• Ingen resultater fundet

KEGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "KEGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
60
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

KEGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

Nr. 6

Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i juni måned

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

A.F.B. Benzin og Olie, 279.

Aberbach, J . & J., ( S c a n d i n a v i a ) , 268.

Adrema, 289.

Aero Nord, 284.

Aktieselskabet af 17. J u l i 1941, 301.

Aktieselskabet af 2. Marts 1942, 300.

Aktieselskabet af 16. n o v e m b e r 1945, 285.

Aktieselskabet af 6. j u l i 1949, 277.

Aktieselskabet af 1. November 1953, 302.

Aktieselskabet af 4. j a n u a r 19)55, 278.

Aktieselskabet af 23. J u n i 1955, 272.

Albo T r u s t Company, 294.

Algade 31, Roskilde, 302.

Alling, C. K., 256.

Altrico, 277.

American Express Company, 284.

Andelsselskabet R a n d e r s Kvægtorv og Slagtehus, 290.

Anderbros, 285.

Andersen, H. J., & Co., 277.

Andersson, P . E., E n t r e p r e n ø r f i r m a e t , 278.

Anker Kasseapparater og Bogholderima­

skiner, 282.

Apollon, Musikhuset, 293.

Arbejdernes K ulf o rr etnin g i Svendborg, 294.

Auto I n d u s t r i e n , N. Basmussens Eftflg., 282.

Axa Damekonfektion, 281.

Axelsen & Thomsen, 286.

Axva, 261.

B.F.-Magasinet A. m . b. A., Bønne, 257.

B.K. G u m m i f o d t ø j , 260.

Bagermestrenes Brødfabrik, Odense, 258.

Bagermestrenes R u g b r ø d s f a b r i k , Vording­

borg, 282.

Bagsværd Savværk og T ø m m e r h a n d e l , 302.

Baltisk L y n l a a s - og F j e d e r f a b r i k , 281.

Baltiske T r æ k o m p a g n i , Det, 285.

Baltiske T r æ k o m p a g n i , Det ( T h e Baltic T i m b e r C o m p a n y L t d . ) , 261.

Bambola, 254.

Bandagist N. C. Nielsen, 301.

Bangshvile, 283.

Baronet H e r r e m a g a s i n , 284.

Basse, A. H., Bederiaktieselskab, 302.

Beckers Klæberullefabrik, 297.

Beles, 282.

Berkel, 299.

Berg, Anthon, 256, 291.

Berg's, Anthon, Chokolade-, Konfekt- &

Marcipanfabrik, 276.

Bergholm, Chr., 276.

Biblioteksgården, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 264.

Bing & G r ø n d a h l og Norden, P o r c e l a i n - f a b r i k e r n e , 300.

Bispensbo, Ejendomsselskabet, 291.

Bjerning Maskinfabrik, 284.

Blegdamsvænget, 278.

Blaakilde Mølles F a b r i k e r , 300.

Boa, S k o f a b r i k e n , 295.

Bock, F r e d e r i k , & Co., 285.

Bogense Bank, 296.

Bogføringsinstituttet, 297.

B o h a n i (Altrico), 278.

Bolette, B., 253.

Bolette i Esbjerg, 294.

Bolighuset ( I l l u m s Bolighus), 295.

Boligselskabet Kronprinsessegade 46, 300.

Bom, Carl, 292.

Bo rn ho lms Avis og Amtstidende, 293.

B o r n h o l m s K u l i m p o r t , 282.

Borup, L., Trikotagemagasinet, 279.

Brane, Preben, 280.

Briketco, 283.

Brugsforeningen F r e m , E s b j e r g , 298.

(2)

b r æ n d s e l s f o r s y n i n g e n f o r T j e n e s t e h æ n d ( H o u m a n n & T o x f e l d t ) , 281.

B r øn db yøs te r Møbel- og T r æ v a r e f a b r i k af 1949, 299.

Bunge Handelsaktieselskab, 294.

Burup, N. P., & Søn, 263.

Byggefagenes S a m m e n s l u t n i n g , Holbæk,

%2%.

Børsen, Dagbladet, 291.

C.I.T., Det officelle i t a l i e n s k e B e j s e b u - r e a u , 294.

Capilex, 279.

Carlsberg Beton — Betonvarefabriken, 271.

Carstens', F r i t z , Financierings-A/S, 287.

Cbemo-Lak, 279.

Cbesebrougb M a n u f a c t u r i n g Company, Consolidated, 272.

Chokolademøllen, 280.

Cbristemsen, Chr., S t e n - og Billedhugger Etablissement, 300.

Christensen, Chr., Stenhuggeri & M a r m o r ­ værk, 269.

Christensen, H. T., & Co., D a n s k Azalea- k u l t u r , 292.

Christensen, H. Steen, 292.

Christensen, J . L., 301.

Christensens, H. Steen, efterfølger, 265.

C h r i s t i a n s e n , Leo, & Co., 274.

Cloetta, Brødr., 284.

Colgate-Palmolive, 288.

Conseptor ( B o g f ø r i n g s i n s t i t u t t e t ) , 298.

Convo, 277.

Crescent Cykle, 267.

Crone, J ø r g e n , 273.

Crones H e r r e m a g a s i n , 285.

Criiger, C h r i s t i a n , & Co., 255.

C u l m i t , 284.

Cykel Crescent, 267.

D.M.E. Danske Modevarefabrikers Ex- p o r t o r g a n i s a t i o n , 284.

Dagbladet Børsen, 291.

Dalas, 294.

Dalton, 300.

D a m h u s k r o e n 1934, 273.

D a m k i e r s hotel, 298.

D a m p s k i b s a k t i e s e l s k a b e t Myren, 278.

D a n a d k o Automobil, 299.

D a n a p i n , 284.

D a n i s h I n d o n e s i a n T r a d i n g Ossociation, 288.

D a n m a r k , F i s k e n e t f a b r i k e n , I . C. Tvede, 300.

D a n m a r k , Forlaget, 255.

Danmarlks Hotellånefond, 288.

Dano-Car, 259.

Dansk Andels Kulforretning, 289.

D a n s k A p p a r a t f a b r i k , 254.

Dansk Automobil Byggeri, 273.

Dansk E l e k t r i s k Kompagni Eyvind F i n ­ sen, 270.

Dansk E l e k t r o i n d u s t r i , 290.

Dansk Gaia Foods, 264.

Dansk G a r n f a r v e r i (K ø b en h av ns T e k s t i l ­ f a r v e r i ) , 257.

D a n s k J e r s e y F a b r i k (Dansk Tekstil Agen­

t u r ) , 257.

Dansk J u l e t r æ s Eksport, 267.

Dansk K a m g a r n s Væveri, 281.

Dansk Kemisk I m p o r t , 280.

Dansk Kugleleje SKF, 281.

Dansk Kulbørsteimport, 279.

Dansk Mode I m p o r t , 274.

Dansk Møbel H a a n d v æ r k og I n d u s t r i , 296.

Dansk P e n s e n - F o r b i n d i n g KPA, 293.

Dansk Bealinvestering, 298.

Dansk Bøntgen-Teknik, 281.

Dansk Senefelder-Tryk, 283.

Dansk Svensk Staal, 272, 300.

Dansk T e a t e r Heklame, 295.

Dansk Tekstil Agentur, 276.

Dansk Vigognespinderi, 283.

Danske Betonfabriker, De, Færdigblandet Beton, 279.

Danske E l e k t r o i n s t a l l a t ø r e r s Motor Abon­

nement, 301.

Danske G r a n i t b r u d , De, 297.

Danske Købmænds Handels Aktieselskab, 272.

Danske Kølehus, Det, Cold Stores, 298.

Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­

f a b r i k . De, 301.

Danske P l a n Køkkenmøbler, 277.

Danske Securitas, 288.

D i a n a s Værksteder, 281.

Diplomycinkompagniet, 285.

Discon, Handels- og Financieringsselska- bet, 296.

D r u h i n , F a b r i k f o r T r y k f a r v e r , 272.

E i e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t af 10. J u l i 1942,

"294.

Ejendomsaktieselskabet af 12. September

"1947, 284.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t af 27. november 19*53, 279.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Biblioteksgården, ' 264.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Flac, 278.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Hessenshus, 280.

Ejendomsaktieselskabet Holmebo, 274.

Ejendomsaktieselskabet Lyngby P a r k - g a a r d , 275.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Bibisvænge, 266.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S t r a n d h o l m h u s ,

"287.

Ejendomsaktieselskabet S t r a n d p a r k e n II, Aarhus, 265.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Tomsgaarden II, ' 289.

Ejendomsaktieselskabet T r i t o n e r n e , 294.

Ejendomsaktieselskabet Utterslev Torv 2 m . fl., 288.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Vendelbogaarden, ' 293.

Ejendomsaktieselskabet Voldgaarden, 273.

Ejendomsaktieselskabet Vaargaarden, 292.

Ejendomsselskabet Bispensbo, 291.

Ejendomsselskabet Matr. Nr. 1 d og 2 b a t T i p p e r u p , 301.

(3)

Ejendomsselskabet Matr. Nr. 22 x af Bud- dinjfe, 283.

Ejendomsselskabet af 20. J u l i 1944, 297.

E j e n d o m s - og F i n a n s a k tiesel s k a b e t a f 1929 ( T h e R e a l E s t a t e a n d F i n a n c e Corporation of 1929), 297.

E n t r e p r e n ø r f i r m a e t P . E . Andersson, 278.

Erm el un d sh u se ne , 299.

E r m e 1 u n d s v e j e n s Rækkehuse, 290.

E s k i l d s t r u p Korn- og Foderstofforetning, 277.

Espe og Omegns Brugsforening A. m. b. A., 296.

Euroscan F i l m , 292.

Everest køleskabe, 281.

Exapark, 273.

F a b r i k e n Niry, 276.

F a l k o n e r g a a r d e n s F a b r i k e r , 279.

F a r n a l , 294.

F a r s t r u p , E. O., F a b r i k s a k t i e s e l s k a b , 288.

Ferropres, 266.

F i n a n s a k t i e s e l s k a b e t Gloria, 288.

Fiskenetfabriken D a n m a r k , I. C. Tvede, 300.

Flac, Ejendomsaktieselskabet, 278.

F l e m t o f t e Maskinfabrik, 270.

Fodin, 301.

Folkescooter, 267.

Ford Motors Company, 280.

Forenede Ejendomsselskaber, 300.

Forenede P a p i r f a b r i k k e r , De, 302.

Forenede P r o t o k o l f a b r i k k e r s Bogtrykkeri, De, 282.

Forenede Sæbefabrikker, De ( F a l k o n e r ­ g a a r d e n s F a b r i k e r ) , 267.

Forlaget D a n m a r k , 255.

Fraugde Handels-Central, 279.

Fredericia Kul- og Brændebandel, 275.

Fredericia Motoritompagni, 274.

Fredericia Mælkekondenseringsfabrik, 289.

F r e m , Brugsforeningen, Esbjerg, 298.

Frigast, J . Liitken, & Co., 299.

Frits, D., 275.

Friis-Hansen, Brdr., 288.

F r i s i a , 288.

Frugtsalgskontoret FC, 299.

F r ø l u n d , W i t t r u p & Pedersen, 289.

F u l t o n Olie & Maskinforretning, 289.

F y n s I n d u s t r i - T r a n s p o r t , Zonens E n t r e ­ prenørafdeling, 270.

F y n s Kulindkøbs'forening A. m . b. A., 280.

F y n s Oliefyrings-Kompagni, 262.

F y n s Tidende, 281.

Gartnernes aktieselskab i Vejle, 290.

Gelagar, 287.

Gjesten Korn- og Foderstofforretning, 303.

Gloria, Finansaktieselskabet, 288.

Gløde, F., 298.

Graff's, I v a r M., Eftf., 281.

Grafika, 275.

Grenaa Dampvæveri, 280.

Grønne, H., 271.

G u m m i f a b r i k e n T r e t o r n , 275.

Gusum lynlås, 287.

Handelsaktieselskabet Axel E. J u e l & Co., 292.

Handelsaktieselskabet Houfas, 264.

H a n d e l s - og F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t Dis- con, 296.

Hansen, Cbr., & Co., Konservesfabrikken 555, Kerteminde, 300.

Hansens, F r i t z , Eft., 263.

Hansens, H. P . Bogtrykkeri, 291.

Hasita, 257.

Hasle Bank, 295.

H a s's ex, 298.

Hedelund Grusgrav, 253.

Hellerup Klub, 300.

Hempels, J . C., S k i b s f a r v e f a b r i k , 299.

Hendes Magasin, 282 Heni, 276.

Henriksen, Robert, 298.

Herning F a r v e r i , 284.

Hessensbus, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 280.

H j ø r r i n g P r i v a t b a n e r , 285.

Hobro V i n i m p o r t , 299.

Holbeck, Rasm., & Søn, 293.

Holex, 278.

Hollywood Make-up Studio, 273.

Holm, M. J., & Co., 266.

Holmebo, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 274.

Holmene Byggeselskab af 1947), 290.

Holst, Adolph, 301.

Holtorp, Curt, 284.

H o m a n n , B r a n d t & Co., 297.

Horsens-Odder J e r n b a n e a k t i e s e l s k a b , 291.

Houfas, Handelsaktieselskabet, 264.

H o u m a n n & Toxfeldt, 281.

Hovedstadens E j e n d o m s s e l s k a b , 301.

H u s u m Lædervarer, 265.

Hvidovre K o m m u n e s Boligselskab, 295.

Højskolekredsens E j e n d o m , 278.

Hørve P e l s d y r f a r m , 299.

Høy-Petersen & Basmussen, 275.

I hvo, 277.

I m p o r t ø r e n af København, Set. Peder­

s t r æ d e 28, 275.

I m t r e x , I m p o r t og E k s p o r t , 266.

I n s t i t u t f o r Realkredit og Kapitalanlæg ( B o g f ø r i n g s i n s t i t u t t e t ) , 298.

I n t e r n a t i o n a l Business Machines (IBM), 274.

I n t e r n a t i o n a l Diesel Compagni, 274.

I n t e r n a t i o n a l F a r v e f a b r i k , 293.

Isa Konfektion, 296.

I s t i a , I t a l i e n s k S t r ø m p e - og Tekstil I m ­ port, 254, 301.

Jacobi, V., Fyldepenne, Viborg, 295.

Jecibo, 293.

J e n s e n , J . Chr., Pigekonfektion, 290.

J e n s e n , Erik, Herning, 300.

J e n s e n Music Automates, 295.

J e n s e n , W i l l y H., & Co., 285.

J e n s e n s , Carl, V æ r k t ø j s f a b r i k , 295.

J e n s e n s , Cbr., Sølvvarefabrik, 258.

J u e l , Axel E., & Co., Handelsaktieselska­

bet, 292.

J u e l s m i n d e K u r a n s t a l t , 274.

(4)

J u h l & Schougaard, 292.

J u n g e r s e n , T . G., 287.

J y d s k e I l t - og Acetylengasfahrik, 278.

J y d s k Lecavrærk, 284.

J y s k O l i e f y r i ng s -K o m p a g n i ( F y n s Olie- fyrings-Kompagni), 262.

J y d s k S a d e l m a g e r Magasin, 285.

J y d s k Telefon, 2 % . Jægersborggade, 291.

J ø r g e n s e n , J u l . A., 301.

Jørgensen, J ø r g e n , & Co., T e r n o E x p o r t D e p a r t m e n t , 295.

Kerko, 300.

K l i n t h o l m Fiskeexport, 295.

Klokker, Th., & Co., 282.

K o h a m m e r , F a b r i k k e r , 294.

Kolding K u l k o m p a g n i , 302.

Kongensbro Kro, 288.

K o n t o r Kemi, Aktieselskab f o r , 280.

Ko opma nn s , J . D., Svineslagteri, 291.

Kores (A/S f o r K o n t o r K e m i ) , 258.

K o r n i m p o r t e n f o r Als og Sundeved, 293.

Korsetspecialisten i Vejle, 294.

Korsør H a a n d v æ r k e r - H a n d e l s - & L a n d b o ­ b a n k , 291.

K r e a t i n a , 267.

K r e j s i e r s T ø m m e r h a n d e l , 288.

K r i s t i a n s e n , S. A., A a r h u s , 285.

K r y d a n , B a g e r i a r t i k l e r , Aarhus, 302.

K r ø j g a a r d s , J e n s , Tricotagefabrik, 301.

K u h l m a n s , C. J . , Have, 296.

Kul og Koks Selskabet KOKS af 1954, 297.

K ø b e n h a v n s B r u g s f o r e n i n g A. m . b . A., 273.

K ø b e n h a v n s Cyklestel-Fabrik, 280.

Københavns E ngr os T ø m m e r l a g e r , 281.

Københavns F a r v e f a b r i k og P a p i r f a r v e r i , 276, 302.

Københavns Hunde Klinik, 285.

Københavns Kr editb a nk , 293.

K ø b e n h a v n s T e k s t i l - F a r v e r i , 279.

K i ø b e n h a v n s Telefon Aktieselskab, 287.

Kødfoderfabriken S j æ l l a n d A. m . b . A., 275.

Langes, Holten, T r æ l a s t h a n d e l , 293.

L a r s e n , E. F., 300.

L a r s e n , M., 280.

L a r s e n , Godtfred, 285.

Larsens, Dorthe, E j e n d o m s a d m i n i s t r a t i o ­ nen, 269.

L a u r i t z e n , J . & L., 277.

L a u r i t z e n & Boss, D a m e k o n f e k t i o n , 273.

L e g e t ø j s f a b r i k e n Lego, Billund, 277.

Lego, Legetøj s f a b r i k e n , Billund, 277.

L i t h o c r o m , 259.

London F i l m P r o d u c t i o n s , 294.

L u n d , Alfred, 296.

L y n g b y P a r k g a a r d , E j e n d o m s a m i e s e l s k a ­ bet, 275.

Lyre, B e k l a m e b u r e a u , 283.

Lyre, B e k l a m e b u r e a u , Aarhus-Køben- h a v n , 260.

M.E.C. Mekanisk Elektrisk Compagni, 298.

Maddox ( T h . Wessel & Vett's F a b r i k e r ) , 257.

Madsen, M., Silkeborg, 286.

Magasin d u Nord i Aarhus, 291.

Maribo-Bandholm J e r n b a n e s e l s k a b , 296.

Maribo a l m e n n y t t i g e Boligselskab, 274.

Maritime P l a s t i c Co., 284.

Marskensbo, 291.

Maskinfabriken P h ø n i x , Odense, 292.

Maskinfabriken B a b o t a , 290.

Matr. n r . I d og 2 b af Tipperup, E j e n ­ domsaktieselskabet, 301.

Matr. n r . 2 c h Ordrup, 302.

Matr. n r . 7 af Hoskilde Købstads By­

g r u n d e , 285.

Matr. n r . 14 z m . f l . Gentofte, 285.

Matr. n r . 22 x af Buddinge, Ejendomssel­

skabet, 283.

Matr. n r . 30 c af T a a s t r u p , 289.

Matr. n r . 1367 af Brønshøj, 268.

Metallic, 281.

Metallisator, 289.

Moldkjær, Th., & Co., 275.

Monark F i l m , 300.

Moto-Stock, 290.

Muritas, 293.

Musikhuset Apollon, 293.

Mullers, Otto, Eftf.'s Indkøbsaktieselskab, 287.

Myren, Dampskibsaktieselskabet, 278.

Møbelgården, Fredensborg, 294.

Møller, Kaj, & Co., Aarhus, 293.

Mørke Møbelsnedkeri, 275.

Månedens bog, 273.

Nakskov K u l i m p o r t , 294.

Nestlé Nordisk, 289, 299.

Nielsen, Svend G., 294.

Nielsens, F r i t z , Bogtrykkeri, 290.

Niry, F a b r i k e n , 276.

Nolfi mekaniske Møbler, 279.

Nordisk B l o m s t e r i n d u s t r i , 303.

Nordisk Brændselskompagni, 298.

Nordisk Færdselsstribe, 282.

Nordisk Læderfabrik, 302.

Nordisk Tegnefilm, 295.

Nordisk Ventilator, 286.

Nordsjællands R a a s t o f k o m p a g n i , 285.

Nykøbing S j . Byggeselskab, 292.

Næstved Diskontobank, 297.

Næstved Kvægtorv og offentlige Slagte­

huse, 299.

Næstved Modesalon, 296.

Nørrebros A'fholdshjem, 286.

Odense Bagermestres Brødfabrik, 279.

Odense Po ly foto, 275.

Odense V a t f a b r i k , 259.

Officielle i t a l i e n s k e Bejsebureau, Det, C L T 294.

O k a y Konfektion, 279.

Olesen, Karl, 291.

Olesen & Ivens ( S c a n d i n a v i a ) , 297.

Olsen, Goth., & Larsen, 279.

(5)

Olsen, J e n s , & Søns Eftf., 255.

O m n i a Kapsler, 290.

P a h l & Petersen, 277.

P a n t a s , 275.

P a r f u m e r i e P i n o n ( D a n a p i n ) , 262.

Pecunia Financieringsaktieselsikab, 286.

Pedersen-Basstrup, Børge, 289.

Persil-Kompagniet, 283.

Petersen, C h r i s t i a n , Kolonial en gros, 283.

Petersen, Hans, L a n d b r u g s m a s k i n e r , 278.

Petersen, Louis, r ø r - og s a n i t e t s f o r r e t - ning, 272.

Petersens, J., Beslagfabrik, Nibe, 278.

P h i l i p s I n d u s t r i og H a n d e l s A/S, 295.

Pbøn i x , Maskinfabriken, Odense, 292.

P i n o n , P a r f u m e r i e ( D a n a p i n ) , 262.

Polyplex Danisb-American Plastics Com­

pany, 273.

P o r c e l a i n f a b r i k e r n e Bing & Grøndahl og Norden, 300.

P r e m i e r F o t o Service, 288.

P r i m a K u l i m p o r t & S k i b s f a r t af 1954, 297.

Pyrotex, 283.

B a b o t a , Maskinfabriken, 290.

Banders Kvægtorv og Slagtehus, A. m. b . A., 290.

B a n d e r s P r o t o k o l f a b r i k , 261.

Bavnebjerg Teglværk, 286.

Be-Finans, Financieringsselskab, 297.

Heisler, Kaj, 296.

B e k l a m e b u r e a u Lyre, 283.

B e k l a m e b u r e a u Lyre, Aarhus-København, 260.

Bemington Band, 271.

Bibisvænge, Ejendomsaktieselskabet, 266.

Binge Maskinfabrik og J e r n s t ø b e r i , 297.

Bingsted J e r n s t ø b e r i og Maskinfabrik, 275.

Hosentoft, B., 274.

Budkøbing-Vemmenæs F æ r g e r u t e , 297.

Bødovre Havebys Vandværk, 298.

S.A.W.O. E n t r e p r e n ø r m a t e r i e l og Maski­

ner, 284.

Saltorp, B j ø r n , 263.

Sana-Sund, 282.

S a n i t a n P l a s t i c I n d u s t r i , 255.

Scanamco, 280.

Scandinavian Electric-Tools, S.E.T., 299.

Scanfors, 276.

Scantire ( I v a r M. Graff's E f t f . ) , 259.

Scaweco, 284.

Schrøder, J . Fr., & Chr. Nissen, 258.

Schrøders, Chr. E., Eftf., S u k k e r v a r c - f a b r i k e n , 301.

Schurs Litografiske A/S, 292.

Segerlin & Christensen, 274.

Sera, 282.

Sieseng, M., Aarhus, 295.

Sigwardt, B., 285.

Silkeborg Husholdningsskole, 295.

terfølger & K. G. Halby, 293.

Simonsens, Harald, Eftf., B r a b r a n d &

Bichardsen, 273.

S i m o n s g a a r d & Madsen, 298.

S j æ l l a n d , Kødfoderfabriken, A. m. b . A.,

" 275.

Skanacid, 276, 288.

S k a n d i n a v i s k Fedt I n d u s t r i , 298.

S k a n d i n a v i s k I n d u s t r i - C o m p a g n i , 280.

S k a n d i n a v i s k Kedelfabrik, 292.

S k a n d i n a v i s k Kokosvæveri, 256.

S k a n d i n a v i s k Lysrøs F a b r i k , 288.

S k a n d i n a v i s k Pricæsions S k r u e F a b r i k Blasi, 279.

S k a n d i n a v i s k Beservedelsimport, 269.

S k j e r n Vandværk, 278.

S k o f a b r i k e n Boa, 295.

Schoubye, J ø r g e n (Briketco), 261.

S k r æ d e r m e s t r e n e s K on fe ktion sfabr ik , 282.

Slagelse Kulkompagni, 263.

Slagelse K u l k o m p a g n i i Slagelse, 289.

S l e j p n e r Elekt ro v æ r k t ø j ( S c a n d i n a v i a n Électric T o o l s ) , 268.

S m i t h s , C., Legetøj, 288.

S m i t h s , C., T r æ v a r e r , 290.

S m ø r - og Margarinelageret, Aarhus, 287.

Sobazal Scan, 297.

Spego, 283.

S t a b y E f t e r skole, 273.

S t e p h a n , 276.

S t r a n d h o l m h u s , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 287.

S t r a n d p a r k e n 11, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , Aarhus, 265.

S u k k e r v a r e f a b r i k e n Chr. E. Schrøders Eftf., 301.

S u m b o r g I s e n k r a m , 262.

S u n l i g h t F a b r i k e r n e , 282.

Sydfyenske Dampskibsselskab, 283.

S y d j y d s k P a a h æ n g s v o g n f a b r i k , 301.

Sylét, 290.

Syna, 290.

Sæby Bank, 302.

Sønderborg J e r n - F o r r e t n i n g , 283.

S ø n d e r j y d s k Kafferisteri, 273.

Sørensen, Jobs., & K u r t W e s t e r g a a r d , 292.

T a l i a n , 276.

T a m p a x Scandinavia, 260.

T a n d s l e t F o r s a m l i n g s h u s , 296.

T e r m o V a r m e Co. ( T e r m o Heater Co.), 298.

T i Danske Forlæggeres Bogklub (Måne­

d e n s bog), 254.

T o m s g a a r d e n II, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 289'.

Tomsgaardshusene, 286.

T r a n s c a n d i a T r a d i n g C o m p a n y I m p o r t - Export, 273.

T r a n s i m e x , 287.

T r e t o r n , G u m m i f a b r i k e n , 275.

T r i k o t a g e m a g a s i n e t L. Borup, 279.

Tr iolit, 291.

T r i t o n e r n e , Ejendomsaktieselskabet, 294.

Truelsen, S., & Søn, 274.

(6)

Ulu, 275.

United Nordic I m p o r t e r s Limited, 288.

Urka, 299.

Utterslev T o r v 2 m . fl., Eljendomsaktie- selsikabet, 288.

Vendelbogaarden, Ejendomsaktieselskabet, 293.

Veropa, 278.

Vitalit, 280.

V i t t r u p , O., & Go., 253.

Voldgaarden, E i e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 273.

Vordingborg T r æ l a s t h a n d e l , 282.

V o r u p G ø r t l e r i og Metalstøberi, 290.

Voss's, E r n s t , F a b r i k , 278.

V a a r g a a r d e n , E i e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 292.

W a d t , A., 302.

Weica, 278.

W e r n e r , Karl, 303.

Wessel & Vett's F a b r i k e r , 278, 291.

W i i k , K., & Go., 301.

Wolff, Aug. I., & Go.'s R e k l a m e b u r e a u , 276.

Wolff, H., & Go., 297.

Ølgod P l a n t a g e , 302.

Ø r b o l m , N. P . J . , 277.

Aabenraa, Ha a ndvæ r ker es Bolig, 292.

Aalborg Fælledgaard, 293.

Aalborg J e r n s t ø b e r i e r s Salgskontor, 291.

Aalborg n y D a m p m ø l l e , 275.

Aalborg Værft, 285.

A a r h u s H a n d e l s k o m p a g n i og Fourage­

f o r r e t n i n g , 297.

A a r h u s Oliefabrik, 297.

Aarhus, S m ø r - og Margarinelageret, 287.

A a r u p & Go., 281.

Åtvidaberg, 300.

Forsikringsselskaber.

Almindelig G r u n d e j e r f o r s i k r i n g , 304.

Anglo-Saxon, F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t , 305.

Godan, F or s ikr ings se ls ka b et, 304.

Danske B r a n d f o r s i k r i n g s s e l s k a b F y n , gen­

sidigt, 305.

Danske Llovd, For s ikr ing sak tie se ls ka b et , 305.

Danske P h ø n i x , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a ­ bet, 304.

F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t Anglo-Saxon, 30l5.

F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t Danske Lloyd, 305.

F o rsi k r in g sa ktie s els kab et Danske P h ø n i x , 304.

Forsikringsaktieselskabet Motor Union i London, 303.

Forsikringsaktieselskabet Nieuw R o t t e r ­ d a m , N. V. Holland, 303.

Forsikringsaktieselskabet Norden, 304.

Forsikringsaktieselskabet Ocean, Sverige, 303.

Forsikringsaktieselskabet Royal Exchange Assurance, London, 304.

Forsikringsaktieselskabet Svea Nornan, 304.

Forsikringsaktieselskabet Østifterne, 304.

Forsikringsselskabet Godan, 304.

Forsåkringsaktiebolaget Ocean, Sverige, 305.

Gensidige Landbo-Sygeforsikring, Den, 304.

J y d s k B r a n d f o r s i k r i n g f o r Løsøre, gen­

sidig, 305.

Motor Union I n s u r a n c e Gompany, Lon­

d o n , 304.

Nieuw R o t t e r d a m , N. V. Holland, F o r s i k ­ ringsaktieselskabet, 303.

Nord og Syd, Forsikringsaktieselskab, 304.

Norden, Forsikringsaktieselskabet, 304.

Ocean, Sverige, ForsikTingsaktieselskabet, 303.

Ocean, Sverige, Forsåkringsaktiebolaget, 305.

Royal Exchange Assurance, London, F o r ­ sikringsaktieselskabet, 304.

Sea I n s u r a n c e Gompany, The, 304.

Svea N o r n a n , Forsikringsaktieselskabet, 304.

Østifterne, Forsikringsaktieselskabet, 304.

Foreninger.

Arbeidernes Andels-Roligforening, A. m . b. A., 305.

Au bal m u s e t t e , 306.

Ghevaliers i n t e r n a t i o n a u x d e Malte- Ghapitre Bourgogne p. p., Les, 305.

Danske D r i f t s o r g a n i s a t o r e r , De, 306.

Foreningen af I m p o r t ø r e r og Grossister i Konservesbranchen, 305.

Foreningen Kunst på Arbejdspladsen, 305.

Foreningen til Værn f o r værgeløse Dyr, 306.

I.K.S., 306.

Islandsk K øb man ds Societet, 306.

Kirkens Korshær, 306.

Kunst Arbejdspladsen, Foreningen, 305.

L a n g f a r e r n e s Klub, 305.

Odense J u d o Klub, 306.

Parcel- og Vej-Foreningen Skovdiget, 306.

Skovdiget, Parcel- og Vej-Foreningen, 306. '

S p o r t s Motor Klubben København, 306.

Økonomisk Driftsorganisation, 306.

(7)

Aktieselskaber

Under 27. maj 1955 er optaget i aktieselskabs-registeret som:

Register-nummer 25.6G1: „A/S B.

Bolette", hvis formål er at drive han­

del og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder lettere industri og iøvrigt kapitalanbringelse.

Selskabet har hovedkontor i Nykøbing F.; dets vedtægter er af 28. marts og 17. maj 1955. lien tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., hvoraf 20.000 kr.

er præferenceaktier med ret til for­

lods kumulativt udbytte og forlods dækning i tilfælde af selskabets likvi­

dation, konkurs eller anden form for ophør, og 280.000 kr. ordinære ak­

tier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert præference­

aktiebeløb på 1000 kr. giver 20 stem­

mer, og hvert ordinært aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme alt efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­

der på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Salg af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke og har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev eller i „Ber­

lingske Tidende". Selskabets stiftere e r : Direktør Jens Jørgen Kruse Mad­

sen, fru Else Madsen, begge af Skods­

borgvej 15(5, Søllerød, direktør Claus Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrel­

sen. Direktion: Nævnte J. J. K. Mad­

sen. Selskabet tegnes af direktørerne hver for sig eller — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.662: „Hedelund Grusgrav A/S", hvis formål er udnyt­

telse af sten- og grusgrav på matr. nr.

2 a, Bolund, Nim sogn, og salg af produktionen deraf. Selskabet har ho­

vedkontor i Nim, Nim-Underup kom­

mune; dets vedtægter er af 12. marts og 16. maj 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., "fordelt i ak­

tier på 500 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i_ andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved salg af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Arbejds­

mand Niels Jørgen Andersen, arbejds­

mand Anker Nielsen, arbejdsmand Si­

gurd Christian Eskesen, alle af Hvir­

ring, entreprenør Julius Lauridsen Knudsen, Hatting, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede be­

styrelse. Eneprokura er meddelt: Ju­

lius Lauridsen Knudsen.

Register-nummer 25.663: „A/5 O.

Vittrup & Co.", hvis formål er at drive motel-virksomhed samt anden i for­

bindelse hermed stående virksomhed, dels direkte, dels ved anbringelse af kapital i foretagender i indland og udland. Selskabet har hoved kontor i Nærum; dets vedtægter er af 13. april og 16. maj 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 75.000 kr., hvoraf 72.000 kr. er A-aktier og 3000 kr. B-aktier.

Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert A-aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved overdragelse af aktier til ikke- aktionærer har A- subsidiært B-ak- tionærerne forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Entreprenør Oskar Vittrup, Nærum, fru Sahra Louisa Zimmerhackelt Sny­

der, Strandvej 412, Vedbæk, fru Inge Gudrun Pedersen, prokurist Arne Val­

demar Pedersen, begge af Smakkehøj 1, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte O. Vit­

trup, S. L. Z. Snyder, A. V. Pedersen.

Direktion: Nævnte O. Vittrup. Selska­

bet tegnes af to medlemmer af besty­

relsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en di­

rektør eller en prokurist; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af mindst halvdelen af bestyrelsen i forening, dog således at en direktør eller en prokurist kan tegne selskabet for det ene af bestyrelsesmedlem­

merne.

(8)

Regiter-nummer 25.G64; „Istia, Ita­

liensk Strømpe- og Textil Import A/S", hvis formål er at drive handel og financieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 16. april 1955. Den tegnede aktiekapital ugør 40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Direktør Robert Becker, Tesdorfs- vej 35 B, fabrikant Asger Sigurd Aage Schmitt, Nordre Frihavnsgade 96, begge af København, ingeniør Walter Christensen, Vejlesøvej 57, Holte, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktørerne i for­

ening eller, såfremt kun een direktør er ansat, da af denne alene; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.665: „Ti Dan­

ske Forlæggeres Bogklub A/S (Måne­

dens bog a/s)". Under dette navn dri­

ver „Månedens bog a/s" tillige virk­

somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.

22.109).

Register-nummer 25.666: „Dansk Apparatfabrik A/S", hvis formål er fremstilling af elektriske apparater og maskiner af enhver art samt at udføre alle dermed forbundne forretninger.

Selskabet har hovedkontor på Frede­

riksberg; dets vedtægter er af 1. april 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er or­

dinære aktier (A-aktier) og 400.000 kr.

aktier med begrænset stemmeret (B- aktier). Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Efter 6 måneders noteringstid giver hvert ordinært aktiebeløb på 500 kr.

1 stemme, 1000 kr. 2 stemmer, 5000 kr. 10 stemmer og 10.000 kr, 20 stem­

mer. B-aktierne har stemmeret i sam­

me forhold, men kun stemmeret til vedtagelse af ændring i vedtægterne og selskabets opløsning. Aktierne ly­

der på navn. Aktierne er ikke omsæt-

ningspapirer. Ved overdragelse af ak­

tier til ikke-aktionærer har selskabet subsidiært de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er; Direktør Helmuth Arne Victor Jensen, fru Anna Natha­

lie Jensen, begge af Goldschmidtsvej 24, landsretssagfører Uffe Aksel Lind­

hard, Dr. Tværgade 4, alle af Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte H. A. V. Jensen (adm. direktør) samt Gunner Chri­

stiansen (tekn. direktør), Lyngbyvej 160, København. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af den adm. direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse. Pro­

kura — to i forening — er meddelt:

Gunner Christiansen, Asger Øbakke, Anders Kaj Mortensen og Poul Arne Gotfred Hansen.

Under 28. maj er optaget som:

Register-nummer 25.667: „Bambola A/S"] hvis formål er at drive fabrika- tionsvirksomhed og handel indenfor legetøjsbranchen samt enhver efter bestyrelsens skøn dermed i forbin­

delse stående virksomhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Leo Christiansen &

Co. A/S" (reg.-nr. 22.734), har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 6. februar 1951 med ændringer senest af 19. april 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktie- kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­

tierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Grosserer Leo Christiansen, Mariendalsvej 32 A, grosserer Povl Anker Rasmussen, Jul.

Valentinersvej 31, forretningsfører Anders Jørgen Guldmann, Hostrups Have 22, alle af København, fabri­

kant Ferdinand Christian Hindsgaul, Skovhuset, LI. Værløse. Direktion:

Nævnte L. Christiansen, P. A. Rasmus­

sen. Selskabet tegnes af tre medlem­

(9)

mer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Under 31. maj er optaget som:

Register-nummer 25.668: „Forlaget

„Danmark" A/S", hvis formål er for­

lagsvirksomhed. Selskabet har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 13. januar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie- kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hverl aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på ihændehaveren.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere er: Forlagsboghandler fru Dagmar Ane Kristine Mathiasen, for­

lagsboghandler Niels Peter Jakob Ma­

thiasen, begge af Dalgas Boulevard 56, landsretssagfører Mogens Kro- man, Skt. Pederstræde 38, alle af Kø­

benhavn. Bestyrelse: Nævnte M. Kro­

man (formand), D. A. K. Mathiasen samt bogtrykker Viggo Harald Gjer- søe, Nygaardsvej 41, bogbindermester Thøger Haugaard Petersen, Holbergs­

gade 15, begge af København. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

Register-nummer 25.669: „Jens Ol­

sen & Søns Eftf., Aktieselskab", hvis formål er handel engros med trikotage og dermed beslægtede artikler. Sel­

skabet har hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er af 10. juli 1954 og 14.

maj 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved salg af aktier, der kun kan ske med bestyrelsens samtykke, har denne forkøbsret. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Købmand Vilhelm Gammelby Jensen, fru Helga Jensen, begge af Malling St., købmand fru Edith Gleirup, Fælledvej 18, København, der tillige udgør be­

styrelsen med førstnævnte som for­

mand. Direktion: Nævnte V. G. Jen­

sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand.

Register-nummer 25.670: „Sanitan Plastic Industri A/S", hvis formål er at drive handel, industri og fabriks- virksomhed. Selskabet har hovedkon­

tor i Kastrup, Taarnby kommune;

dets vedtægter er af 24. november 1954. Den tegnede aktiekapital udgør 210.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved over­

dragelse af aktier — bortset fra over­

gang til en aktionærs ægtefælle eller børn — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­

bets stiftere e r : Fabrikant Aage Ro­

bert Søderberg, Frederikssundsvej 26 B, fabrikant Poul Henning Jørgen­

sen, Gemmet 9, begge af København, civilingeniør Franz Wolff, Dragør.

Bestyrelse: Nævnte A. B. Søderberg, P. H. Jørgensen, F. Wolff samt lands­

retssagfører Jørgen Hector Cold, Nørregade 13, København. Direktion:

Nævnte A. B. Søderberg. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i for­

ening med et medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen eller direktøren hver for sig i forening med en prokurist; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse. Prokurist: Frederik Ove Loris Høeg Dreyer.

Begister-nummer 25.671: „Christian CrUger & Co. A/S", hvis formål er at fortsætte den af grosserer Christian Criiger drevne handelsvirksomhed indenfor glasbranchen og iøvrigt drive anden handels- og agenturvirk­

somhed samt fabrikation og dermed beslægtede forretninger. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 25. maj 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er

(10)

ikke omsætningspapirer. Bortset fra overgang ved arv eller overdragelse til ægtefælle eller familiemedlemmer i ret op- eller nedstigende linie samt 1. sidelinie har ved overdragelse af aktier de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved brev. Selskabets stif­

tere e r : Grosserer Christian Heinrich Nissen Criiger, Bernstorffsvej 45, fru Ingrid Teilman Ohrt, Margrethevej 31, begge af Hellerup, fabrikant, cand.

pharm. Johan Henrik Levinsen, Smakkegaardsvej 137, Gentofte, lands­

retssagfører Knud Borgsmidt, Bremer­

holm 3, København, der tillige udgør bestyrelsen med sidstnævnte som formand. Direktion: Nævnte J. H.

Levinsen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand alene eller af en direktør eller af et medlem af be­

styrelsen i forening med en prokurist;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Under 1. juni er optaget som:

Begister-nummer 25.672: „Skandi­

navisk Kokosvæveri AIS", hvis formål er at drive handels- og industrivirk­

somhed, navnlig med fremstilling af kokostæpper, kokosløbere og kokos­

måtter. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 1.

marts og 13. maj 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 700.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 2000, 4000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterings- tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. I tilfælde af fabrikant F. K. Hallsteins eller fa­

brikant Heinrich Hallsteins død har den længstlevende af disse forkøbsret til den afdødes aktier for et beløb på indtil 100.000 kr. Bortset fra over­

gang ved arv kan enhver overgang af aktier iøvrigt kun ske med bestyrel­

sens enstemmige samtykke, jfr. i det hele vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Fabrikant Friedrich Karl Hallstein, Dronning- gaards Allé 117, Holte, fabrikant Hein­

rich Hallstein, Weimargade 1, Køben­

havn, bogholder Claus Johannsen, Jernbanegade 10, Aalborg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte F. K. Hallstein, H. Hallstein. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel­

sen i forening.

Begister-nummer 25.673: „A/S An- thon Berg,,, hvis formål er at drive industriel virksomhed og handel samt at være aktionær eller på anden måde være interesseret i anden virksom­

hed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Aktiesel­

skabet Anthon Bergs Chocolade- og Konfekturefabrik" (reg.-nr. 565) og

„A/S Anthon Berg's Chocolade-, Kon­

fekt- & Marcipanfabrik" (reg.-nr.

7164), har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 4. oktober 1918 med ændringer senest af 14. december 1954 og 21. marts 1955. Den teg­

nede aktiekapital udgør 305.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie- kapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Besty­

relse: Direktør Kai Gustav Berg, Høst­

vej 26, fhv. købmand Andreas Emil Anthon Berg, Fredensvej 6, begge af Charlottenlund, landsretssagfører Jør­

gen Goldberg, Nørregade 15, Køben­

havn, fabrikant Wilhelm Øckenholt Larsen, Sofievej 8, Hellerup. Direk­

tion : Nævnte Kai Gustav Berg samt direktør Hans Kristian Andersen, Borgmester Jensens Allé 22, Køben­

havn. Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af besty­

relsen saint — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Prokura er meddelt: Hans Kristian Andersen og Kai Gustav Berg hver for sig.

Begister-nummer 25.674: „C. K.

Alling A/S", hvis formål er at .drive handels- og fabriksvirksomhed samt anden virksomhed, som efter bestyrel­

sens skøn naturligt lader sig forene dermed. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 14.

(11)

marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Civilingeniør Christian Peter Georg Kampmann, direktør, civilingeniør Knud Gjersbøl Kalm, begge af Mosebøjvej 4, Char­

lottenlund,1 højesteretssagfører Helge Eli Bech-Bruun, Niels Hemmingsens- gade 9, København. Bestyrelse: Nævn­

te C. P. G. Kampmann, H. E. Bech- Bruun, K. G. Kalm samt bankdirektør Marcus Wallenberg, Blasieholmstorg 11, direktør Walter Webtje, Djurs- holm, begge af Stockholm. Direktør:

Viggo Albert Biilow, Erslevsvej 9, Gentofte. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af Christian Peter Georg Kampmann, Helge Eli Bech- Bruun og Knud Gjersbøl Kalm, to i forening, eller hver for sig i forening med enten Marcus Wallenberg eller Walter Webtje. Prokura er meddelt:

Viggo Albert Biilow i forening med et medlem af bestyrelsen.

Register-nummer 25.675: „A/S Dansk Jersey Fabrik (Dansk Tekstil Agen­

tur AIS)". Under dette navn driver

„Dansk Tekstil Agentur A^S" tillige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 15.710).

Under 3. juni:

Register-nummer 25.676: „Hasita A/S", hvis formål er køb og salg af faste ejendomme samt opførelse her­

af. Endvidere køb og salg af pante­

breve samt financiering. Selskabet bar hovedkontor i København; dets vedtægter er af 13. april 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 43.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved salg af aktier har de øv­

rige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker i

„Berlingske Tidende" samt ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r :

Vekselerer Erik Sehested Hansen, Phistersvej 11, Hellerup, arkitekt Mo­

gens Deickmann Nielsen, Maglekilde­

vej 5, landsretssagfører Bent Borup, Vesterbrogade 13, begge af Køben­

havn, civilingeniør Jørgen Simonsen, Slotsvej 33, Charlottenlund, murer­

mester Tage Helmer Johansen, Fugle­

vadsvej 87, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren.

Register-nummer 25.677: „Dansk Garnfarveri A/S (Københavns Tekstil-

Farveri A/S)". Under dette navn dri­

ver „Københavns Tekstil-Farveri A/S"

tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises

(reg.-nr. 22.070).

Register-nummer 25.678: „AIS De forenede Sæbefabriker (A/S Fal- konergaardens Fabriker)". Under dette navn driver „A/S Falkonergaar- dens Fabriker" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtæg­

ter, hvortil henvises (reg.-nr. 15.524).

Begister-nummer 25.679: „Maddox A/S '(A/S T h . Wessel & V e t f s Fabri­

ker)". Under dette navn driver „A/S Th. Wessel & Vett's Fabriker" tillige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 15.481).

Register-nummer 25.680: „B.F.- Magasinet A. m. b. A., Rønne", hvis formål er at forsyne brugsforeninger­

nes medlemmer på Bornholm med manufakturvarer, konfektion, triko­

tage, skotøj, møbler, tæpper, senge­

udstyr og andre udvalgsvarer, der almindeligvis sælges i et varemagasin.

Selskabet kan anbringe kapital i an­

dre virksomheder, her i landet eller i udlandet, der producerer, importerer eller forhandler ovennævnte varer.

Selskabet har hovedkontor i Bønne;

dets vedtægter er af 14. oktober 1954. Den tegnede andelskapital ud­

gør 300.000 kr., fordelt i andele på 100, 200, 500 og 1000 kr. Af andels­

kapitalen er indbetalt 30.000 kr.; det resterende beløb indbetales inden 14.

(12)

oktober 1955. Hver andel på 100 kr.

giver 1 stemme. Andelene lyder på navn. Overdragelse af andele kan kun ske med bestyrelsens amtykke. Be­

kendtgørelse til andelshaverne sker i Andelsbladet og Bornholms dagblade og ved brev til hver andelshaver.

Selskabets stiftere er; Fællesforenin­

gen for Danmarks Brugsforeninger, Njalsgade 15, København, Aarsballe brugsforening, Aarsballe, Aaker og Aakirkeby brugsforening, Aakirkeby.

Bestyrelse: Skatterådsformand Harald Brandt Nielsen, Bodilsker, forret­

ningsfører Karl Anker Andersen, Borg­

mester Nielsensvej 6, Bønne, gård­

ejer Laurs Hansen Alfred Tolstrup,

„Strandgaard", Aarsballe, fru Judith Helene Andersen, „Skovfryd", Olsker pr. Allinge, uddeler Henry Mortensen, Butsker pr. Hasle, direktør Eigil Børge Jørgensen, Hørsholmvej 109, Gentofte, direktør Mads Befsgaard Thøgersen, Kristrup, Banders. Direktion: Nævnte H. B. Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør'i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 4. juni er optaget som:

Begister-nummer 25.681: „Aktiesel­

skabet Bagermestrenes Brødfabrik, Odense", hvis formål er fabrikation og handel med brød. Selskabet, der tid­

ligere har været registreret under nav­

net: „Odense Bagermestres Brødfa­

brik, Aktieselskab" (reg.-nr. 7006), har hovedkontor i Odense; dets ved­

tægter er af 12. februar 1924 med æn­

dringer senest af 23. februar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme efter 14 dages note- ringstid, dog at ingen aktionær kan afgive flere end 5 stemmer, ifølge fuld­

magt kan tillige afgives 5 stemmer.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun finde sted med bestyrelsens samtykke og normalt kun til tidligere aktionærer eller til bager­

mestre i Fyens stift, dog kun for ind­

til 10 pet. af aktiekapitalen, for så vidt angår bagermestre uden for Odense Bagerlaugs område, jfr. iøv-

rigt de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev til samtlige aktionærer.

Bestyrelse: Bagermester Jens Christian Marius Hansen Hoff, bagermester Karl Andersen, Skibhusvej 104, bagerme­

ster Alfred Bichard Jensen, Thorsga- de 21, bagermester Peter Hansen, Jagt­

vej 25, bagermester Carl Langkilde Larsen, Overgade 59 A, alle af Oden­

se. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nummer 25.682: „AIS Kores (AIS for Kontor Kemi)". Under dette navn driver „Aktieselskabet for Kon­

tor Kemi" tillige virksomhed som be­

stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­

til henvises (reg.-nr. 19.226).

Under 6. juni er optaget som:

Begister-nummer 25.683: „A/5 J. Fr.

Schrøder & Chr. Nissen", hvis formål er fabrikation, handel og investering.

Selskabet har hovedkontor i Vejle;

dets vedtægter er af 18. januar 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved salg af aktier har de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i vedtægter­

nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­

skabets stiftere e r : Fru Anna Kappel Nissen, grosserer Christian Lorenzen Nissen, begge af Vejle, direktør Jens Frederik Thomsen Schrøder, Bolfsvej 10, København, der tillige udgør besty­

relsen. Direktion: Nævnte J. F. T.

Schrøder. Selskabet tegnes af en di­

rektør i forening med et medlem af be­

styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.684: „A/S Chr.

Jensens Sølvvarefabrik", hvis formål er at drive fabrikation af og handel med sølvvarer af alle slags samt her­

med beslægtede artikler. Selskabet har hovedkontor i Fredericia; dets ved­

tægter er af 10. februar 1955. Den teg­

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Nu kunne man så forsøge at overføre disse betragtninger på teologien. Det er min idé med op- lægget. Tager man de nødvendige forbehold og modifikationer i ed, er det ikke vanskeligt

ening med et medlem af bestyrelsen. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- sætningspapirer. Bortset fra overgang til direktør

styrelsen J. december 1959 er selskabets vedtægter ændrede. Eneprokura er meddelt Thorkild Aardestrup.. indbetalt ved konvertering af gæld. fuldt indbetalt, dels

9 b de regler om aktiernes indløselighed 19 er bortfaldet. er fuldt indbetalt. marts 1960 er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes herefter af Oluf Petersen,

Og hvis ovenstående er den mest sandsynlige forklaring på korn og andet forkullet materiale i stolpe- spor, bør vi indregne den i vores forståelse af husets datering,

Det nationale mål for vejledning er, at den i særlig grad skal målrettes unge med særlige behov for vejledn- ing (her specifikt: unge med ordblindhed) om valg af uddannelse og

tidende«. Isenkramforretning en gros & en detail.. Mogensen, Vinhandel, Torvet Nr. Direktionen tegner Firmaet. er fuldt indbetalt i Aktier paa Navn, der dog kan

Forløbet er en proces, man kan være midt i. Men det er også en retrospektiv størrel- se – noget man ser tilbage på, og som også former selve tilbageblikket. I vores materia- le