• Ingen resultater fundet

For PL-lægesystemer Tilbagesvar

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "For PL-lægesystemer Tilbagesvar"

Copied!
30
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

MedCom introdag 25. april 2016

(2)

• Hvorfor? – Har Ib fortalt om …

• Hvornår kaldes reminder server (webservice kald)?

• Nye versioner af standarderne.

• Hvad skal der laves i journalsystemerne?

• Dokumentation og testværktøj.

• Hvordan kaldes reminder server? – Det fortæller Erik om senere …

• Planer? – Det fortæller Ib om senere …

Tilbagesvar

(3)

Oversigt over statusskift

Webreq bestille

EPJ hotel upload

Lab modtage

Lab ”D”

delsvar

Lab ”K”

helsvar LPS ”M”

advis

LPS ”D”

delsvar

LPS ”K”

helsvar

(4)

• Ved rekvirering tændes reminder 1) Bestilling i webreq

2) Ved upload til rekvisitionshotel

• Ved røntgenhenvisning tændes reminder 1) Send røntgenhenvisning

2) Send speciallægehenvisning til røntgenklinik

Tænd for en reminder trin 1

(5)

• Ved prøvemodtagelse på laboratorium

Marker at prøven er på laboratorium trin 2

(6)

• Modtag et laboratoriesvar 1) Når svaret er endeligt

2) Når det er angivet at sendeprøve er videresendt (dette tænder en ny reminder)

• Modtag en røntgen epikrise

Marker at svaret er klar til afgivelse trin 3

(7)

• Når laboratoriesvaret eller røntgen epikrisen er svaret til patienten 1) Ringet ud

2) Indgår i konsultation

• Når rekvisition slettes på rekvisitionshotellet

Sluk en reminder trin 4

(8)

• Biokemi og immunologi – R0131K, XR0131K

• Mikrobiologi – R0231M, XR0532M

• Cervixcytologi – R0331P, XR0331P

• Patologi – R0432P, XR0432P

• Genetik – R0730G, XR0730G

Reviderede standarder

(9)

RPT01

(10)

RPT02

(11)

RPT03/04

(12)

REF02/06 DIS05

(13)
(14)

Eksempel

(15)

(16)

Hvad skal der laves?

(17)

Opgaver for laboratorium

(18)

• Sende svar på rekvisitionsnummer (det oprindelige)

• Sende status (Komplet, Delsvar, Modtaget)

• Sende laboratorieforkortelser (RFF+AHI) - Eget laboratorium

- Sendeprøver (resultat ”Sendt:SSI” og STS++PR)

• Sende EDI advis om prøvemodtagelse (resultat *****) evt. for mikrobiologi og patologi – ej biokemi.

Kalde webservice på reminder server

• Sende patientsamtykke (nægtet HAN+CDS)

• Patologisvar med referenceindikator (styret af diagnoser) - Præmaligne (PM)

- Maligne (MA)

• Obligatorisk brug af NPN

- Undtaget rekvisitioner oprettet på laboratorium (få svar man ikke har bestilling for).

Ændringer for laboratoriesystem

(19)

Laboratorieforkortelser

(20)

• Returnere UID

Ændringer for røntgensystem

(21)

Opgaver for lægepraksis

(22)

• Modtage svar (Delsvar/Komplet) i nye EDI-versioner

• Modtage advis om prøvemodtagelse (M), der nu kan komme fra flere laboratoriespecialer

Vise prøverne er modtaget, resultat *****, STS++PR (senere overskrives ***** med rigtigt resultat)

• Vise status(farve rød, gul, grøn) for rekvisitionen

• Kalde reminder server (ud fra kriterier i svar). ID = RFF+ROI + laboratorieforkortelse (ved modtagelse af endeligt svar + ved videresendte prøver)

• Vise hvilke laboratorier der ventes på komplet svar fra?

(for hvert nyt laboratorium der videresendes til, tændes en ny reminder)

• Kalde reminder server når patient svares. ID = RFF+ROI

• Håndtere patologisvar med referenceindikator – Præmalign – Malign

• Håndtere nægtet patientsamtykke

Ændringer for journalsystem – vedr. lab

(23)

• Send UID med henvisningen (REF02, samt eventuelt REF06)

• Kalde reminder server ved henvisning. ID = UID

• Kalde reminder server ved modtagelse af røntgen epikrise

• Kalde reminder server når patient svares

Ændringer for journalsystem – vedr. røntgen

(24)

• Hent nuværende status for en rekvisition (fra reminder server) Overvej en cache!

• Se udestående remindere for en patient

• Få tilsendt notifikation om at reminder har overskredet deadline

Mulig funktionalitet

(25)

• MEDRPT’erne – i nye versioner på SVN (lige nu som drift)

• MEDREF/MEDDIS – nuværende versioner, med anvendelse af UID

• Den gode notifikation – version 1.0

http://svn.medcom.dk/svn/drafts/Standarder/Det%20gode%20laboratoriesvar/Baggrundsmateriale/Den%20gode%20notifikation%20-%20Rekvisition.pdf

• MedCom beskrivelse

Dokumentation

(26)

• http://web.health-telematics.dk/xmledi/

• https://testtools.medcom.dk/

Testværktøj

(27)
(28)

• Vise status for rekvisition & røntgenhenvisning

• Vise referenceindikator for patologi PM = MA =

• Vise nægtet samtykke til videregivelse af svar

Resumé & spørgsmål

(29)

Laboratorieforkortelsestabel er på MedComs hjemmeside.

Regioner med ”multilab” for samme laboratorieforkortelse.

Brug kode ”AND” til ukendte laboratorier (fx dem der sender papirsvar).

Opfølgningsperiode opsættes pr. laboratorium

Modtages kopisvar, kalder man ikke reminderserver

Laboratorier håndterer hvilke rekvirenter der kan ny/gammel EDI-version.

Bestilt til LabX. LabY henter fra hotel (og modtager). Reminderserver laver ”X2Y”.

Sendt til LabZ, der ikke kan nye version. Reminderserver tænder ikke ny.

Ligeledes hvis sendt til ”AND”.

LabY henter fra hotel, rekvirent får kun papirsvar. LabY prøvemodtager som ”AND”.

Reminderserver sletter reminder.

FAQ

(30)

MedCom introdag 25. april 2016

Tilbagesvar

For PL-lægesystemer

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Sammen- ligner vi i stedet på tværs af arbejdssteder, ser vi igen, at medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen oplever mindre indflydelse på organisatoriske forhold end ansatte

Medarbejderne er den vigtigste ressource i varetagelsen og udviklingen af de regionale opgaver. Et stigende udgiftspres i form af besparelser og effektivise- ringer i

Den serbi- ske leders sammenligning med Montenegro holder i øvrigt ikke helt, fordi Montenegro brugte sin folkeafstemning til at søge selvstæn- dighed fra Serbien, mens serberne

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Det ville jo også være smart hvis alle verdens talesprog havde samme lydkombination for "hus", men vi vil jo som danskere nødig skulle bruge det engelske ord for hus når vi

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Det er vores er faring, at stille børn trives bedst sammen med andre stille børn, så de danner gruppe, forklarer skoleinspektør Tove Vinther Kristensen om en af grupperne af børn

(('oral management':ti,ab,kw OR 'dental hygiene':ti,ab,kw OR 'oral care':ti,ab,kw OR 'mouth rinse':ti,ab,kw OR 'tooth cleaning':ti,ab,kw OR 'teeth cleaning':ti,ab,kw OR