24 april 2013 PL- Leverandørforum

25  Download (0)

Full text

(1)

PL- Leverandørforum

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

PL leverandør / MC møde

24 april 2013

(2)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

1. Referat fra sidste møde januar 2013 2. Siden sidst

3. Nye samarbejdsmetoder PL/MedCom.

4. Nyt fra sidste PL forummøde 5. 2013 – opgaverne

Udbredelse : - Fnux, FMK, DDV, Nye henvisninger/pakketabellen

Udviklingsopgaver:- NSP, Lab-tilbagesvar, Labpakke, Udvidelse af labskemaer, Undtagelsesredegørelse, Nye opgaver 2013

6. Fremtidssikring af MedCom kommunikationen 7. Deadlines, Aftaler

8. Evt. Herunder næste møde i MC / PL-forum.

(3)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

1. Referat fra sidste møde d. 20 september

(4)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

2. Siden sidst

MC- koordinationsgruppemøde,

Ny IT strategi for sundhedsområdet, Børnedatabasen

IT sikkerhed

FNUX – test/læger Pejlemærker (bin) LÆ- ukendt blanket

……

(5)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

2. Siden sidst

(6)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

3. Nye samarbejdsmetoder PL/MedCom.

Mod proaktiv metode

nye ideer – hvordan kommer vi frem til dem?

Gensidigt forpligtigende!

Alle med!

Skal vi have workshop for udvikling?

(7)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

4. Nyt fra sidste PL – forummøde Tilbagemelding på 2013 opgaverne Implementeringstidspunkter for alle

(8)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

(9)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

• FNUX – Deadline test/udrulning

• FMK-PRIMÆR-2013, status lige nu

• DDV, Hvem er med?

• Ny henvisning / pakketabellen. Status

(10)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

• FNUX – Deadline test/udrulning

Detailspecifikationer klar 1. maj

Ny test af lægesystemer , individuel i maj/juni md Læge/bruger test indtil 20. august

Udrulning 1.10.2013

FNUX forløbet – hvordan kan vi gøre det bedre næste gang?

PLO godkendelse

Er I med på tidsplanen nu ???

(11)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

• FMK-PRIMÆR-2013, status lige nu

(12)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

• FMK-PRIMÆR-2013, status lige nu

(13)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

• FMK-PRIMÆR-2013, status lige nu

(14)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

• FMK-PRIMÆR-2013, status lige nu

(15)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

• FMK-PRIMÆR-2013, status lige nu

(16)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

• DDV

(17)

• Der er ultimo januar 2013 syv lægesystemleverandører, der har fået testet og godkendt pakkehenvisningsmodulet i forhold til

udarbejdelse af en pakkehenvisning, mulighed for at medsende flere demografiske stamdata på patienten, (stilling, tre

telefonnummertype og e-mail) samt de udvidede tekstfelter og bilag.

Tre lægesystemer udestår med udviklingen.

Implementeret i lægesystem

(18)

System Status - 22.3.2013

WinPLC Funktionen er ude hos alle brugere

EMAR Funktionen er ude hos alle brugere

Ganglion Funktionen er ude hos alle brugere

XMO Ingen status fra XMO. Ved seneste forespørgsel forventes den ude hos kunderne marts 2013

NOVAX NOVAX har pakkehenvisninger ude ved 174 klinikker og de er aktiveret og der opdateres dagligt flere.

MultiMed Web Forventes installeret hos alle brugere efter påske.

WebPraxis Forventes installeret hos alle brugere efter påske.

MedWin Der er ikke igangsat udvikling

Implementeret hos brugerne

(19)

Implementeret hos brugerne ?

(20)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

UDVIKLING

(21)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

5. Opgaverne i 2013.

UDVIKLING

NSP- pakke, CPR opslag!

Lab – tilbagesvar

Labpakke, vejledning

Udvidelse af labskemaer Undtagelsesredegørelse Nye opgaver:

• Ny kiropraktorepikrise

• Unikt brevnr i afsendte meddelelser

• Afsendelse af henvisninger, 5 min interval, evt som WS.

(22)

PL- leverandørforum møde April 2012

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

6. Fremtidssikring af MC kommunikationen

(23)

PL- leverandørforum møde April 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

7. Deadlines / aftaler.

• LUK gamle opgaver !

• Deadlines for opdatering – Implementeringsdatoer!!!!

• Hvad med systemer der ikke laver aftalte opgaver- MedCom kontakt med brugerne/time out?

• Ikke godkendte versioner, hvad med dem?

• Kursus i september?

• Dokumentation til dette klar senest?

• Skal vi have møde med alle PL leverandørerne?

8. Evt. Herunder næste møde i MC / PL-forum .

(24)

PL- leverandørforum møde April 2013

Health Telematics Danish Centre for

MedCom

8. Evt. Herunder næste møde i MC / PL-forum .

(25)

PL- leverandørforum møde april 2013

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

Figure

Updating...

References

Related subjects :