• Ingen resultater fundet

Socialrådgiverdage 1.-2.11.2017

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Socialrådgiverdage 1.-2.11.2017"

Copied!
33
0
0

Hele teksten

(1)

Socialrådgiverdage 1.-2.11.2017

Hvad kan krigstraumer betyde for integrationen og familielivet?

– og hvad kan du gøre som socialrådgiver?

Tanja Weiss, socialrådgiver, Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge og Margrethe Bennike, socialrådgiver, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

(2)

Indhold

af workshop på Socialrådgiverdage 2017

1. Hvad taler vi om? – PTSD – symptomer – funktion og hvordan påvirker det dagligdagen / funktionsniveauet ?

2. Hvad kan retraumatisere?

3. Hvordan forebygge kronisk PTSD, retraumatisering og at forveksle symptomerne med sociale eller kulturelle udtryk?

4. Via (familie-)behandling, job eller lovgivning?

5. Hvordan undgår vi selv at blive påvirket af at tale med flygtninge med stress?

6. Hvad er dit første skridt til forandring…?

2

(3)

HoNOS

En sammenligning af psykisk lidelse opgjort med metoden Health of Nations Outcome Scale viser at

1. Overaktivitet, aggression 2. Selvskadende adfærd

3. Problem med alkohol / medicin / drugs

4. Kognitive problemer

5. Fysisk sygdom / problemer pga.

funktionsnedsættelse

6. Problemer med hallucinationer og vrangforestillinger

7. Problemer med nedtrykt sindsstemning 8. Andre psykiske eller adfærdsmæssige problemer

9. Problemer med sociale relationer 10. Problemer med daglige gøremål 11. Problemer med levevilkår

12. Problemer med da glige aktiviteter

Adfærds-problemer

Kognitive eller fysiske problemer

Psyko-patologiske symptomer

Sociale problemer

3

- ambulant behandlede traumatiserede flygtninge - har højere forekomst af

psykisk lidelse før

påbegyndelse af behandling - sammenlignet med de fleste

indlagte patienter*

*BioMed Central sit - Research article 2014 - Comparison of psychiatric disability on the health of nation outcome scales (HoNOS) in resettled traumatized refugee outpatients and Danish inpatients

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike

(4)

HoNOS

De hyppigst forekommende comorbiditeter for ambulante flygtninge-patienter var

● Angst

● Forhøjet arousal relateret til PTSD og

● Søvnforstyrrelser

4

(5)

HoNOS

Sociale problemer

Den traumatiserede flygtning havde signifikant højere klinisk ratede scorer end alle andre grupper af indlagte patienter ift problemer med

● Relationer

● Aktivitet og daglig funktion

● Beskæftigelse / deltagelse

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 5

(6)

Relationer, aktivitet og daglig funktion, beskæftigelse / deltagelse

6

(7)

PTSD

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) er

● en forhøjet stresstilstand hos mennesker

● med forsinkede eller langvarige mén efter

● ”en traumatisk begivenhed eller situation (af kortere eller længere varighed) af en exceptionel truende eller katastrofeagtig natur

● som vil medføre kraftig påvirkning hos praktisk talt enhver"

(WHO ICD-10, diagnostiske kriterier)

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 7

(8)

PTSD symptomer

Invaderende / genoplevende symptomer:

● Tilbagevendende tanker eller erindringer om begivenheden

● Føler i glimt, at det er ligesom begivenheden gentager sig – flash-back

● Gentagne mareridt

● Pludselige følelsesladede eller fysiske reaktioner, når man bliver mindet om begivenheden

● lyde, dufte, syn kan være triggere til genoplevelse

=> =>

<=

8

(9)

PTSD symptomer

Undgående symptomer

● Undgår aktiviteter, som minder om begivenheden

● Undgår tanker eller følelser forbundet med begivenheden

● Undgå større forsamlinger / at være sammen med flere mennesker – bange

● Holde sig travlt beskæftiget eller søge hjælp for at undgå at tænke eller tale om hændelsen

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 9

(10)

PTSD symptomer

Vagtsomhedssymptomer

Føler ængstelse, bliver nemt forskrækket

Føler sig let irriteret og har let ved at blive vred

Altid på vagt

kan bl.a. sætte sig igennem med

søvnvanskeligheder (ikke slappe af)

koncentration / opmærksomhed

opfarenhed / tilbagetrækning ved det uforudsete, sirener, uro

10

(11)

PTSD symptomer

Negative tanker og følelser

Føler sig uengageret eller isoleret fra mennesker

Ude af stand til at vise følelser

Ude af stand til at huske dele af begivenheden

Mindre interesse i dagligdags aktiviteter

Føler ikke at have nogen fremtid

Føler at andre mennesker ikke forstår

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 11

(12)

12

Diagnose vs. Funktion

Laila Golush, født 1964, Krigstraumatiseret (bomber, mistet barn og anden familie, svær, farlig flugt) fra Afghanistan 2000

ingen væsentlige fysiske skader eller handicaps, men mange fysiske klager og gener, mange infektioner

beskadiget hukommelse, koncentration, kronisk forhøjet arousal, angst, kronisk lidt og dårlig søvn

almindelig, sund opvækst i gode kår i skiftende krigsprægede tider

gift, 6 børn uden indlærings- eller adfærdsproblemer

6 års afbrudt skolegang, ingen uddannelse eller erhvervserfaring

tillært og begrænset kendskab til danske forhold, herunder sprog

føler sig fremmed, uden fremtid og egen handlekraft og –evne og tør kun håbe på, at børnene får et bedre liv og at hun kan holde sammen på familien

Evald Krogh, født 1944, Muskelsvind fra barnsben

omfattende fysisk handicappet - behov for respirator,

sondemadning, elektrisk kørestol, handicaphjælper til alt praktisk

ingen psykiske / mentale skader eller handicaps

almindelig, sund opvækst mellemklasse kår i stabile omgivelser

kæreste, 1 voksen veletableret datter

student, studier i jura og latin, stifter af og formand for Muskelsvindforeningen

tillidsfuld, initiativrig, føler overskud, motto: ”Alting kan lade sig gøre!”

(13)

Retraumatisering - hvad, hvornår, hvorfor?

Case 1: Hassan, 49 år, fra Somalia, flygtede som 13-årig pga. forældre dræbt for øjnene af sig, i DK fra 1993, fem børn (10-20 år) og ægtefælle i arbejde, 8 år som rengøringsmedhjælper: Fyret =

retraumatiseret

Case 2: Fatima, 44 år, fra Marokko, familiesammenført med mand og fire børn (6-13 år), 20 år i DK, ikke oplevet krig, men to jordskælv i 1994 og 2004, hvor venner og familie omkom, to trafikuheld og incest som barn: Invaliderende angst for at køre i bil, tog og flyve - undgår alle mænd

Undgåelsesadfærd og symptomer for begge: Social isolation, mareridt, dårlig søvn, angst generelt og specifikt for sagsbehandlere

Specifikt for Hassan: Føler andre kan tænke hans tanker, se han er syg, tager ikke telefonopkald fra andre end familien, drømmer om krig og henrettelser

Specifikt for Fatima:Angst for alle rystelser/offentlig transport, mænd og tab

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 13

(14)

Hovedregel for at undgå at retraumatisere:

● Spørg ikke direkte til traumatiske oplevelser - læs i sagen

● Spørg i stedet til symptomer og døgnrytme, netværk og familiens hverdag

● Vær tålmodig, vis tillid og inddrag i eller forklar beslutninger

● Brug altid professionel tolk til samtalen

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 14

(15)

behandling og rådgivning for flygtninge

Signs of Safety - løsningsfokuseret på ressourcer

Komplicerende faktorer:

Diabetes Økonomi

Hvad går godt?

Hassan:

• Glad for sine børn og kone

• Går tur daglige ture

• Sidder i solen, når den er der

• Er sammen med børnene og griner med dem

• Vil gerne i arbejde igen

Hvad bekymrer?

Hassan:

• Undgår andre

mennesker og isolerer sig hjemme

• Sover dårligt med mareridt og dårlig koncentration og hukommelse

• “Tanker fra fortiden og smerter fylder det hele”

• Bange for at møde ny sagsbehandler

Hvad skal ske?

Hassan:

• Ønsker hjælp til kontakt til sagsbehandler

• Vil gerne i arbejde igen, men roligt sted og uden for meget stress

• Vil ikke i flere

gruppeforløb sammen med andre fra

lokalområdet

15

(16)

behandling og rådgivning for flygtninge

Signs of Safety - løsningsfokuseret på ressourcer

Komplicerende faktorer:

Diabetes Økonomi

Kompliceret angst og incest fra barndom

Hvad går godt?

Fatima:

• Glad for sine børn og mand

• Går tur i stedet for at køre bil, bus eller tog - godt for diabetes

• Vil gerne arbejde med børn

Hvad bekymrer?

Fatima:

• Undgår mænd og transport

• Sover dårligt med mareridt og dårlig koncentration og hukommelse

• “Tanker fra fortiden og smerter fylder det hele”

• Bange for at møde ny sagsbehandler

Hvad skal ske?

Fatima:

• Ønsker hjælp til kontakt til sagsbehandler

• Vil gerne i arbejde i vuggestue, men roligt sted og uden mænd

• Vil ikke i flere

gruppeforløb sammen med andre fra

lokalområdet

16

(17)

Flygtninges problemer undskyldes med traumer

● Skyldes alle flygtninges problemer PTSD eller traumer? (ca. 30%)

● Kan omvendt døgnrytme også skyldes et socialt eller kulturelt mønster?

(Ja, iflg. Shadman Salih, socialrådgiver i Sivitas, i Information, marts 2017)

● Kan det skyldes traumer og tilknytningsforstyrrelser fra barndommen?

(Ja, i høj grad iflg.Karin Ribers p.hd.undersøgelse, 2015)

● Hvordan undgår vi at fejlfortolke symptomer og forstærke negative mønstre?

● Hvordan være uærbødig, nysgerrig og åben over for både egne og den andens fordomme eller forforståelser?

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 17

(18)

Undersøgelse af flygtningeforældre i behandling

“Ny undersøgelse viser, at krigstraumatiserede flygtninge ud over krig og tortur ofte har været udsat for grove omsorgssvigt i barndommen”

“Krigen er kun en del af forklaringen på deres problemer. En barndom med følelseskolde voksne, bank, frygt og voldsom skæld ud er en anden del af historien”

“63 procent af flygtningene i undersøgelsen kan, udover deres krigstraumer, fortælle om en barndom præget af vold, omsorgssvigt og problematiske relationer til forældrene”

Ph.d-afhandling fra Københavns Universitet: Psykolog og ph.d. Karin Riber

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 18

(19)

En barndom uden barndom

● Ikke kun PTSD hos flygtninge - En stor del lider også af depression, angst, fysiske smerter, dårlig livskvalitet og lavt selvværd

● Deres traumer starter ofte i den tidlige barndom, fordi de har oplevet vold og omsorgssvigt som børn

● Parallelt med de ugunstige barndomserfaringer løber et spor af vedvarende krigsrelaterede traumer, som hober sig op gennem ungdommen og voksenlivet = svært ved at indgå i nære relationer som voksne.

”Når man behandler traumatiserede eller kriseramte mennesker, forsøger man typisk at vurdere deres udgangspunkt, og hvordan de havde det, før deres traumer begyndte. Men for de her mennesker er der ikke noget før. Der har været traumatiske begivenheder og traumatiserede familiemedlemmer omkring dem fra begyndelsen. Derfor er det vigtigt, at vi i behandlingen ikke kun fokuserer på krigstraumer, men også på de øvrige psykiske problemer”

“Måske skal vi i nogle tilfælde tage mere fat i de familiemæssige traumer og inddrage tilknytning og relationer, når traumereaktionerne er så komplekse”

Ph.d-afhandling fra Københavns Universitet: Psykolog og ph.d. Karin Riber

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 19

(20)

Kommunikationens fire k´er:

1. Kontakt og tillid 2. Klar

3. Konkret

4. Konflikt- og kaoshåndtering

Naghme Ashabi, socialrådgiver, ”Det Slører stadig”

Foto: Erik Albertsen

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 20

(21)

Kontakt og tillid

● Skab kontakt, vis tillid og empati - smil!

● Brug tolk (!) eller giv få informationer og gentag

● Sæt rammerne for din rolle og dine støttemuligheder med det samme

● Stop ansatser til at fortælle traumehistorien – spørg i stedet til symptomer eller ”Hvordan har du det?”

● Respektér, at det tager tid at få tillid

● Det er svært at koncentrere sig i længere tid ad gangen - derfor er det godt med pauser, ro og bevægelse ====>>>>

● Walk and talk eller samme trygge lokale med mulighed for at kunne stå eller komme væk

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 21

(22)

Klar og konkret kommunikation

● Vigtigt at være klar på opgaven og dine kompetencer - sig også hvad du ikke kan

● Lav en kontrakt/handleplan med borgeren om arbejdsopgaver og tidsforbrug

● Kend dine egne og andres grænser

● Koordinér indsatsen - Deltag i møder med borger

● Vær struktureret og klar - Direkte og konkret

● Lov ikke mere end du kan holde, men heller ikke mindre…(giv håb!)

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 22

(23)

Konflikt- og kaoshåndtering

● Mangel på struktur og overblik pga. stress kan give kaos i kommunikationen

● Hjælp derfor med at få overblik og orden i regninger, aftaler og døgnrytme - spørg konkret hvorfor personen ikke kan sove?

● Gå ikke med på alle uretfærdigheder i systemet – spørg åbent ind til detaljer og hændelser

● Hold linien åben til sagsbehandleren og realitetskorriger dig selv og flygtningen

● Tro ikke at hele familien bryder sammen pga. enkelte problemer, men vid, at det ofte er summen af problemer og høj arousal, der øger stressniveauet i hele familien

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 23

(24)

behandling og rådgivning for flygtninge

Hvordan ser man om en familie er traumatiseret?

• Forældre, der er psykisk fraværende, føler sig forfulgte, manglende udvikling hos børn

• Forældre uden overskud, trætte, udmattede

• Forældre der overreagerer, eller som bliver fraværende under samtaler

• Forældre som er lyd- og lysfølsomme

• Forældre som isolerer sig – også i egen familie

• Forældre, der ikke kan huske og ikke kan finde rundt

• Forældre, som har mistet færdigheder

• Mange fysiske klager, hyppig kontakt til læge

24

(25)

Familiebehandling

● Signs of Safety - løsningsfokuseret metode

● Livets Træ - Narrativ metode med familier

● Biopsykosocial helhedsorienteret tilgang - traumebehandling

● Model Hel Familie - Oasis underviser og kommunerne implementerer helhedsorienteret, psykoedukativ, tidlig forebyggende indsats

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 25

(26)

Når traumer smitter den, der vil hjælpe

● Sekundær traumatisering er en proces og ikke en enkeltstående begivenhed (som et traume)

● Sekundær traumatisering er en risiko, når ens arbejde handler om at skulle lytte med empati til borgeres traumatiske historier med det formål at hjælpe dem

● Mulighederne for sekundær traumatisering er tilstede, når følelsesmæssig smerte kombineres med ønsket om at hjælpe, men det er svært at se resultatet

● Hjælperens virkelighedsopfattelse - professionelle indstilling- engagement - og opfattelse af sig selv ændres af det følelsesmæssige engagement

● Dette kan medføre manglende tiltro til egne professionelle kvalifikationer - manglende tiltro til, at det nytter.

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 26

(27)

behandling og rådgivning for flygtninge

Overinvolvering - Underinvolvering

Bevægelse imod Bevægelse væk

Ønske om at vide mere

Indføling Ansvar for egen adfærd og andres

reaktioner Udvikling af

strategier

Evne til at registrere Professionel

distance Fastholdelse af

grænser Involvering i forskellige aktiviteter Frelserholdning

Gøre alting selv Forsøger at ordne

alting

Overdrevent ansvar for folks følelser

Overdreven optagethed af folks

problemer

Kynisme Indskrænkning af

kontakten

Ingen ansvarlighed for folks reaktioner

Utilstrækkelig rummelighed for

problemer Bebrejdelser Skift til andre problemstillinger Idealområde

Overinvolvering Underinvolvering

27

(28)

behandling og rådgivning for flygtninge

Indvirkningen af den sekundære traumatiske stress på det professionelle arbejde

Udførelse af opgaver - Reduktion i kvalitet - Reduktion i kvantitet - Lav motivation

- Undgåelse af arbejdsopgaver - Forøgelse af fejltagelser

- Perfektionistiske krav - Optagethed af detaljer

Moral

- Formindskelse af tillid - Tab af interesse

- Utilfredshed - Negativ holdning - Apati

- Demoralisering - Mangel på værdsættelse - Afsondrethed

Interpersonelt - Tilbagetrækning fra kolleger

- Utålmodighed

- Reduktion i relationers kvalitet

- Ringe kommunikation - Tilsidesættelse af egne behov

- Personale konflikter

Adfærd

- Fravær - Udmattelse - Fejlvurderinger - Irritabilitet - Vrangvilje - Uansvarlighed - Jobskifte

Efter Janet Yassen, ”Compassion Fatigue”, ed. Figley

28

(29)

Hvad er dit første skridt til forandring…?

● Diskuter med din sidemand, hvad du allerede gør godt og hvad du kan gøre bedre i dit møde med flygtninge - personligt, professionelt,

samfundsmæssigt?

● Plenum

● Opsamling

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 29

(30)

Håndtering af følelsesmæssige reaktioner

○ Være bevidst om egne reaktioner

○ Udtrykke indre følelser og erfaringer i ord

○ Forstå egne grænser

○ Forvente at blive påvirket

○ Dele traumerelateret arbejde

○ Have en afslappet indstilling

○ Afveje ansvar og distance

(31)

behandling og rådgivning for flygtninge

Håndtering socialt og fysisk

○ Tal med din kollega

○ Indrøm når det er svært – del tvivl

○ Du er kun et lille hjul i kæden og skal ikke være super m/k

○ Supervision og klare retningslinier

○ Slap af i din fritid – lad vær at tage arbejdet med hjem

○ Dyrk: Motion, latter, venner, musik, natur, fornøjelser….

(32)

- det tog kun en time, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere – så kom til vores faggruppereception sammen med integrationsfaggruppen – få lidt bobler og hyggeligt selskab

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 32

(33)

Referencer / kilder

ptsdidanmark.dk/hvad-er-ptsd

psykiatri-regionh.dk

Oasis-rehab.dk Kristeligt Dagblad, Information: Mere om behandling af PTSD og debat og artikel om ph.d.

Karin Ribers undersøgelse.

ptsd.va.gov/public/PTSD-overview

U.S. Department of Veterans Affairs – PTSD: National Center for PTSD - Research article - Comparison of psychiatric disability on the health of nation outcome scales (HoNOS) in resettled traumatized refugee outpatients and Danish inpatients - Sabina Palic, Michelle Lind Kappel, Monica Stougaard Nielsen, Jessica Carlsson and Per Bech

biomedcentral.com ICPPMH konference 2014 – abstract - Samuel Olandersson (PT), Lene Nyboe (PT, Msc;

Ph.D. Stud), Annemarie Gottlieb (CP), Monica Stougaard (CP) icppmh.org

Socialrådgiverdage 2017 – Tanja Weiss & Margrethe Bennike 33

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For umiddelbart forstod jeg – i et laaaangstrakt splitsekund, hvor tiden umær- keligt fik fylde og faldt af sine hængsler - ikke blot, hvorfor netop han efterhånden ikke mere

Stort generelt kendskab til HD hos arbejdsgiver Stort generelt kendskab til HD blandt erhvervsaktive HD har godt, positivt image i Danmark HD har godt, positivt image internationalt

DERIVE, at de sidste 4 resultater i Øvelse 4 gælder generelt for enhver værdi af  og .. Fordelingsfunktionen hørende til tæthedsfunktionen f kaldes som sædvanlig

Børge Riis Larsen, Slagelse Gymnasium Ph.d.-stipendiat Karoline Baden Staffensen, Aarhus Universitet Lektor, ph.d.. Mette Buchardt,

Bor man i nærheden af en skov eller i et område med mange store træer, kan man være heldig at få besøg af egern ved foderbrættet.. Hvis det kommer gennem en have løber

Sendt en indlagt socialpsykiatrisk korrespondance med oplysninger om planlagt udskrivelsestidspunkt til kommunen, når dette er kendt.. Modtaget en kvittering

Brevpost Fysisk eksemplar efter afholdt møde Sikker mail Mail internt i kommunen It-fagsystem/EOJ-system Deler ikke planer

y Siden sidst-runde: Hver deltager fortæller om, hvad der er sket siden sidste gruppemøde, og som fylder for vedkommende. Behandlerne har italesat, at det er den seksuelle krænkel-

Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.. Slå indsatser og

Vi vil afslutningsvis perspektivere de overordnede konklusioner, som utvivlsomt på den ene side peger på, at en overvejende del af de unge, der starter i brobygning, lever op til

(('oral management':ti,ab,kw OR 'dental hygiene':ti,ab,kw OR 'oral care':ti,ab,kw OR 'mouth rinse':ti,ab,kw OR 'tooth cleaning':ti,ab,kw OR 'teeth cleaning':ti,ab,kw OR

Hvordan styre samtalen og holde fokus i samarbejde med borgeren?. Game Master

Som følge af digitaliseringen i dagpengereformen har det været muligt at udvikle en helt ny til- synsmodel, der for størstedelen er datadrevet. Tilsynsmodellen baserer sig på alle

20 og 16 procentpoint lavere lønindkomst end EU/EØS-borgere, studerende, familiesammenførte til danskere og andre 7- 10 procentpoint lavere, og mens der ingen forskel er for

[r]

— Ved Skrivelse af 1ste April 1893 meddelte Ministeriet Professor Johnstrup Tilladelse til at foretage en Rejse til Berlin i Paaskeferien s. meddelte Ministeriet

Hvad angår muligheden at påvirke det indholdsmæssige i en ansøgning/projekt, herunder at være med til at sætte mål, aftale aktører, afgrænse projektet, så oplevede de

Foreligger der væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt fra Forpagters side, eller overtrædes kontrakten gentagne gange, uden at der isoleret set foreligger

I anlægsperioden køres der med lavere laste og lavere sikkerhed, hvis kollaps ikke vil lede til større tab eller. personskader da den er kortvarig – men sikkerheden skal

Den forståelse af, at beskæftigelsespolitikken omsættes i mødet mellem borger og frontmedarbejder skal vi bruge. • Fagkernen er således relationen – det der sker i mødet

Efter en årrække ændredes anbefalingerne til tidlig afnavling som led i blødningsprofylaksen og efterfølgende blev der i 2010 endnu engang ændret i afnavlingspraksis

Da vores gode kollega har valgt, at søge en anden stilling i Helsingør kommune, søger Voksen Psykiatri 1 socialrådgiver/socialformidler pr. september 2008 eller gerne

Da en model, hvor individuel vejledning er det primære tilbud til de studerende, vil omfatte en studieordningsrevision af en ordning, som ikke har haft fuldt gennemløb,