• Ingen resultater fundet

Hvad vi kan - og ikke kan - når undervisningen i praktiske færdigheder går online

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvad vi kan - og ikke kan - når undervisningen i praktiske færdigheder går online"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Bliv opdateret

VIA University College

via.dk

Hvad har vi lært af

COVID-19 nedlukningen?

Og hvad kan vi tage med videre?

27. maj 2021, kl. 12.30-15.30 online via Zoom.

Datoen den 11. marts 2020 står stadig klart i vores erindring. Det var dagen, hvor COVID-19 lukkede Danmark. Alle skulle, så vidt muligt, arbejde hjemmefra; børnene måtte ikke komme i skole eller institution; og al undervisning skulle fra den ene dag til den anden foregå on- line. I VIA er der blevet igangsat flere COVID-19 undersøgelser. Formålet med webinaret er, at medarbejdere og studerende i VIA får mulig- hed for at høre om (foreløbige) resultater fra de mange forskellige COVID-19 undersøgelser.

PROGRAM

12.30-12.40 Velkomst v. Pia Vedel Ankersen på vegne af projektgruppen.

12.40-12.50 VIAs interne Corona-læringsprojekt – Perspektiver på undervisning: Hvad har vi lært af at studere og skabe under- visning hjemmefra? v. Katrine Lund Berke, Stab, strategi og politisk analyse.

12.50-13.45 De studerendes perspektiv

Strukturnedbrud – de studerendes oplevelse af hjemmestudiet v/Pia Vedel Ankersen, Program for organisation, koordination og borgerinddragelse og Johanne Grøndahl Glavind, Program for uddannelseskvalitet

Erfaringer og refleksioner fra efter- og videreuddannelse på VIA - i lyset af covid-19 krisen v/Henriette Duch, EVU Pædagogik og CFU og Karen Egedal Andreasen, AAU

Drøftelse i breakout rooms 13.45-13.55 Pause

13.55-14.50 Underviserperspektiv

Resultater fra National undersøgelse på videregående uddannelser - et underviserperspektiv v/Lilian Buus, Program for læring og IT

Hvad vi kan – og ikke kan – når undervisningen i praktiske færdigheder går online v/Anita Lyngsø, Maja Melballe Jensen og Eval Rud Møller fra Program for læring og IT

Udvikling af digitale didaktikker – med Covid-19 som anledning v/Peter Hougaard Madsen, Rikke Gott- fredsen, Vibeke Røn Noer fra projektet Digital didaktik

Drøftelse i breakout rooms

14.50-15.20 Medarbejderperspektiv og kultur

VIAs interne Corona-læringsprojekt – Perspektiver på arbejdspladsen: Hvad har vi lært af at arbejde hjemmefra? v/Katrine Lund Berke, Stab, strategi og politisk analyse

Så er det ud! … Et adfærdsdesignstudie i at udfordre vanens magt og få folk til at spise ude v/Elsemarie Kappel Petersen og Pia Vedel Ankersen, begge fra Program for organisation, koordination og borgerinddragelse.

Fælles drøftelse 15.20-15.30 Opsamling og afrunding

TILMELDING Tilmeld dig til arrangementet ved at skrive til fouc.flos@via.dk - senest 20. maj 2021.

Webinarlink, se ovenfor.

INTERNT WEBINAR

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hvis du selv eller din sagsbehandler mener, at det er svært for dig at sige din helt egen mening – fx hvis du er for ung, eller du bliver presset af dine forældre – så kan

Det kan, som før nævnt, både være praktiske færdigheder, men det kan også være emotionelle eller sociale færdigheder, fx at hjælpe borgeren til at forstå, hvad en følelse

I de tidligere kapitler har det flere gange været nævnt, at de unge finder det svært at tale om specielt de sociale problemer, herunder at det er begrænset, hvor omfattende en

Når eleverne beskriver undervisning, de oplever som motiverende og lærerig, peger de overordnet på elementer, som vi også fra forskningen ved, er god undervisning og god

Har vi ikke besøgt, da Olav Sletta 1 (se noter til dette oplæg s. 105), som vi havde ønsket at møde, desværre var udrejst. Vi har derfor kun et overordnet og andenhåndsindtryk af

Den store nyhed var oplysningen fra rapporten om, at DR’s dommerkomité i forbindelse med segment 4 omfattende koncertsalen fik en vurdering fra DR’s bygherre- rådgiver om, at

På dette stadie i udviklin- gen af vores profession har vi ikke brug for udefra- kommende kontrolforanstaltninger til at fortælle os hvordan vi gør det rigtige for de elever, vi

Jeg går fra Weather Writing workshoppen med en følelse af bedre at forstå Donna Haraways fordring om at ”blive i besværet”. Det forekommer centralt at forsøge at kultivere et