• Ingen resultater fundet

Vi kan forebygge tøjaffald

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Vi kan forebygge tøjaffald"

Copied!
4
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Vi kan forebygge tøjaffald

Nørup, Nynne

Publication date:

2015

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Nørup, N. (2015, apr. 7). Vi kan forebygge tøjaffald. https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/nynne- n%C3%B8rup/vi-kan-forebygge-t%C3%B8jaffald

(2)

Tirsdag, 07. april, 2015, 09:46:53

Vi kan forebygge tøjaffald

Det er forbundet med mange ressourcer at fremstille

tekstiler, så det er vigtigt at sikre, at brugte tekstiler ikke brændes som affald.

Den fjerde februar udkom miljøministerens strategi for

affaldsforebyggelse, den første af sin art. Strategien burde være mere ambitiøs, og der er derfor især to forhold, man skal bemærke.

Tøj- og tekstilproduktionen er den fjerde mest forurenende, og samtidig er det en branche, der ofte har dårlige arbejdsforhold.

For det første er der nu en strategi, der har til formål at fokusere på reduktion af vores ressourcebelastning. Uanset hvilken regering, vi får efter valget, kan strategien ikke fjernes, da den er et krav fra EU.

At dømme efter fremmødet til Miljøstyrelsens høringsseminar den 17. marts er affaldsforebyggelse en politisk god sag.

For det andet er det den første affalds/ressourceplan, hvor tøj og tekstiler nævnes direkte som et indsatsområde. Tøj- og

tekstilproduktionen er den fjerde mest forurenende, og samtidig er det en branche, der ofte har dårlige arbejdsforhold.

Forbruget af tøj er stigende, men vi bruger ikke tøjet mere, tværtimod. Der er altså mange ressourcer bundet i vores tøj og tekstiler, og derfor er det vigtigt at sikre, at disse ikke unødigt går til forbrænding.

STOR MILJØGEVINST

Der en er meget stor meget stor miljøgevinst ved at sikre en bedre håndtering af kasserede tekstiler. Især ved at sikre at mere af tøjet faktisk bliver brugt.

Miljøstyrelsens tal viser, at der kun indsamles lidt under halvdelen af alt det kasserede tøj og tekstil, der er til rådighed. En af grundene er at indsamlingen primært har til formål at indsamle det

genbrugelige materiale.

(3)

Problemet er, at vi ikke er gode til at vurdere, hvad der kan genbruges. Vi smider for meget ud, der faktisk kan bruges.

Ifølge Nordisk Ministerråds rapport er den danske

indsamlingsmodel en af de bedste løsninger, der er, og der bør bygges videre herpå.

INDSAMLERNES ANSVAR

Indsamlingen udføres primært af indsamlingsorganisationer, og netop viden om, at tøjet går til noget godt, er en grund til, at modellen virker. Men de fleste af indsamlerne er mest

interesserede i det genbrugelige og især den del, der kan sælges i Danmark.

Desværre viser Miljøstyrelsens undersøgelser, at kun omkring otte til ti procent af det indsamlede tøj og tekstil kan sælges i Danmark.

Et system, der udelukkende indsamler genanvendeligt tøj og tekstil, er i dag ikke rentabelt.

Skal vi derfor forebygge tøj- og tekstilaffald, skal vi stille krav til

indsamlingsorganisationerne. Det er en udfordring, fordi det ikke må gå ud over indsamlingsorganisationernes sociale værdi og indsats på området.

Men indsamlerne må vedkende sig deres ansvar, når de varetager indsamling og håndtering af ressourcer. Heri ligger der også stor social værdi, specielt set i klimaperspektiv og i effekterne af global opvarmning.

Selvom det kan blive svært at finde en løsning, der både anerkender indsamlingsorganisationerne og sikrer ansvarlig forvaltning af ressourcerne, er problemerne i genbrugsbranchen forholdsvis små.

Vi skal ikke undgå de problemer, der er i branchen, men derimod stille højere krav, netop for at løse de problemer, der er. Det er vigtigt for at sikre, at de kasserede tekstiler håndteres bedst muligt, men også fordi langt de største miljøproblemer er i produktions- og forbrugsfasen.

(4)

Nørup, N., 2015. Vi kan forebygge tøjaffald, Klimakommentar, Arbejderen, 07April

https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/nynne-n%C3%B8rup/vi-kan-forebygge-t%C3%B8jaffald

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Nogle spillere fortæller gerne og direkte om personlige oplevelser på scenen, og medvirker netop derfor i projektet (eksempelvis en kineser, som var mindre interesseret i at

Skønt der både er positive og negative effekter af økologi, mener Lizzie Melby Jespersen 85. stadig, at der overvejende er fordele ved

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Og når bogen ikke længere er så centralt placeret, så er litteraturen det heller ikke, fordi det, der kendetegner denne 500-års periode fra, da Gutenberg opfandt tryk- kepressen

Ud over at se bort fra de 5% værste konjunkturår, så Finansministeriet bort fra det værste finanskriseår, da de i 2014 beregnede ’det repræsentative konjunkturgab’.. Det

Dermed bliver BA’s rolle ikke alene at skabe sin egen identitet, men gennem bearbejdelsen af sin identitet at deltage i en politisk forhandling af forventninger til

Stein Baggers mange numre havde i sidste ende ikke været mulige, hvis han ikke havde indgået i en slags uhellig alliance med alt for risikovil- lige banker, og en revisionsbranche

De havde ikke opdaget eller i hvert fald ikke forberedt sig på, at ikke blot var ungdomsårgangene nu blevet meget større, men det var også en større pro- centdel af disse store