• Ingen resultater fundet

For  at  slette  en  scene  

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "For  at  slette  en  scene  "

Copied!
4
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

                                                     

   

Flash  knap   (Til  at  blinke  med  en  

enkelt  lampe  eller   vælge  den  scene  man  vil  

gemme  en  scene  i)  

Fader   (til  at  skrue  op   eller  ned  for  en  

lampe  eller   scene  0-­‐100%)  

Knap  til  at  skifte   mellem   individuelle    

lamper  og   scener  

Scene  knap     (Til  at  lave  

scener)  

Master    alt  lys     0-­‐100%  

LED  Master    alt   LED  lys  på   scenen   0-­‐100%  

numeriske   tastatur  

(2)

 

Lav  en  scene    

 

En  scene  er  en  gruppe  af  lamper  som  man  lægger  sammen  på  en  fader   Det  kunne  for  eksempel  være  alle  frontlys  lamperne.  

have  på  en  fader.    

 

1:    

          2:  

           

3:    

               

Tryk  på  {F1}  knappen  for  at   komme  til  scene  menuen  

Tryk  på  {>}  for  at  komme  til   menu  punkt  3.  

Tryk  derefter  {F3}  for  at   vælge  Edit  scene  

Derefter  vælger  du  den  fader   du  vil  gemme  din  scene  på   ved  at  trykke  på  den  sorte   {Flash  knap}  der  er  under   faderen  

(3)

                                                         

Du  kan  se  i  højre  hjørne  af   LCD  skærmen  hvilken  scene   du  arbejder  i  (1  til  48)  I  dette   eks.  Arbejder  vi  i  scene  1  

Når  du  skal  tænde  dine   lamper  i  en  scene  starter   lyspulten  altid  med  kanal  1   (fader  1)  for  at  tænde  lampe  i   den  ønsket  lysstyrke  kan  man   bruge  {+  &  -­‐}  knapperne  til  at   skrue  op  og  ned  mellem  0  &  

100%      

Der  efter  kan  du  vælge  de   næste  lamper  ved  at  bruge  de   to  pile  til  højre  og  venstre             {<  &  >}    

Knappen  {F2}  kan  bruges  til   at  tænde  lampen  på  100%    

(FL  =  100%)  man  kan  også   bruge  det  numeriske  tastatur   til  at  indtaste  en  værdi  

mellem  0  &  99%      

hvis  man  gør  det  vil  lyspulten   selv  hoppe  til  næste  lampe   efter  man  har  tastet  2  cifre  på   det  numeriske  tastatur  

Når  alle  lamper  er  tændt  på   den  ønsket  værdi  trykkes  {F3}  

For  at  afslutte  og  scenen  er  nu   gemt  på  fader  1    

(4)

For  at  slette  en  scene  

 

1                          3  

   

   

               

2                        4  

 

 

         

     

     

Vælg  scene   {F1}    

Brug  {>}  eller   {F2}  knappen  til     At  komme  til   punkt  4  

Tryk  på  {F3}    

Tryk  på  {F3}  

igen  for  kun  at   slette  en   bestemt  scene  

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Rekvisitterne fungerer som et fælles tredje, hvor beboerne får mulighed for at være en del af et samspil omkring noget, vi sammen kan se og røre, lugte eller smage.. Rekvisitterne

Peter Brook’s berømte essaysamling The Empty Space (1968; da. En scene var ikke længere en scene, men en åben scene. Tilsvarende med værkbegrebet. Herpå fulgte en åben karakter

Samtidig med denne betoning af offentlighedens pluralistiske og partikularistiske karakter åbnede aktionen imidlertid også for, at de respektive deloffentligheder kunne

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

Lærerens viden om de forskellige læsepo- sitioner og bevidsthed om, at eleverne hele tiden er i gang med at opbygge deres forståelse af en tekst, inviterer til en samtaleform,

Konsekvensen af manglende lyttekompetence er, at eleven lytter passivt og bliver hægtet af un- dervisningen, fordi lærerens eller andre elevers oplæg både kan være en vigtig kilde

Imidlertid havde Poul Nissen været gift før, og med sin. afdøde kone havde han

Afsky mærkelig blive straffet paa Kroppen enten i kongelig Majestæts Arbejde paa Bremerholm eller at indgives at være Musketer, eftersom han er frisk og. stærk (og) haver hverken