• Ingen resultater fundet

Den danske historiske Forening Regnskab for 2011

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Den danske historiske Forening Regnskab for 2011"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Meddelelser 661

REGNSKAB FOR 2011

Indtægter

Historisk Tidsskrift

Kontingent ... 246.215,00 kr.

Abonnementsindtægter ... 81.897,00 kr.

Royalty fra Scandinavian Journal of History ... 18.504,51 kr.

Skrifter

Salg ... 13.095,50 kr.

Andre indtægter

Renter ... 13.843,04 kr.

Udtrukne obligationer ... 6.808,25 kr.

Refusion af moms ... - 7.602,00 kr.

Refusion fra Copy-Dan (Historisk Tidsskrift) ... 3.177,56 kr.

Refusion fra Copy-Dan (øvrige skrifter) ... 2.169,92 kr.

Kassebeholdning fra 2010 ... 467.500,29 kr.

845.609,07 kr.

Udgifter

Historisk Tidsskrift

Trykning ... 99.512,50 kr.

Andre udgifter

Kontorhold (netto) ... - 3.997,00 kr.

Porto, transport (netto) ... 65.291,25 kr.

Løn til medhjælp (inkl. A-skat og bidrag) ... 126.663,50 kr.

Repræsentation og rejser ... 14.802,72 kr.

Marketing ... 7.920,00 kr.

Gebyrer ... 784,22 kr.

Kontingent til DHF ... 400,00 kr.

Kassebeholdning pr. 31. december 2011 ... 534.231,88 kr.

845.609,07 kr.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Meddelelser 599 REGNSKAB FOR

På valg til bestyrelsen var Vincent Gabrielsen, Bjørn Poul- sen og Regin Schmidt, som alle genvalgtes. for ordinære medlemmer og

Meddelelser 613 REGNSKAB FOR

På valg til bestyrelsen var Kay Lundgreen-Nielsen, Anders Monrad Møller og Jan Pedersen, som alle genvalgtes.. for ordinære medlemmer og

Meddelelser 613 REGNSKAB FOR

REGNSKAB FOR 2006 Indtægter.

Meddelelser 615 REGNSKAB FOR

På valg til bestyrelsen var Carsten Due-Nielsen og Tyge Krogh, som begge genvalgtes, samt Mads Mordhorst, som ikke havde erklæret sig villig til genvalg.. Som nyt medlem af