• Ingen resultater fundet

Varmepumper i industrielle

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Varmepumper i industrielle"

Copied!
29
0
0

Hele teksten

(1)

Varmepumper i industrielle

vaskeprocesser – PSO-Projekt

Taastrup 2012

Bjarke Paaske, bjpa@dti.dk, Tel: +45 7220 2037, Center for køle- og varmepumpeteknik

(2)

Begrænset viden om køleteknik

Vaskeanlæg for metalemner er meget energikrævende

Anlæggene er ofte el-opvarmede

Energi rådgiver

Ingen standard varmepumper kan opfylde behovet

Projektets formål er at fremme anvendelse af varmepumper i industrielle vaskeprocesser

(3)

Projektet har fået støtte igennem Dansk Energi (PSO)

KSN Industri – Leverandør af vaskeanlæg

Grundfos – Slutbruger

Lego – Slutbruger

Sintex – Slutbruger

Enervision – Energirådgiver

IPU – Udvikler af beregningsprogram

Teknologisk Institut – Opbygning og test af prototype

(4)

Gennemløbsvasker - tromletype

(5)

24 kW 18 kW

6 kW Vaskevand

60˚ C

Skyllevand 60˚ C

Tørreluft 120˚ C

(6)

Vaskeanlæg og pressemaskine

(7)
(8)

Tromlevasker

(9)

Tromlevasker

(10)

Kabinevasker – lavt energiforbrug (lav kapacitet)

(11)

Varmelegemer er on/off regulerede → hvad er det faktiske forbrug?

Installeret effekt i konkret vaskeanlæg:

Konkret vaskeanlæg

(12)

Denne analyse er alpha og omega

Actual power consumption

Max 52 kW

Skylle vand 23 kW

Sæbevand 17 kW

Tomgang 8 kW Tørre luft

6 kW

(13)

KSN har konstrueret en økonomisk attraktiv energilogger

(14)

Der findes ca. 100 vaskeanlæg ved Grundfos i Bjerringbro

Det estimeres at der findes 3.000 anlæg i Danmark

Typiske vandtemperature er 55 – 65° C

Årlige driftstimer er 4.000 – 8.000

Årligt energiforbrug er 135.000 – 270.000 kWh

Resultat af analysen

(15)

Hvis der anvendes en varmepumpe med en COP på 3,5

50 % reduktion i det totale energiforbrug bør være mulig

(16)

Varmepumpen laves som ”stand-alone” enhed

Eksisterende vaskeanlæg

Ny varmepumpe

(17)

Cooling tower 500 kW Return

30˚ C

30 m3/h 30 m3/h

Forward 15˚ C 30 m3/h – 14,5˚ C

2,9 m3/h 14,5˚ C

3,1 m3/h

10˚ C 3,1 m3/h

15˚ C Pressing machine

50 kW Punching machine

60 kW

Heat pump

Power consumption 7 kW

Heat pump Cooling 18 kW Heat pump

Heating 25 kW 30˚ C

30˚ C 3,5 m3/h

14,5˚ C

Other heat sources might be preferable

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Speciel bygget varmepumpe – standard komponenter

R134a system (5,5 kg – HC’er er ikke muligt det pågældende sted)

COP of 3,5 @ te = 15° C og tc of 65° C

Variable speed Scroll compressor – Capacity of 20-32 kW

Maksimal tc = 75° C

Resultater:

Har været i drift i mere end 18 mdr. – uden problemer

COP målt til 3,5-4,0

Maksimal vandtemperatur er ca. 70° C

(23)

Energiforbrug med og uden varmepumper Uden VP

Varmepumpen er ikke inkl!

Med VP

(24)

Før/efter resultater

(25)

Feasibility

Årlig energibesparelse 70–140 MWh (4–8.000 driftstimer)

Energibesparelser værdi 25-35 øre/kWh (første år)

Investering ca. kr. 250.000

Årlige besparelser – kr. 56.000-112.000 kr. (80 øre/kWh)

Energibesparelser – kr. 21.000 - 42.000 (30 øre/kWh)

Simpel tilbagebetalingstid 1,9 – 4,1 år

(26)

Et simpelt software værktøj er udviklet

Gør det muligt for slutbrugere, leverandører og energi rådgivere at få hurtige overblik over mulighederne med varmepumper

Temperaturniveau’er

Varmekapacitet

Årlige driftstimer

Energipriser

Energibesparelser Inputs

COP

Besparelses-

potentiale (energi) Feasibility

Outputs

(27)

Beregningsprogrammet er gratis og kan rekvireres ved at kontakte Morten Juel Skovrup fra IPU på:

mjs@ipu.dk

(28)

Konklusioner

Der er ingen tekniske problemstillinger - Nemt implementering

- Simpelt varmepumpesystem – eksisterende kompononenter - Ingen fare ved nedbrug (eksisterende varmelegemer)

- Mange muligheder for tilgængelige varmekilder

Behovsanalyse i konkrete anlæg er nødvendig

Acceptable tilbagebetalingstider

Yderligere fordele:

- Lavere fugtindhold i ventilationssystemer - Lavere vandforbrug

- Gratis køling

- Mindre behov for kraftig el-tilslutning

(29)

Varmepumper i industrielle vaskeprocesser

Bjarke Paaske, bjpa@dti.dk, Tel: 7220 2037, Center for køle- og varmepumpeteknik

Taastrup - 2012

Carsten Brødsgaard, cbc@ksn.dk, Tel: 8799 7729, KSN Industri A/S

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Det ses, at for begge typer af varmepum- per falder en stor andel fra ved bare en lille skærpelse (≈0,2%). Dette gælder både for radiator- og gulvvarme tilslutning, men er mest

Endelig kan store varmepumper bidrage til at gøre den danske fjernvarme endnu grønnere.. ”Flere varmepumper øger den samfundsmæssige værdi af elproduktionen

Hvis varmepumpen ikke har en bimåler, kan det findes ved at trække det årlige elforbrug for en elregning for året før installation fra det årlige elforbrug fra en elregning,

Varmepumper Meget el-energi med > 6000 timer/år Elpatroner/kedler Stor el-effekt med < 500 timer/år Genbrugsvarme Kan have sommerudfordring Solvarme Har en

Households Transport Industry Tertiary All sectors Low Policy Intensity High Policy Intensity Technical potential. Kilde: Fraunhofer ISI

Figur 2 og Figur 3 viser, at individuelle varmepumper samfundsøkonomisk er billigere end fjernvarme baseret på store varmepumper, når områder med oliefyr eller gaskedler

 Hovedparten af varmen kan dækkes med varmepumper, som kan levere en varme passende til 100 C temperaturbehov, og kun ved et delta T på 70 C stiger potentialet væsentligt med

Figur 4.7 præsenterer fordelingen af besvarelserne som procentandel af det samlede antal besvarelser, hvilket gør det muligt at få et overblik over, hvordan svarfordelingen

Det ekstra fleksible elforbrug fra elbiler, individuelle varmepumper og afbrydeligt elforbrug i både Danmark og udlandet i Maxflex gør, at ekstra elektrolyse- og brintlagerkapacitet

Centrigugalkompressorer arbejder efter samme princip som centrifugalpumper og centrifugalventilatorer. I en centrifugalkompressor er der dog gjort mere ud af en strømlinet

Det afskrækker mange potentielle købere fra at investere i en varmepumpe,” siger Kia Handler Krøjgaard som sammen med Mette Maagensen står for specialet ”Conceptualisation of

Marie Münster, AAU/Risø DTU Svend Pedersen, Teknologisk Institut Lars Toft Hansen, Thisted Varmeværk Catarina Marcus-Møller, Københavns Energi Erik Larsson,

Varmepumper, fjernkøling og lagring er nogle af de teknologier, der giver nogle nye muligheder for fjernvarmen i fremtiden:?. • Varmepumper og lagring kan yde et stort bidrag

2. Konvertering til rene varmepumper: Konvertering til rene varmepumper: Konvertering til rene varmepumper: Konvertering til rene varmepumper: I forløb 2) 2) 2) 2) forudsæt-

I Danmark installeres hvert år op mod 2000 varmepumper, hvoraf langt hovedparten anvender luft som varmekilde (luft/luft eller luft/vand).. Varmepumpen (inklusive de her

▪ De store varmepumper til fjervarmesystemet anvender naturlige kølemidler, mens de små varmepumpe anvender syntetiske kølemidler.. ▪ Både naturlige og syntetiske kølemidler

sal syd (nr. 14) er ikke analyseret, da det sandsynligvis ikke har været opvarmet under perioden med stop af varmepumpen. 11) er der målt en starttemperatur på 19,9 °C og

forsøgsfaciliteter der eksisterer både på Teknologisk Institut samt andre nordiske testfaciliteter, der ikke er fyldestgørende herunder test af. varmeveksleres virkningsgrad ved

 Kun en lille del af potentialet kan dækkes med varmepumper, der leverer varmen ved op til 80°C.  Hovedparten af varmen kan dækkes med varmepumper, som kan levere varme

Rejseholdet skal være med til at fremme udbredelsen og kendskabet til store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen gen- nem rådgivning.. Der blev desuden afsat midler til

Klimavenlige og energieffektive varmepumper Udsagn, der skal reflekteres over. Marked efterspørger nemmere

Mål: At overvinde stadig eksisterende problemer og barrierer for stor skala markedsintroduktion af industrielle varmepumper.. ▪ Task 1: Analyse af cases og succesfuld

• Den målte virkningsgrad og flow for kompressor i vanddamp er inden for den estimerede usikkerhed. • Tab i drevet (elmotor, remdrev og gear) er lidt større end forventet og kan