• Ingen resultater fundet

D Bæredygtigt forbrug. Hvad skal der til?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "D Bæredygtigt forbrug. Hvad skal der til?"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

D Bæredygtigt forbrug. Hvad skal der til?

Hvem har ikke stået foran hylden med dåsetomater i Netto eller Kvickly og konstateret, at der er flere valgmuligheder: En billig, et stærkt brand, en økologisk? Er det så prisen, der afgør valget, eller er det signalværdien? Er det moralen, eller er det bare vane? Er det overhovedet os selv, der bestemmer?

Nej, det er det faktisk sjældent. Ifølge World Economic Forum er 70 % af vores daglige indkøb

”vanekøb”. Men vi tror, vi vælger selv, forklarer professor Bente Halkier fra Roskilde Universitet.

”Men det, der ender i kurven, er i høj grad en konsekvens af forhandling med familien, travlhed og praktiske omstændigheder. Det aktive, bæredygtige valg bliver en undtagelse.”

Der er simpelthen andre ting, der er vigtigere for de fleste af os end miljø og etik. Harmoni i familien for eksempel. Måske er konen motiveret for at handle mere bæredygtigt, mens manden insisterer på at få masser af kød. Og børnene er kræsne og synes, mange ting er ulækre. Og så ender det med, at man køber det, man plejer. Men hvad skal der så til for at få os til at vælge bæredygtigt?

Bente Halkier tror, det vil være nemmere for os, hvis de bæredygtige valgmuligheder bliver tydeligere. Det allernemmeste er selvfølgelig, hvis der er andre, der vælger for os. Det gør fx de Irmabutikker, der har besluttet kun at sælge økologisk mælk. Eller det gør firmaet Årstiderne, når de bestemmer, hvad der kommer i den kasse med økologiske varer, der bliver stillet foran deres kunders hoveddør hver tirsdag. Hvis der var mere af den slags ”choice-editing”, ville forbruget udvikle sig i en mere bæredygtig retning, mener Bente Halkier.

Der er også andre muligheder. Der er fx større sandsynlighed for, at man vælger de bæredygtige produkter, hvis de signalerer nogle værdier og en livsstil, man identificerer sig med. Det kunne fx være værdier som sundhed, harmoni og god kvalitet. Det kræver, at der er nogle mennesker, man føler sig på bølgelængde med, der træder frem som rollemodeller. Når de fortæller i medier og reklamer, hvor fantastisk godt de har det med deres nye bæredygtige, sunde, harmoniske

kvalitetslivsstil, så rykker det for alvor! Folk reagerer nemlig på de autentiske historier, dem der slutter med ”Det var det helt rigtige for os, så det vil det også være for jer!”

Men egentlig synes Bente Halkier ikke, kampagner skal fokusere så ensidigt på forbrugernes rolle.

Selvfølgelig har forbrugerne selv et ansvar. Men hvis der generelt skal skabes et mere bæredygtigt forbrug, så skal det ske i et samarbejde mellem politikere, organisationer, fødevareindustrien og den offentlige sektor. Vi skal indføre love og systemer, der fremmer bæredygtige forbrugsmønstre, så de ubæredygtige efterhånden udfases. Sådan har man fx gjort ved at lægge afgifter på de biler, der forurener mest. Et andet eksempel er rygeloven. I årtier prøvede eksperter at få folk til at holde op med at ryge. Men der begyndte først at ske noget, da rygeloven gjorde det rigtig besværligt at være ryger.

Der skal altså ske noget drastisk på politisk niveau, hvis vi skal se en effekt. ”Det er ondt og udemokratisk, men det er okay”, synes Bente Halkier. ”Det er et svært valg for den enkelte forbruger at skulle ofre noget selv, for at fremtiden kan blive bedre for nogle andre. Så længe politikere ikke gør noget, vil forbrugerne ikke tro på, at deres indsats gør en forskel.”

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Vanskeligheder kan derfor også være særligt knyttet til enten mangel på indsigt (erkendelse) eller mangel på handling/handlingsred- skaber (praksis). Med denne skelnen in

Bente Halkier tror, det vil være nemmere for os, hvis de bæredygtige valgmuligheder bliver

Bente Halkier tror, det vil være nemmere for os, hvis de bæredygtige valgmuligheder bliver

Så når folk planlagde deres fester eller arbejde, slog de altid først efter i kalenderen, om ________ var en af de dage, hvor månens stilling kunne gavne arrangementet.. En

Men måske er det værd at blive set på som allerede død – om ikke andet fordi, man så får mere tid til at hygge sig med de andre allerede døde.. Men som

Og først da kan litteraturen udsige noget væsentligt om virkelig- heden, når den ikke længere giver sig ud for at være, eller imitere, denne virkelighed, men i stedet viser sig

Der var udtalt frygt i fransk erhvervsliv og i det franske em- bedsværk for, at anden runde ville by- de på en duel mellem le Pen og Mélen- chon, altså mellem to populister, hvis

Og når bogen ikke længere er så centralt placeret, så er litteraturen det heller ikke, fordi det, der kendetegner denne 500-års periode fra, da Gutenberg opfandt tryk- kepressen

Hvis kommunen vurderer, at der er åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan de beslutte at indstille til børn og unge- udvalget, at barnet

Definition: Det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af en ydelses kvalitet.. Forudsætninger

Man står ved en skillevej, hvor jobcentre- ne fra at være et meget centralt sty- ret område kommer til at være i mere åben konkurrence med de øvrige vel- færdsområder i kommunen

Nærværende undersøgelse viser også, at knap 65% af de dagtilbud, som tilbyder beskæftigelse uden for dagtilbuddets rammer, har brugere, som er i stand til at deltage i

Men det maatte tillades os at foreslaae at Finderen gunstigen underrettes om: at det er saa langt fra at man ikke gjerne vil opfylde hans Ønske, at man meget mere, om nogen Tid,

Peter fortæller, han var glad for at arbejde som pedel, men i sidste virksomhedspraktik for et år siden beskriver han, at arbejdsgiveren pressede til at udføre løft han ikke

Studier så som Taylor & Bonds (1991) og Denig & Haaijer-Ruskamps (1992) kan anvendes som argument for, at grundantagelserne i rational choice teori kan betragtes

Undersøgelsens resultater bekræfter generelt det klassiske billede af størst deltagelse blandt de, som har de bedste ressourcer. Det gælder både økonomisk og uddannel-

At "det er forskellighed der skaber forandring" kobler rigtig godt til den grundlæggende interesse i mennesker, der er kendetegnende for Jørgen. Man kan således sige, at

Viden herom vil kunne bidrage ikke alene med et værdifuldt borgerperspektiv, men også med viden om, hvordan kommunerne oversætter de centrale antagelser

Med denne forældreinitierede justering af de interaktionelle roller ser det ud til, at resten af samtalen forløber relativt uproblematisk, hvad angår forælderens tilslutning til

Normalt viser sådanne globale opgørelser at Danmark som helhed ikke overudnytter sin grundvandsressource, men hvad sker der når skalaen ændres og der ses på den enkelte

september havde Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark også sendt rådgivere ud til Egtved Put&Take og til Himmerlands Fiskepark, og som i Kærshovedgård benyttede mange sig

Det kan i øvrigt bemærkes, at ErhvervsPh.D.-andelen kun udgør 5-6 procent af det samlede ph.d.-optag (Videnskabsministeriet, 2010); det vil svare til omkring 10 procent af

blev senere andelsmejeri, her havde Thomas Jensen sin livsgerning, indtil han blev afløst af sin svigersøn Ejner Jensen, der igen blev afløst af sin søn, Thomas Jensen,.. altså