• Ingen resultater fundet

Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Jeg har ud fra årsrapporterne for 2015 opgjort antallet af medarbejdere pr. balancemilliard Krull, Lars

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Jeg har ud fra årsrapporterne for 2015 opgjort antallet af medarbejdere pr. balancemilliard Krull, Lars"

Copied!
15
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Aalborg Universitet

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger

Jeg har ud fra årsrapporterne for 2015 opgjort antallet af medarbejdere pr. balancemilliard Krull, Lars

Publication date:

2016

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):

Krull, L. (2016). Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger: Jeg har ud fra årsrapporterne for 2015 opgjort antallet af medarbejdere pr.

balancemilliard. (s. 1-14).

(2)

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger

Lars Krull

03/05-2016

(3)

Analysen

• På den følgende slide har jeg ud fra årsrapporterne for 2015 opgjort antallet af medarbejdere pr. balancemilliard.

• Institutterne er forskellige, så derfor skal man udvise forsigtighed med at sammenligning umiddelbart mellem disse, hvorimod udviklingen og tilpasningen til

økonomisk aktivitet/omfang bliver interessant og

sammenlignelige.

(4)

Antal medarbejdere pr. balancemilliard(AMBM)

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

NYKREDIT BANK Danske Bank Nordea Bank Jyske Bank Ringkøbing Landbobank Sydbank Spar Nord Totalbanken Skjern Bank Nordjyske Bank Østjysk Bank Vestjysk Bank Sparekassen Vendsyssel Alm. Brand Bank AL Bank BankNordik Frøslev Mollerup Spks Fynske Bank Den Jyske Sparekasse Sparekassen Sjælland Jutlander Bank Sparekassen Fyn Sparekassen Thy Dronninglund Sparekasse Sparekassen Kronjylland Lollands Bank Danske Andelskassers

AM BM 2015

(5)

Antal medarbejdere pr. balancemilliard(AMBM)

(6)

Antal medarbejdere pr. balancemilliard(AMBM)

”Der er en temmelig markant forskellen på AMBM selv når man sammenligner institutter som udadtil ser ud til at have den samme forretningsmodel”

”Jeg vurderer ikke at medarbejder reduktionerne er ovre

– men jeg frygter at nogle institutter alene vil spare, frem

for også at sikre en fortsat kompetenceudvikling.”

(7)

Hvis man tænker sig

• At en medarbejder koster ½ mio.

• Vi sætter ”alle” medarbejderomkostninger i forhold til

fremmedkapitalen – Med henblik på at udregne det tillæg der netop skal til for at dække netop

medarbejdomkostningerne.

• Finansieringsomkostningerne sættes ind i samme figur

og der skabes også en sum søjle.

(8)

7

Finansingsomkostninger og AMBM Samt summen af disse

NYKREDIT BANK Nordea Bank Sydbank Danske Bank Ringkøbing Landbobank Jyske Bank Spar Nord BankNordik AL Bank Nordjyske Bank Fynske Bank Alm. Brand Bank Frøslev Mollerup Spks Totalbanken Sparekassen Vendsyssel Jutlander Bank Sparekassen Thy Skjern Bank Lollands Bank Sparekassen Kronjylland Østjysk Bank Vestjysk Bank Den Jyske Sparekasse Dronninglund Sparekasse Sparekassen Sjælland Danske Andelskassers Sparekassen Fyn

Total 2015 Tillæg 2015 Fin. K 2015

(9)

Finansingsomkostninger og AMBM

Samt summen af disse

(10)

Finansingsomkostninger og AMBM Samt summen af disse

”Man skal være forsigtig med at sammenligne

virksomheder med forskellig forretningsmodel, men når man sætter prisen ind på finansiering i modellen –

fremgår det nu at det ikke er givet at netop dem med det laveste AMBM eller dem med lavest

finansieringsomkostninger, der samlet set er de mest konkurrencedygtige”

”Netop finansieringsomkostninger og

medarbejderomkostninger udgør normalt de to størst

omkostningstyper for et penge institut.

(11)

Udvikling AMBM 2014/2015

• På den næste slide har jeg udregnet følgende formel:

(AMBM2014/AMBM2015)-1

• Det fremgår at hvis ovennævnte giver et resultat der er

>0 (større end 0) så har banken medarbejdermæssigt mere end tilpasset sig balanceomfanget.

(12)

Udvikling AMBM 2014/2015

-0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30

Alm. Brand Bank NYKREDIT BANK Danske Bank Sparekassen Fyn Spar Nord Totalbanken Nordea Bank Fynske Bank Sydbank Sparekassen Sjælland Jutlander Bank Den Jyske Sparekasse Ringkøbing Landbobank Vestjysk Bank Sparekassen Thy Skjern Bank Lollands Bank Danske Andelskassers Jyske Bank Østjysk Bank Sparekassen Vendsyssel AL Bank Frøslev Mollerup Spks Dronninglund Sparekasse Sparekassen Kronjylland BankNordik Nordjyske Bank

(2014/2015)-1

(2014/2015)-1

(13)

Udvikling AMBM 2014/2015

(14)

Udvikling AMBM 2014/2015

”Figuren taler for sig selv – der er en del banker der enten allerede har tilpasset strukturen eller tilpasset sit forretningsomfang i en sådan grad at forholdet mellem medarbejdere og balanceomfang er uændret”

”Det er min vurdering at vi i størstedelen af de institutter hvor formlen giver <0 i den næste periode, vil se

tilpasninger på medarbejdersiden.

(15)

Lars Krull

Seniorrådgiver

Institut for Økonomi og Ledelse

Aalborg Universitet

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Der bliver altså satset meget på de interne investeringer i Jyske Bank, sammenlignet med Danske Bank og Sydbank, hvilket kan være positivt i en betragtning af at

Vi finder, at Spar Nord Bank som konsekvens af fejlen skal stille klageren som om investeringen i BankInvest Højrentelande ikke var foretaget, og at midlerne i stedet var

Når de foregående trin er gennemført og rådgiverne oplever på trin seks, at de kortsigtede gevinster opnås, kande nu se, at anvendelsen af Vanetrappen fører til de

Forskningsdesignet for indeværende speciale er et multiple casestudie med en komparativ undersøgelse af Danske Bank og Nordea krisekommunikation og -håndtering af

In order to valuate Danske Bank this section thoroughly analyzes Danske Bank’s strategy to allow an insight into growth strategies, future growth potentials and the current

Det vi også træner i som leder, det er det her med ikke at sætte den samme plade på, skulle jeg lige til at sige, altså hvis vi oplever noget modstand, skal vi være bedre til

Denne model har til formål at identificere de brandassociationer, som skaber værdi for privatkunderne i Danske Bank samt måle dette op imod brandevalueringerne samt Brand

The minimum required CET1 ratio of 6.9% of risk-weighted assets will increase in steps as the SIFI buffer and capital conservation buffer are phased in and will be 6.9% + 2.4% +