me, Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­

tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Civilingeniør Franz Christian Johan­

nes Wittig, Carl Feilbergsvej 18, højeste­

retssagfører Nis Jørgen Gorrissen, Frede­

riksgade 17, „Forenede Danske Motoreje­

re", Vestre Boulevard 4, alle af Køben­

havn. Bestyrelse: Nævnte F. C. J. Wittig, N. J. Gorrissen samt arkitekt Aage Paul- Petersen, Gruts Allé 8, Hellerup, købmand, borgmester Hans Frederik Carøe, Præstø, grosserer Johannes Ejler Ludvig Semler, Norre Voldgade 8, København. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 1 forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer i forening. Pro­

kura er meddelt; Poul Christensen og Niels Sofus Jacobsen Bjerre i forening.

Register-nr. 22.270; „ E j e n d o m s - A k t i e s e l s k a b e t B r o a s", hvis for­

mål er at bygge, administrere og besidde fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er af 16. juni 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebelob på 1000 kr, giver 1 stem­

me efter 2 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Aktierne er ikke om­

sætningspapirer. Ved overgang af aktier

— såvel frivillig som tvungen — har de øvrige aktionærer — bortset fra overgang ved en aktionærs død til ægtefælle eller livsarvinger — forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er; Murermester Anker Jakobsen, fru Jensine Kirstine Jakobsen, begge af Dalgas Avenue 43, tømrermester Jens Due Pedersen, Viborgvej 70, fru Else Lillian Sørensen, Kildegaarden 4, alle af Aarhus. Bestyrelse; Nævnte A. Jakobsen (formand), J. K. Jakobsen, J. Due Peder­

sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­

(14)

mand alene; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

Register-nummer 22.271: „ R e d e r i e t

„ V a l d e m a r " A k t i e s e l s k a b", hvis formål er at drive rederivirksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 14. juli 1950. Den teg­

nede aktiekapital udgor 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

„Aktieselskabet Ny Kalkbrænderi" (reg.- nr. 1471), Købmagergade 57, grosserer Mouritz Monberg Lund Frimodt, Rømers­

gade 5, begge af København, civilingeniør Gustav Erik Adolph Kabler, Korsør. Be­

styrelse: Nævnte M. M. L. Frimodt, G. E.

A. Kabler samt arkitekt Andreas Kerrn Fussing, Vestagervej 3, København. Di­

rektion: Civilingeniør Carl Frederik Span- genberg, Henningsens Allé 58, Hellerup.

Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Prokura er meddelt: Carl Frederik Span- genberg i forening med et medlem af be­

styrelsen.

Register-nr. 22.272: „A/S M. N i e 1- s e n", hvis formål er at fortsætte den af manufakturhandler Martin Nielsen, Hors- holm, hidtil drevne manufakturforretning fra ejendommen. Hovedgaden 23 i Hørs­

holm. Selskabet har hovedkontor i Hørs­

holm; dets vedtægter er af 17. marts 1950.

Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer. Over­

dragelse af aktier til ikke-aktionærer — bortset fra overdragelse til manufaktur­

handler Martin Nielsen's hustru og børn

— kan kun ske med bestyrelsens samtyk­

ke, Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Manufak­

turhandler Martin Nielsen, fru Valborg Karla Sangill, begge af Hovedgaden 23, manufakturhandler Edvin August Niel­

sen, Firhusvej 2, mekanikermester Holger Gerner Nielsen, Hovedgaden 5, alle af

Hørsholm, manufakturhandler Adolf Jo­

hannes Nielsen, Strandvej 380, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen med først­

nævnte som formand. Forretningsfører:

Nævnte M. Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af forretnings­

føreren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse i forening med forretningsføreren.

Under 23. august er optaget som:

Register-nummer 22.273:%,A/S A r b e j ­ d e r n e s k o o p e r a t i v e B y g g e f o r ­ e n i n g , L y n g b y A f d e l i n g", hvis formål er at erhverve og bebygge en grund ved Klampenborgvej, Sorgenfrigaardsvej, Lyngby, og tilvejebringe billigst muligt gode beboelseshuse med eller uden bu­

tiks-, kontor- eller værkstedslokaler og ho­

vedsagelig eller udelukkende med lejlig­

heder, der svarer til behovet hos den min­

dre bemidlede del af befolkningen. Selska­

bet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 8. februar 1950. Den teg­

nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­

dragelse og pantsætning af aktier kan kun ske med boligministerens og bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: „A/S Arbejdernes kooperative Bygge­

forening" (reg.-nr. 4021), direktør Peder Pedersen Nørgaard, begge af Østerbrogade 95, ingeniør Henri Ole Julius Schou, Borg­

mester Christiansensgade 24, alle af Kø­

benhavn. Bestyrelse: Nævnte P. P. Nør­

gaard (formand), H. O. J. Schou samt sognerådsformand Ingvar Nørgaard (næst­

formand), Rosenvænget 27, lektor Poul Fenneberg, Ørholms hovedgaard, begge af Lyngby, direktør Herluf Frederik Chri­

stensen, Bispeparken 15, København. Di­

rektion: Landsretssagfører Frederik Ma­

rinus Dalgaard, Vesterbrogade 5, Køben­

havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejendom

— af bestyrelsens formand eller næstfor­

mand i forening med et medlem af besty­

relsen og selskabets direktør. Eneprokura er meddelt: Frederik Marinus Dalgaard.

Register-nummer 22.274: „ S c a n T o o l W o r k s A/S", hvis formål er at drive handel, håndværk og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Selskabet har hovedkontor i København;

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrelsens Formand alene eller

Januar 1923 er Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af Prokuristen i Forbindelse med Bestyrelsens Formand, ved Afhændelse og Pantsætning af

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede