PL-opfølgning Tilbagesvar –

21  Download (0)

Full text

(1)

MedCom 6. April 2017

Tilbagesvar –

PL-opfølgning

(2)

1. Velkommen.

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler?

3. Input fra brugergrupperne. Hvad skal justeres/hvad har I justeret? a. Send gerne informationer om dette fra de leverandører, der ikke havde inddraget brugerne før testcampen i Rom.

4. Ny Webservice på Reminderserveren og ny funktion i WebReq som følge af tilbagemeldinger fra brugerne. a. Gennemgang af dette og jeres mulighed for implementering af dette.

5. Lægesystemernes vejledninger til Tilbagesvar- der laves en fælles folder. Ser således ud.

6. Røntgen – Tilbagesvar – Hvilken løsning laves og hvordan skal det fungere i lægesystemerne.

7. Evt

dagsorden

(3)

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler?

April er status: forbrug.csv , PL

Status

(4)

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler?

Biokemi:

Labka II: RM, RN, RH, Klar BCC Lab: RSD, RSJ. 3.11

Patologi:

BCC-Patologi: RN, RM,RSJ, RSD, RH

Blodbank:

Prosang – RN, RM, RSJ, RSD Blodflødet – RH, 1.9.

Status

(5)

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler?

Mikrobiologi:

ABbakt – RNJ, RH , Juni

MADS – RM, RSJ, (RH), RSD

SSI – Maj

Status

(6)
(7)

Må vi få inputtet? Plus deltagere.

XMO (+) Novax +

EG-Clinea + Multimed +

A-Data-PLC + (kommer) Ganglion +

MyClinic – efter drift CliniCare - ?

Brugergrupper

(8)

Patienter der ikke skal have svar altid PLO:

At det mundtligt er aftalt mellem læge/klinikken og pt, at pt kun kontaktes ved "afvigelser".

Brugergrupper

(9)

Resultat:

WEBREQ justeres så:

1. Patienten skal have svar. Dette er default sat op i webreq.

2. At det mundtligt er aftalt mellem læge/klinikken og pt, at pt kun kontaktes ved "afvigelser".

3. Ved Cervicxcytologi: At patienten får svar direkte fra patologiafdelingen.

Brugergrupper

(10)

Resultat:

Reminderserveren, ny webservice:

Syncron service på Reminderserveren som fortæller hvad status på

svarafgivelsen skal være.

……

Brugergrupper

(11)

Reminder på Rekvisitionshotellet

• Ønsket prøvetagningstidspkt.

• Særligt (langt) tidspunkt til rekvisitionshotellet

• Dubletter

• Sletning (mindre end 180 dage ?)

Brugergrupper

(12)
(13)
(14)

Vejledning

Indhold:

Forord/baggrund Ide-hvad er med

De enkelte lægesystemer:

1 2 3 4 5 6 7 8

(15)

Hvordan er røntgenområdet organiseret

o Henvisninger modtages i PAS, RTG o Bookingsvar sendes fra: ?

o Epikriser- PAS, RTG

o Korrespondance, kan I det?

Tilbagesvar Røntgen

(16)

Hvad er muligt – sygehuse

+Henvisning sendes fra lægen, REF02 - Henvisning modtages,

- Tid bookes DIS13 / Walk-in – ingen booking + Epikrise modtages hos lægen, DIS05

+ Svar til patient -

Tilbagesvar Røntgen

(17)

Henvisning

S02+02' GIS+N'

RFF+ROI:7cfa37fbe41546f39c38157523cfc477'

Epikrise + Korrespondancemeddelelse

S11+11' GIS+N'

RFF+AHI:7cfa37fbe41546f39c38157523cfc477'

Tilbagesvar Røntgen - UUID

(18)

UUID sendes i henvisning (REF02 og REF06)

Samme UUID modtages i epikrisen (DIS05 og DIS07) PL-systemer matcher UUID-erne

PL-systemerne holder selv styr på tidspkt. Ex. 14 dg.

Løsning

(19)

Kommunikationsflow lægepraksis/Røntgen Maj 2016

REF02 94272

DIS05 153974

Tilbagesvar

(20)

Start i 2017:

Region Nordjylland Region Midtjylland Private klinikker i RH Start i 2018:

Resten!

Løsning

(21)

Evt.

Opfølgning på tilbagesvar Introdag d. 3. maj

….

Figure

Updating...

References

Related subjects :