• Ingen resultater fundet

PL-opfølgning Tilbagesvar –

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "PL-opfølgning Tilbagesvar –"

Copied!
21
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

MedCom 6. April 2017

Tilbagesvar –

PL-opfølgning

(2)

1. Velkommen.

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler?

3. Input fra brugergrupperne. Hvad skal justeres/hvad har I justeret? a. Send gerne informationer om dette fra de leverandører, der ikke havde inddraget brugerne før testcampen i Rom.

4. Ny Webservice på Reminderserveren og ny funktion i WebReq som følge af tilbagemeldinger fra brugerne. a. Gennemgang af dette og jeres mulighed for implementering af dette.

5. Lægesystemernes vejledninger til Tilbagesvar- der laves en fælles folder. Ser således ud.

6. Røntgen – Tilbagesvar – Hvilken løsning laves og hvordan skal det fungere i lægesystemerne.

7. Evt

dagsorden

(3)

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler?

April er status: forbrug.csv , PL

Status

(4)

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler?

Biokemi:

Labka II: RM, RN, RH, Klar BCC Lab: RSD, RSJ. 3.11

Patologi:

BCC-Patologi: RN, RM,RSJ, RSD, RH

Blodbank:

Prosang – RN, RM, RSJ, RSD Blodflødet – RH, 1.9.

Status

(5)

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler?

Mikrobiologi:

ABbakt – RNJ, RH , Juni

MADS – RM, RSJ, (RH), RSD

SSI – Maj

Status

(6)
(7)

Må vi få inputtet? Plus deltagere.

XMO (+) Novax +

EG-Clinea + Multimed +

A-Data-PLC + (kommer) Ganglion +

MyClinic – efter drift CliniCare - ?

Brugergrupper

(8)

Patienter der ikke skal have svar altid PLO:

At det mundtligt er aftalt mellem læge/klinikken og pt, at pt kun kontaktes ved "afvigelser".

Brugergrupper

(9)

Resultat:

WEBREQ justeres så:

1. Patienten skal have svar. Dette er default sat op i webreq.

2. At det mundtligt er aftalt mellem læge/klinikken og pt, at pt kun kontaktes ved "afvigelser".

3. Ved Cervicxcytologi: At patienten får svar direkte fra patologiafdelingen.

Brugergrupper

(10)

Resultat:

Reminderserveren, ny webservice:

Syncron service på Reminderserveren som fortæller hvad status på

svarafgivelsen skal være.

……

Brugergrupper

(11)

Reminder på Rekvisitionshotellet

• Ønsket prøvetagningstidspkt.

• Særligt (langt) tidspunkt til rekvisitionshotellet

• Dubletter

• Sletning (mindre end 180 dage ?)

Brugergrupper

(12)
(13)
(14)

Vejledning

Indhold:

Forord/baggrund Ide-hvad er med

De enkelte lægesystemer:

1 2 3 4 5 6 7 8

(15)

Hvordan er røntgenområdet organiseret

o Henvisninger modtages i PAS, RTG o Bookingsvar sendes fra: ?

o Epikriser- PAS, RTG

o Korrespondance, kan I det?

Tilbagesvar Røntgen

(16)

Hvad er muligt – sygehuse

+Henvisning sendes fra lægen, REF02 - Henvisning modtages,

- Tid bookes DIS13 / Walk-in – ingen booking + Epikrise modtages hos lægen, DIS05

+ Svar til patient -

Tilbagesvar Røntgen

(17)

Henvisning

S02+02' GIS+N'

RFF+ROI:7cfa37fbe41546f39c38157523cfc477'

Epikrise + Korrespondancemeddelelse

S11+11' GIS+N'

RFF+AHI:7cfa37fbe41546f39c38157523cfc477'

Tilbagesvar Røntgen - UUID

(18)

UUID sendes i henvisning (REF02 og REF06)

Samme UUID modtages i epikrisen (DIS05 og DIS07) PL-systemer matcher UUID-erne

PL-systemerne holder selv styr på tidspkt. Ex. 14 dg.

Løsning

(19)

Kommunikationsflow lægepraksis/Røntgen Maj 2016

REF02 94272

DIS05 153974

Tilbagesvar

(20)

Start i 2017:

Region Nordjylland Region Midtjylland Private klinikker i RH Start i 2018:

Resten!

Løsning

(21)

Evt.

Opfølgning på tilbagesvar Introdag d. 3. maj

….

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Lægens egne analyser bestilles i webreq og overføres direkte til lægesystemet, inklusive tilbagesvar.. Der oprettes en fælles database som praksis kan benytte når de

Alle tooltip i WebReq vises på en ny måde, ved profiler vises indholdet af analyser efter ½ sek.. Juni

Hvis ikke regningen for coronakrisen skal betales af landets ufaglærte, er der brug for mere opkvalificering, højere dagpenge og

”Viden i data: Moderne anvendelse af data giver nye muligheder for at tilrettelægge evidensbaserede indsatser og give beslutningsstøtte – både for den enkelte med arbejder i

Marker at prøven er på laboratorium trin 2.. • Modtag et laboratoriesvar 1) Når svaret er endeligt.. 2) Når det er angivet at sendeprøve er videresendt (dette tænder en

For den offentretlige regulering er indført en række principper, som f.eks.: kravet om bestemthed i formuleringen af afgørelser, princippet om at der ikke bør lovgives

ordens ledelse (Ernøe-Kjølhede et. 2000), som er den form for ledelse af forskning, som skal sikre rammer for en kombination af den enkelte forskers selvledelse og de

I 1970’erne blev museerne, og dermed også det nye museumsfag etnologien, på ny inddraget i arbejdet med det, der på det tidspunkt hed “de kulturhistoriske