Digitaliseret af | Digitised by

43  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: Den franske Robinsoninde, eller Beviis paa

Ægtekierlighed og hvad et Fruentimmer kan udstaae : en Nytaarsgave for det smukke Kiøn.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Mallings Forlag, 1796 Fysiske størrelse | Physical extent: 32 s. :

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

Figure

Updating...

References

Related subjects :