• Ingen resultater fundet

Søgehistorier til systematiske litteratursøgninger efter primær og sekundær litteratur

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Søgehistorier til systematiske litteratursøgninger efter primær og sekundær litteratur"

Copied!
36
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Alle søgningerne er senest foretaget i februar og marts 2015 Bilag 3 Bilag 3

1

Søgehistorier til systematiske litteratursøgninger efter primær og sekundær litteratur

Første skridt i den systematiske litteratursøgning er søgning efter eksisterende nationale og internationale kliniske retningslinje følgende steder: Sundhedsstyrelsen, Center for kliniske retningslinjer, National Institute for Health and Clinical Execellence, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, National Guideline Clearinghouse og Guidelines International Network.

Efterfølgende er der foretaget systematisk litteratursøgning i Pubmed, Embase, Cinahl, Scopus og The Cochrane Library. Der er foretaget fem systematiske litteratursøgninger i alle fem databaser.

Søgninger er foretaget ud fra de fem udvalgt området om pleje af fødderne som er: observation af fødderne, vask af fødderne, anvendelse af creme på fødderne, klipning af tånegle og håndtering af hård hud på fødderne.

På de følgende sider er søgningerne skitseret i skemaer. Frasorteringsproces, som ligeledes er skitseret i skemaerne er beskrevet med nedenstående ord, der skal forstås som følger:

Titel: Ekskluderet ud fra titlen på baggrund af limits og inklusions- og eksklusionskriterierne, som er ekspliciteret i den kliniske retningslinje samt i søgeprotokollen.

Abstract: Hvis der var tvivl om inkludering eller ekskludering ud fra titlen er abstract gennemlæst.

Efterfølgende ligeledes ekskluderet ud fra inklusions- og eksklusionskriterierne, som er ekspliciteret i den kliniske retningslinje samt i søgeprotokollen.

Fuldtekst: Hvis der var tvivl om inkludering eller ekskludering ud fra abstract er hele studiet blevet

gennemlæst.. Efterfølgende ligeledes ekskluderet ud fra inklusions- og eksklusionskriterierne, som

er ekspliciteret i den kliniske retningslinje samt i søgeprotokollen.

(2)

2 Oversigt over søgninger efter eksisterende nationale og internationale kliniske retningslinjer

Database Søgeord/Søgning Antal hits Inkluderet/ekskluderet

Sundhedsstyrelsen (SST).

Diabetiske fodsår og forebyggelse 113 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 113

På baggrund af: Titel: 99, abstract:10 fuldtekst: 4

Center for Kliniske Retningslinjer (CfKR).

Diabetiske fodsår 1 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 1

På baggrund af: Titel: 0, abstract: 1, fuldtekst: 0

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).

‘diabetic ulcer’ and prevent 10 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 10

På baggrund af: Titel: 7, abstract: 0, fuldtekst: 3

Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN).

Under feltet ‘guideline’ kom emneordet diabetes frem. 8 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 8

På baggrund af: Titel 6, abstract: 0, fuldtekst: 2

National Guideline Clearinghouse.

Diabetes and ’foot care’ 61 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 61

På baggrund af: Titel: 56, abstract: 2, fuldtekst: 3.

Guidelines International Network (G-I-N)

Diabetes and ‘foot care’ 3 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 3

På baggrund af: Titel: 1, abstract: 0, fuldtekst: 2.

(3)

Bilag 3

Litteratursøgning til dagligt observation af fødderne i Pubmed

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 197.804

Diabetes 497.871

Diabetic OR diabetes 523.304

”Diabetic foot” 7.755

Foot 114.527

Ulcer* 215.916

Prevent* 1.854.687

Daily 405.367

Observation 236.297

Self examination 19.637

”Foot care” 1.090

Inspecting 1.017

”Self care” 30.616

Self management 9.498

Observation OR self examination OR self management OR ” self care”

OR ”foot care” OR inspecting OR asssessment

1.167.596 Diabetic (blok) AND foot AND ulcer* AND prevent* 1.261 Diabetic (blok) AND foot AND ulcer* AND prevent*AND observation

(blok)

265 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 265

På baggrund af: Titel: 231, abstract: 32, fuldtekst:5 Diabetic (blok) AND foot AND ulcer* AND prevent*AND observation

(blok) AND daily

30 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 30

På baggrund af Titel:23, abstract:6, fuldtekst: 1

“Diabetic foot” AND Self examination 77 Inkluderet: 3

Mclnness et al 2011; Pinzur et alt 2005; Yetzer 2004 Ekskluderet: 74

På baggrund af: Titel: 64, abstract:8, fuldtekst:2

“Diabetic foot” AND Inspecting 6 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 6

På baggrund af: titel: 5, abstract:1, fuld tekst:

“Diabetic foot” AND “self care” 214 Inkluderet: 2

McIness et al, 2011; Yetzer, 2004 Ekskluderet: 212

På baggrund af: Titel:184, abstract:26, fuldtekst:2

“Diabetic foot” AND self management

(Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

295 Inkluderet: 4

McIness et al, 2011; De la Cruz et al, 2007; Pinzur et al, 2005;

Yetzer, 2004 Ekskluderet: 291

På baggrund af: Titel: 251, abstract: 35, fuldtekst: 5

(4)

4

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 27.803

Diabetes 82.840

Diabetic foot 5.050

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 91.221

Foot 21.402

Ulcer* 23.366

Prevent* 368.511

Daily 60.148

Observation 19.888

Self examination 1.659

Inspecting 117

”Self care” 23.446

Self management 5.019

”Foot care” 1.746

Observation OR ”self examination OR inspecting OR ”self care” OR self management OR ”foot care”

47.882

Diabetic (blok) AND ulcer* AND prevent* 906

Diabetic (blok) AND ulcer* AND prevent* AND observation (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

227 Inkluderet: 2

Pinzur et al, 2005; Yetzer, 2004 Ekskluderet: 225

På baggrund af: Titel:178, abstract:45, fuldtekst:2

Diabetic (blok) AND observation (blok) 6.175

Diabetic (blok) AND daily AND observation (blok) 372 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 372

På baggrund af: Titel: 362, abstract: 9, fuldtekst:1 Diabetic (blok) AND daily AND observation (blok) AND foot 60 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 60

På baggrund af: Titel: 49, abstract:10, fuldtekst:1

Diabetic foot AND observation (blok) AND daily 37 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 37

På baggrund af: Titel:31, abstract:5, fuldtekst:1

(5)

Bilag 3

Litteratursøgning til dagligt observation af fødderne i Embase via det kongelige bibliotek

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 275.289

Diabetes 742.056

”Diabetic foot” 11.028

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 796.195

Foot 122.920

Ulcer* 289.681

Prevent* 1.643.867

Daily 522.373

Observation 311.572

Self examination 5.006

Inspecting 1.170

”Self care” 37.640

Self management 13.074

”Foot care” 1.875

Observation OR self examination OR inspecting OR ”self care” OR self management OR ”foot care”

360.398

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.693

Diabetic AND foot AND Ulcer* AND Prevent* AND Observation (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

397 Inkluderet: 1 Heitzman, 2010 Ekskluderet: 396

På baggrund af: Titel:346, abstract:46, fuldtekst: 4 Diabetic foot AND Ulcer* AND Prevent* AND Observation AND daily. 37 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 37

På baggrund af: Titel: 25, abstract:11, fuldtekst: 1

(6)

6 Litteratursøgning til dagligt observation af fødderne i Scopus

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 276.311

Diabetes 614.894

”Diabetic foot” 11.612

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 675.213

Foot 189.033

Ulcer* 298.189

Prevent* 1.792.618

Daily 631.272

Observation 1.437.029

Self examination 40.888

Inspecting 7.974

”Self care” 40.618

Self management 98.077

”Foot care” 1.717

Observation OR self examination OR inspecting OR ”self care” OR self

management OR ”foot care” 1.602.095

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 1.157

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND Observation (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

317 Inkluderet: 1 Heitzman, 2010 Ekskluderet: 316

På baggrund af: Titel:270, abstract: 36, fuldtekst:10

.

(7)

Bilag 3

Litteratursøgning til daglig observation af fødderne i Cochrane Library

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Inkludering/ekskludering

Diabetic 17.235

Diabetes 33.747

”Diabetic foot” 1.045

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 39.690

Foot 5.605

Ulcer* 17.027

Prevent* 138.709

Daily 88.757

Observation 28.374

Self examination 3.261

Inspecting 520

”Self care” 4.707

Self management 9.852

”Foot care” 130

Observation OR self examination OR inspecting OR ”self care” OR self management OR ”foot care”

35.208

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 689

Diabetic (blok) AND ulcer* AND prevent* AND observation (blok) 365 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 365

På baggrund af: Titel:357, abstract:6, fuldtekst:2 Diabetic (blok) AND foot AND Ulcer* AND Prevent* AND Observation

(blok) 121 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 121

På baggrund af: Titel:112, abstract:7, fuldtekst:2

Diabetic foot AND Observation (blok) 162 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 162

På baggrund af: Titel: 153, abstract:7, fuldtekst:2

Diabetic foot AND Observation (blok)AND daily 42 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 42

På baggrund af: Titel:38, abstract:3, fuldtekst:1

(8)

8

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 197.804

Diabetes 497.871

Diabetic OR Diabetes 523.304

Foot 114.527

Ulcer* 215.916

Prevent* 1.854.687

Daily 405.367

Onychomycosis 3.208

Fungal 1.127.226

Athlete foot 1.959

Tinea pedis 1.642

Onychomycosis OR fungal OR athlete foot OR tinea pedis 1.129.594

Hygiene 104.297

Clean* 61.482

Bath* 56.997

Footbath* 135

Wash* 317.369

Hygiene OR clean* OR bath* AND footbath* OR wash* 527.255

”Skin care” 6.174

”Foot care” 1.090

”Self care” 30.616

”Skin care” OR ”foot care” OR ”self care” 37.400

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 1.747

Diabetic (blok) AND foot AND Ulcer* AND Prevent* 1.261

Diabetic (blok) AND foot AND prevent* AND onychomycosis (blok) 50 Inkluderet: 1 Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 49

På baggrund af: Titel:44, abstract:4, fuldtekst: 1 Diabetic (blok) AND foot AND ulcer* AND prevent* AND hygiene (blok)

(Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

152 Inkluderet: 2

Takehara et al, 2011; Yetzer, 2004 Ekskluderet: 150

På baggrund af: Titel: 135, abstract:14, fuldtekst: 1

Diabetic (blok) AND foot AND hygiene (blok) AND daily 50 Inkluderet: 1 Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 49

(9)

Bilag 3

På baggrund af: Titel: 39, abstract:10, fuldtekst: 0

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) 1.223

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) AND prevent* 641 Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) AND prevent* AND

ulcer* 287 Inkluderet: 1

Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 286

På baggrund af: Titel: 240, abstract:39, fuldtekst: 7

(10)

10 Litteratursøgning til daglig vask af fødderne i CINAHL

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 27.803

Diabetes 82.840

Diabetic foot 5.050

Diabetic OR diabetes OR diabetic foot 91.221

Foot 21.402

Ulcer* 23.366

Prevent* 368.511

Daily 60.148

Onychomycosis 445

Fungal 2.600

Athlete foot 1

Tinea pedis 76

Onychomycosis OR Fungal OR Athlete foot OR Tinea pedis 2.981

Hygiene 13.542

Clean* 7.651

Bath* 3.924

Footbath* 31

Wash* 16.125

Hygiene OR clean* OR bath* AND footbath* OR wash* 39.162

”Skin care” 5.317

”Foot care” 1.746

”Self care” 23.446

”Skin care” OR ”foot care” OR ”self care” 30.026

Diabetic (blok) AND ulcer* AND prevent* 906

Diabetic (blok) AND foot AND ulcer* AND prevent* 778 Diabetic (blok) AND ulcer* AND prevent* AND hygiene (blok) 437

Diabetic (blok) AND ulcer* AND foot AND prevent* AND hygiene (blok) 28 Inkluderet: 1 Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 27

På baggrund af: Titel: 23, abstract: 4, fuldtekst: 0 Diabetic (blok) AND ulcer* AND prevent* AND onychomycosis (blok) 19 Inkluderet: 1

Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 18

Titel: 13, abstract: 5, fuldtekst: 0

Diabetic (blok) AND hygiene (blok) 813

(11)

Bilag 3 Diabetic (blok) AND hygiene (blok)

AND daily

101 Inkluderet: 1 Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 100

Titel: 94, abstract: 5, fuldtekst: 1 Diabetic (blok) AND hygiene (blok) AND onychomycosis (blok) 4 Inkluderet: 1

Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 3

Titel: 1, abstract: 2, fuldtekst: 0

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) 5.213

Diabetic (blok) AND “skin care” (blok) AND prevent* AND ulcer*

(Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

239 Inkluderet: 3

Takehara et al, 2011; Pinzur et al, 2005; Yetzer, 2004 Ekskluderet: 236

På baggrund af: Titel: 198; abstract: 37, fuldtekst: 1

(12)

12 Litteratursøgning til daglig vask af fødderne i Embase via det kongelige bibliotek

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 274.013

Diabetes 692.542

”Diabetic foot” 10.828

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 748.032

Foot 120.376

Ulcer* 289.199

Prevent* 1.455.422

Daily 521.609

Onychomycosis 5.357

Fungal 138.029

Athlete foot 6

Tinea pedis 2.821

Onychomycosis OR fungal OR athlete foot OR tinea pedis 143.428

Hygiene 101.000

Clean* 80.383

Bath* 53.304

Footbath* 138

Wash* 126.625

Hygiene OR clean* OR bath* AND footbath* OR wash* 343.297

”Skin care” 8.830

”Foot care” 1.754

”Self care” 37.582

”Skin care” OR ”foot care” OR ”self care” 47.558

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.512

Diabetic (blok) AND Foot AND Ulcer* AND Prevent* 1.393

Diabetic (blok) AND foot AND prevent* AND onychomycosis (blok) 65 Inkluderet: 1 Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 64

På baggrund af: Titel: 51, abstract: 13, fuldtekst: 0 Diabetic (blok) AND foot AND ulcer* AND prevent* AND hygiene (blok) 61 Inkluderet: 1

Takehara et al, 2011

(13)

Bilag 3

Ekskluderet: 60

På baggrund af: Titel: 48, abstract: 12, fuldtekst: 0 Diabetic (blok) AND foot AND hygiene (blok) AND daily 42 Inkluderet: 1

Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 41

På baggrund af: Titel: 31, abstract: 10, fuldtekst: 0

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) 1.843

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) AND prevent* 627 Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) AND prevent* AND

ulcer*

(Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

349 Inkluderet: 2

Takehara et al, 2011; Heitzman, 2010 Ekskluderet: 345

På baggrund af: Titel: 298, abstract: 47, fuldtekst: 2

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) AND prevent* AND

ulcer* AND daily 32 Inkluderet: 1

Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 31

På baggrund af: Titel:24, abstract: 7, fuldtekst: 0

(14)

14 Litteratursøgning til daglig vask af fødderne i Scopus

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 276.369

Diabetes 615.019

”Diabetic foot” 11.615

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 675.352

Foot 189.067

Ulcer* 298.235

Prevent* 1.792.984

Daily 631.407

Onychomycosis 5.428

Fungal 237.880

Athlete foot 2.155

Tinea pedis 2.981

Onychomycosis OR fungal OR athlete foot OR tinea pedis 245.365

Hygiene 110.074

Clean* 292.905

Bath* 142.728

Footbath* 181

Wash* 227.075

Hygiene OR clean* OR bath* AND footbath* OR wash* 743.758

”Skin care” 9.508

”Foot care” 1.717

”Self care” 40.632

”Skin care” OR ”foot care” OR ”self care” 51.232

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.391

Diabetic (blok) AND Foot AND Ulcer* AND Prevent* 1.403

Diabetic (blok) AND foot AND prevent* AND onychomycosis (blok) 67 Inkluderet: 1 Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 66

På baggrund af: Titel: 50, abstract: 16, fuldtekst: 0

Diabetic (blok) AND hygiene (blok) AND daily 539

Diabetic (blok) AND foot AND hygiene (blok) AND daily 44 Inkluderet: 1

(15)

Bilag 3 (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 43

På baggrund af: Titel:32, abstract:11, fuldtekst:0 Diabetic (blok) AND ulcer* AND prevent* AND hygiene (blok) 110 Inkluderet: 1

Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 109

På baggrund af: Titel: 99, abstract:10, fuldtekst:0 Diabetic (blok) AND prevent* AND hygiene (blok) AND onychomycosis

(blok)

21 Inkluderet: 1 Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 20

På baggrund af: Titel: 14, abstract:6, fuldtekst: 0

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) 1.236

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) AND prevent* 627 Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) AND prevent* AND

ulcer*

359 Inkluderet: 1 Takehara et al, 2011 Ekskluderet: 358

På baggrund af: Titel:348, abstract: 39, fuldtekst:1

(16)

16 Litteratursøgning til daglig vask af fødderne i Cochrane Library

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 17.235

Diabetes 33.747

”Diabetic foot” 1.045

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 39.690

Foot 5.605

Ulcer* 17.027

Prevent* 138.712

Daily 88.757

Onychomycosis 348

Fungal 1.766

Athlete foot 42

Tinea pedis 270

Onychomycosis OR fungal OR athlete foot OR tinea pedis 2.284

Hygiene 6.590

Clean* 3.929

Bath* 2.564

Footbath* 18

Wash* 23.947

Hygiene OR clean* OR bath* AND footbath* OR wash* 35.100

”Skin care” 637

”Foot care” 130

”Self care” 4.708

”Skin care” OR ”foot care” OR ”self care” 5.403

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 689

Diabetic (blok) AND Foot AND Ulcer* AND Prevent* 265 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 265

På baggrund af: Titel: 251, abstract:13, fuldtekst:1 Diabetic (blok) AND foot AND prevent* AND onychomycosis (blok) 21 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 21

På baggrund af: Titel: 19, abstract: 2 , fuldtekst:0

Diabetic (blok) AND foot AND hygiene (blok) 177 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 177

På baggrund af: Titel: 173, abstract:4, fuldtekst:0

(17)

Bilag 3

Diabetic (blok) AND foot AND “skin care” (blok) 174 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 174

På baggrund af: Titel: 160: Abstract: 13, Fuldtekst: 1

Litteratursøgning til anvendelse af fugtighedscreme i Pubmed

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 197.908

Diabetes 498.216

”Diabetic foot” 7.758

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 523.673

Foot 114.570

Ulcer* 215.969

Prevent* 1.855.733

”Dry skin” 1.235

Xerosis 966

”Dry skin” OR xerosis 2.113

Emollient 4.792

Moistur* 17.949

Cream 12.220

Creme 187

”Skin care” 6.175

Dermatologi* 62.521

Emollient OR moistur* OR cream OR creme OR ”skin care” OR dermatologi*

99.558

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 1.748

Diabetes (blok) AND Foot AND Ulcer* AND Prevent* 1.261

Diabetic (blok) AND xerosis (blok) 85 Inkluderet: 2 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011 Ekskluderet: 83

På baggrund af: Titel: 74, abstract: 4, fuldtekst:5 Diabetic (blok) Prevent* AND xerosis (blok) 16 Inkluderet: 1 = Federici et al, 2012

Ekskluderet: 15

På baggrund af: Titel:10, abstract: 2, fuldtekst:3 Diabetic AND Ulcer* AND Prevent* AND xerosis (blok) 6 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 6

På baggrund af: Titel: 3, abstract:1, fuldtekst: 2

Diabetic (blok) AND emollient (blok) 1.554

Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND foot 427

Diabetic foot AND emollient (blok) 355 Inkluderet: 4 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011; de la Cruz, 2007; Yetzer, 2004

(18)

18

præsenteres i flowchartet – bilag 5)

Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND xerosis (blok) 30 Inkluderet: 3 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011; Pham et al, 2002

Ekskluderet: 27

På baggrund af: Titel: 18, abstract:4, fuldtekst: 5

Litteratursøgning til anvendelse af fugtighedscreme i CINAHL

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 27.803

Diabetes 82.840

”Diabetic foot” 5.050

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 91.221

Foot 21.402

Ulcer* 23.366

Prevent* 368.511

”Dry skin” 191

Xerosis 48

”Dry skin” OR xerosis 231

Emollient 92

Moistur* 900

Cream 5.317

Creme 21

”Skin care” 5.317

Dermatologi* 2.593

Emollient OR moistur* OR cream OR creme OR ”skin care” OR

dermatologi* 9.506

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 906

Diabetes (blok) AND Foot AND Ulcer* AND Prevent* 778

Diabetic (blok) AND xerosis (blok) 18 Inkluderet: 0 = Pham et al, 2002

Ekskluderet: 18

På baggrund af: Titel: 9, abstract: 7, fuldtekst:2

Diabetic (blok) Prevent* AND xerosis (blok) 9 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 9

På baggrund af: Titel:5, abstract: 3, fuldtekst:1 Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND xerosis (blok) 3 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 2

På baggrund af: Titel: 1, abstract:1, fuldtekst: 1 Diabetic (blok) AND emollient (blok) 278 Inkluderet: 2 = Heitzman, 2010; Baird et al, 2003

Ekskluderet: 274

På baggrund af: Titel: 255, abstract:19, fuldtekst: 2 Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND foot 123 Inkluderet: 2 = Heitzman, 2010; Baird et al, 2003

(19)

Bilag 3 (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

Ekskluderet: 121

På baggrund af: Titel: 108, abstract:11, fuldtekst: 2 Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND xerosis (blok) 5 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 5

På baggrund af: Titel: 2, abstract:2, fuldtekst: 2

Litteratursøgning til anvendelse af fugtighedscreme i Embase via det Kongelige bibliotek

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 274.013

Diabetes 692.542

”Diabetic foot” 10.828

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 748.032

Foot 120.376

Ulcer* 289.199

Prevent* 1.455.422

”Dry skin” 7.436

Xerosis 2.834

”Dry skin” OR xerosis 9.810

Emollient 4.321

Moistur* 26.128

Cream 21.486

Creme 816

”Skin care” 8.830

Dermatologi* 55.290

Emollient OR moistur* OR cream OR creme OR ”skin care” OR

dermatologi* 110.234

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.512

Diabetes (blok) AND Foot AND Ulcer* AND Prevent* 1.393

Diabetic (blok) AND xerosis (blok) 402

Diabetic (blok) Prevent* AND xerosis (blok) 68 Inkluderet: 1 = Federici et al, 2012 Ekskluderet: 67

På baggrund af: Titel:61; abstract: 5; fuldtekst:1 Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND xerosis (blok) 22 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 22

På baggrund af: Titel: 19, abstract:1, fuldtekst: 2

Diabetic (blok) AND emollient (blok) 2.369

Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND foot 87 Inkluderet: 2 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011 Ekskluderet: 85

På baggrund af: Titel: 71, abstract:8, fuldtekst: 6

(20)

20

præsenteres i flowchartet – bilag 5)

Litteratursøgning til anvendelse af fugtighedscreme i Scopus

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 276.364

Diabetes 615.003

”Diabetic foot” 11.614

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 375.355

Foot 189.064

Ulcer* 298.234

Prevent* 1.792.944

”Dry skin” 6.891

Xerosis 2.744

”Dry skin” OR xerosis 9.206

Emollient 4.900

Moistur* 195.583

Cream 28.010

Creme 951

”Skin care” 9.509

Dermatologi* 59.414

Emollient OR moistur* OR cream OR creme OR ”skin care” OR dermatologi*

291.857

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.391

Diabetes (blok) AND Foot AND Ulcer* AND Prevent* 1.403

Diabetic (blok) AND xerosis (blok) 376

Diabetic (blok) AND xerosis (blok) AND foot 93 Inkluderet: 2 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011 Ekskluderet: 91

På baggrund af: Titel: 76, abstract: 9, fuldtekst:6 Diabetic (blok) Prevent* AND xerosis (blok) 73 Inkluderet: 1 = Federici et al, 2012

Ekskluderet: 72

På baggrund af: Titel:67, abstract: 4, fuldtekst:1 Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND xerosis (blok) 26 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 26

På baggrund af: Titel: 23, abstract:2, fuldtekst: 1

Diabetic (blok) AND emollient (blok) 2.449

(21)

Bilag 3

Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND foot 549

Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND foot AND xerosis (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

39 Inkluderet: 2 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011 Ekskluderet: 37

På baggrund af: Titel: 26, abstract:6, fuldtekst: 5

Litteratursøgning til anvendelse af fugtighedscreme i Cochrane Library

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 17.235

Diabetes 33.746

”Diabetic foot” 1.045

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 39.689

Foot 5.605

Ulcer* 17.027

Prevent* 138.712

”Dry skin” 478

Xerosis 126

”Dry skin” OR xerosis 576

Emollient 293

Moistur* 986

Cream 4.691

Creme 190

”Skin care” 637

Dermatologi* 5.584

Emollient OR moistur* OR cream OR creme OR ”skin care” OR dermatologi*

10.676

Diabetic (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 689

Diabetes (blok) AND Foot AND Ulcer* AND Prevent* 265 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 265

På baggrund af: Titel: 258, abstract: 5, fuldtekst:2 Diabetic (blok) AND xerosis (blok)

(Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

42 Inkluderet: 3 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011; Baker et al, 2008

Ekskluderet: 39

På baggrund af: Titel: 36, abstract: 0, fuldtekst:3 Diabetic (blok) Prevent* AND xerosis (blok) 32 Inkluderet: 1 = Federici et al, 2012

Ekskluderet: 31

På baggrund af: Titel:30, abstract: 0, fuldtekst:1

(22)

22

På baggrund af: Titel: 15, abstract:0, fuldtekst: 1

Diabetic (blok) AND emollient (blok) 377

Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND foot 114 Inkluderet: 3 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011; Baker et al, 2008

Ekskluderet: 111

På baggrund af: Titel: 108, abstract:1, fuldtekst: 2

Diabetic (blok) AND emollient (blok) AND xerosis (blok) 31 Inkluderet: 3 = Federici et al, 2012; Garrigue et al, 2011; Baker et al, 2008. Ekskluderet: 28

På baggrund af: Titel: 25, abstract:1, fuldtekst: 2

Litteratursøgning til klipning af tånegle i Pubmed

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 197.929

Diabetes 498.316

”Diabetic foot” 7.759

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 523.779

Foot 114.577

Ulcer* 215.980

Prevent* 1.855.915

Nailcut* 1

Nail* 34.380

Pedicur* 56

Toenail* 1.886

”Nail care” 65

”Skin care” 6.175

Toenail* OR nail* OR pedicr* OR nailcut* OR ”nail care” OR ”skin care” 41.024

”ingrown toenail*” 145

Onychocryptosis 714

”Unguis incarnatus” 16

”Ingrown toenail*” OR onychocryptosis OR ”unguis incamatus” 745

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 1.748

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND foot 1.261

Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) 31 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 31

På baggrund af: Titel: 29, abstract: 2, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND prevent* AND “ingrown toenail*” (blok) 6 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 6

På baggrund af: Titel: 6, abstract: 0, fuldtekst:0

Diabetes (blok) AND nailcut* (blok) 935

(23)

Bilag 3 Diabetic (blok) AND prevent* AND ulcer* AND nailcut* (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

101 Inkluderet: 2

Pinzur et al, 2007; Yetzer, 2004 Ekskluderet: 99

På baggrund af: Titel: 87, abstract: 11, fuldtekst:1 Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) AND nailcut* (blok) 31 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 31

På baggrund af: Titel: 31, abstract: 0 , fuldtekst: 0

Litteratursøgning til klipning af tånegle i CINAHL

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 27.803

Diabetes 82.840

”Diabetic foot” 5.050

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 91.221

Foot 21.402

Ulcer* 23.366

Prevent* 368.511

”Nail care” 261

Nail* 3.372

Pedicur* 39

Toenail* 321

Nailcut* 0

”Skin care” 5.317

Toenail* OR nail* OR pedicr* OR nailcut* OR ”nail care” OR ”skin care” 8.737

”ingrown toenail*” 67

Onychocryptosis 18

”Unguis incarnatus” 2

”Ingrown toenail*” OR onychocryptosis OR ”unguis incamatus” 83

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 906

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND foot 778

Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) 4 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 4

På baggrund af: Titel: 4, abstract: 0, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND prevent* AND “ingrown toenail*” (blok) 1 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 1

På baggrund af: Titel: 1, abstract: 0, fuldtekst:0

(24)

24

(Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

Ekskluderet: 274

På baggrund af: Titel: 248, abstract: 25; fuldtekst:1 Diabetic (blok) AND prevent* AND ulcer* AND “nail care” (blok) 48 Inkluderet: 1

Pinzur et al, 2005 Ekskluderet: 47

På baggrund af: Titel: 40, abstract: 7, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) AND nailcut* (blok) 4 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 4

På baggrund af: Titel:4, abstract: 0, fuldtekst: 0

Litteratursøgning til klipning af tånegle i Embase via det Kongelige bibliotek

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 276.277

Diabetes 698.736

”Diabetic foot” 10.925

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 754.659

Foot 121.277

Ulcer* 289.395

Prevent* 1.466.355

Nailcut* 1

Nail* 45.368

Pedicur* 89

Toenail* 2.611

”Nail care” 89

”Skin care” 8.861

Toenail* OR nail* OR pedicr* OR nailcut* OR ”nail care” OR ”skin care” 54.788

”ingrown toenail*” 300

Onychocryptosis 81

”Unguis incarnatus” 26

”Ingrown toenail*” OR onychocryptosis OR ”unguis incamatus” 381

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.526

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND foot 1.408

Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) 20 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 20

På baggrund af: Titel: 18, abstract: 2, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND prevent* AND “ingrown toenail*” (blok) 2 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 2

På baggrund af: Titel: 2, abstract: 0, fuldtekst:0

(25)

Bilag 3

Diabetes (blok) AND nailcut* (blok) 1.477

Diabetic (blok) AND prevent* AND ulcer* AND nailcut* (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

97 Inkluderet: 1 Green et al, 2002 Ekskluderet: 96

På baggrund af: Titel: 85, abstract: 11, fuldtekst: 0 Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) AND nailcut* (blok) 20 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 20

På baggrund af: Titel: 19, abstract: 1, fuldtekst: 0

Litteratursøgning til klipning af tånegle i Scopus

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 277.463

Diabetes 618.173

”Diabetic foot” 11.665

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 678.822

Foot 189.932

Ulcer* 298.995

Prevent* 1.802.064

Nailcut* 1

Nail* 53.173

Pedicur* 120

Toenail* 2.637

”Nail care” 95

”Skin care” 9.546

Toenail* OR nail* OR pedicur* OR nailcut* OR ”nail care” OR ”skin care”

63.280

”ingrown toenail*” 339

Onychocryptosis 98

”Unguis incarnatus” 28

”Ingrown toenail*” OR onychocryptosis OR ”unguis incamatus” 432

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.401

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND foot 1.406

Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) 25 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 25

På baggrund af: Titel: 22, abstract: 3, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND prevent* AND “ingrown toenail*” (blok) 3 Inkluderet: 0

(26)

26

Diabetes (blok) AND nailcut* (blok) 1.515

Diabetic (blok) AND prevent* AND ulcer* AND nailcut* (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

113 Inkluderet: 1 Green et al, 2002 Ekskluderet: 112

På baggrund af: Titel: 95, abstract: 14, fuldtekst:3 Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) AND nailcut* (blok) 25 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 25

På baggrund af: Titel: 21, abstract: 4, fuldtekst: 0

Litteratursøgning til klipning af tånegle i Cochrane Library

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 17.312

Diabetes 34.083

”Diabetic foot” 1.048

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 39.963

Foot 5.639

Ulcer* 17.108

Prevent* 139.890

Nailcut* 0

Nail* 1.873

Pedicur* 0

Toenail* 263

”Nail care” 9

”Skin care” 641

Toenail* OR nail* OR pedicur* OR nailcut* OR ”nail care” OR ”skin care”

2.606

”ingrown toenail*” 21

Onychocryptosis 9

”Unguis incarnatus” 5

”Ingrown toenail*” OR onychocryptosis OR ”unguis incamatus” 31

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 694

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* AND foot 266 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 266

På baggrund af: Titel: 261, abstract: 5, fuldtekst:0

(27)

Bilag 3

Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) 2 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 2

På baggrund af: Titel: 1, abstract: 1, fuldtekst:0

Diabetes (blok) AND nailcut* (blok) 132 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 132

På baggrund af: Titel: 127, abstract: 5, fuldtekst:0 Diabetic (blok) AND prevent* AND ulcer* AND nailcut* (blok) 43 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 43

På baggrund af: Titel: 39, abstract: 4, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND “ingrown toenail*” (blok) AND nailcut* (blok) 2 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 2

På baggrund af: Titel: 1, abstract: 1, fuldtekst: 0

Litteratursøgning til håndtering af hård hud i Pubmed

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 191.8523

Diabetes 478.415

”Diabetic foot” 7.431

Diabetic foot (MeSH) 5.784

Diabetic OR diabetes OR diabetic foot OR Diabetic foot (MeSH) 513.311

Ulcer* 213.858

Prevent* 1.824.286

Prevent 287.481

Callus 9.807

”Hard skin” 24

”Horny layer” 647

”Stratum corneum” 7.095

Corns 873

Clavus 651

Callus OR ”Hard skin” OR ”Horny layer” OR ”Stratum corneum” OR

Corns OR Clavus 17.660

Remove 50.687

Debridement 23.126

Remove OR debridement 73.484

Pedicur* 52

Podiatry 5.279

(28)

28

”Foot file” 47

Pedicur* OR podiatry OR ”pumice stone” OR ”foot file” OR chiropody 5.474

”Skin care” 6.091

”Foot care” 1.064

”Skin care” OR ”foot care” 7.085

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 1.759

Diabetes (blok) AND Ulcer AND Prevent* AND callus (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

53 Inkluderet: 1 Green et al, 2002 Ekskluderet: 52

På baggrund af: Titel: 35, abstract: 15, fuldtekst:2

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent 444

Diabetes (blok) AND Ulcer AND Prevent AND callus (blok) 17 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 17

På baggrund af: Titel: 14, abstract: 3, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND remove (blok) 21 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 21

På baggrund af: Titel: 19, abstract: 1, fuldtekst:1 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND podiatry (blok) 25 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 25

På baggrund af: Titel 13, abstract: 10, fuldtekst:2 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND “foot care” (blok) 33 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 33

På baggrund af: Titel:15, abstract: 15, fuldtekst: 3

(29)

Bilag 3

Litteratursøgning til håndtering af hård hud i CINAHL

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 27.919

Diabetes 83.252

”Diabetic foot” 5.061

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 91.681

Ulcer* 23.424

Prevent* 370.012

Prevent 36.333

Callus 431

”Hard skin” 2

”Horny layer” 3

”Stratum corneum” 88

Corns 49

Clavus 3

Callus OR ”Hard skin” OR ”Horny layer” OR ”Stratum corneum” OR Corns OR Clavus

562

Remove 2.582

Debridement 4.717

Remove OR debridement 7.231

Pedicur* 39

(30)

30

”Pumice stone” 0

”Foot file” 0

Pedicur* OR podiatry OR chiropody 4.341

”Skin care” 5.329

”Foot care” 1.748

”Skin care” OR ”foot care” 7.025

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 906

Diabetes (blok) AND Ulcer*AND Prevent* AND callus (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

22 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 22

På baggrund af: Titel:17, abstract: 4, fuldtekst:1

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent 186

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent AND callus (blok) 6 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 6

På baggrund af: Titel:5, abstract:1, fuldtekst:0

Diabetes (blok) AND callus (blok) 83 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 83

På baggrund af: Titel:66, abstract: 15, fuldtekst:2 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND remove (blok) 13 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 13

På baggrund af: Titel: 9, abstract: 3 , fuldtekst:1 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND podiatry (blok) 9 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 9

På baggrund af: Titel:4, abstract 4, fuldtekst:1 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND “foot care” (blok) 15 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 15

På baggrund af: Titel:7, abstract:8 , fuldtekst: 0

(31)

Bilag 3

Litteratursøgning til håndtering af hård hud i Embase via det Kongelige bibliotek

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 269.924

Diabetes 724.433

”Diabetic foot” 10.790

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 777.510

Ulcer* 284.889

Prevent* 1.609.116

Prevent 361.450

Callus 10.737

”Hard skin” 34

”Horny layer” 860

”Stratum corneum” 11.363

Corns 407

Clavus 55

Callus OR ”Hard skin” OR ”Horny layer” OR ”Stratum corneum” OR Corns OR Clavus

23.022

Remove 62.221

Debridement 33.684

Remove OR debridement 95.495

Pedicur* 92

Podiatry 3.881

Chiropody 265

(32)

32

Pedicur* OR podiatry OR chiropody OR ”Pumice stone”

4.054

”Skin care” 9.336

”Foot care” 1.846

”Skin care” OR ”foot care” 11.106

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.709

Diabetes (blok) AND Ulcer*AND Prevent* AND callus (blok) (Denne søgning er valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

64 Inkluderet: 1 Green et al, 2002 Ekskluderet: 63

På baggrund af: Titel:43, abstract: 15, fuldtekst:5

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent 871

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent AND callus (blok) 26 Inkluderet: 1 Green et al, 2002 Ekskluderet: 25

På baggrund af: Titel:20, abstract:2, fuldtekst:3

Diabetes (blok) AND callus (blok) 507

Diabetes (blok) AND callus (blok) AND remove (blok) 46 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 46

På baggrund af: Titel: 36, abstract: 9, fuldtekst:1 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND podiatry (blok) 32 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 32

På baggrund af: Titel:17, abstract: 14, fuldtekst:1 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND “foot care” (blok) 70 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 70

På baggrund af: Titel:44, abstract:21, fuldtekst: 5

(33)

Bilag 3

Litteratursøgning til håndtering af hård hud i Scopus

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 271.967

Diabetes 603.456

”Diabetic foot” 11.401

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 662.658

Ulcer* 295.198

Prevent* 1.759.426

Prevent 475.352

Callus 22.813

”Hard skin” 72

”Horny layer” 1.006

”Stratum corneum” 11.438

Corns 69.929

Clavus 165

Callus OR ”Hard skin” OR ”Horny layer” OR ”Stratum corneum” OR

Corns OR Clavus 104.807

Remove 187.273

Debridement 36.391

Remove OR debridement 223.220

Pedicur* 116

Podiatry 3.019

Chiropody 381

”Pumice stone” 166

(34)

34

OR ”pumice stone”

”Skin care” 9.385

”Foot care” 1.686

”Skin care” OR ”foot care” 10.987

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 2.401

Diabetes (blok) AND Ulcer*AND Prevent* AND callus (blok) 81 Inkluderet: 1 Green et al – 2002 Ekskluderet: 80

På baggrund af: Titel:57, abstract: 20, fuldtekst:3

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent 790

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent AND callus (blok) (Denne søgning er sammen med nedenstående valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

31 Inkluderet: 1 Green et al , 2002 Ekskluderet: 30

På baggrund af: Titel:23, abstract:5, fuldtekst:2

Diabetes (blok) AND callus (blok) 1017

Diabetes (blok) AND callus (blok) AND remove (blok) (Denne søgning er sammen med ovenstående valgt ud som den endelige søgning, som præsenteres i flowchartet – bilag 5)

52 Inkluderet: 1 Pinzur et al, 2005 Ekskluderet: 51

På baggrund af: Titel: 35, abstract: 15, fuldtekst:1 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND podiatry (blok) 28 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 28

På baggrund af: Titel:15, abstract:12, fuldtekst:1 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND “foot care” (blok) 79 Inkluderet: 3

Pinzur et al, 2005 Ekskluderet: 78

På baggrund af: Titel:61, abstract:20, fuldtekst: 7

(35)

Bilag 3

Litteratursøgning til håndtering af hård hud i Cochrane Library

Søgeord og kombinering af søgeord Antal hits Antal relevante hits

Diabetic 17.312

Diabetes 34.083

”Diabetic foot” 1.048

Diabetic OR diabetes OR ”diabetic foot” 39.963

Ulcer* 17.108

Prevent* 139.890

Prevent 23.662

Callus 157

”Hard skin” 3

”Horny layer” 38

”Stratum corneum” 435

Corns 18

Clavus 1

Callus OR ”Hard skin” OR ”Horny layer” OR ”Stratum corneum” OR

Corns OR Clavus 632

Remove 2.400

Debridement 1.528

Remove OR debridement 3.838

Pedicur* 0

Podiatry 199

Chiropody 18

”Pumice stone” 2

(36)

36

OR ”pumice stone” OR ”foot file”

”Skin care” 641

”Foot care” 130

”Skin care” OR ”foot care” 766

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent* 694

Diabetes (blok) AND Ulcer*AND Prevent* AND callus (blok) 23 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 23

På baggrund af: Titel:19, abstract: 4 , fuldtekst: 0

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent 396

Diabetes (blok) AND Ulcer* AND Prevent AND callus (blok) 16 Inkluderet: 0 Ekskluderet: 16

På baggrund af: Titel:13, abstract:3, fuldtekst:0

Diabetes (blok) AND callus (blok) 42 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 42

På baggrund af: Titel:38, abstract:5, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND remove (blok) 20 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 20

På baggrund af: Titel:19, abstract: 1, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND podiatry (blok) 10 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 10

På baggrund af: Titel:6, abstract:4, fuldtekst:0 Diabetes (blok) AND callus (blok) AND “foot care” (blok) 15 Inkluderet: 0

Ekskluderet: 15

På baggrund af: Titel:10, abstract:5, fuldtekst: 0

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Det udledes netop i analysen af studiet af Flynn & Sinclair, at sygeplejerskerne oplever, at det ikke i deres praksis er alment accepteret at anvende det kliniske skøn, hvis

I denne debat var det nyt, at det for det første ikke var forskningsmæssige hensyn, som afgjorde om et materiale skulle bevares eller kasseres, for det andet at beslutningen

Her henvises til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholaf- hængighed (7) , hvor det fremgår, at acamprosat primært bør overvejes som støtte til

I den videnskabelige litteratur er der ikke et entydigt svar på dette spørgsmål – mens det i nogle systematiske review rapporteres, at behandling af seksualkriminelle mindsker

Underernærede patienter/borgere er også i risiko for udvikling af tryksår, hvilket igennem flere år har fået den internationale kliniske retningslinje for forebyggelse af tryksår til

Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter... CENTER FOR

lymfødemsymptomer) hos palliative kræftpatienter med sekundært lymfødem lymfødem i højere grad end ingen farmakologisk behandling.. Litteratur søgning Første søgning

Titel Der skal fremgå af titlen, hvilken klinisk problemstilling og patientgruppe den kliniske retningslinje vedrører.. Søgeord Hoved søgeord: (et og kun et af følgende hovedområder