• Ingen resultater fundet

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Selskabet for skole- og uddannelseshistorie"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

www.uddannelseshistorie.dk

_________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse – årbogen 2004

Redaktionelt (7) Artikler

Christian Larsen: Praktiske præsteuddannelse omkring år 1800 (9-19)

Anders Monrad Møller: Vejen til Sorø? Forspil til Grundtvigs Højskole på Marielyst (20-33) Søren Ehlers: I 1900-tallet kom vi for alvor i skole. Fra skolepolitik til kompetenceudvikling (34- 51)

Jørgen Mikkelsen: Skolekampen i Hjembæk og Svinninge. En studie i Folkeskolens centralisering (52-69)

Oversigter

Signe Holm-Larsen: Skolen i årets løb. Folketingsåret 2003-04 (70-104) Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum 2004 (105-09)

Christian Larsen: Dansk Uddannelseshistorisk bibliografi 2003 (110-19) Anmeldelser

Søren Ehlers: Ove Korsgaard: Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år (120-22)

Keld Grinder-Hansen: Baunsbak-Jensen, Asger: 28 undervisningsministre – 1903-2003. En personlig beskrivelse (122-23)

Vagn Skovgaard-Petersen: Thyge Winther-Jensen: Komparativ Pædagogik. Faglig tradition og global udfordring (123-24)

Bertel Haarder: Erik Nørr: Genforeningens bedste gave. Skoleordning og amtsskolekonsulenter i Sønderjylland og Danmark 1920-1963 (124-26)

Keld Grinder-Hansen: Per Fibæk Laursen: Den autentiske lærer. – Bliv en god og effektiv underviser – hvis du vil (126-27)

(2)

Søren Ehlers: Hans Sode-Madsen: Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen 1945-1970 (127-29)

Rasmus Glenthøj: Jens Rahbek Rasmussen: Modernitet eller åndsdannelse? Engelsk i skole og samfund 1800-1935 (129-31)

Bent Sunesen: European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline.

Published for the European. Red. Balz Engler & Renate Hass (131-33)

Børge Riis Larsen: H.C. Ørsteds Selvbiografi. Udg. Anja Skaar Jacobsen og Svend Larsen (133) Børge Riis Larsen og Ebbe Ottar Jensen: Malene Marie Bak: Matematik i Danmark 1500-1700 +

Palle Bak Petersen og Søren Vagner: Studentereksamensopgaver i matematik 1806-1991 (134-36) Vagn Skovgaard-Petersen: En uddannelsesreform fylder 100 år. Taler ved jubilæumskonferencen i

anledning af 100-året for 1903-reformen (136)

Børge Riis Larsen: N.E. Japsen: Ingrid Jespersen og hendes skole (137-38)

Børge Riis Larsen: Tidsbilleder 1903-2003. Plockross’ Skole og Øregård Gymnasium. Red. Helle Askgaard og Kamma Haugan (138-39)

Søren Ehlers: Erling Klinkby: Historien om VUC – fra teknisk forberedelse til livslang læring (139- 40)

Søren K. Lauridsen: Vejen til VUC Vest. Red. Verner Bruhn (140-41) Vagn Skovgaard-Petersen: Skårup Seminarium 1803-2003 (141-42)

Vagn Skovgaard-Petersen: Severin Veiersøe: En landsbydrengs og -degns dagbog 1824-38. Med efterskrift af Povl Schmidt (142-43)

Nyt og noter

Anne Kathrine Nielsen: Prinsesseskolerne i Dronninglund Sogn (144) Morten Petersen: Historisk-Pædagogisk Studiesamling ved DPU (145) Søren Ehlers: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie (146) Nye vedtægter (147)

Navneregister (149)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I 2009 har Selskabet nedtonet mødeaktiviteten, da de foregående års vigende del- tagelse i Selskabets generalforsamling i foråret og Selskabets efterårsmøde fort- satte ved

Jesper Eckhardt Larsen: Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Pedersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.): Ideer om

april arrangerede Selskabet, ved styrelsesmedlem Jesper Eckhardt Larsen i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, et internationalt uddannelseshistorisk symposion:

Christian Larsen: Niels Reeh: Religion and the State of Denmark – state religious politics in the elementary school system from 1721 to 1975: an alternative approch to

Som et nyt tiltag har Selskabet i 2007 indgået et samarbejde med Det Pædago- giske Selskab, som betød, at medlemmerne af dette selskab kunne erhverve Ud- dannelseshistorie 2006 til

Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen: Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion 2001-2006

Det var hans mentor pro fes sor Roar Skovmand (1908-87), der opbyggede instituttet og hentede ham dertil som lektor, men det blev Vagn, der kom til at sætte sit af- gørende præg

årbog fra Selskabet for Dansk Skolehistorie (udgi- vet som festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen i anledning af 60-årsdagen den 31. maj 1991) side 267-272 har Christian