• Ingen resultater fundet

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Selskabet for skole- og uddannelseshistorie"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

www.uddannelseshistorie.dk

_________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse – årbogen 2003

Forord af Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (7-8) Redaktionelt (9-10)

Samtale

Gymnasiets direktør Jarl Damgaard - i samtale med Harry Haue og Vagn Skovgaard-Petersen den 20. maj 2003 (11-17)

Artikler

Vagn Skovgaard-Petersen og Chr. Tortzen: Gymnasium - fra J.C. Christensen til Ulla Tørnæs (18- 31)

Keld Grinder-Hansen: Harald Holm og skoleloven af 1903 - grundtvigsk modstand (32-44) Jørgen Sørensen: Gymnasielæreren - en figur under forandring (45-67)

Jens Erik Skydsgaard: Rektor Julius Nielsen - en (næsten) glemt skolemand (68-74) Finn Jorsal: Hartvig Frisch som gymnasielærer (75-95)

Signe Holm-Larsen: Eksamensmellemskolen. Brobygning, mønsterbrud og social mobilitet (96- 124)

Christian Larsen: Skoledrift - ikke forretning, men samfundsopgave. Statens og kommunernes overtagelse af private gymnasieskoler 1918-1919 (125-40)

Walter Dalland: "Husværter" for gymnasierne. Om amternes overtagelse af statsskolerne pr. 1.

januar 1986 (141-48)

Børge Riis Larsen: Naturvidenskab i gymnasiet efter 1903 - på vej mod en krise (149-63) Vagn Skovgaard-Petersen: Disputats om en gymnasial almendannelse. Opposition ved disputatsforsvaret på Syddansk Universitet den 28. februar 2003 (164-76)

Harry Haue: Replik til Vagn Skovgaard-Petersens opposition (177-79)

Gorm Bruun Hansen: 255 disciple fra Roskilde Katedralskole 1812 til 1850 (180-93)

Berrit Hansen: Dannelsen af CVU´er. Den politiske proces 1998 til 2002 - centralt og decentralt.

(2)

Baggrund 1965-1998 og formål (194-216) Oversigter

Signe Holm-Larsen: Skolen i årets løb. Folketingsåret 2002-2003 (217-39) Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum 2003 (240-46)

Christian Larsen: Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 2002 (247-54) Anmeldelser

Børge Riis Larsen: Finn Reindahl: Med lodder og trisser. Fysikfirmaer i Hillerød gennem 125 år (255-56)

Ingrid Markussen: Biskop Balles Visitatsbog 1783-1793. Udg. Christian Larsen (256-60) Arne Juul: Arthur O. Sandved: Fra ”kremmersprog” til verdensspråk. Bind II. Engelskfaget ved

Universitetet i Oslo 1945-1957 (260-62)

Vagn Skovgaard-Petersen: Erik Jørgen Hansen: Uddannelsessystemet i sociologisk perspektiv (262- 64)

Keld Grinder-Hansen: Ning de Coninck-Smith: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede (264-65)

Peter Ussing: Odd Asbjørn Mediås og Alfred Oftedal Telhaug: Grunnskolen som najsonbygger. Fra statspietisme til ny liberalisme (265-68)

Ellen Nørgaard: Niels Egelund: Udfordringer til Skolen (268-70)

Ellen Nørgaard: Gregor Ziemer: Opdragelse til døden. Hvordan en nazist bliver til (270-71) Nyt og noter

Lejf Degnbol: Årstalstavle i Neder Donnerup Skole (272-76) Søren Ehlers: Historisk-Pædagogisk Studiesamling (276) Søren Ehlers: Selskabet for Dansk Skolehistorie (277-81) Navneregister (282-88)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I 2009 har Selskabet nedtonet mødeaktiviteten, da de foregående års vigende del- tagelse i Selskabets generalforsamling i foråret og Selskabets efterårsmøde fort- satte ved

Jesper Eckhardt Larsen: Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Pedersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.): Ideer om

april arrangerede Selskabet, ved styrelsesmedlem Jesper Eckhardt Larsen i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, et internationalt uddannelseshistorisk symposion:

Christian Larsen: Niels Reeh: Religion and the State of Denmark – state religious politics in the elementary school system from 1721 to 1975: an alternative approch to

Som et nyt tiltag har Selskabet i 2007 indgået et samarbejde med Det Pædago- giske Selskab, som betød, at medlemmerne af dette selskab kunne erhverve Ud- dannelseshistorie 2006 til

Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen: Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion 2001-2006

Som nye redaktion for årbogen nedsattes et udvalg bestående af ekstern lektor, ph.d.-stipendiat Jesper Eckhardt Larsen, den hidtidige medredaktør lektor, ph.d.. Børge Riis

Buk-Berge, Signe Holm-Larsen, Susanne Wiborg (183) Harry Haue: Christiansen, Erik og Claus Møller Jørgensen: Historiefaget på Aarhus Universitet i 75.