• Ingen resultater fundet

Hvilke regler gælder, og hvornår gælder de?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvilke regler gælder, og hvornår gælder de?"

Copied!
11
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Arbejdsmiljø i handicapbiler

Hvilke regler gælder,

og hvornår gælder de?

(2)

Oplæggets indhold

 Arbejdsmiljølovens regler om forflytning

 Praksis og fortolkning

 Konkrete eksempler

(3)

Reglerne

 Arbejdsmiljøloven gælder for arbejde

 Lovens hovedområde er arbejde for en arbejdsgiver

 Mange af reglerne gælder dog også for arbejde der udføres af selvstændige eller private

• Herunder reglerne vedrørende forflytning og

arbejdsstillinger

(4)

Regler vedrørende forflytninger

Bekendtgørelsen om manuel håndtering

 § 3 planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet

 § 4 hensyn til arbejdsstedets beskaffenhed, pludselige belastninger mv.

 § 5 byrdens vægt, form og placering

 § 6 brug af egnede tekniske hjælpemidler

(5)

Regler vedrørende arbejdsstillinger

Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse

 § 4 om planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

 § 17 ”Unødige fysiske belastninger samt

uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller

bevægelser skal undgås…..”

(6)

Fortolkning og praksis

Reglerne gælder for alle

Men kun for ”arbejde”

”Arbejde” hvad er det?

(7)

Tilsynspraksis

Hjælpere ansat ved kommune eller virksomhed

• Tilsynsbesøg hos kommunen / virksomheden kan omfatte besøg i det private hjem eller deltagelse i en transport

Hjælpere ansat af den handicappede eller forældre

• Tilsynsbesøg hos den handicappede som arbejdsgiver (Tilsynsprocedure A-5 ”Tilsyn med ansattes arbejde i

arbejdsgivers private hjem, herunder private husholdning”)

Hjælpere, som er forældre / pårørende

• Normalt ingen tilsyn.

• Evt. undtagelse ved alvorlige ulykker

(8)

(9)

Kropsdeles andel af en persons

samlede vægt

(10)

Vurdering af arbejdsstillinger

 Varighed

 Grad af uhensigtsmæsssig arbejdsstilling

 Fastlåst

 Statisk arbejde

 Ydre belastning/kraftpåvirkning (løfter en

genstand samtidig)

(11)

Links

 AT-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub

 At-vejledning D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

 At-meddelelse 4.05.3 Vurdering af

arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

 Alle findes på www.at.dk under menuen

´regler´

 Bar-vejledning Transport af kørestolsbrugere –

www.bartransportogengros.dk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For alle interview gælder det, at der blev arbejdet ud fra en løst struktureret interviewguide opdelt efter: 1) Hvornår barnet var blevet overvægtigt, 2) hvilke årsagsforklaringer

Det gælder også fagforeningsarbejdet, hvor det er interessant, at mens der ikke er udtalte kønsforskelle i krisegenerationens deltagelse i andre former for politisk deltagelse, så

I brancher hvor basismedarbejdere kun sjældent får betaling for over-merarbejde, skal man derfor som leder forvente at de der skal tages højde for at dette er indeholdt

Tabellen viser hvor stor en procentdel af medlemmerne der har en pensionsprocent indenfor de angivne

Hvis der skal være mobilitet på baggrund af prissammenligning mellem institutter, er det centralt, hvilke regler der gælder for at ændre og varsle ændringer af bidragssatser mv.

Denne afgrænsning af reguleringsgenstanden er dog ikke ensbetydende med, at det er de samme regler, som gælder i forhold til behandlingen af alle former for

For alle indsatte med en tidsubestemt straf gælder det, at de ikke ved, hvornår deres afsoning af slut, men for grønlænderne betyder det tillige, at de ikke ved, hvornår de kan

L ønkommissionens rapport fra foråret 2010 viste, at kvinder stadig får næsten 20 % lavere løn end mænd, og selv om regeringen og kommissionens talsper- soner