Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

42  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

^Ccfr Ù y<^y

tt

2.0 é ifr/

/3

^ ^ c^tta^ /l*^ Hrt^S '

o 2 fy I ^ y ,4^.1^^

ß Z ^ l

-y^ —2-Á—Z/4^ ^ L i ^ ^

^ t ou> fy!^(ykcU.Cyyt^ ^oi^^ivt tAyt*^ ^ 4a ti *k ¿t^

< ^ 7

c/tf/^e/k4 1/i ^ci'k{

' ^ . -|i

/h ^ ¿yßtt tJC7 '^t i^ (K^L2 c 2. f\.

^

^'I ' ^ Y V ^ t'tyf' .

*2vWctYhC¿^ -

. / 3 Q/'^ Siy^ ^ /tctju^tX'

/

4

Ï / . 3/^-<

z:^-

. ^ ^ 6*7 i k ^

// ==^

X k (i - m É M - r .

^ ^ S 7 r i

g g / / , r

9/'5^

‘^ t /ß'* ^ —'

.^ 4 “ ^ — 2e^Jiu-

E r ^ ]

¿ 1 4 '

liH k J

Ù z - / r •

E-’.a \ . / c /a t u '

i f r

... - .... - M

- i Ca..i>(^%^.\

'^' / t C( I fy:;t yt

(4)
(5)
(6)
(7)

i- /

% ü

I

.

Ù

I i i

¡ |iS 3 i!* ^ íá ’r - í ^ '- ^

k - ^

r

S ii/i"

»-«i/* . : \ # -

i

/ '- ø , ' M /

r y

/' , / ~\ /

r /

(8)
(9)

>

U /'Æ t ;l" n ‘

: I K^

■% \ \ '

»6

I ■ I

li

(10)
(11)
(12)

i ö - & ' i --- . cill

i

«O-W

ju

^-

« j

1

1 '

i ;■ / ' / >:

■ :

M ‘ ' ji - v :^ / j

: t 'ü i: ■ '-^

i ‘ ti

'Ci . ■iU

il

ii

J î

'

1

/ N if t e ' ^ r T

f --^V; il ; -Í-.

4

' ^ \J\ ■ • i l ' ’' "

1

';: j; V '■

11

ÍÍ ii

i-

8 ^

M c:_

F f

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

y IJ

n

In ^ ^ jr j /lu ,t , .

I

V _ e u H n/vt«iu» • J t ÿ t<u ¿^

-Ctw^

C *><

K V

/2 ^ ^ / ff

✓ / ¿>

Í «orvilioH^

/

I e4 i( C|« t-^

>£ » " t O C^- 't’VVi^ -u*^

W w i/ {/(

a

A/

a

V

xa

^ ffJLtix^

^l^ün M '

Tt(.c/t<x v J u o f ^ r c A Î x ^ «^î

y> fr-^

i/i,' / ^ ' -

1-6

• U Z J

I ^ /

t

A ^

'U , ifiCA.

V-«-**' 3 /K --« /

x

- ^

VlA>C<^t/Vv K v * ^

x

A

j u

^ '7 ^■'^•'(/Lv^-yó

C/^o U

m

^ -

jf>-<-v‘^ * o^/ 'i ÜL-(A. ,

i J t y ^

4ja

» ; ~\, Jcv

(25)

J

r \ A yv

P

J v^

f - . ^

*'>C^

r * V ^

f \

f i ^ 1 >

' r

i

' 1

1

^ 1 1

>

A

A f '■

' > '/ if -

■ 'î/r

N/

■ / J

Vy

> <

(26)

if'

:

f ñ f - '

:■ I; l^ if ^

i* . 5 - 5 " p ?

^ i | - 3 f i ^ ^ í ! . I f l f ^ '

^ % p ^ I

Î * ^ -T

ÍÍ II

.VS

1^1 v , ? H

| i ' J j '

.U , , /'^* ■

^ n Î

? t w Í I I

< " 1 ^ ^ ■

<> eft ^ Â

s. « -

(27)
(28)
(29)

- X

7 ’ y í '

«

^ft/

! i-

■ ' P

^ . r

^ N ■

- /

J ^

- ■ T :

(30)
(31)
(32)
(33)

'^2, 'll

(34)
(35)
(36)

>r

L U Z -

.y^

\ r

J

Æ

!

C . u J l ( , ^ A j

f iii( U y l> ^ ) ^ ; ^

? ' ^41

, î

0 0 0

Ip» p

è . -1

liL^iAl^ \4A^ irvi^Ko^MjKlL {/vyu>

^ ^ ®>C4C(/

iy A/U- ^ iP i.«|^^vv*^ '

^ Ax«^ 4^1. *^'y® v4yv«k>j T^«j|0 y> 'VVvVwM^^

T r» ^ .^ 4 tx 3 w V ^< w 4 t 4^^r4C-<|t,|;/VW'

t í 'V t,o t> k * |.^ t^ - S (U u -„J ^

‘l / i r^<.cOZ^Ù'f 0% A,<*vy» I

v W / 4 ^ / .

i U /Î i h J c M t'l A4a¡‘Í^Xaa^ UUf '

IM\a}^ i/\A/tf\/y*^^^ <y^ L -^-Vi -W

(37)

''~^t 6 Ay¿^ ^ fi^i-tryy ^^

.

(■ / ' . ' '

____ j •

ir r - r - ^ - T -

■I il- « ^

• \

. ' J ^

(38)

2 .0

J J I I / ' > ''^ r V ' r r iT Yi

^oy . ___ 1^

¿Li/My4^U[ % i

{J[ ^ ’'^ ^ tlOi . '7 Wi/^j ^

/ 2 . - / *

/ y

\

' Cy

^ -7 vS^ -i4 f *1^/ •

T ^ 2 Z Z 3

_________ J j ; i \ \ / : y T tJ ' ^

. _ ! |p Z _ ' J .1 1 L X - ' C ' , ^ ^ J|^¿7U^7-C'

f / 1 ¿Jut^

i i U ^ - ^

W^ T ’i -

i '

4 1:

r-

f - ' -

t(ii

(39)
(40)
(41)
(42)

HA/l'lUAÅl, K l U l M 'I A / y { A A ^ . ' ¿ 1

i l - ’

1'^ £A^M/VI ' h ( (iV . <>'^-</v

; \ <• U

;

i T >

u

-O V

/o . r v , ^ -

I t

t r «

¡ Í’'

T it- AA-1 v i <c <J t-i /VVV 6j-CcA^ '

I

II

( 10 ’

^ ^ “Jl ^

>

1 0jy} tu iZ < ^ 7.Ù (r^' Aj itv

S

^ ÍVU (i -rv^ ^ H WxouaXa:^^ • ' > #1 '

II Ç J ^ S *1

S 'k M ^ nTfc ^ i <Mrl/ 'Vv-v t V I i I '

i) " I K iv

i w T

;

^ 0 l í A t 1* I b ^

k

'^(rir<) ■

\ ù 0 o .

I d ^ - o ' ÛvIa x.^ -

i^lUuPt 2 - »

‘ÍÍ o ^ ^ -

^

,y

Vt^ ’/ .

C,^ . . :'

1 _ ' - 2 ‘

A}*^ V íM/^ '

¿ r ^ 1 a C) '1 fe’B

- ^ 1 a v 4

\ t > Ü 1 ^ -

” i

■ V . A ^ /

^JJ'4

t *- = -- -■•-:.•■

\A.~ '

«

- f h í ■ .

^ 4 - lP w >

4 ^ . . ^ ■ .-/

Tti-

Figure

Updating...

References

Related subjects :