• Ingen resultater fundet

Hvordan går det med den sociale

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvordan går det med den sociale"

Copied!
22
0
0

Hele teksten

(1)

1

1

Hvordan går det med den sociale ulighed i overlevelsen efter kræft?

Susanne Oksbjerg Dalton

Livet efter Kræft, KBF

(2)

2

2

Ulighed målt ved indkomst i middellevetid blandt mænd – fordoblet fra 1987 til 2011.

Kilde: AE-rådet &IFSV/KU

(3)

3

Scenen er sat

3

• 40 år med voksende social ulighed i dødelighed. Samme tendens i alle de vestlige lande som kan måle det

• Udviklingen af et let tilgængeligt og effektivt sundhedsvæsen har ikke vendt udviklingen

• En velfærdsstat med universelle ydelser og (indtil for nylig) faldende økonomisk ulighed har ikke kunnet garantere lavere ulighed i sundhed

• Selvom sundhedsvæsenet måske ikke er en stor del af problemet kan det godt være en vigtig del af løsningen!?

(4)

4

4

Lav social position og kræftincidens

Mund Strube Spiserør Mavesæk Lunge Cervix Nyre Blære Pancreas

Colon

Endetarm Livmoder Æggestok Testikel Hjerne Lymfom Leukæmi

Bryst Prostata Melanom

Dalton et al, 2008

(5)

5

5

Lav social position og overlevelse efter kræft

Mund Strube Spiserør Mavesæk Lunge Cervix Nyre Blære Pancreas

Colon

Endetarm Livmoder Æggestok Testikel Hjerne Lymfom Leukæmi

Bryst Prostata Melanom

Dalton et al, 2008

(6)

6

Forskellen i 5-års relativ overlevelse var ca. 10% mellem høj og lav uddannelse/indkomst – varierede mellem kræftformer

6

Cervix cancer

Forskel 5% efter 1 år 10% efter 5 år

(7)

7

Livmoderhalskræft – overlevelse efter uddannelse

7

HR adjusted for stage,

comorbidity and risk behav Long edu: 1

Medium edu: 0.98 (0.82-1.17) Short edu: 0.97 (0.68-1.40)

Ibfelt et al, 2013

(8)

8

Udvikling af social ulighed i observeret 5-års overlevelse

8

Diagnoseperiode: 1987-2006 (i 5-års perioder) Indkomst i kvintiler

Vitalstatus frem til og med 2011

Udviklingen i observeret 5-års overlevelse generelt Udvikling i social ulighed i 5-års overlevelse

(9)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

(10)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

(11)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

Forskel i OS mellem 1 og 5 kvintil:

1987-91: 6%

2002-6: 6%

(12)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

Forskel i OS mellem 1 og 5 kvintil:

1987-91: 2-3%

2002-6: 10%

(13)

Prostata:

Stor stigning i overlevelse!

Forskel i overlevelse går fra 6%

til 13%

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

(14)

HNC:

Uligheden fordobles fra 9->18%

– ingen forbedring i overlevelse hos 1. kvintil

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

(15)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

(16)

16

Social ulighed i 5-års overlevelse – hvad ”koster” det i liv

16

Site N Forskel i 5-års

OS 5-1. kvintil

Potentially saved lives

Bryst 19.720 -6.3% 587

Colon 12.299 -10.1% 1128

Prostata 15.164 -13.1% 704

HNC 3627 -16.7% 327

(17)

17

Social ulighed i 1-års overlevelse – før og efter KP

17

1-års observeret overlevelse Diagnoseperiode: 1987-2011 Indkomst i kvintiler

Vitalstatus frem til og med 2012 Eksempler:

Mamma cancer Colon cancer Cervix cancer Lunge cancer

(18)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

Diag 2000: 4%

Diagn 2011: 2.5%

(19)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

Diag 2000: 6%

Diagn 2011: 8%

(20)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

Diag 2000: 6%

Diagn 2011: 8%

(21)

Aldersstandardiseret observeret overlevelse

Diag 2000: 5%

Diagn 2011: 7%

(22)

22

Hvordan går det så med uligheden i kræftoverlevelsen?

Overlevelsen stiger for alle kræftformer i Danmark Der er ulighed i overlevelse efter kræftsygdomme

Uligheden stiger – eller er uændret i (obs) 5-årsoverlevelse hos kræftpatienter diagnosticeret 1987-2006

Stort potentiale at løfte de dårligere stillede patienters overlevelse

For 1-års overlevelsen ses uændret (let øget) ulighed for kræftpatienter diagnosticeret i 2011 sml med patienter diagnosticeret i 2000

22

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selv om Bang havde fo i: etaget en endagstur til Paris for at iagttage aftenlyset over Tuilerihaven og Louvre, fandt han ikke den tone der kunne fremme hans sag i

Men der er grund til at være forsigtig, dels fordi meningsudvekslin- gen ikke kan ses af de færdige diagrammer, som derfor fremstår som deltagernes egne refl eksioner, men

Kigger vi nærmere på nøgletallene, har afkastet for énfamiliehuse i Midtjylland givet et månedligt afkast på 0,2 procent og årligt 2,7 procent, mens det geometriske ligger på

Nu hvor denne undersøgelse ser en stigende udvikling af kreative evner med alderen, så er det værd at overveje, hvordan udviklingen kunne se ud, hvis alle folkeskolelærere

Det er i øvrigt karakteristisk at Otto Møller - der ikke rigtigt vidste hvad en bispevielse er, men mente at den dog vel måtte rumme en »velsignelse« - luftede det gamle ønske

Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den?. Laust

Det nationale mål for vejledning er, at den i særlig grad skal målrettes unge med særlige behov for vejledn- ing (her specifikt: unge med ordblindhed) om valg af uddannelse og

Undersøgelsen har belyst, hvilke former for social behandling brugerne modtager. Blandt de interviewede brugere er 10 pct. modtager dagbehandling, 40 pct. modtager ambulant

Hun har spurgt leder, pædagoger, forældre og børn, hvordan det går – hvad er svært, hvad er nyt, hvad er blevet rutine.. Der er ingenting i verden så stille som

Fysisk inaktivitet Overvægt Lav motivation for at ændre livsstil UV-stråling (brug af solarie) Eksogene hormoner Infektioner HPV-vaccine, kvinder (ikke vaccineret) HPV-vaccine,

Johan Otto Angelberg virkede som forstmand i en periode midt i 1690erne. Han blev ansat som vandrelærer i skovdyrkning, og i den anledning ud- sendtes en forordning

hvis hjerteaktionen ikke stiger trods effektiv ventilation eller saturationen ikke stiger sufficient (vejledt af pulsoxymetri)... Godkendelsesdato:

For hvis noget får BNP til at vokse, men samtidig gør, at uligheden stiger, flere børn vokser op i fattigdom, eller flere går ned med stress, så er det måske ikke den retning,

Undersøgelsen, som Rådet præsenterer i denne publi- kation, viser, at det som socialt udsat grønlænder kan være svært at bede om og at få den nødvendige hjælp i det

Hun har spurgt leder, pædagoger, forældre og børn, hvordan det går – hvad er svært, hvad er nyt, hvad er blevet rutine.. Der er ingenting i verden så stille som

Vender vi tilbage til det transformative erfaringsbegreb (Pugh, 2011) og den elev, hvis udsagn er medtaget ovenfor, er der indlejret i elevens erfaring med den

Viden herom vil kunne bidrage ikke alene med et værdifuldt borgerperspektiv, men også med viden om, hvordan kommunerne oversætter de centrale antagelser

Med denne forældreinitierede justering af de interaktionelle roller ser det ud til, at resten af samtalen forløber relativt uproblematisk, hvad angår forælderens tilslutning til

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

september havde Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark også sendt rådgivere ud til Egtved Put&Take og til Himmerlands Fiskepark, og som i Kærshovedgård benyttede mange sig

En anden grund til de nuværende finanspoli- tiske rammebetingelsers manglende effektivi- tet hænger også sammen med bestemmelsen om, at Ministerrådet skal erklære, at et land

Normalt er det lit- teraturen der tager over her, som når Balzac igen og igen digter om den by han ikke kan lide, ikke kan undvære, ikke kan forstå, men heller ikke kan undgå at