• Ingen resultater fundet

Projektet ”Nul Ulykker” i Byggebranchen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Projektet ”Nul Ulykker” i Byggebranchen"

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 25, 2022

Projektet ”Nul Ulykker” i Byggebranchen

Jørgensen, Kirsten

Publication date:

2009

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Jørgensen, K. (Inviteret forfatter). (2009). Projektet ”Nul Ulykker” i Byggebranchen. Lyd og/eller billed produktion (digital)

(2)

Projektet ”Nul Ulykker” i Byggebranchen

Camp Rådhuspladsen

d. 18. Maj 2009

(3)

3 budskaber til start

• Ulykker er svære at forebygge men ikke umulige

• Byggebranchens natur og kultur øger sværhedsgraden

• En udbygget og målrette planlægning af

”sikker bygbarhed” kan modvirke vanskelighederne

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD,

(4)

Hvorfor er ulykkesforebyggelsen svær

• Det er først når ulykken er sket man kan se hvad der skulle være gjort anderledes

• Før ulykken er sket, er det vanskeligt for den enkelte at gennemskue risikoen

• Faremomenter og risici varierer over tid og i de situationer, som den enkelte står i.

• Almindeligvis bliver farer og risici håndteret I

situationerne af den enkelte, faktisk er de fleste mennesker gode til at tage vare på de risici de udsættes for

• For det meste så sker der derfor heller ikke noget

(5)

Påvirkning mod mindre besvær

Påvirkning mod større effektivitet

Grænse for økonomiske belastning

Grænse for uacceptabel

arbejdsbelastning Modgradient fra

kampagner og sikkerhedskultur

Den planlagte og opfattede grænse for acceptabel og sikker udførelse

Grænsen hvor risikoen udløses til en ulykke

Fejlmargen

Jens Rasmussen 1997

The drift to danger

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD,

(6)

Fare/

Risiko Tab

Barrierer

Usikker handling

Arbejdsforhold og arbejdsbetingelser

Organisation faktorer Forhold der

skaber latente risici

Analyse retning Årsags retning

Reason J. 1997, Managing the risk of organizational

accidents

(7)

Ulykke

Forebyggende barrierer Beskyttende barrierer Beskyttelses begrænsninger Aktive eller passive barrierer,

som fungere forebyggende på at uønskede hændelser opstår

Aktive barrierer som beskytter mod skader

Passive barrierer som minimerer konsekvenserne Uønsket

hændelse

Hollnagel 1999

Barrierer typer og funktioner

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD,

(8)

Ulykkernes cyklus Fører ikke til nogen varig forbedring

Platformen for udførelse En vedvarende

forbedring men ingen forsat udvikling

Trinvis forandringsproces – Den fortsatte udvikling Incident

rate

Krause, T.R. 1995 Employee-Driven Systems for Safe behavoiur

Tid

3 tilgange til sikkerhedsarbejdet og deres konsekvenser

(9)

1 –NEGLECTFUL

2 –REACTIVE

3 –CALCULATIVE

4 –PROACTIVE

5 –GENERATIVE

Ingen sikkerheds- program

Ingen opmærksomhed Ulykker er mandens egen skyld

Sikkerhed er dyrt Regler er besværlige

Sikkerhed sker når der er sket en ulykke

Regler følges når Arbejdstilsynet påbyder det Ingen program eller særlig opmærksomhed medmindre der stilles ydre krav

Program ifølge anvisninger Laver APV efter At+s liste Undersøger ulykker og retter op herefter

Følger regler for at undgå påbud Lever op til krav når de stiles

Har et udbygget sikkerhedsprogram Sørger for at alle instrueres og undervises

Kortlægger risici og skaber forandring Gennemfører kampagner og initierer

Er måske certificeret Undersøger ulykker og nærved hændelser Ser sikkerhed som en vigtig del af

virksomhedens politik område

Har en fuldt integreret intuitiv forståelse af sikkerhed i arbejdet Alle processer er gennemtænkt i forhold hertil Alle medarbejdere forstår virksomhedens mål og strategi for sikkerhed og respektere dette, samt indgår integreret i det opretholdelse og videre planlægning for en forsat og varig forandrings og forbedringsproces

5 trin i virksomheders sikkerhedskulturer

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD,

(10)

Byggeprocessen

• Partnering

• Lean construction / trimmet byggeri

• Bygherren som forandringsagent

Bygherre

Bygherrerådgiver Program og forslag

Idé

Projektleder, projektering, underprojekter, leverandører 1. spring

3. spring 2. spring

Byggeleder, byggepladsen, underentreprenører, leverandører

Formænd, byggeteams, byggeopgaver Aflevering

Koordinering, kommunikation

(11)

Byggeledelse, entrepriseledelse, fagtilsyn mv

Bygherren

Rådgiverne Rådgiverne

Rådgiverne

Myndigheder

Leverandører Leverandører

Leverandører

Entreprenører Entreprenører

Entreprenører Entreprenører

Entreprenører Entreprenører

Entreprenører Egne medarbejdere

Udførelsen af byggeriet

Sikkerhedsmøder

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD,

(12)

Byggeprocessen / bygherre og projektleder

Virksomheden / egen arbejdsgiver

Leverandører / andre entrepriser

Hvem bestemmer sikkerheden og din prioritering

(13)

Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase

Udvikling af en ABD- bog for designere og projekterende

Kirsten Jørgensen DTU MAN, Dag Sander NIRAS, Åge Staghøj Vitus Bering

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD,

(14)

Bygherre rådgivningens indhold

•Krav til form

•Krav til funktion

•Krav til bygbarhed

•Principper for Byggesagsbeskrivelse

•Eksempler på kriterier for design og AM

•Eksempler for organisering i designfasen

Program

Dispositions forslag

Projekt forslag

Forprojekt Hoved projekt

Detajl tegninger

Produktions- forberedelse

Udførelse Over dragelse

Anvendel se og vedligehold else

Forandring og afvikling

Værdi Forslag Projekt Udførelse Anvendelse

Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning

læring loops

Bygherre rådgivningens indhold

• Formulering af byggeprojektets vision og strategi, ift mål og værdi for arbejdsmiljøet

•Formulering af plan for

gennemførelse ifh organisering, struktur, involvering, møder

Designernes koncept og krav

•Koncept for form og krav til projekteringen

•Koncept for funktion og krav til projekteringen

•Koncept for bygbarhed og krav til projekteringen

•Diverse eksempler på at det er gjort

(15)

Program

Dispositions forslag

Projekt forslag

Forprojekt Hoved projekt

Detajl tegninger

Over dragelse

Anvendel se og vedligehold else

Forandring og afvikling

Værdi Forslag Projekt Udførelse Anvendelse

læring loops

Designernes koncept og krav

•Koncept for form og krav til projekteringen

•Koncept for funktion og krav til projekteringen

•Koncept for bygbarhed og krav til projekteringen

•Diverse eksempler på at det er gjort

Projekterendes granskning af produkt og proces

•Procesenheder

•Bygningsdele

•Rum, arealer

•Tidsplaner og økonomi

•Organisering

•Samarbejdskoncept

•Diverse eksempler

Projekterendes koncept og krav

•Krav til konkrete produkter

•Krav til konkrete processer

•Krav til konkrete kompetencer

•Krav til leverandører

•Diverse eksempler

Produktions- forberedelse

Udførelse

Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD, DTU Management, 2009

(16)

Program

Dispositions forslag

Projekt forslag

Forprojekt Hoved projekt

Detajl tegninger

Over dragelse

Anvendel se og vedligehold else

Forandring og afvikling

Værdi Forslag Projekt Udførelse Anvendelse

Projekterendes koncept og krav

•Krav til konkrete produkter

•Krav til konkrete processer

•Krav til konkrete kompetencer

•Krav til leverandører

•Diverse eksempler

Procesplanlægning

•Risikokoordinering

•Informationsstruktur

•Beskrivelser

•Procesgennemgang

•Projektgennemgang

•Kick off

•Diverse eksempler

Produktionsforberedelse

•PSS

•Detajl APV

•Kontrolskemaer

•Mønsterrunderinger

•Affaldshåndtering

•Instruktioner

•Diverse eksempler

Produktions- forberedelse

Udførelse

Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning

(17)

Program

Dispositions forslag

Projekt forslag

Forprojekt Hoved projekt

Detajl tegninger

Over dragelse

Anvendel se og vedligehold else

Forandring og afvikling

Projektdefinition Lean design Lean levering Lean møder Anvendelse

læring loops

Produktionsforberedelse

•PSS

•Detajl APV

•Kontrolskemaer

•Mønsterrunderinger

•Affaldshåndtering

•Instruktioner

•Diverse eksempler

Udførelsens evaluering

•Vurdering af bygbarhed

•Vurdering af samarbejdsform

•Vurdering af

mønsterrunderingerne

•Vurdering af skader

Produktions- forberedelse

Udførelse

Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD, DTU Management, 2009

(18)

De 4 væsentlige parametre

Kundetilfredshed

• Produktkrav

• Proceskrav

• Fejl og mangler

Økonomi

• Planoverhold/cashflow

• Projektkalkulation

• Fagentreprenør

• Indkøb

Byggeproces

• Procesplan

• Gennemløbstid/PPU

• Information/metode

• Mandskab

• Materiel

• Materialer

Arbejdsmiljø

• Mønsterarbejdsplads

• Byggepladsindretning

• Arealdisponering

• Adgangskort

• Personaleforhold

• Ydre forhold

Dag Sander NIRAS

(19)

Vigtige elementer for sikker bygbarhed

Minimer risici i design og projekteringen

Identificer de risici, som ikke kan undgås og lav en plan for, hvordan de skal håndteres

Projektchefen skal sætte sit hold – hvor de faglige kompetencer og indbyrdes kendskab bør tælle frem for økonomisk billigst

Afhold Formandsmøder med inddragelse af sikkerhed– Formændene er vigtige partnere

Sikkerhedskrav skal integreres i byggesagsbeskrivelsen allerede på kontrakt tidspunktet.

Medtag sikkerhedskrav i forbindelse med projekt/procesgranskning

Start ikke op på byggeriet før Projekteringen er afsluttet og betingelser for PSS er fastlagte

Skab et samarbejdsklima med fælles værdiskabelse for alle parter i hele byggeværdikæden

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD,

(20)

Tak for opmærksomheden

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Strategisk forankret FM-organisation Politikere og

For det første kan det være relevant at overveje, om barnet skal læse den valgte litteratur alene, eller om det skal læse den sammen med andre og i givet fald hvem.. Læ- ser

Åbne datastandarder fastholder, at data på udvekslingstidspunktet skal være base- ret på fælles semantik og syntaks, dvs.. som

toriker ikke er tilfreds med og heller ikke kan opnå en optegnelse af det simple forløb af begivenheder, der følger efter hinanden, en krønike uden telos; og at historikerens

Der findes ikke en bestemt postmodernistisk musik.. Bø.-Rygg remsede fem forskellige tendenser op, og den aktuelle stilistiske forvirring, pluralisme og åbenhed

Fra dette perspektiv repræsenterer ildsjæle samlet set en særlig kvalitet i den pædagogiske profession både i forhold til at skabe kvalitet, udvikling samt social og kulturel

Her kan trækkes på erfaringer både med henblik på udvikling af kvalitetsmål (fx Delphi-processer, hvor en række eksperter udvikler fælles mål gennemstyrede processer), nye

point, hvis man anvender byggevarer med EPD’er, træpro- dukter certificeret med FSC og PEFC, produkter hvor det kemiske indhold er dokumenteret (fx med Health Product Declaration